środa, 31 sierpnia 2016

Dzień Blogów / Pękały żarówki w żyrandolach

Nawet nie wiedziałam, że taki dzień istnieje. Marto, dziękuję za informację :)

W roku 2016 Dzień Blogów przypada na 31 sierpnia (środa), czyli dzisiaj. Na cytowanej stronie jest zaproszenie do dzielenia się informacjami o ciekawych blogach. "Blogerzy zachęcani są tego dnia do wyszukania pięciu ciekawych blogów – najlepiej z różnych stron świata – i polecenia ich swoim czytelnikom. W ten sposób promowana jest również współpraca między autorami blogów."

Systematycznie czytuję blog:
Zaglądam między innymi na blogi:

  Skoro dzisiaj jest również moje święto (ten blog prowadzę już ponad rok) to dam sobie (i Wam) prezent. Od kilku dni zastanawiam się, w jaki sposób projektowo może mnie (nas?) zainspirować  Vitas, czyli Witalij Władasowicz Graczow (ukr. Віталій Владасовіч Грачов) – urodzony na Łotwie ukraiński piosenkarz śpiewający głównie po rosyjsku, kompozytor, aktor i projektant mody. Od jego głosu pękały żarówki w żyrandolach. Na pewno przekracza bariery, co w projektach jest jak najbardziej przydatne. Jestem pod wrażeniem jego wczesnych występów:
  • Vitas Opera 1
  Нам всегда чего-то не хватает
  • Vitas Opera 2
  Дом мой достроен, но я в нем один

  7 wskazówek, o czym należy pamiętać kupując komputer

  Obecnie bardzo trudno sobie wyobrazić projekt, do którego przygotowania, realizacji albo rozliczenia nie trzeba będzie użyć komputera. Techsoup Polska podpowiada organizacjom, na co warto zwrócić uwagę przygotowując się do zakupu nowego sprzętu. Dlaczego z tej podpowiedzi nie mieliby skorzystać też bibliotekarze? W wielu bibliotekach nie zatrudnia się informatyków...

  Pięć wskazówek to odpowiedzi na pytania (rozwinięte we wspomnianym artykule):
  • Czy potrzebuję nowego komputera?
  • Do czego nowy komputer będzie Ci potrzebny?
  • Mac czy PC?
  • Nowy, używany czy zregenerowany?
  • Laptop, komputer stacjonarny czy tablet?
  Są też
  • Technologia w pigułce,
  • Dowiedz się więcej  - wskazówki jak przygotować się jeszcze dokładniej.   
  Na TechSoup Polska można też przeczytać o regenerowanych laptopach i firmie EVS, która wspiera organizacje udostępniając im po korzystnych cenach sprzęt do wtórnego użytku. Przykłady użytkowania zregenerowanych laptopów w organiazacjach znajdziecie w tym artykule.

  wtorek, 30 sierpnia 2016

  Poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis* Ełk

  Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Poddziałania 6.1.3 Infrastruktura kultury - ZIT bis Ełk.

  Od 29 września do 28 października 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie następujących typów projektów:
  • rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.;
  • inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłączanie jako integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej).
  Preferowane do dofinansowania będą projekty:
  • instytucji kultury ukierunkowane na działania regionotwórcze poprawiające czy budujące więzi, w zdecydowanej większości napływowej, słabo utożsamiającej się z województwem ludności;
  • stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.
  Trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.  Wniosek należy dostarczyć w wersji elektronicznej (należy go wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”) oraz papierowej.

  Informacje podałam za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znajdziecie tam między innymi:
  * ZIT bis Ełk - Zintegrowane inwestycje terytorialne bis - subregionalne: w tym konkursie obejmują Miasto Ełk i Gminę Ełk, która należy do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Ełku.

