niedziela, 31 grudnia 2017

Mobilna biblioteka - riksza, czy skrzyneczka pod drzewkiem?

Manufaktura z Ostrowca Świętokrzyskiego - BBS Bike - buduje różne pojazdy na bazie roweru. Jednym z nich jest riksza - mobilna biblioteka, czyli pojazd, którym "na rowerze" można przewozić w plener do 100 książek i wyeksponować je pod własnym daszkiem. Wydaje się, że przewozić tym pojazdem można też inne przedmioty. Mogą się przydać podczas wydarzeń na festynach albo po prostu przy bibliotekach, szkołach, przedszkolach, czy na podwórkach.

Na stronie Lokalnej - TV Ostrowca i regionu znajdziecie filmik opisujący spotkanie mobilnej biblioteki z przedszkolakami.

Informacje podałam za inspiracją pt. "Mobilna Biblioteka", którą Sebastian Majewski z BBS Bike umieścił w portalu LABIB.pl. Obrazek pochodzi z tej inspiracji.

sobota, 30 grudnia 2017

Działania w społeczności lokalnej - nagrania webinariów

Na stronie akcji Masz Głos znajdziecie opisy i nagrania serii webinariów, które mogą być przydatne w Waszej pracy w lokalnej społeczności, w tym podczas przygotowywania i realizowania projektów:
 • Michał Czapski: Konflikty w społecznościach lokalnych - jak z nimi pracować?,
 • Szymon Osowski: Rola dostępu do informacji w działaniach społecznych,
 • Dariusz Kraszewski: Nie czekaj aż inni zrobią to za Ciebie - współdecyduj o budżecie,
 • Grzegorz Makowski: Barometr Ryzyka Nadużyć,
 • Dariusz Kraszewski: Sprawozdanie z wykonania budżetu,
 • Daniela Grzesińska i Dariusz Kraszewski: Obywatel i środowisko,
 • Paweł Jaworski: Uczestnictwo mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni publicznej,
 • Paweł Jaworski: Planowanie przestrzenne w gminie.

piątek, 29 grudnia 2017

Dotacje z Instytutu Szwedzkiego - seed funding

Do 13 lutego 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie przygotowania projektów (seed funding / finansowanie zalążkowe), które wpisują się w cele Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Instytut Szwedzki może wesprzeć projekty, które posiadają szwedzkiego partnera wiodącego kwotą od 100 tys. do 500 tys. koron szwedzkich, czyli do ponad 200 tys. zł. Główny wnioskodawca musi mieć siedzibę w Szwecji. Projekt powinien obejmować podmioty z co najmniej 3 kwalifikowalnych krajów. Niektóre dokumenty są w języku angielskim, inne w szwedzkim. Sam wniosek należy wypełnić w języku angielskim. Projekt powinien się rozpocząć między 1 czerwca a 1 listopada 2018 r. i trwa nie dłużej niż 18 miesięcy.

Finansowanie może być przeznaczone na innowacyjne projekty z takimi celami, jak:
 • przeprowadzenie pilotażowego badania w ramach przygotowań do bardziej zaawansowanego projektu w regionie Morza Bałtyckiego,
 • tworzenie nowych sieci,
 • rozszerzenie i wzmacnianie istniejących sieci,
 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego do któregoś z unijnych programów,
 • inicjowanie i rozwijanie współpracy z krajami UE i spoza UE,
 • współpraca z już realizowanymi projektami transgranicznymi.

Planowane projekty powinny się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego lub społecznego w regionie Morza Bałtyckiego. Instytut Szwedzki oczekuje, z szwedzkie organizacje będą rozwiązywały ponadnarodowe problemy (wyzwania określone w strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego) wspólnie z organizacjami z krajów regionu Morza Bałtyckiego i krajów Partnerstwa Wschodniego w sposób, który stworzy podwaliny do trwałych więzi partnerskich w regionie.

Wnioski należy składać online w sposób wyjaśniony w punkcie 3 (zob. rysunek powyżej). Dokumenty konkursowe znajdziecie po rozwinięciu punktu 2. Wśród nich są:

Informacje podałam za Serwisem Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz za stroną Instytutu Szwedzkiego. Na tej ostatniej znajdziecie informacje w języku angielskim. Dodatkowe pytania możecie kierować na adresy podane na dole tego serwisu.

