czwartek, 30 czerwca 2016

Plan współpracy z NGO w 2017 r. na Warmii i Mazurach

Samorząd Województwa Warmińśko-Mazurskiego przygotowuje Programu współpracy między innymi z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wysłało do organizacji pozarządowych ankietę, w której można zgłąszać uwagi do tego programu. Formularz z uwagami należy przesłać na adres: op@warmia.mazury.pl  do 4 lipca 2016 r.  do 31 lipca 2016 r.

W ankiecie można zawrzeć swoje sugestie/oczekiwania w odpowiedzi np. na takie pytania:
 • Jakiego rodzaju wsparcia Państwo potrzebujecie i oczekujecie od Samorządu Województwa – poza dotacjami?
 • Jakiego typu zadania, mając na względzie rozwój regionu, uważacie Państwo, że powinny znaleźć się w PW2017?
 • Jakie są główne przeszkody/trudności w uzyskaniu dotacji z budżetu Województwa?
Dla przykładu można przypomnieć sobie:

Informacje podałam za mailem Pełnomocnika Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Podana w nim data zgłaszania ankiety zawiera rok 2017. Wydaje się, że to oczywista pomyłka, dlatego podałam powyżej rok 2016.

środa, 29 czerwca 2016

#CedefopPhotoAward

To kolejny konkurs fotograficzny dla młodych ludzi (18-30 lat). Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) czeka na zdjęcia pokazujące to, jak młodzi czują się w swoim miejscu pracy albo kształcenia zawodowego. Fotografie powinny być opublikowane do 11 września 2016 r. w serwisie Instagram. Trzeba je oznaczyć tagiem #CedefopPhotoAward. Można wygrać zaproszenie do siedziby CEDEFOP w Salonikach (Grecja) oraz na weekend inaugurujący 57th Thessaloniki International Film Festival 4-6 listopada 2016 r.

Informacje podałam za stroną EuroDesk Polska. Więcej szczegółów (w języku angielskim) znajdziecie na stronie CEDEFOP.

wtorek, 28 czerwca 2016

Seed money - nabór po wakacjach

28 września 2016 r. rozpocznie się I nabór wniosków typu seed money w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (cel szczegółowy 4.1). Projekty przygotowane w ramach Seed Money będą mogły być zrealizowane z dowolnego źródła finansowania dostępnego w regionie. Nabór aplikacji zakończy się 15 lutego 2017 r.

Zgłaszane propozycje powinny dotyczyć przygotowania projektów o strategicznym znaczeniu dla jednego z obszarów polityki lub działań horyzontalnych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). Trzeba będzie uzyskać list poparcia potwierdzający wkład projektu w realizację celów danego obszaru polityki lub działania horyzontalnego. Taki list mogą wystawić:
 • właściwy Koordynator Obszaru Tematycznego (ang. Policy Area Coordinator),
 • Koordynator Działania Horyzontalnego (ang. Horizontal Action Coordinator).
Lista instytucji pełniących rolę koordynatorów dostępna jest na stronie SUERMB (w języku angielskim). 

W ramach projektu zgłaszanego wnioskiem typu seed money powinny zostać opracowane obowiązkowo 3 produkty przyczyniające się do rozwoju projektu głównego, tj.: 
 • raport dotyczący obecnej sytuacji w obszarze, którego projekt dotyczy; 
 • plan prac projektu głównego, czyli planowane działania i produkty/rezultaty, skład partnerstwa oraz planowany budżet;
 • analiza możliwości finansowania projektu głównego oraz kolejne kroki, które zostaną podjęte po zakończeniu projektu seed money.
Konsorcjum partnerskie zgłaszające projekt powinno obejmować przynajmniej trzech partnerów z trzech różnych państw obszaru Programu, przy czym, partner wiodący musi pochodzić z kraju unijnego Regionu Morza Bałtyckiego, w tym z Polski.
Całkowity budżet projektu seed money wynosi 50 tys. euro - partnerzy z Polski mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% budżetu całkowitego.

Informacje podałam za stroną Regionalnego OśrodkaWspierania Organizacji Pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim. Informacje o naborze w ramach Seed Money znajdziecie na stronie programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (w języku angielskim).

poniedziałek, 27 czerwca 2016

Jak legalnie używać darmowych zdjęć?

W projektach często tworzycie strony internetowe albo przekazujecie informacje dodając do tekstów obrazki. Też tak robię.  Jeśli nie mam zdjęcia, które sama zrobiłam, szukam go w Internecie. Wtedy pojawiają się wątpliwości: Czy potrzebuję pozwolenia autora? Czy mogę je wykorzystać? 