  poniedziałek, 29 sierpnia 2016

  Mobilne Punkty Informacyjne we wrześniu

  W województwie warmińsko-mazurskim bezpłatne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków z funduszy europejskich odbędą się w 12 miejscowościach:
  • 9 września 2016 r. w Orzyszu,
  • 16 września 2016 r. w Piszu,
  • 16 września 2016 r. w Jedwabnie,
  • 19 września 2016 r. w Stawigudzie,
  • 20 września 2016 r. w Barczewie,
  • 21 września 2016 r. w Olecku,
  • 22 września 2016 r. w Biskupcu,
  • 23 września 2016 r. w Węgorzewie,
  • 23 września 2016 r. w Jezioranach,
  • 26 września 2016 r. w Olsztynku,
  • 27 września 2016 r. w Komorowie Żuławskim,
  • 29 września 2016 r. w Pogrodziu.
  Informacje podałam za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znajdziecie tam dokładne lokalizacje i godziny spotkań. 
  Sprawdźcie, gdzie Mobilne Punkty Informacyjne  zawitają we wrześniu na terenie Waszych województw. Takie dane możecie znaleźć np. na Portalu Funduszy Europejskich między wieloma innymi zaproszeniami na bezpłatne szkolenia.

  niedziela, 28 sierpnia 2016

  Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

  Jednym z czterech nowych tematycznych celów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest:

  • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego.
  Organizatorzy podali terminy rozpoczęcia trzech naborów, w których  będzie można zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów odpowiadających temu celowi:
  • od 11 października 2016 r. na projekty regularne. Zaplanowano 2 etapy tego konkursu. Do 31 grudnia 2016 r. będą przyjmowane tzw. koncepcje projektowe. Autorzy najlepszych zostaną zaproszeni do drugiego etapu - przygotują pełne wnioski. Można wnioskować o dofinansowanie na jeden projekt do 2,5 miliona euro;
  • od 1 października 2018 r. na projekty regularne;
  • od 1 grudnia 2017 r. nabór uproszczony na tzw. małe projekty - dofinansowanie od 20 tysięcy do 60 tysięcy euro. 
  Program jest skierowany do obszarów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy. Są to główne regiony wsparcia i regiony przyległe:
  • w Polsce: 
   • podregiony główne: krośnieński i przemyski (w województwie podkarpackim), białostocki, łomżyński i suwalski (w województwie podlaskim), bialski i chełmsko-zamojski (w województwie lubelskim), ostrołęcko-siedlecki (w województwie mazowieckim);
   • podregiony przyległe: rzeszowski i tarnobrzeski (w województwie podkarpackim);puławski i lubelski (w województwie lubelskim);

  • na Białorusi:
   • obwody główne: grodzieński i brzeski; 
   • obwody przyległe: miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski; 
  • na Ukrainie: 
   • obwody główne: lwowski, wołyński, zakarpacki;
   • obwody przyległe: rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.
  Regiony główne i przyległe będą miały równe szanse ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu. 

  Finansowanie działań w projektach realizowanych częściowo poza obszarem Programu również
  będzie możliwe pod warunkiem, że:
  • projekty te są niezbędne do osiągnięcia celów Programu i przynoszą korzyści dla jego obszaru; 
  • łączna kwota przydzielona w ramach Programu na działania poza jego obszarem nie przekroczy 20% wkładu Unii na poziomie Programu.
  Informacje podałam za Serwisem Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Szczegółowy harmonogram konkursów oraz szkoleń, zasady kwalifikowalności partnerów i działań w projektach, opis wskaźników jak również robocze wersje dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie internetowej Programu.  Tam jest też link do polskiej wersji Wspólnego programu Operacyjnego. Kluczowe dokumenty (w języku angielskim) są też zgrupowane w tym miejscu. Mogą jeszcze ulec niewielkim modyfikacjom.

  sobota, 27 sierpnia 2016

  Środa z Funduszami


  Przed nami kolejna Środa z Funduszami - 7 września 2016 r.
  Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) poprowadzą spotkania w każdym województwie na temat Funduszy Europejskich. Ich tematy różnią się w zależności od województwa, są przewidziane dla różnych grup odbiorców - potencjalnych wnioskodawców:
  • dla osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej - w województwach: warmińsko-mazurskim (tradycyjnie w Olsztynie, Ełku i Elblągu), wielkopolskim i łódzkim;
  • na rozwój dolnośląskich przedsiębiorstw - w województwie dolnośląskim,
  • dla przedsiębiorstw na innowacje - w województwie kujawsko-pomorskim;
  • na wsparcie efektywności energetycznej sektora publicznego i mieszkaniowego - w województwie lubelskim;
  • dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację - w województwie lubuskim;
  • dla instytucji kultury - w województwach małopolskim i podkarpackim;
  • dla przedsiębiorstw na projekty nieinwestycyjne - w województwie mazowieckim;
  • na aktywizację zawodową, w tym wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - w województwie opolskim;
  • dla przedsiębiorców - w województwie podlaskim;
  • dla osób wspierających osoby niepełnosprawne - w województwie pomorskim;
  • na transport publiczny - w województwie śląskim;
  • na temat możliwości dofinansowania projektów przez JST w ramach konkursów planowanych do końca 2016 r. - w województwie świętokrzyskim;
  • na projekty B+R dla przedsiębiorstw - w województwie zachodniopomorskim.
  Informacje podałam za Portalem Funduszy Europejskich. Znajdziecie tam szczegóły dotyczące środowych spotkań we wrześniu w każdym województwie.