czwartek, 28 grudnia 2017

Trendy marketingowe 2018

To tytuł posta na blogu Pawła Tkaczyka. Zapamiętałam głównie rozmowy i przejrzystość. Autor podaje tam kilka propozycji, jak się przygotować na konwersacje, jak połączyć PR i marketing w Twojej firmie. Ja zacytuję fragment, który czytałam kilka razy zastanawiając się, czy jest wiele bibliotek albo organizacji, które w pełni mogłyby ten przepis zastosować do wprowadzenia transparentności w swojej firmie:
 • Zrób szybki audyt tego, co pojawia się w internecie na temat Twojej firmy czy produktów. Na co narzekają konsumenci? Pracownicy? Ile w tym prawdy?
 • Zacznij od wewnątrz. Transparentność na nic się nie zda jeśli będzie tylko PR-ową przystawką. Porozmawiaj szczerze z własnym zespołem. Da się wdrożyć jakiś program naprawczy?
 • Znajdź krytyków wśród Twoich klientów i porozmawiaj z nimi. Wysłuchaj ich i szczerze powiedz, co możesz z tym zrobić. Powiedz też, jeśli nie jesteś w stanie zrobić nic – to o wiele lepsze niż brak wiadomości.
 • Opowiedz głośno o drodze do rozwiązania problemu. Wybierz na początek kanał, w którym możesz liczyć na przychylność. Ćwicz rozprawianie się z negatywnymi komentarzami.
Znacie bibliotekę, w której to działa?  Który punkt byłby u Was najtrudniejszy?

Lubię zaglądać na ten blog. Zazwyczaj znajduję tam coś interesującego do wdrożenia albo do przemyślenia. I tylko często żal, że nadal Kochanowski jest aktualny. Jak często docieracie do końca?
Obrazek pochodzi ze strony pixabay.com.

środa, 27 grudnia 2017

Europa dla Obywateli - nowy nabór i szkolenia

Najpełniej o komponentach i działaniach programu Europa dla Obywateli pisałam w styczniu 2017 r. Teraz planowany jest już nabór, w którym wnioski będzie można składać do 1 marca 2018 r. na projekty realizowane w ramach:
 • Komponentu 1. Pamięć Europejska;
 • Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie,
  • Działania 2.1 Partnerstwo miast, 
  • Działania 2.2. Sieci miast,
  • Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego.
Nabór wniosków elektronicznych ma zostać wkrótce otwarty. Zapowiedziano też nową,  zaktualizowaną wersję Przewodnika dla wnioskodawców.

Na początku roku odbędą się się szkolenia podczas, których dowiecie się o:
 • nowościach w programie,
 • możliwościach pozyskiwania partnerów do międzynarodowych projektów,
 • doświadczeniach dotychczasowych realizatorów projektów,
 • propozycjach instytucji, które oferują dotacje mogące stać się wkładem własnym w projektach dofinansowanych przez Program Europa dla obywateli.
Spotkania informacyjne zapowiedziano:
 • 17 stycznia 2018 r. w Warszawie, wkrótce pojawią się informacje o zapisach,
 • 25 stycznia 2018 r. w Poznaniu, wkrótce pojawią się informacje o zapisach,
 • 30 stycznia 2018 r. w Lublinie, wkrótce pojawią się informacje o zapisach,
 • 1 lutego 2018 r. w Krakowie, wkrótce pojawią się informacje o zapisach,
 • 7 lutego 2018 r. w Toruniu, wkrótce pojawią się informacje o zapisach,
 • 13 lutego 2018 r. w Łodzi, wkrótce pojawią się informacje o zapisach,
 • 15 lutego 2018 r. w Kielcach, wkrótce pojawią się informacje o zapisach.
 Informacje podałam za serwisem programu Europa dla obywateli.Szczegóły dotyczące naborów na poszczególne spotkania powinny się pojawić w zakładce Szkolenia.

wtorek, 26 grudnia 2017

Na 100 Niepodległa - konkurs Fundacji BGK

Do 16 lutego 2018 r. Do 31 marca 2018 r. za pomocą Generatora Wniosków można składać wnioski o dofinansowanie projektów patriotycznych dedykowanych dzieciom i młodzieży (od 7-18 lat) w ramach konkursu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego o nazwie Na 100 Niepodległa. Trzeba będzie najpierw utworzyć konto instytucji/organizacji pod tym adresem. W tym celu będzie Wam potrzebny aktywny adres e-mail.

Są dwie ścieżki składania wniosków w tym konkursie:
 • Ścieżka 1: projekty w zakresie wychowania patriotycznego dla dzieci i młodzieży objętych edukacją szkolną - zajęcia lub warsztaty pokazujące znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększające wiedzę historyczną na temat Polski. Organizatorzy wybiorą 55 projektów i planują dofinansować każdy z nich kwotą do 10 tys. złotych. 
 • Ścieżka 2: przygotowanie imprezy jednorazowej lub imprez cyklicznych o charakterze patriotycznym. Pięć najlepszych projektów ma zostać dofinansowanych kwotą do 120 tys złotych.
W przygotowanie i realizację projektu powinni być zaangażowani rodzice oraz opiekunowie. Warto też współpracować z seniorami. Wszystkie projekty muszą zostać zrealizowane między 13 maja 2018 r. a 30 listopada 2018 r. między 1 lipca 2018 r. a 31 grudnia 2018 r. Jeżeli zgłosicie zajęcia lub warsztaty to projekt nie powinien być krótszy niż 4 miesiące albo zaplanowany na jednorazowe bądź cykliczne imprezy okolicznościowe.