Na portalu TechSoup Poland znajdziecie serię czterech artykułów podpowiadających, jak szukać w sieci darmowych zdjęć i sprawdzić, czy zgodnie z prawem możecie wykorzystać je do własnych potrzeb oraz jak z nimi postępować:
Przy tej okazji warto przeczytać jeszcze artykuł:niedziela, 26 czerwca 2016

Olsztyńskie konsultacje PIESZY W MIEŚCIE - trwają

O platformie do konsultacji społecznych "W Dialogu" psałam już dwukrotnie. Ostatnio w poście pod tym adresem. Wtedy można było wysyłać swoje uwagi do materiałów konsultacji Urzędu Miasta Olsztyna "Pieszy w mieście". Teraz trwają już same konsultacje. Szczegóły dotyczące tej akcji znajdziecie na stronie Olsztyńśkiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

O platformie "W Dialogu" dowiecie się więcej pod adresem: www.wdialogu.uw.edu.pl. Pracuje nad nią konsorcjum skupiające m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Związek Miast Polskich, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.


sobota, 25 czerwca 2016

Stołeczni Społeczni - animatorzy w każdej dzielnicy

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" czeka na zgłoszenia animatorów społecznych z każdej dzielnicy Wraszawy. Mogą się zgłaszać do projektu Stołeczni Społeczni - Sieć Animatorow Warszawskich w ramach programu Warszawa Lokalnie. Organizatorzy chcą inwestować w ludzi aktywnych, pomysłowych, związanych z konkretną dzielnicą. Z ich pomocą będą realizować autorskie działania społeczne i kulturalne, wspierać oddolne inicjatywy mieszkańców, poznawać ze sobą i łączyć działające lokalnie instytucje i organizacje.
Zgłoszenia można wysyłać wypełniając formularz online do 15 lipca 2016 r. W tym formularzu znajduje się między innymi link do regulaminu akcji. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:
 • CV,
 • rekomendację wskazującą na afiliacje z instytucją lub organizacją działającą lokalnie, w dzielnicy z którą chce współpracować kandydat.
Zgłoszenie z dopiskiem „Stołeczni Społeczni – rekrutacja” należy wysłać mailem na adres: biuro@e.org.pl.

Kim może być kandydat na Animatora Warszawskiego?
 • chce działać na rzecz społeczności dzielnicy
 • działa w organizacji pozarządowej, instytucji kultury, grupie nieformalnej,
 • może być animatorem niezrzeszonym.
 • osbą zakorzenioną w danej dzielnicy, która powadziła swoje autorskie projekty i/lub
  ściśle współpracowała z lokalnymi organizacjami/instytucjami, 
 • mieszkańcem współpracującym z instytucjami kultury, urzędami dzielnic,
 • osobą mającą doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi, 
 • znającą aktywne metody animacji lokalnej,
 • posiadającą kompetencje społeczne do pracy  z grupą, tj. umiejętność współpracy, słuchania potrzeb i oczekiwań członków grupy, dzielenia się zadaniami, motywowania do aktywnego uczestnictwa w działaniu itp;
 • dysponuje minimum 6 godzinami w tygodniu, któe poświęci na pracę ze społecznością lokalną,
 • jest gotowa do udziału  gotowych do udziału w cyklu szkoleniowym i superwizyjnym, który będzie realizowany okresie od IX do XII 2016 roku, która chce pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji projektów społecznych w pracy z lokalną społecznością.
Zadania Animatorów i narzędzia, jakie dostaną w ramach projektu zostały opisane w regulaminie. Organizatorzy planują realizację (wyinkubowanie) 14 pomysłów/projektów Stołecznych Społecznych. W pierwszym roku trwania programu Warszawa Lokalnie organizatorzy planują przyjęcie 20 osób, które będą pracowały w 18 dzielnicach do końca 2018 roku.
Pytania dotyczące projektu można wysyłać na adres: eliza.gryszko@e.org.pl

Informacje podałam za stroną Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę".

piątek, 24 czerwca 2016

Granty na projekty edukacyjne dla dzieci z malych miejscowości


Fundacja BGK prowadzi kolejny nabór na projekty edukacyjne dla dzieci z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców w konkursie grantowym "Na dobry początek!". Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na:
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zakup sprzęty/wyposażeniazwiązanego z prowadzonymprojektem (do wysokości 10% dofinansowania),
 • porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci. 
Autorzy nagrodzonych projektów będą uczestniczyć w warsztatach nt. integracyjnych metod pracy w grupie. Do 12 września 2016 r. swoje propozycje mogą składać istniejące w małych miejscowościach:
 • fundacje, 
 • stowarzyszenia, 
 • biblioteki publiczne,
 • ośrodki kultury, sportu i rekreacji.
Projekty powinny być przeprowadzone między styczniem i czerwcem 2017 r. Szczegółowe zasady konkursu znajdziecie w Regulaminie. Wymagany jest wkład własny - środki finansowe w kwocie minimum 10% wartości dofinansowania. Za finansowy wkład własny nie może być uznana praca wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu oraz wkład rzeczowy. Wniosek aplikacyjny należy złożyć poprzez formularz online dostępny na stronie www.fundacja.bgk.pl. Wcześniej warto się zapoznać z instrukcją składania wniosków.

Informacje podałam za Platformą Kultury i stroną: www.fundacja.bgk.pl
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać mailowo i telefonicznie:

czwartek, 23 czerwca 2016

Pisz skutecznie w Internecie

to tytuł webinarium Narodowego Centrum Kultury, które odbędzie się dzisiaj, 23 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00. Zapowiedziane zostało jako ostatnie przed wakacjami. Joanna Krupa ma w nim opowiedzieć o odbiorcach, o chwytliwych tytułach, które potrafią zaintrygować i zachęcić czytelników. a także o tym, jak szybko przygotować notkę prasową.

Zarejestrować się można klikając w ten link. Tam też znajdziecie więcej szczegółów na temat spotkania.
Informacje podałam za newsletterem NCK. Więcej o webinariach NCK możecie przeczytać pod tym adresem.

środa, 22 czerwca 2016

Fundusze Europejskie - Jak to działa?

Oglądacie czasami telewizję? Wczoraj  zapewne wiele osób przynajmniej spojrzało w stronę ekranu, na którym widać było mecz. Ja też. Jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę ze środkami unijnymi może ją urozmaicić przyglądając się audycjom pod tytułem "Fundusze Europejskie - jak to działa?". Cykl 12 takich spotkań rozpoczął się 19 czerwca 2016 r. W planie jest opowiadanie o tym,  jak skorzystać z różnych form dofinansowania. Audycje prowadzi Radosław Brzózka. Odwiedza różnorodne miejsca, które skorzystały z Funduszy Europejskich, prezentując przydatne informacje, jak sięgać po środki europejskie.
 • Premiera audycji w każdą niedzielę o godz. 8:45 na TVP1, 
 • powtórka w każdy czwartek godz. 11:15 
 • oraz sobotę godz. 9:55 na TVP 3. 
 • Wszystkie odcinki mają być także dostępne na vod.tvp.pl.
Jutro, czyli 23 czerwca mamy czwartek, zatem o godzinie 11:15 będzie powtórka spotkania z opowiadaniem o tym:
 • na jakie źródła finansowania mogą liczyć polscy startupowcy dzięki Funduszom Europejskim i gdzie ich szukać. 
 • Co to są platformy startowe i jakie wsparcie oferują? 
 • Jakie szanse dla uczniów i studentów stwarzają Fundusze Europejskie. 
 • Skąd się wzięły inteligentne specjalizacje, jak je rozumieć i co oznaczają dla wnioskodawców.
 • Inspirujących przykładów inwestycji w badania i rozwój.
Informacje i zdjęcie podałam za Portalem Funduszy Europejskich.

wtorek, 21 czerwca 2016

Europa dla Obywateli - webinarium

1 września 2016 r. to termin kolejnego naboru wniosków w programie Europa dla Obywateli. Aplikacje będzie można składać w ramach dwóch działań:
 • 2.1 Partnerstwo miast
 • 2.2 Sieci miast. 
W drugiej połowie lipca odbędzie się webinarium poświęcone m.in. technicznym aspektom aplikacji:
 • rejestracja w systemie ECAS, Portalu Uczestnika 
 • omówienie najważniejszych części wniosków dla działań 2.1 i 2.2
Organizatorzy zapraszają szczególnie te osoby, które planują złożenie aplikacji w najbliższym naborze – do 1 września. Trzeba się zarejstrować poprzez elektroniczny formularz na dole tej strony. Każdy może wziąć w webinarium, jeśli ma komputer z dostępem do internetu i ewentualnie słuchawki/głośniki. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu organizatorzy powiadomią na podany w zgłoszeniu adres email. Dokładna data spotkania zostanie podana wkrótce, najprawdopodobniej będzie to wtorek 26 lipca 2016 r., godz. 14:00 lub 18:00. Poprowadzi je Monika Świetlik.

Informacje podałam za serwisem programu Europa dla obywateli.

Pisałam niedawno o szkoleniach i materiałach dotyczących programu Europa dla obywateli, w tym o pierwszej części zeszytu "Zaprojektuj działanie!". Pojawiła się już druga część. Obie dotyczą pracy metodą projektu.

Publikacje na temat programu „Europa dla obywateli” znajdziecie w zakładce Mediateka.

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie

to jeden z siedmiu tematów, w ramach których będzie można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie na projekty z komponentem ponadnarodowym Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" (PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa). Nabór w tym konkursie jest planowany na okres od 18 lipca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. Wydaje się, że do tego terminu wkradł się błąd. Nabór w konkretnym konkursie raczej nie trwa krócej niż miesiąc. W harmonogramie naboru wniosków dla PO WER na 2016 r., konkurs jest zapowiadany na lipiec, bez określania jego początku i końca.

Skoro konkurs ma być rozstrzygnięty w terminie około 8 miesięcy od zakończenia naboru wniosków, to działania warto planować dopiero na drugą połowę 2017 r. i później. Projekty międzynarodowe wymagają licznych uzgodnień z partnerami. To dobrze, ze jest jeszcze sporo czasu na ich przygotowanie w tym przypadku. Ten czas można też wykorzystać na zapewnienie wkładu własnego, który musi wynosić co najmniej 3% kosztów kwalifikowanych projektu. Wniosek należy złożyć 
 • zarówno w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) 
 • jak i w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku.
Wcześniej trzeba się zapoznać z dokumentacją konkursową. Są to między innymi:
Informacje podałam za stroną programu POWER. Link do Harmonogramu konkursów w ramach PO WER znajdziecie na innej stronie tego Portalu.

niedziela, 19 czerwca 2016

Wsparcie szkolnictwa polskiego na Litwie i Łotwie - konkurs grantowy

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs Dodatkowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Litwie i Łotwie w 2016 r. Ma to być współpraca z Polonią i Polakami za granicą realizowana w II połowie 2016 r. Oferty można składać do 7 lipca 2016 r., czyli nawet w czasie, kiedy działania mogą już być wykonywane. Wyniki konkursu mają być opublikowane do 8 sierpnia 2016 r. Koszty poniesione mogą być zwrócone wyłącznie w przypadku wyboru danego projektu do dofinansowania i po podpisaniu umowy, czyli ich ponoszenie przed tymi decyzjami jest tzw. ryzykiem beneficjenta. Jeśli projekt nie zostanie wybrany w konkursie - beneficjent nie otrzyma żadnego grantu.
 • Zadanie 1: Wsparcie uczniów klas pierwszych szkół państwowych z polskim językiem nauczania na Litwie,
 • Zadanie 2: Długofalowe podniesienie atrakcyjności i poziomu polskiego szkolnictwa na Łotwie.
Wcześniej warto się zapoznać z dokumentami konkursowymi, które znajdują się na stronie konkursu:
 1. Regulamin Konkursu Litwa & Łotwa
 2. Wykaz obowiązujących pojęć - Konkurs 2016
 3. Wzór oferty oraz szczegółowy opis projektu - Konkurs 2016
 4. Załącznik do oferty - kosztorys - Konkurs 2016
 5. Istotne postanowienia umowy dotacji - Konkurs 2016
Minimalna kwota, o którą można wnioskować to 100 000 zł.  Trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 5% całego budżetu projektu. Mogą to być środki finansowe własne oraz z innych źródeł a także wkład osobowy i rzeczowy. W punkcie 3 regulaminu jest lista podmiotów, które mogą się ubiegać o dofinansowanie. Są to między innymi organizacje pozarządowe, które posiadają doświadczenie gospodarowania w skali wybranego roku środkami finansowymi w kwocie co najmniej 50 000 zł.

Informacje o konkursie podałam za newsletterem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Szczegóły znajdziecie na stronie MSZ. Pytania można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: polonia.konkurs@msz.gov.pl

sobota, 18 czerwca 2016

Dokumenty aplikacyjne, kwalifikowalność kosztów z EFRR

22 czerwca 2016 r. w Ełku odbędą się w odstępie 15 minut dwa spotkania informacyjne:
Na każde z nich trzeba się zgłosić wypełniając odrębny formularz do 20 czerwca 2016 r. Później trzeba poczekać na potwierdzenie przyjęcia  nas na każde z nich. Takie potwierdzenia organizatorzy wysyłają po zakończeniu rekrutacji. Zdjęcie przedstawia niedawne podobne spotkanie w Olsztynie.


 Analogiczne spotkania odbędą się 27 czerwca 2016 r. w Elblągu. Zapisy do 21 czerwca 2016 r.


 Kolejne spotkania odbędą się 27 czerwca 2016 r. w Olsztynie. Zapisy do 21 czerwca 2016 r.

piątek, 17 czerwca 2016

Tydzień Uchodźcy

20 czerwca 2016 r. obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy

W dniach 18-25 czerwca 2016 r., czyli w tygodniu, w którym obchodzimy Dzień Uchodźcy, Fundacja Batorego zaprasza do rozmów o tym, czego nie wiemy, czego i dlaczego się boimy. Celem jest przezwyciężanie wrogości i niechęci, lęków, obojętności i niewiedzy - zwyczajne poznanie uchodźcy. Rozmowa o wartościach, które łączą, a nie dzielą.

Dzień / Tydzień Uchodźcy może obchodzić każda instytucja publiczna, prywatna i pozarządowa. I każdy z nas. Można organizować spotkania, działania artystyczne, dyskusje, wykłady, wystawy, happeningi, pokazy filmów, zbiórki pieniędzy i darów.

Jak się włączyć? W dniach 18-25 czerwca zorganizuj akcję w swojej miejscowości, instytucji, organizacji. W zakładce „Włącz się” znajdziesz inspiracje, wskazówki i gotowe scenariusze.
Wyślij wiadomość o planowanych działaniach (co? gdzie? kiedy? Organizatorzy proszą o zredagowany opis na stronę) na adres: wspolpraca@batory.org.pl. Zamów materiały promocyjno-informacyjne.

Informacje o akcji znalazłam na stronie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Więcej i akcji przeczytacie na stronie http://uchodzcymilewidziani.com/akcja/.

czwartek, 16 czerwca 2016

Konkurs „FutuWro”

3 granty po 15 000 zł zostaną przyznane w konkursie "FutuWro" projektom, które staną się częścią programu Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław. Jest on realizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Autorzy wybranych projektów zyskają tez pomoc organizacyjną. 

Konkurs ma charakter otwarty i interdyscyplinarny – jego założenia nie ograniczają rodzaju działań kulturalnych, nie determinują też jakiej dyscypliny artystycznej projekt powinien dotyczyć. Zgłaszane pomysły powinny jednak w jak najpełniejszy sposób realizować ideę Wrocławia jako miasta–laboratorium przyszłości.

Wnioski do 30 czerwca 2016 r. mogą składać wszystkie podmioty zaangażowane w działalność kulturalną, artystyczną czy naukową, działające na terenie Polski. Uczestnikami konkursu mogą stać się zarówno osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jak i np. spółdzielnie socjalne czy grupy nieformalne. Wcześniej trzeba się zapoznać z dokumentami konkursowymi, które znajdują się na stronie http://www.miastoprzyszlosci.wroclaw.pl/konkurs-futu-wro/:
Komisja konsultuje wnioski mailowo: miasto.przyszłosci@wroclaw2016.pl, a także podczas spotkań umówionych na prośbę wnioskodawcy.

Informacje o konkursie znalazłam na Platformie Kultury.

Mario Budowlaniec, Eksperymenty wodne. Khan Academy...

Kamil Golis w artykule "You-learning" na Europejskim Portalu Młodzieżowym dokonał wyboru filmików szkoleniowych z serwisu YouTube:

Niestety, nie wszystkie informacje są rzetelne. Wielu youtuberów traktuje swoje teorie jak „prawdy objawione”, a podatni na ich wpływ widzowie przyjmują je bezkrytycznie (powstał film na temat odróżniania prawdy od oczywistego fałszu w Internecie, serdecznie polecam <link>) Na szczęście, sytuacja nie jest beznadziejna. Przedstawię Wam kilka kanałów, z którymi naprawdę warto się zaznajomić, jeśli chcemy nauczyć się czegoś nowego i pożytecznego...

Autor wymienia 7 kanałów wartych uwagi, na których znajdziecie wiele interesujących filmików edukacyjnych. Podaje linki i krótko je omawia. Wśród nich są tytułowe:
Więcej polecanych filmików edukacyjnych znajdziecie we wspomnianym artykule.
 

środa, 15 czerwca 2016

Święto Wolnych Ksiażek - bank pomysłów

Już jutro, czyli 16 czerwca 2016 r. obchodzimy Święto Wolnej Książki. Przykładowe pomysły działań oraz informacje o akcji znajdziecie na stronie tej akcji (link z tytułem akcji). Materiały do druku znajdziecie pod tym linkiem

Świętujecie?

Zakładki - Przeciwdziałanie mowie nienawiści

• 78% respondentów w ankiecie internetowej stwierdziło, że regularnie spotykają się z mową nienawiści w sieci. Najczęściej jej ofiarą padają osoby LGBT* (70%), muzułmanie (60%) i kobiety**.
• 16% młodych internautów w Kanadzie twierdzi, że zamieszczało w Internecie komentarze pełne nienawiści wobec konkretnego człowieka lub grupy osób***.

Czy widzieliście takie komentarze w sieci?  Umieszczaliście? Znacie kogoś, kto umieszczał?


Podręcznik "ZAKŁADKI. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka" powstał jako wsparcie dla „Bez nienawiści” – kampanii młodych na rzecz praw człowieka w Internecie prowadzonej przez Radę Europy, której celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie. Podręcznik został opracowany z myślą o młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, jednak niektóre ćwiczenia można dostosować do potrzeb pozostałych grup wiekowych oraz innych odbiorców. Zawiera między innymi 21 scenariuszy do zajęć z młodzieżą.

Informację znalazłam na portalu EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie http://beznienawisci.pl/zakladki/. Jest tam między innymi link, pod którym można znaleźć opisany podręcznik.*LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) – skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako do całości. Do grupy osób transgenderycznych wlicza się również osoby transseksualne. W ogólnej definicji terminem tym określa się ogół osób, które tworzą mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej orientacji seksualnej oraz osób o tożsamości płciowej niezgodnej z płcią biologiczną (osoby transgenderyczne i transseksualne). Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/LGBT

** Dane z internetowej ankiety Rady Europy przygotowanej na potrzeby kampanii „Bez nienawiści”, 2012, www.coe.int/youthcampaign (s. 13 Podręcznika).

*** Z ogólnokrajowej ankiety „Młodzi Kanadyjczycy w sieciowym świecie” przeprowadzonej
wśród 5272 dzieci i nastolatków z klas od 4 do 11, a także wyników badań jakościowych
w grupach fokusowych rodziców i młodzieży w wieku 11–17 lat, 2003–2005 (s. 13 Podręcznika).

Jak młodzi postrzegają swoją dorosłość - konkurs

Uniwersytet w Tallinie zaprasza młodych ludzi (18-30 lat) z państw Unii Europejskiej oraz Ukrainy do udziału w konkursie fotograficznym "YouthVision: Becoming adult today". Zadaniem uczestników jest zrobienie zdjęcia ukazującego refleksje, obawy i przeżycia, jakich doświadczają młodzi ludzie wkraczający w dojrzałe życie. Prace konkursowe opatrzone krótkim komentarzem opisującym kontekst można zgłaszać do rywalizacji do 1 lipca 2016 r., umieszczając fotografie na stronie www.except-project.eu lub przesyłając na adres except.photo@gmail.com. W każdy  miesiącu organizatorzy wybierają 10 najlepszych prac. Ostatecznie te, na które zagłosuje najwięcej internautów i które zostaną najlepiej ocenione przez komisję konkursową - zostaną nagrodzone (250 euro, 200 euro, 100 euro).


Informacje podałam za artykułem "Dorosłość - z czym się to (fotografu)je?" na stronie EuroDesk Polska. Więcej szczegółów (w języku angielskim), w tym zwycięskie fotografie z kwietnia znajdziecie na stronie konkursu: http://www.except-project.eu/en/get-involved/

Zdjęcie pochodzi z zajęć latarniczych podczas akcji "Zł@p wiosnę w sieci" w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w  Olsztynie.

wtorek, 14 czerwca 2016

Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego gwara warmińska została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego*. Znalazłam tam 14 pozycji, wśród nich:
 • Szopkarstwo krakowskie,
 • Umiejętność wytwarzania instrumentu i gry na kozie,
 • Sokolnictwo - żywa tradycja,
 • Tradycyjna technika ludwisarska Felczyńskich w Taciszowie (to tam powstał między innymi dzwon Kopernik - granatowy w złote gwiazdki - dla olsztyńskiej katedry,
 • Gwara warmińska jako nośnik tradycji ustnych.
O wpisaniu gwary warmińskiej na listę przeczytałam na Regionalnym Portalu Informacyjnym Wrota Warmii i Mazur

* Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma charakter informacyjny i stanowi realizację wymogu UNESCO. Środowiska związane z praktykowaniem tradycji, zwyczajów, obyczajów, wykonywaniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła, kultywujące pamięć historyczną, przechowujące wiedzę tradycyjną i wierzenia, zajmujące się tradycjami muzycznymi, widowiskowymi, językowymi i wszelkimi innymi przejawami usankcjonowanej tradycją działalności człowieka mogą zgłaszać te zjawiska do wpisu na listę drogą elektroniczną na stronie internetowej https://wniosek.niematerialne.nid.pl/. Wersję formularza w postaci dokumentu tekstowego znajdziecie pod tym adresem. Sama lista znajdziecie tutaj.

Jeżeli planowany przez Was projekt jest związany z takim dziedzictwem, warto zaznaczyć we wniosku jego obecność na opisanej liście. Oceniający mogą dzięki temu lepiej docenić merytoryczną wartość planowanych działań.

Wolontariat osób starszych

15 czerwca 2016 r. w Olsztyńskim Centrum Dialogu Międzykulturowego Dom Mendelsohna odbędzie się spotkanie „Rozwój i promocja na Warmii i Mazurach wolontariatu osób starszych”. Będzie to dyskusja o możliwości zainicjowania w naszym regionie szeroko zakrojonych działań, które będą służyły rozwojowi aktywności społecznej osób starszych, wzbogacona o prezentację dobrych praktyk działań w tym obszarze w innych krajach oraz możliwości wsparcia w tym zakresie na poziomie regionalnym i międzynarodowym.

Organizatorzy zapraszają przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych oraz zajmujących się wolontariatem. Wezmą w nim udział eksperci z Brukseli: 
 • Maciej Kucharczyk (Europejska Platforma Seniorów - AGE Platform Europe),
 • Ophélie Durand – koordynatorka projektu AFE - INNOV-NET Europejska Sieć Innowacyjności na rzecz Starzenia się w Dobrym Zdrowiu.  
Informacje podałam za newsletterem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.  Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 14 czerwca 2016 r. e-mailem na adres: ocop.olsztyn@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 503 680 500. Nie znalazłam na stronie OCOP tej informacji dlatego podaję dokładniejszą lokalizację spotkania w czasie i przestrzeni: Dom Mendelsohna przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2 w Olsztynie,  godz. 16:00 – 17:30. Spotkanie będzie się odbywać w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne.Dzień później, czyli 16 czerwca 2016 r. w tym samym miejscu (Dom Mendelsohna w Olsztynie) Fundacja BORUSSIA i Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA mają zapraszają na spotkanie z cyklu Salon Mendelsohna „Cena zgody“. O wielokulturowej historii Wilna, dramatycznych doświadczeniach wojny i wileńskiego getta oraz o niezwykłej sile sztuki i jej roli w budowaniu dialogu między narodami rozmawiać będą prof. Markas Petuchauskas (Wilno), autor książki „Price of Concord“ i prof. Sławomir Buryła (Olsztyn). Więcej informacji znajdziecie na stronie OCOP.Kilka dni później, od 21 czerwca do 1 lipca 2016 r. Akademia Trzeciego Wieku zaprasza do Olsztyna i Kamionki k. Nidzicy na "X Jubileuszowe Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku za wschodniej granicy". Więcej informacji razem z programem Spotkań znajdziecie na stronie OCOP.

Zdjęcie powyżej przedstawia wolontariuszki na spotkaniu latarniczym w Stawigudzie.

poniedziałek, 13 czerwca 2016

E-booki na wynos

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu wypożycza do domu czytniki e-booków wraz z kolekcją blisko 600 książek w ramach projektu „E-booki na wynos. Wypożyczalnia e-czytników książek elektronicznych w WBP w Opolu" dzięki finansowemu wsparciu Fundacji „Aktywni w Regionie” grupy Górażdże Heidelberg Cement. i to już od 2013 r. Z tego roku pochodzi regulamin wypożyczalni e-czytników. Może przyda się innym bibliotekom? Czy u Was także można wypożyczyć czytniki?

Każdy aktywnie wypożyczający czytelnik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu może wypożyczyć e-czytnik na 14 dni. Warte zauważenia są preferencje opisane przez WBP w Opolu:
Oferta kierowana jest priorytetowo do czytelników niepełnosprawnych, niedowidzących, niewidomych oraz seniorów. Dzięki syntezatorowi mowy każda książka może być odczytana przez lektora. Osoby niedowidzące mogą natomiast znacznie powiększyć czcionkę i samodzielnie czytać. Czytnik umożliwia również odtwarzanie audiobooków.

Informacje podałam za stroną WBP w Opolu. Jest tam, między innymi, link do formularza, na którym  można zgłaszać zamawiane e-booki. Mogą także zostać wgrane bezpośrednio do wypożyczonego czytnika w czasie wizyty w bibliotece.

Czy ktoś z Was albo Waszych znajomych korzystał z takiej wypożyczalni?
A może chcielibyście móc w bibliotece wypożyczać jakieś inne zasoby?
W 2013 r. Lustro Biblioteki opublikowało artykuł Marii Morawiec pt. "13 kreatywnych projektów bibliotecznych z USA". Wśród nich jest też wypożyczalnia narzędzi w Berkeley Public Library (California). Za darmo można tam wypożyczyć takie narzędzia jak młotki, piły, kosiarki itd. Pomysł zgłosili czytelnicy.

niedziela, 12 czerwca 2016

Pajacyk - nabór wniosków


Polska Akcja Humanitarna (PAH) od 1998 roku prowadzi program PAJACYK. Jest on przeznaczony dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, które z różnych przyczyn nie są objęte wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania, a takiego wsparcia potrzebują. Program realizowany jest za pośrednictwem szkół i świetlic środowiskowych, którym przekazywane są środki finansowe na dożywianie.
 • Szkoły podstawowe,
 • gimnazja (publiczne, niepubliczne, prywatne),
 • samodzielne świetlice środowiskowe
mogą składać wnioski o dofinansowanie:
 • zakupu produktów żywnościowych - w przypadku, gdy placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki,
 • zakupu gotowych posiłków - w przypadku, gdy placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu.
Są dwa nabory wniosków:
 • I nabór - do 10 lipca 2016 r. (dofinansowanie posiłków na cały nadchodzący rok szkolny),
 • II nabór - do 10 grudnia 2016 r. (jeśli będą dostępne środki - możliwe dofinansowanie posiłków w II semestrze roku szkolnego).
Do wniosku trzeba będzie dołączyć opinię z lokalnego oddziału Ośrodka Opieki Społecznej o potrzebach społeczności lokalnej w zakresie dożywiania i wysłać dokumentu do Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu. W połowie sierpnia zbierze się komisja. Placówki, które zakwalifikują się do programu zostaną o tym powiadomione mailowo lub telefonicznie.

Informacje przekazałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie akcji specjalnych programu. Są tam, między innymi  
Dodatkowych informacji udziela Magdalena Szymczak - koordynatorka Programu  Dożywiania w Polsce: tel. (56) 65 21 368, e-mail Magdalena.Szymczak@pah.org.pl.

sobota, 11 czerwca 2016

Konkurs Sztuka jak balsam


to cykliczny projekt Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z Łodzi i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Jest realizowany od 2006 r. i adresowany do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Ma on aktywizować i integrować uzdolnione plastycznie osoby niepełnosprawne, dowartościowywać, pobudzać ich ambicje. Wybrane prace są co roku prezentowane w czerwcu w holu WBP w Łodzi oraz w Łódzkiej Hali Sportowej podczas Targów Rehabilitacyjnych.
Informacje podałam za stroną WBP w Łodzi.

Nie zawsze potrzebujemy środków zewnętrznych by zrealizować projekt.


Kultura w POIŚ - szkolenia


Niedawno pisałam o dwóch konkursach na dofinansowanie infrastruktury kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Niedługo będziecie mogli wziąć udział w jednym z czterech szkoleń na temat przygotowywania wniosków w takich konkursach, a nawet w tych konkretnych konkursach. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza na szkolenia

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Infrastruktura i Środowisko:

 • 21 i 22 czerwca 2016 r. w Warszawie; zapisy do 13 czerwca 2016 r.
 • 24 czerwca 2016 r. w Krakowie; zapisy do 16 czerwca 2016 r.
 • 28 czerwca 2016 r. we Wrocławiu; zapisy do 20 czerwca 2016 r.
 • 30 czerwca 2016 r. w Gdańsku; zapisy do 22 czerwca 2016 r.
Informacje podałam za Serwisem Instytucji Pośredniczącej Programu Infrastruktura i Środowisko. Znajdziecie tam między innymi 

piątek, 10 czerwca 2016

Pomoc ptakom


Prezydent Olsztyna ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy ptakom w granicach administracyjnych miasta Olsztyna. Organizacje mogą składać wnioski na odpowiednim formularzu do 21 czerwca 2016 r. Zgłaszane zadania powinny obejmować:
 • podejmowanie z terenu Miasta Olsztyna dzikich ptaków potrzebujących pomocy, 
 • ich leczenie, 
 • rehabilitację i umożliwienie powrotu do środowiska naturalnego.
To nie są działania, które można wykonywać w bibliotekach, ale promować takie działania biblioteka może na pewno - np. jako partner uprawnionej i zainteresowanej organizacji. 
Informacje o konkursie znalazłam w newsletterze Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Ogłoszenie o konkursie znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna.Wiecie, że organizacje pozarządowe z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego mogą nieodpłatnie wypożyczyć w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: namioty, rzutnik, ekran, krzesła, sztalugi, skarbony do kwestowania itp.? Mogą też korzystać  z sal  szkoleniowych, które udostępniane są nieodpłatnie organizacjom do realizacji ich celów statutowych. Istnieje także możliwość użyczania lokalu Centrum osobom fizycznym i grupom nieformalnym na przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i miastotwórczym.

Kontakt: e – mail: sekretariat.ocop@gmail.com;  tel. 503 680 500

 

Przez Olsztyn maszerują nie tylko czołgiści. Zobaczcie sami:   https://www.facebook.com/ula.czuryllo/posts/10206853738486070 Kasiu, Kamo, dziękuję :)