  piątek, 26 sierpnia 2016

  2 konkursy - z ograniczeniami i bez

  Dzisiaj napisałam o dwóch "obrazkowych" konkursach.
   Edukacja o prawach człowiekaPhoto and illustrations competition

   Do 31 sierpnia 2016 r. każdy uczestnik (w wieku od 13 do 30 lat) może zgłosić do trzech zrobionych przez siebie zdjęć albo prac ilustrujących wyzwania związane z prawami człowieka, edukacją i jednym z poniższych zagadnień:
   • wartość szacunku,
   • równość poprzez edukację,
   • edukacja jako proces łączenia się ze społecznością, rodziną etc.
   Należy do nich dołączyć opis (maksymalnie 200 znaków) w języku angielskim lub francuskim.

   Można wygrać:
   • jedno pierwsze miejsce - 300 euro i zaproszenie na III Compass Human Rights Education Forum,
   • dwa drugie miejsca - 100 euro i zaproszenie na III Compass Human Rights Education Forum,
   • dwa trzecie miejsca - zaproszenie na III Compass Human Rights Education Forum.
   Zwycięzców wybierają internauci głosując na opublikowane zdjęcia.

   Informacje podałam za stroną EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie (w języku angielskim) na stronie konkursu

   Konkurs wideo: “Praktyki w polityce młodzieżowej”

   Do 31 października 2016 r. uczestnicy (bez ograniczeń wiekowych) mogą wysyłać swoje filmy (reportażu, dokumentu, narracji i animacji - ilościowo bez ograniczeń) dokumentujące realizację strategii Młodzież UE i jej celów na poziomie krajowym i lokalnym. Jakiej przyszłości oczekujecie? Jak najlepiej doprowadzić do takich efektów?

   Można wygrać 100 Euro i zaproszenie na imprezę organizowaną przez YouthMetre w Brukseli w lutym 2017 roku. Zwycięzców wybiorą Jury (Nagroda Jury dla najlepszego filmu) oraz internauci (Nagroda Publiczności dla najlepszego filmu) w publicznym głosowaniu między 16 listopada a 30 grudnia 2016 r.


   Informacje podałam za stroną EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie (w języku angielskim) na stronie konkursu.

   czwartek, 25 sierpnia 2016

   Infrastruktura bibliotek - drugi nabór w 2016 r.

   Do 10 października 2016 r. można składać wnioski do programu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 na dofinansowanie:
   • remontu,
   • przebudowy,
   • rozbudowy,
   • budowy,
   • wyposażenia
   budynków bibliotek podnoszące ich standard. Ma to prowadzić do przekształcenia bibliotek publicznych (samodzielnych albo wchodzących w skład innych instytucji kultury)
   • w gminach wiejskich, 
   • w gminach miejsko-wiejskich,
   • w gminach miejskich do 50 tysięcy mieszkańców
   w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.Nie wystarczy jedynie utrzymywanie i upowszechnianie wśród mieszkańców czytelnictwa.