Składane projekty powinny się wpisywać w cele konkursu:
 • wzmacniać tożsamość narodową oraz poczucie wspólnoty wśród młodych obywateli, zachęcać do odnowienia lub nawiązania więzi międzypokoleniowych,
 • zachęcać dzieci i młodzież do działań zwiększających poziom ich wiedzy dotyczącej historii Polski,
 • zachęcać osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą do tworzenia inspirujących zadań, które zapoznają z tradycją, inspirują do uczczenia miejsc pamięci, przypominają okoliczności historycznych wydarzeń lokalnych, bądź ogólnopolskich.
Wnioski mogą składać niekomercyjne podmioty posiadające osobowość prawną:
 • organizacje pozarządowe,
 • ośrodki kultury, sportu i rekreacji,
 • biblioteki publiczne,
 • państwowe szkoły,
 • świetlice środowiskowe,
 • bursy uczniowskie,
 • jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie bądź we współpracy z jednostkami im podległymi, np. ze szkołami publicznymi itp. (kolorem czerwonym zaznaczono zmianę w regulaminie konkursu). Tabelę ze zmianami znajdziecie pod tym adresem.

Informacje podałam za stroną Fundacji BGK. Znajdziecie tam między innymi regulamin konkursu. Zmieniono regulamin konkursu. Na stronie 3. s podane kryteria oceny wniosków. Jest wśród nich innowacyjność w środowisku lokalnym. Oceniający będą dociekali, czy Projekt wnosi coś nowego do danej społeczności, czy jest np. propozycją nowych form aktywności i edukacji dzieci i młodzieży, czy Projekt wnosi do lokalnej społeczności nowe wydarzenia kulturalne i obywatelskie. Nie znalazłam informacji o konieczności wnoszenia wkładu własnego.

poniedziałek, 25 grudnia 2017

Rzecznik Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim

Jeżeli zauważycie jakieś utrudnienia w realizacji Regionalnego Programu  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 możecie poprosić o wyjaśnienie Rzecznika Funduszy Europejskich. Możecie też mu zgłaszać propozycje zmian, które, według Was, usprawniłyby funkcjonowanie RPO. Takie zapytanie/zgłoszenie może przekazać każdy, kto jest zainteresowany wdrażaniem naszego RPO.

Można to zrobić:
 • Pisemnie z dopiskiem „zgłoszenie/skarga do Rzecznika Funduszy Europejskich”;
 • listownie na adres: Rzecznik Funduszy Europejskich, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn;
 • poprzez doręczenie do kancelarii urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach: w poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy ulicy Emilii Plater 1 w Olsztynie;
 • elektronicznie na adres e-mail: rzecznikrpo@warmia.mazury.pl;
 • za pośrednictwem strony internetowej rpo.warmia.mazury.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
 • osobiście u Rzecznika Funduszy Europejskich we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00, po uprzednim umówieniu telefonicznym (89) 515 57 72 przy ul. Parkowej 1, 10-233 Olsztyn. 
W zgłoszeniu trzeba będzie podać imię i nazwisko zgłaszającego (albo nazwę podmiotu), adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego i opis sprawy z załącznikami.


niedziela, 24 grudnia 2017

Magiczna skrzynka i turlane opowieści w Bibliotece w Łazach


Teatrzyk Kamishibai sam z siebie jest dobrym materiałem na zorganizowanie zajęć z książką dla dzieci (i nie tylko). Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach dodała do niego grę Story Cubes, dzięki czemu dzieci mogły układać własne historie i prezentować je w teatrzyku. Ludzie w różnych krajach wymyślają własne sposoby korzystania z kostek, które turlając się podpowiadają kolejne elementy historii. O niektórych z nich możecie przeczytać na stronie storycubes.com. Podstawowa wersja gry nie jest droga, ale i tak możecie przygotować jej własną wersję, choćby w postaci kart z obrazkami, czy woreczka z drobnymi przedmiotami do losowania.

Informację podałam za inspiracją "Turlane opowieści", którą Aleksandra Gładki umieściła w portalu labib.pl. Obrazek pochodzi z serwisu Story Cubes.

Życzę Wam spokojnych i szczęśliwych Świąt. Może niektórzy znajdą pod choinką ciekawe gry albo sami je włożą pod ustrojone drzewka :)

sobota, 23 grudnia 2017

Kolejne programy MKiDN na 2017 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił już wcześniej 26 programów na 2018 r. Jest jeszcze nabór do programu Muzyka. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 stycznia 2018 r.

Warto zwrócić szczególną uwagę na zmiany w zasadach programu, wytyczne do wszystkich programów MKiDN oraz na informacje dotyczące pomocy publicznej. Oprócz komunikatu o pomocy publicznej informacje na ten temat znajdziecie z załączniku nr 2 do regulaminu programu.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:
 • samorządowe instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność gspodarczą.
Wnioski należy składać w systemie EBOI. Można się starać o wsarcie projektów jednorocznych, dwuletnich i trzyletnich. W każdym z planowanych lat realizacji muszą być zachowane limity finansowe zależene od rodzaju zadania i poziomu wkładu własnego (w zadaniu 1) - jak na rysunku obok (załącznik nr 1 do regulaminu programu.


Informacje podałam za serwisem MKiDN. Tam znajdziecie linki do dokumentów konkursowych:
Obrazek pochodzi z serwisu pixabay.com.


Zapowidziano też 2 kolejne programy:
 • Rozwój sektorów kreatywnych ma być ogłoszony na początku 2018 r.,
 • Promocja kultury polskiej za granicą 2019 – ma być ogłoszony w terminie późniejszym.

piątek, 22 grudnia 2017

Konkursy MRPiPS: Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020


Długo czekaliśmy na programy MKiDN na 2018 r. Za to bardzo aktywne były i są inne ministerstwa. MRPiPS prowadzi teraz 3 otwarte konkursy ofert w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020:


 • Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2018 r. Na wsparcie co najmniej 15 projektów w tym konkursie zaplanowano 1 500 000 zł. Można się starać o dofinansowanie w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł. Całe dofinansowanie musi zostać wykorzystane do końca 2018 r. Trzeba zaplanować wkład własny nie niższy niż 20% całkowitych kosztów projektu i przynajmniej część tego wkładu musi być finansowa, a wkład osobowy nie może być wyższy niż 10% całkowitego wkładu własnego. Zgłaszane projekty muszą zawierać wykonanie działań obligatoryjnych i jednego z dwóch działań fakultatywnych. Są one wyszczególnione w ogłoszeniu o konkursie (ten sam link, który znajduje się pod nazwą niniejszego konkursu). Wnioski wypełnione na specjalnym formularzu ofert w sposób opisany w części V ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami mogą składać do 2 stycznia 2018 r.:
 • Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018. Na wsparcie około 15 projektów w tym konkursie zaplanowano 1 149 000 zł. Można się starać o dofinansowanie w wysokości do 100 000 zł. Całe dofinansowanie musi zostać wykorzystane do końca 2018 r. Trzeba zaplanować wkład własny nie niższy niż 20% całkowitych kosztów projektu. Jeżeli częścią wkładu własnego będzie wkład osobowy - nie może być wyższy niż 10% wartości wkładu własnego. Zgłaszane projekty muszą zawierać wykonanie działań obligatoryjnych i jednego z dwóch działań fakultatywnych. Są one wyszczególnione w ogłoszeniu o konkursie (ten sam link, który znajduje się pod nazwą niniejszego konkursu). Wnioski wypełnione na specjalnym formularzu ofert w sposób opisany w części IV ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami mogą składać do 2 stycznia 2018 r.:
 • Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018. Na wsparcie około 20 projektów w tym konkursie zaplanowano 700 000 zł. Można się starać o dofinansowanie w wysokości do 40 000 zł (choć w kwocie "słownie" zapisano 47 000 zł. Całe dofinansowanie musi zostać wykorzystane do końca 2018 r. Trzeba zaplanować wkład własny nie niższy niż 20% całkowitych kosztów projektu. Jeżeli częścią wkładu własnego będzie wkład osobowy - nie może być wyższy niż 10% wartości wkładu własnego. Planowane działania muszą wpływać na poprawę sytuacji życiowej osób w wieku 15-29 lat. W tej grupie powinna się znaleźć młodzież ze środowisk ubogich i zaniedbanych społecznie, w tym młodzież szkolna, studiująca, pozaszkolna, objęta wsparciem organizowanym w ramach centrów i klubów integracji społecznej. Zgłaszane projekty muszą zawierać wykonanie działań obligatoryjnych i jednego z dwóch działań fakultatywnych. Są one wyszczególnione w ogłoszeniu o konkursie (ten sam link, który znajduje się pod nazwą niniejszego konkursu). Wnioski wypełnione na specjalnym formularzu ofert w sposób opisany w części IV ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami mogą składać do 2 stycznia 2018 r.:

Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i stroną MRPiPS. Tam znajdziecie ogłoszenia wszystkich trzech konkursów (podlinkowane pod ich nazwami powyżej). Obrazek powyżej jest częścią jednego z ogłoszeń o konkursach.

Trwa też kolejny konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej:
 • Oparcie społeczne dla osób  z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018 r. Na wsparcie około 50 projektów w tym konkursie zaplanowano 3 000 000 zł. Można się starać o dofinansowanie w wysokości od 30 000 zł do 100 000 zł. Całe dofinansowanie musi zostać wykorzystane do końca 2018 r. Trzeba zaplanować wkład własny nie niższy niż 20% całkowitych kosztów projektu. Jeżeli częścią wkładu własnego będzie wkład osobowy - nie może być wyższy niż 20% wartości wkładu własnego. Cele i zadania, które mogą być dofinansowane są wyszczególnione w ogłoszeniu o konkursie (ten sam link, który znajduje się pod nazwą niniejszego konkursu). Wnioski wypełnione na specjalnym formularzu ofert w sposób opisany w części III ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami mogą składać do 4 stycznia 2018 r.:
Informacje podałam za stroną MRPiPS.

czwartek, 21 grudnia 2017

5 książeczek z zabawami dla dzieci i 8 gier, w które nie powinny grać

Na stronie Kiedy mama nie śpi trafiłam na artykuł "To co dzieci lubią najbardziej, czyli nauka poprzez zabawę". Autorka podaje przykłady książek/książeczek, które pomogły jej lepie/ciekawiej/sensowniej bawić się z dzieckiem. Króciutko komentuje każdą z nich, pokazuje ją na zdjęciach, pisze o swoich wrażeniach i o tym, jak Jej pomogły w pracy z małym synkiem. Są tam:
 • Gry i zabawy dla dzieci / Małgorzata Cieślak,
 • Zabawy z dinusiem,
 • Czytaj i baw się. Plac budowy. Rozkładana książeczka,
 • Srtachozagadki / Angels Navarro z ilustracjami Evy Sans,
 • Rytmika dla smyka,
Ciekawa jestem, czy macie te publikacje u siebie (w domach, w bibliotekach, w świetlicach...) i co o nich sądzicie. Czy można je wykorzystać planując wydarzenia dla dzieci w różnych projektach?

Informacje podałam za stroną Kiedy mama nie śpi.


Dla kontrastu  podaję link do artykułu Top 8 gier, w które grają twoje dzieci... a nie powinny. Mowa w nim o grach komputerowych, które bardzo lubi nawet mniej niż dziesięcioletnie dzieci, choć są przeznaczone dla dorosłych. Czy wiecie w co grają Wasze dzieci? Dzieci w Twojej bibliotece? Jakub Kowalski ponad rok temu wymienił i opisał w nim:
 • Uncharted,
 • Assassin's Creed,
 • Batman,
 • Call of Duty,
 • Far Cry 3,
 • Gears of War,
 • Tomb Raider,
 • Grand Theft Auto.

wtorek, 19 grudnia 2017

Dostępność bez barier - materiały - częć 2

To okładka poradnika wymienionego w części pierwszej materiałów na temat dostępności bez barier: "Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014 - 2020".

Są w nim części dotyczące EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) i EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego). Są także listy sprawdzające stopień przygotowania/wykonania procesów projektowych, które podlegają drobiazgowej kontroli na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, albo na etapie sprawozdań z realizacji. Mogą się też przydać poza projektem dofinansowanym ze środków unijnych, jeżeli zależy nam na dobrym przygotowaniu poniższych procesów/sytuacji (choćby wtedy, gdy przygotowujemy SIWZ - specyfikację istotnych warunków zamówienia):
 • dostępność o otwartość projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
 • organizacja wydarzeń zgodnych z zasadami dostępności,
 • buduję system teleinformatyczny,
 • zamawiam dostępne narzędzie teleinformatyczne,
 • dostępność serwisów internetowych i aplikacji,
 • jak sprawdzić, czy inwestycja (budynek) jest dostępna dla wszystkich?

O poradniku opisanym powyżej usłyszałam podczas webinarium "Fundusze bez barier". Piotr Kowalski mówił między innymi o modelu społecznym w kontekście  Konwencji ONZ. Podoba mi się takie podejście, z którego wynika, że niepełnosprawność powstaje wtedy, gdy to jacy jesteśmy oddziałuje ze środowiskiem tak, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić. Powstaje niedostępność. Ale jeśli zmienimy środowisko (np. dodamy windę) to niepełnosprawność zniknie – a raczej w ogóle nie powstanie.

W ten sposób nie raz czułam się niepełnosprawna, np. wtedy gdy miałam nogę w gipsie, dźwigałam bardzo ciężkie zakupy, stłukły mi się okulary albo pojechałam w szpilkach na zabieg do przychodni z dzieckiem w wózku. Ta ostatnia sytuacja mogłaby wskazywać na moją ówczesną niepełnosprawność intelektualną (nikt mi nie kazał się tak ubierać, mogłam też poszukać opieki dla dziecka). Na szczęście przeżyliśmy oboje. Elementy tamtej sytuacji rozpatrywane osobno (chodzenie na obcasach, przemieszczanie się z dzieckiem w wózku, dojazd do przychodni) w wielu miejscach bywają niekomfortowe. Obrazek obok tego tekstu to slajd z prezentacji z Forum Fundusze Europejskie bez barier - dostęp dla wszystkich.

Zrozumiałam, że (w największym skrócie) projektowanie uniwersalne polega na takim planowaniu, by z przestrzeni, przedmiotów, możliwości mogli korzystać wszyscy, by likwidować istniejące przeszkody i nie tworzyć nowych barier, które utrudniają pełne i samodzielne życie w społeczeństwie.

Piotr Kowalski podczas wspomnianego już webinarium Fundusze bez barier mówił też o dwóch możliwościach, o których wcześniej nie słyszałam:

 • Mechanizm racjonalnych usprawnień  jest możliwy do stosowania w projektach RPO WiM 2014-2020 – jeżeli realizujemy projekt ogólnodostępny, czyli taki, w którym musimy zapewnić możliwość udziału wszystkim chętnym (w odróżnieniu od projektów dedykowanych osobom niepełnosprawnym) i zgłosi się do nas uczestnik z niepełnosprawnością, a my nie jesteśmy w pełni przygotowani, by zaspokoić jego potrzeby - możemy wystąpić o dodatkowe środki do grantodawcy (maksymalnie 12 tys. zł na osobę z niepełnosprawnością). W Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego możecie przeczytać wyjaśnienia (oparte o stanowisko Ministerstwa Rozwoju) dotyczące mechanizmu racjonalnych usprawnień w projektach RPO WŚ 2014 – 2020 dofinansowanych z EFS. Przypuszczam, że podobne zasady dotyczą również innych programów regionalnych. Piotr Kowalski wspominał o możliwości skorzystania z tego mechanizmu w celu dostosowania miejsca pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika albo zapewnienia środków na dostęp do tłumacza migowego na odległość.
 • Dostępnościomierzbezpłatna aplikacja na telefon z Androidem, stworzona przez Fundację FADO.  Pozwala zbadać dostępność przestrzeni publicznej. Aplikacja zadaje pytania (od ogólnych do szczegółowych). Odpowiadając na nie możemy np. stwierdzić, czy nasze miejsce pracy jest dostępne dla wszystkich. Pozwoli też uświadomić nam sobie, że taka dostępność jest potrzebna i na co zwrócić uwagę, by ją urzeczywistnić. np. zapyta, czy alarm wzywający do ewakuacji tylko dzwoni albo tylko świeci (powinien robić jedno i drugie).

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Bohaterowie są wśród nas - konkurs dla uczniów

Do 31 grudnia 2017 r. uczniowie (albo grupy do 3 uczniów) szkół podstawowych (klasa VII), gimnazjalnych (klasa II i III) oraz ponadgimnazjalnych mogą składać swoje prace do ogólnopolskiego konkursu "Bohaterowie są wśród nas". Organizują go Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To pierwsza edycja tego konkursu.

Uczestnicy mają przeprowadzić wywiad z żyjącym uczestnikiem drugiej wojny światowej lub innego ważnego wydarzenia z historii Polski XX wieku. Pracę konkursową trzeba wysłać mailem na adres wierpol@gmail.com. Powinna to być jedna z poniższych form:
 • wywiad z uczestnikiem walk o niepodległość,
 • relacja, opowieść o bohaterze,
 • spisane wspomnienia,
 • niewydawane wcześniej wspomnienia i relacje (np. opracowanie pisemnej relacji nieżyjącego człowieka).
Warto dodać do tekstu odpowiedni komentarz historyczny, jeśli wymaga tego treść prezentowanej pracy i pozyskać niepublikowane wcześniej źródła historyczne (listy, fotografie, dokumenty). Organizator deklaruje pomoc w ustaleniu miejsc zamieszkania kombatantów II wojny na terenie województwa oraz wsparcie merytoryczne w przygotowaniu prac konkursowych.

Zwycięskie prace konkursowe będą opublikowane w miesięczniku "Polsce Wierni". Ich autorzy dostaną nagrody rzeczowe i dyplomy.

Informacje podałam za serwisem OCOP i stroną Kuratorium Oświaty w Opolu. Znajdziecie tam link do regulaminu konkursu. Z dodatkowymi pytaniami odnośnie konkursu możecie się zgłąszać do redakcji miesięcznika "Polce Wierni":
 • Aleje Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa,
 • tel. _48 22 629 32 81,
 • e-mail.: wierpol@gmail.com.

niedziela, 17 grudnia 2017

Konkurs MSiT na zadania z zakresu turystyki

Do 3 stycznia 2018 r. można składać wnioski o do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki, który ogłosił Minister Sportu i Turystyki. Mogą w nim brać udział organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Muszą mieć wśród celów lub zadań statutowych działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa i działać dłużej niż 2 lata.

Organizatorzy mogą dofinansować poniższe zadania:
 • Zadanie 1. Renowacja i znakowanie szlaków turystycznych na terenie Polski,
 • Zadanie 2. Organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne),
 • Zadanie 3. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych na rzecz rozwoju turystyki,
 • Zadanie 4. Działania wspierające tworzenie, rozwój i promocję terytorialnych marek turystycznych.
Zgłaszane projekty muszą być wykonane między 1 marca a 31 października 2018 r. Koszt zadania musi wynosić co najmniej 80 000 zł. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 75% całkowitych kosztów realizacji zadania i wymagany jest wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 10% kosztu całkowitego zadania. Z tego wynika, że należy zapewnić dodatkowe co najmniej 15% kosztów zadania w postaci wkładu własnego lub dotacji innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów oraz wpłat uczestników. Praca wolontariuszy będzie traktowana jako wkład osobowy organizacji i nie może przekroczyć 10% kosztu całkowitego zadania. Na realizację całego programu organizatorzy zaplanowali 2 miliony zł.

Informacje podałam za serwisem OCOP i Biuletynem Informacji Publicznej MSiT. Znajdziecie tam:


sobota, 16 grudnia 2017

Zmiany dla przedsiębiorów od 1 stycznia 2018 r. - szkolenie online

Projekty kulturalne współfinansowane z grantów coraz częściej realizują też podmioty komercyjne. Instytucje i organizacje również współpracują z przedsiębiorcami w swoich pracach projektowych. Możecie im powiedzieć o bezpłatnym szkoleniu online które się odbędzie 19 grudnia 2017 r. od godziny 18:30 "o zmianach dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r." Poprowadzi je dziennikarz finansowy Mateusz Ostrowski, który zaprosił gości: Daniel Pindora - eksperta z mBanku oraz Ilonę Markiewicz-Pyc z firmy SuperKsięgowa. Będzie można zadawać pytania online.

Tego, o czym będzie mowa na szkoleniu można się domyślać z tytułów artykułów polecanych po informacją o spotkaniu na blogu nBanku:
Informacje podałam za blogiem mBanku.


Wiecie skąd się wzięła nazwa "bank"?
Od francuskiego słowa banque oraz od włoskiego słowa banco, oznaczających ławę (stół) lub kontuar, przy której pracowali włoscy handlarze (zwłaszcza złotnicy) zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klientów do drugich.
Za Wikipedią.

piątek, 15 grudnia 2017

Program Grantów Ambasady USA

Dział Spraw Publicznych Ambasady USA nadzoruje 2 edycje (rocznie) Programu Grantów Ambasady USA: jesienny i wiosenny. Aktualnie trwa nabór jesienny na rok 2018. Organizatorzy oczekują propozycji, które będą wspierały:
 • zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości,
 • relacje międzyludzkie oraz historię stosunków polsko-amerykańskich,
 • przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM (science, technology, engineering, arts and math),
 • wiedza o mediach,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • kultura amerykańska
Do 31 grudnia 2017 r.  przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego* w Polsce mogą  się starać o grant w wysokości do 25 000 USD. Najczęściej przyznawane są dotacje w kwotach od 5 do 10 tys. USD. Preferowane będą projekty, których budżety mają wkład własny lub wsparcie finansowe innych partnerów. Wygląda zatem na to, że wkład własny nie jest obowiązkowy, ale lepiej go mieć. 

Organizatorzy zachęcają do zapraszania w projektach amerykańskich ekspertów do Polski. Propozycje mogą zakładać też transgraniczną współpracę pomiędzy Polską a krajami Partnerstwa Wschodniego. Wnioski mogą składać także amerykańskie organizacje pozarządowe i osoby fizyczne, ale pierwszeństwo mają organizacje pozarządowe z Polski lub partnerstwa, które rozwijają współpracę z polskimi organizacjami pozarządowymi lub pracownikami i zakładają przeniesienie programu pod zarząd w Polsce. Warto planować elastyczne terminy uruchomienia projektu, ale nie później niż 30 września 2017 r. Trzeba je będzie zrealizować w ciągu roku.

Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać w języku angielskim na specjalnym formularzu aplikacyjnym. Trzeba go wysłać w postaci załącznika do maila na adres GrantsPoland@state.gov. Organizatorzy rozpatrzą tylko wnioski organizacji, które skutecznie zarejestrują się w Systemie SAM (System for Award Management). To oznacza, że wcześniej muszą uzyskać numery DUNS i NCAGE (nie są potrzebne żadne opłaty; wszelkie dodatkowe usługi oferowane w trakcie procesu rejestracji nie są konieczne i wnioskodawca nie jest zobowiązany z nich korzystać). Procedura może potrwać do kilku tygodni, dlatego należy ją rozpocząć odpowiednio wcześnie. Można ją rozpocząć teraz i planować złożenie wniosku do wiosennej edycji Programu - w 2018 r.

Osoby fizyczne ubiegające się o grant są zwolnione z wymogów uzyskania numerów DUNS, kodu NCAGE i rejestracji w SAM.

* przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w tym programie to:
 • organizacje pozarządowe, 
 • instytucje kulturalne i edukacyjne, 
 • uczelnie, 
 • media, 
 • szkoły,
 • osoby fizyczne,
 • które w propozycjach grantowych deklarują wspieranie obszarów/celów, które wymieniłam na początku posta.

Informacje podałam za stroną Ambasady i Konsulatu USA w Polsce. Znajdziecie tam szczegółowe opisy obszarów wsparcia oraz przykłady działań, które mogą być dofinansowane oraz takie, które się NIE kwalifikują do finansowania w tym programie. Dodatkowe pytania możecie kierować na adres:  GrantsPoland@state.gov.
Pawle, dziękuję :)

Webinarium: Wolontariat długofalowy - kroki milowe

UWAGA - organizatorzy anulowali spotkanie!

18 grudnia 2017 r. od godziny 12:00 do 13:30 możecie wziąć udział w webinarium NCK (Narodowego Centrum Kultury) pt. "Wolontariat długofalowy - kroki milowe". Dagmara Gortych wyjaśni:
 • czym się różni wolontariat akcyjny od długofalowego?
 • jakie korzyści przynosi wolontariat długofalowy ?
 • jak zaplanować i uruchomić wolontariat w naszej instytucji?
 • jakie są zasady dobrej współpracy z wolontariuszami, dlaczego warto ich przestrzegać?
Zgłaszać się należy przez formularz rejestracyjny online. W mailu potwierdzającym rejestrację dostaniecie link do do webinarium. Trzeba będzie w niego kliknąć w dniu webinarium. Dobrze jest to zrobić na kilka/kilkanaście minut przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania, żeby sprawdzić jakość połączenia.

Informacje podałam za stroną Kadra Kultury NCK. Znajdziecie tam więcej informacji technicznych dotyczących sprzętu i oprogramowania, jakiego potrzebujecie, by dołączyć do webinarium. Najczęściej wystarczy kliknąć na wskazany link i podążać za wskazówkami na ekranie.

środa, 13 grudnia 2017

Dostępność bez barier - materiały - część 1


Niedawno pisałam o webinarium "Fundusze bez barier". Brałam w nim udział i podzielę się z Wami linkami, które zapamiętałam z tego spotkania albo znalazłam po spotkaniu:

 • w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego znajdziecie niejeden z powyższych linków oraz 8 reguł projektowania uniwersalnego, które dla projektodawców oznacza, że produkty, środowiska, programy i usługi, powinny być tworzone w taki sposób, aby służyły jak największej liczbie osób, w tym seniorom, matkom i ojcom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne, wynikające np. z otyłości, kontuzji na stoku, ciąży czy z okazałego wzrostu. Przykład: nowe pociągi, muzea, wybudowana droga, miejsca opieki w przedszkolach, pracownie komputerowe muszą być dostępne dla wszystkich. Koncepcja projektowania uniwersalnego oparta jest na 8 regułach:
  • Użyteczność dla osób o różnej sprawności
  • Elastyczność w użytkowaniu
  • Proste i intuicyjne użytkowanie
  • Czytelna informacja
  • Tolerancja na błędy
  • Wygodne użytkowanie bez wysiłku
  • Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania
  • Percepcja równości (czyli Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące)
 • na stronie  niepelnosprawnik.pl wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami
 • na stronie Video.tlumacz.pl  możecie znaleźć dostęp do osoby tłumaczącej z języka migowego albo na język migowy.