   Są możliwe 3 warianty zadań planowanych w ramach projektu:
   • Wariant 1 - gdy zadanie obejmuje łącznie bibliotekę główną i filię albo kilka filii,
   • Wariant 2 - dla zadania obejmującego tylko bibliotekę główną,
   • Wariant 3 - dla zadania obejmującego tylko filię.
   Wszystkie obiekty obejmowane zadaniem (projektem) muszą spełnić kryteria Certyfikatu Biblioteka + na dzień zakończenia zadania. Kryteria są opisane w dokumentach, do których odsyłają linki z wariantami (powyżej). Gdy zadanie obejmuje tylko filię, kryteriów Certyfikatu nie musi spełniać biblioteka główna. Taką informację i wiele innych możecie znaleźć wśród Pytań i odpowiedzi
   Na początku ogłoszenia o naborze podano bardzo istotne informacje. Realizacja projektów w tym naborze musi się zaczynać w 2017 r. Wnioskowana dotacja ze środków MKiDN musi obejmować w 2017 r. wyłącznie wydatki bieżące. Wasz wkład własny może być przeznaczony zarówno na wydatki bieżące, jak i na wydatki majątkowe. To Wasze księgowe decydują, w postaci jakich wydatków mogą zaksięgować wydatki projektu. Na stronie Instytutu Książki znajdziecie wskazówki, w jaki sposób należy prowadzić "Księgowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych (inwestycyjnych)". W największym skrócie :
   • jeżeli planowane przez Was nakłady (wydatki) mają charakter odtworzeniowy i mają na celu przywrócenie pierwotnego stanu zużytego całkowicie albo częściowo składnika majątkowego, to należy je uznać za "remont" i finansować je z dotacji na wydatki bieżące;
   • jeżeli planowane przez Was nakłady mają na celu wzrost wartości użytkowej środka trwałego to należy je uznać za "ulepszenie" środka trwałego i finansować je z dotacji na wydatki majątkowe (inwestycyjne).
   Zgłaszany projekt można planować też na kolejne lata (2018 i 2019, a w wyjątkowych sytuacjach nawet do końca 2020 r.).  Jeżeli planujecie zadanie wieloletnie, dotacja ze środków MKiDN w 2017 r. musi wynosić co najmniej 30% całego dofinansowania, o które wnioskujecie na wszystkie lata realizacji zadania. W ogłoszeniu o naborze znajduje się tabelka z informacją o środkach, które jeszcze pozostały do wykorzystania. Są tam, między innymi, wymienione środki majątkowe na 2017 r. Wygląda na to, że zostały już zakontraktowane w ramach poprzedniego naboru.
   Możecie wnioskować o dofinansowanie w wysokości:
   • od 50 000 zł,
   • do 2 000 000 zł.
   • Musicie zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 25% kosztów zadania. Nie ma konieczności, by w każdym roku - jeśli projekt jest wieloletni - było 25% wkładu własnego. Trzeba tak planować, by uzyskać ten procent na koniec realizacji całego projektu. Jeżeli ponieśliście wydatki na to zadanie  w poprzednich latach możecie je dodać do kosztów planowanych na 2017 r.
    • Wkładem własnym mogą być środki finansowe, 
    • środki rzeczowe w postaci własności nieruchomości (nie mogą przekroczyć 20% kosztów zadania).
   Na stronie Instytutu Książki znajdziecie też inne dokumenty konkursowe (na dole strony - wśród plików do pobrania):
   Wyniki poprzedniego naboru (do 1 lutego 2016 r.) znajdziecie na tej samej stronie:
   Kolejnych naborów możemy się spodziewać w terminach:
   • koniec 2016 r. lub początek 2017 r. - na zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowań w 2018 r.;
   • koniec 2017 r. lub początek 2018 r. - na zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowań w 2019 r.;
   • koniec 2018 r. lub początek 2019 r. - na zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowań w 2020 r.
   pod warunkiem, że budżet priorytetu nie zostanie wcześniej wyczerpany.
   Taki plan naboru wniosków nie wyklucza innych terminów naborów, jeśli okaże się to konieczne.

   Formularz raportu częściowego z wykonania zadania

   środa, 24 sierpnia 2016

   IV Warmińsko-Mazurskie Dni z Ekonomią Społeczną

   Konferencja "IV Warmińsko-Mazurskie Dni z Ekonomią Społeczną" odbędzie się 5 września 2016 r. w Olsztynie.

   Organizatorzy oczekują podmiotów ekonomii społecznej, władz lokalnych, instytucji pomocy społecznej i rynku pracy. Prelegenci będą mówili o roli ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych. Zaplanowane zostały także trzy panele dyskusyjne: 

   • Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich, 
   • Ekonomizacja organizacji pozarządowych,
   • Spółdzielnie socjalne jako stabilne miejsca pracy.  
   Swoją chęć udziału w konferencji należy zgłosić do 25 sierpnia 2016 r. 
   Informacje znalazłam na stronie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.  Tam znajdziecie linki do:

   wtorek, 23 sierpnia 2016

   Wykiełkuj na rynku pracy

   Wykiełkuj na rynku pracy to projekt edukacyjny, w którym biblioteki organizują cykl warsztatów lub spotkań edukacyjnych dla:
   • uczniów II i III klas liceów ogólnokształcących,
   • studentów ostatnich lat studiów i absolwentów szkół wyższych (maksymalnie 1 rok od ukończenia nauki), którzy nie mogą znaleźć pracy.
   Bibliotekarze mogą uzyskać następujące wsparcie:
   • dostęp do poradnika metodycznego wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć,
   • dostęp do przetestowanych w ramach pilotażu materiałów na zajęcia (prezentacje multimedialne, karty ćwiczeń, częściowo w formie gier, materiały dla uczestników do pracy indywidualnej),
   • dostęp do przykładowych materiałów promocyjnych,
   • wsparcie w formie webinarium wstępnego przed rozpoczęciem projektu (planowany termin to początek września 2016 r.) oraz w razie potrzeby kolejnych spotkań online; w przypadku większego zainteresowania możliwe byłoby także zorganizowanie spotkań „na żywo”,
   • wsparcie indywidualne w czasie prowadzenia projektu (drogą mailową, telefonicznie, via Skype).

   Zgłoszenie polega na wypełnieniu króciutkiej ankiety do 15 września 2016 r. Projekt jest związany z badaniem realizowanym w ramach pracy doktorskiej mgr Magdaleny Paul w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego bibliotekarze będą proszeni o przeprowadzenie badania wśród uczestników.

   Informacje podałam za serwisem biblioteki.org. Więcej szczegółów znajdziecie w Zaproszeniu do udziału w projekcie. Możecie się też kontaktować z Magdaleną Paul - adresy na zdjęciu obok i w zaproszeniu.

   poniedziałek, 22 sierpnia 2016

   12 szkoleń w Olsztynie, 1 w Ostródzie i 1 w Rucianem-Nidzie


   Piszę na tym blogu prawie wyłącznie o szkoleniach bezpłatnych. Tym razem jest tak samo. W niedługim czasie możecie wziąć udział w trzech spotkaniach, jeżeli planujecie projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 albo chcecie się więcej dowiedzieć na ten temat:


   Do 24 sierpnia 2016 r. trzeba wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres

     
   Do 31 sierpnia 2016 r. trzeba wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres

    
   Do 5 września 2016 r. trzeba wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres


   Do 30 sierpnia 2016 r. trzeba wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres olsztyn@seka.pl. Harmonogram szkolenia znajdziecie w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


   Do 5 września 2016 r. trzeba wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres olsztyn@seka.pl. Harmonogram szkolenia znajdziecie w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

    
   Do 20 września 2016 r. trzeba wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres olsztyn@seka.pl. Harmonogram szkolenia znajdziecie w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


   Do 4 października 2016 r. trzeba wysłać skan wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkolenieolsztyn@eurokadry.pl oraz przesłać oryginał formularza do Warszawy. Adres znajdziecie na stronie, do której odsyła link pod tytułem szkolenia. Harmonogram szkolenia też tam możecie znaleźć.

    
   Do 6 października 2016 r. trzeba wysłać skan wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkolenieolsztyn@eurokadry.pl oraz przesłać oryginał formularza do Warszawy. Adres znajdziecie na stronie, do której odsyła link pod tytułem szkolenia. Harmonogram szkolenia też tam możecie znaleźć.

   niedziela, 21 sierpnia 2016

   Jak zainteresować dzieci i młodzież biblioteką?

   Właściwie ten post powinnam zatytułować: Jak wykorzystać youtube do popularyzowania bibliotek?


   To tylko niektóre filmiki znalezione po wpisaniu w wyszukiwarce YouTube słowa "biblioteka". A spróbujcie wpisać "library"...

   sobota, 20 sierpnia 2016

   Coaching zespołowy dla organizacji z Olsztyna

   Agnieszka Lisikiewicz - Trenerka/Coach/Konsultantka kompetencji społecznych poprowadzi coaching zespołowy dla organizacji pozarządowych z Olsztyna, które mają za sobą co najmniej 1 rok działalności i chcą popracować nad budowaniem efektywnego zespołu. Organizatorzy przewidują 3-5 spotkań dla minimum 5 osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę danej organizacji. 

   Obszar wspólnej pracy w ramach coachingu zostanie wybrany na spotkaniu z organizacją. Proponowane jest podnoszenie efektywności zespołu organizacji:
   • z poziomu zadań: diagnozowanie, etapy rozwoju, techniki stymulujące wzrost efektywności;
   • z poziomu relacji: źródła i rodzaje trudności, techniki pracy z relacjami w zespole, dysfunkcje zespołowe.
   Więcej o tych spotkaniach i trenerce przeczytacie na stronie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, w którego siedzibie odbędą się zajęcia.

   Dodatkowe informacje na temat doradztwa możecie uzyskać u organizatorów:
   • Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"; 
   • ul. Tarasa Szewczenki 1; 10-274 Olsztyn;
   • tel. 503 680 500, 
   • e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

   Doradztwo jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych" realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn

   piątek, 19 sierpnia 2016

   Otwarty konkurs ofert dla organizacji z Olsztynka

   Konkurs ogłosił Burmistrz Olsztynka. Organizacje pozarządowe (między innymi) mogą składać oferty do 2 września 2016 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Olsztynku.

   Planowane projekty powinny zakładać działań na rzecz mieszkańców Gminy Olsztynek w jednym z trzech zakresów widocznych w tabelce po lewej stronie. Trzeba zapewnić finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitegokosztu zadania. Mają to być środki własne oferenta albo pozyskane z innych źródeł.

   Informacje o konkursie znalazłam na stronie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Ogłoszenie o konkursie znajdziecie pod Zarządzeniem o nim na stronie Urzędu Miasta Olsztynka. Wśród plików do pobrania znajdziecie też wzór oferty.

   Warto też pamiętać, że do 16 września 2016 r. mieszkańcy Olstzynka mogą głosować na projekty wybrane w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Lista tych projektów znajduje się na stronie OBO. Są tam również zasady tego* OBO. Termin 16 września znajduje się w zasadach OBO, ale na stronie pojawia się informacja, że zostało już tylko 9 dni na to głosowanie...

   * Taki sam skrót - OBO - ma również Olsztyński Budżet Obywatelski.

   czwartek, 18 sierpnia 2016

   Konkurs Grantowy RS 2016

   O poprzednim naborze do programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać szanse" pisałam w styczniu. Obecnie trwa kolejny konkurs - wnioski można składać do 25 października 2016 r. do godziny 12:00. O dotacje do 8 500 zł mogą się ubiegać wnioskodawcy z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców:
   • organizacje pozarządowe, 
   • miejskie i gminne domy kultury,
   • miejskie i gminne biblioteki,
   • nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.
   Organizatorzy oczekują ofert zadań, które przyczynią się do wyrównania szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Dlatego dofinansowane projekty powinny rozwijać u młodych ludzi umiejętności społeczne.

   Czas realizacji każdego projektu należy zaplanować na co najmniej 6 miesięcy w okresie między 1 lutego i 31 sierpnia 2017 r. Warto zapewnić też wkład własny  w wysokości co najmniej 20% wartości projektu, bo takie oferty będą lepiej oceniane.

   Planowane działania muszą być skierowane do młodych ludzi (13-19 lat) ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób. W projektach nie mogą brać udziału uczniowie szkół podstawowych. 

   Każdy projekt powinien prowadzić  do widocznego i szybkiego rozwoju następujących umiejętności u młodych ludzi:
   • wykorzystania tego, co może im sprzyjać,
   • zjednywania sobie innych.
   Najlepsze projekty powinny również rozwijać wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i instytucji pozaszkolnych następujące umiejętności:
   • trafnego rozpoznawania problemów, potrzeb i możliwości danej społeczności,
   • zdobywania partnerów do realizacji przedsięwzięć.
   Zasady konkursu określają dokładniej wymagania dotyczące planowanych działań młodzieży, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu.

   Informacje znalazłam na stronie biblioteki.org. Więcej szczegółów o programie Równać Szanse 2016 - Regionalny Konkurs Grantowy znajdziecie na stronie programu. Są tam między innymi linki do dokumentów konkursowych:
   Znajdziecie tam też dane kontaktowe i adresy czterech Partnerów programu - lokalnych organizacji pozarządowych, które promują konkurs i udzielają informacji w swoich regionach:
   • Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA - dotyczy województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego;
   • Stowarzyszenie Instytut Zachodni - dotyczy województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;
   • Fundacja Fundusz Lokalny SMK - dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego;
   • Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia - dotyczy województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego.