poniedziałek, 29 lutego 2016

Today a reader tomorrow a leader

To jedno z haseł (autorstwa Margaret Fuller), które Jakub Pavlovsky z Pragi dołączył do swoich zdjęć promujących czytanie w ramach projektu “BOOK’S CALLING”. Idea jest taka, że czytać można wszędzie - nie tylko w czasie i miejscu specjalnie na to przeznaczonym. Projekt pomógł Jakubovi znaleźć więcej czasu na czytanie, które bardzo lubi.

Podoba mi się idea, podoba mi się cytat, podobają mi się zdjęcia. Jedno z nich pokazuję obok. A na Planecie Zapomnianych Książek otwieramy dzisiaj misję z podobnym zadaniem. Podczas spaceru po północnych galeriach król zabija czas i oponentów, czasami podejmuje też ważne decyzje. W tym tygodniu...

Zobaczcie też, co przysłano w misjach:

niedziela, 28 lutego 2016

Cogito ergo sum

Jak często zdarza się Wam słyszeć, że coś co zrobiliście, choć zakończyło się sukcesem, to było błędne, uciążliwe, przeszkadzające - złe? Po roku, trzech, dziesięciu... te same słowa, te same zarzuty. Czy zarzucający choć raz usiedli z Tobą albo chociaż sami i przemyśleli temat, przeprowadzili ewaluację, wyciągnęli konstruktywne wnioski - co zmienić, poprawić, a co powtórzyć, by było lepiej?

Czy sami dokonujecie takich podsumowań własnych działań? Czy planując następne zadania, bierzecie pod uwagę wnioski z tych wcześniejszych? Czy wypełniając formularze z prośbą o dofinansowanie nowego projektu myślicie o tym, czy jego efekty będą trwały po kilku latach? Jak sprawić, by utrzymały się albo jeszcze bardziej rozwinęły w kolejnej dekadzie?

Dosyć powszechnie doceniamy działania projektowe, bo mają widoczne skutki a władze chwalą nas za pozyskanie środków finansowych. Spotykamy też odczucie przesytu albo zniesmaczenia i powstały terminy "projektoza" oraz "grantoza". Ucieczka od grantozy to jedna z jaskółek wydestylowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę". Czy, nawet działając projektowo, myślimy strategicznie w odróżnieniu od aktywności "od projektu do projektu"? Ba, czy przygotowując strategie rozwoju instytucji/organizacji prognozujemy przyszłościowo, czy jedynie obrazujemy stan obecny? Papier jest cierpliwy, a bezpieczniej jest się nie wychylać.

Daleko poszłam w tych pytaniach. A chciałam napisać o trwałości projektów. Przeczytałam wywiad Ignacego Dutkiewicza z Radosławem Jasińskim, Dyrektorem Programowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przeprowadzony z okazji piętnastolecia istnienia (i wspierania przez PAFW) portalu ngo.pl. To rozmowa nie tylko o portalu, ale w ogóle o sektorze pozarządowym. Znalazł się tam taki fragment o trwałości (obrazki nie są elementem cytowanego artykułu):

"Stanowi ona niestety bardzo słaby punkt organizacji, które myślą najczęściej w kategoriach projektowych, a nie rozwiązywania problemu czy ustanowienia trwałych mechanizmów. Dlatego organizacja, która przedstawi dobry pomysł na zapewnienie trwałości swoich działań, zawsze zyskuje w procesie oceny wniosków przy ubieganiu się o wsparcie".

Mam, niestety, wrażenie, że trwałość to również słaby punkt instytucji budżetowych. 

Moje myślenie projektowe mocno zderzyło się ostatnio z poważnym myśleniem o trwałości i  tym, że działania społeczne też kosztują. O takich kosztach mówi także Radosław Jasiński we wspomnianym wywiadzie pt. "W pojedynkę świata nie zmienisz". W czasie naszego "zderzenia" w Fundacji To My rozwinęła się koncepcja produktu (bo to więcej niż projekt) mambogram.pl, a ja poznałam między innymi znaczenie słowa monetyzacja. Cieszymy się, ze nasz pomysł zyskał aprobatę komisji i wsparcie w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2015-16”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
O mambogram napiszę wkrótce więcej.


Ale do wywiadu z Radosławem Jasińskim dotarłam nie z tego powodu, tylko dlatego, że chciałam przekazać Wam zaproszenie do Szkoły Liderów


Do XII edycji Programu Liderzy PAFW zostanie zakwalifikowanych 40 uczestników oraz 12 tutorów. Udział w Programie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą wyłącznie koszty dojazdu do Warszawy na 4 szkolenia, inaugurację i zakończenie Programu (razem 6 podróży).

Osoby, które zakwalifikują się do Programu zobowiązują się do odbycia 12 spotkań z tutorem (odbywają się one w miejscu zamieszkania/działania lidera), uczestniczenia w spotkaniu inauguracyjnym, 4 zjazdach szkoleniowych, w wybranej wizycie studyjnej oraz zlocie kończącym edycję.

Aby się zgłosić należy do 8 marca 2016 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (list motywacyjny, 2 rekomendacje, CV). Na podstawie formularzy wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: www.liderzy.pl/Kiedyś przyszedł mi do głowy taki wierszyk, bo pasował do konkursu "Pogrzebochwalców i Epitafistów", który prowadził Robert Kuriata w ramach Forum Artystycznego WBP w Olsztynie:
Nagrobek E. Suma
Tu leży Ergo Sum
co zbyt mocno cogito:
"Żyć warto czy to?"

I jeszcze filmik dla wytrwałych - o możliwości uczenia się na błędach...

sobota, 27 lutego 2016

Konkurs dla dzieci z okazji Dni Bajki

Szkoła Podstawowa nr 3 w Olsztynie ogłosiła międzynarodowy konkurs plastyczny na plakat X Światowych Dni Bajki. Patronet nad konkursem objęło Stowarzyszenie "Bajka" - główny organizator X Światowych Dni Bajki Olsztyn 2016.


Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat. Technika wykonania prac jest dowolna, ale bez użycia materiałów sypkich i spożywczych.  Prace rolowane czy składane nie będą brane pod uwagę. Prace należy dostarczyć do 31 marca 2016 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
ul. Kołobrzeska 13m 
10-445 Olsztyn

10 najciekawszych prac zostanie zakwalifikowanych do wystawy.  Najlepszy plakat będzie promował Dni Bajki. Jego autor oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody. Uroczyste zakończenie konkursu (z wystawą prac i wręczeniem nagród) odbędzie się 15 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie.

Więcej szczegółów zawiera regulamin konkursu
Informacje o nim podaję za biuletynem Centrum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie.

piątek, 26 lutego 2016

MPRO 2020 - spotkanie w Olsztynie dla organizacji pozarządowych

W poście Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Olsztynie pisałam między innymi o dwóch spotkaniach informacyjnych w sprawie Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020 (MPRO).

Dzisiaj będzie trzecie spotkanie, tym razem przeznaczone dla organizacji pozarządowych: 26 lutego 2016 r. o godzinie 13:30 w Olsztynie (ratusz, Pl. Jana Pawła II 1, s. 219). Będzie mowa o ogólnych zasadach MPRO i o niektórych potencjalnych źródłach finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

czwartek, 25 lutego 2016

Kampania Tydzień z Internetem - weźmiesz udział?

Zgłoś udział w kampanii Tydzień z InternetemTydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez organizację pozarządową Telecentre-Europe. Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. Ich mieszkańcy biorą udział w spotkaniach, seminariach czy warsztatach, dzięki którym odkrywają potencjał Internetu. Do tej pory w akcji uczestniczyło już ponad 800.000 osób. Koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wspierana przez liczne grono partnerów.

W Polsce, w ciągu pięciu edycji, w kampanii wzięło udział już 1200 instytucji i ponad 48.000 osób. Mile widziane są biblioteki, szkoły, pracownie komputerowe, organizacje pozarządowe, urzędy, a także inne lokalne instytucje, które są zainteresowane promowaniem świadomego korzystania z Internetu i bezpiecznych zakupów w sieci. Wystarczy zgłosić chęć udziału wypełniając krótki formularz (otworzy się po kliknięciu przycisku włącz się na tej stronie) a potem, między 14 a 20 marca 2016 r.:
 • zorganizować spotkanie dla mieszkańców według scenariusza „Bezpieczny e-konsument” (zostanie już wkrótce opublikowany),
 • udostępnić quiz online, poświęcony tematowi przewodniemu kampanii (opublikujemy go 14 marca),
 • a także włączyć się w promowanie tematyki kampanii w mediach społecznościowych.
Informację przeczytałam najpierw w serwisie SBP skąd przeszłam na stronę Tygodnia z Internetem a później zadzwoniłam do FRSI, aby upewnić się, że można się zgłosić również z własną propozycją działań prezentujących możliwości Internetu, czyli nie musimy wszyscy prowadzić zajęć według scenariuszy prezentowanych (już albo wkrótce) na stronie kampanii. Aczkolwiek warto się tym scenariuszom przyjrzeć i wykorzystać je w naszych działaniach.

Konsultacje dla organizacji pozarządowych i animatorów

Niedawno pisałam o atrakcyjnych sposobach zbierania opinii od szerszej publiczności. Dzisiaj będzie o dwóch różnych konsultacjach społecznych.

 • Od 22 lutego do 23 marca 2106 r. można zgłaszać uwagi i opinie do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która ma określać sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W skrócie - możemy konsultować to, jak później będziemy mogli konsultować...
 
Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: Urzędu Marszałkowskiego (w zakładce: „Konsultacje społeczne”, którą mona znaleźć po lewej stronie na dole). Znajdują się tam odesłania do:

Uwagi i opinie można zgłaszać do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu, lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego: www.konsultacje.warmia.mazury.pl


Informacje podałam za Regionalnym Portalem Informacyjnym  WROTA WARMII I MAZUR. • O grudniowej Giełdzie Projektów z Katowic pisałam tutaj. Do 26 lutego 2016 r. możemy współuczestniczyć w wyborze tematu przewodniego kolejnej Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. W tym celu trzeba wypełnić krótką ankietkę na stronie: https://tematgieldy2016.ankietka.pl/. Możemy głosować na następujące tematy:

  • Animacja + ekologia --> projekty rozwijające świadomość ekologiczną,
  • Animacja + pogranicze - projekty wielokulturowe,
  • Animacja kultury + animacja społeczna - projekty jako jedna ze strategii wsparcia społecznego i resocjalizacji,
  • Animacja + młodzież - projekty realizowane przez oraz skierowane do młodzieży
  • Animacja + seniorzy - projekty realizowane przez oraz skierowane do seniorów,
  • Animacja + generacje - projekty międzypokoleniowe,
  • Inny - jaki? Tu można podać inny temat.
 

środa, 24 lutego 2016

Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe


Dzisiejszą informację zaczerpnęłam z Biuletynu Informacyjnego Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska (strona 28). Jest on przygotowywany dla radnych województwa, zawsze przed Sesją Sejmiku Województwa a później wysyłany drogą mailową do różnych instytucji. Jeżeli ktoś chciałby otrzymywać ten Biuletyn na swój adres mailowy, powinien wysłać taką prośbę mailem do Departamentu Współpracy Międzynarodowej: dwm@warmia.mazury.pl
Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) - granty na międzynarodowe działania młodzieżowe
Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania istotne z punktu widzenia polityki młodzieżowej Rady Europy:
 • działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;
 • działania mające na celu utrzymanie pokoju i umocnienie/zacieśnienie współpracy w Europie;
 • działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, w szczególności poprzez wspieranie i rozwój wymiany informacji;
 • działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się; 
 • studia, badania i dokumentacja dotyczące młodzieży.
  • Działalność międzynarodowa – EYF pokryje maksymalnie dwie trzecie całkowitego kosztu przedsięwzięcia;
  • Roczny plan pracy – maksymalna kwota grantu: 50 000 euro;
  • Grant strukturalny – maksymalna kwota grantu: 25 000 euro;
  • Jednorazowy grant strukturalny –  maksymalna kwota grantu: 10 000 euro.
  • Projekt pilotażowy – jest odpowiedzią na konkretny problem danej społeczności. Jest ściśle dostosowany do realiów lokalnych. Maksymalna kwota grantu: 10 000 euro.

Wnioski można składać w dwóch terminach w zależności od kategorii i planowanego terminu realizacji działań:
 • do 1 kwietnia 2016 r.
 • do 1 października 2016 r.
 • Dla projektów pilotażowych nie ma ściśle określonych terminów, wnioski powinny być jednak nadsyłane co najmniej trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem działań, co umożliwi właściwą ich ocenę.
Wnioskodawcy muszą reprezentować:
 • międzynarodową młodzieżową organizację pozarządową lub sieć;
 • krajową lub lokalną pozarządową organizację młodzieżową lub sieć;
 • struktury pozarządowe zaangażowane w działalność młodzieżową w krajach członkowskich Rady Europy.
Informację podano za serwisem EuroDesk Polska. Tam znajdziecie też w języku polskim informacje wyjaśniające co się mieści pod poszczególnymi kategoriami wsparcia, które wymieniłam wcześniej oraz w jakich terminach należy składać wnioski należące do poszczególnych kategorii.

Wnioski trzeba składać online po zarejestrowaniu się tutaj.
Więcej informacji można znaleźć (w językach angielskim albo francuskim) w serwisie Europejskiej Fundacji Młodzieży, a konkretniej na stronie "What we support".

wtorek, 23 lutego 2016

Edukacja międzykulturowa - internetowe szkolenie Rady Europy

Do 7 marca 2016 r. edukatorzy, pracownicy socjalni, działacze młodzieżowi oraz decydenci i urzędnicy odpowiedzialni za edukację mogą się zgłaszać na internetowe  szkolenie Rady Europy.


Celem kursu jest pokazanie jego uczestnikom, jak ważna i potrzebna jest edukacja międzykulturowa. Organizatorzy wyjaśnią, co oznacza to pojęcie w teorii i praktyce oraz w jaki sposób rozwijać tego rodzaju edukację w kontekście globalizacji świata, lokalnych potrzeb oraz jej treści i metodologii. Będzie ono trwało od 14 marca do 10 kwietnia 2016 r.


Organizatorem kursu jest Centrum Północ-Południe Rady Europy, które zapewni wybranym uczestnikom stypendia w wysokości 400 euro.
Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska.

poniedziałek, 22 lutego 2016

Kolejne szkolenia w Olsztynie

Tym razem będzie mowa o dwóch różnych spotkaniach informacyjnych.

 • Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na spotkanie 1 marca 2016 r. w Olsztynie na temat Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (typ 3) oś II RPO WiM 2014-2020 – Kadry dla gospodarki. Podczas spotkania prelegenci przedstawią założenia konkursu oraz funkcjonowanie generatora wniosków aplikacyjnych. Chętni powinni
  • przesłać podpisany formularz zgłoszeniowy na adres mailowy efs@warmia.mazury.pl do 24 lutego 2016 r.;
  • poczekać i uzyskać potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.
Informacje podałam za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tam można znaleźć między innymi Program spotkania. • 25 lutego 2016 r. w Olsztynie  odbędą się indywidualne konsultacji na temat warunków składania ofert do otwartego konkursu ofert w zakresie kultury ogłoszonego przez Prezydenta  Miasta OlsztynaMożna zadać pytania dotyczące własnego projektu. Trwa teraz nabór w obszarach:
  •  Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych,
  •  Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych;
  •  Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna.
Informacji będą udzielali:
 • Gabriela Konarzewska – dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna,  
 • Izabela Sowa-Dudulewicz oraz Anna Wolęcka – inspektorzy w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków,
 • Monika Michniewicz – dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Informacje podałam za newsletterem Urzędu Miasta Olsztyna, ale można ją też znaleźć na stronie http://ngo.olsztyn.eu/ 

Check lista programu "Europa dla obywaleli"

Lista sprawdzająca, czyli check lista – konkretne punkty i zagadnienia, które należy sprawdzić przed wysłaniem wniosku o dofinansowanie (eForm). Zarówno wtedy, kiedy wnioski piszemy często, jak i wtedy, gdy to nasz pierwszy projekt - nietrudno zapomnieć o czymś ważnym. Czasem z powodu rutyny, innym razem z braku doświadczenia, często ze względu na brak czasu. Lista odpowiednich pytań i lub wskazówek, które po kolei sprawdzamy i "odhaczamy" może nam pomóc zauważyć brakujące elementy i je uzupełnić. Takie listy przygotowują zazwyczaj osoby, które się zajmują weryfikacją wniosków, zatem wskazują w nich to, na co szczególnie zwracają uwagę eksperci. 

 
Na stronie programu "Europa dla obywateli" pojawiła się taka (dosyć ogólna) lista zatytułowana "Sprawdź przed wysłaniem wniosku!". A termin składania wniosków aplikacyjnych mija tam już 1 marca 2016 r.

Dodałabym jeszcze jeden element, na który zwracam uwagę przygotowując projekty, szczególnie od momentu, gdy sama je oceniałam. Warto sobie wyobrazić, że ekspert to też człowiek, taki jak my -  ma zazwyczaj dużą wiedzę w określonych dziedzinach, w innych już nie tak dokładną. Jest często zmęczony i zapracowany. Chce dobrze wykonać swoje zadanie (też stosuje check listy), ale nie ma zbyt wiele czasu. Ułatwmy mu pracę - opiszmy nasz projekt w sposób prosty, logiczny, jasno wskazując elementy z check listy. Niech je szybko znajduje. Zadowolony ekspert to nasz cel. A jeśli jeszcze uda nam się we wniosku umieścić jakiś ciekawy, innowacyjny element - jasno opisany prostymi słowami - to ekspert może zapamiętać nasz w niosek w kontekście swojego zadowolenia. Zdarzyło mi się nawet umieścić żart pod koniec wniosku. Przypuszczam, ze trochę przesadziłam i nie wiem, czy żart pomógł, ale projekt uzyskał dofinansowanie.

niedziela, 21 lutego 2016

Dawanie przestrzeni innym - sposób na autopromocję i nie tylkoCzy też dostaliście e-mail od Gai Kołodziej? Do mnie pewnie dotarł, bo bywam na różnych stronach poświęconych czytaniu. W tym mailu było zaproszenie do IV Konkursu Literackiego Gai Kołodziej "Scribo ergo sum". Polega on na napisaniu własnej wersji dalszych losów bohaterów powieści Gai Kołodziej w dwóch kategoriach:


 • Kontynuacja „Przemilczeń” – celem jest napisanie utworu będącego kontynuacją wydarzeń zawartych w książce "Przemilczenia" autorstwa Gai Kołodziej. Praca powinna zawierać dalsze losy bohaterów obu książek. 
 • „Kalejdoskop wspomnień” – celem jest napisanie utworu będącego własną twórczą interpretacją tytułu następnej książki Gai Kołodziej.
Nagrody zapowiedziano jako nietypowe. Są wśród nich:
 • Bilet do Warszawy na indywidualne konsultacje literackie i obiad z Gają Kołodziej,
 • Roczne członkostwo w Klubie Młodych Pisarzy i bezpłatny udział w warsztatach kreatywnego pisania.
Nietypowo też podano termin nadsyłania prac: "upłynął 31 marca 2016 r." Jesteśmy w trzeciej dekadzie lutego 2016 r. Szczegóły konkursu można znaleźć w regulaminie. Informacje podałam za Oficjalną stroną Gai Kołodziej.

Idea wydaje się możliwa do zastosowania w różnych wariantach: napisz/zacznij coś i zaproś innych, by dokończyli... Wiele osób lubi dawać wyraz swojemu zdaniu, swojej kreacji. To może być sposób na atrakcyjne zbieranie opinii, element diagnozy. Warto pomyśleć w jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki takich badań, ekspresji, by autorzy mieli poczucie, że ktoś się z ich zdaniem liczy. Można je zestawiać, wyciągać wnioski, wydawać albo po prostu pokazywać w specjalnej galerii. Możliwości jest wiele. Chętnie poznałabym Wasze pomysły.

Poniżej kilka przykładów z netu i z Olsztyna.

Pokażecie mi jakieś swoje przykłady?


 

sobota, 20 lutego 2016

9 postępowań szefów, z powodu których odchodzą najlepsi pracownicy

Przeglądałam ostatnio historię na swoim Facebooku, żeby odnaleźć obrazek potrzebny do innego posta. Po drodze trafiłam na artykuł wpisujący się w dyskusję, w której zdarza mi się uczestniczyć. 

Autorem wpisu jet Travis Bradberry (entrepreneur.com ). Do mnie trafił okrężną drogą, bo w tłumaczeniu Olgi Ajrapietowej (rosyjskojęzyczny serwis: http://hr-portal.ru/). Travis Bradberry przedstawia w nim 9 postępowań szefów, z powodu których odchodzą najlepsi pracownicy. Generalnie wynika z nich, że często nie uciekają od pracy która im nie odpowiada, ale od zarządzających. Ja te przyczyny tylko wymienię:
 • Nadmierne obciążanie obowiązkami,
 • Brak uznania i nagród za dobrą pracę,
 • Brak ludzkiej troski,
 • Niedotrzymywanie słowa, niewypełnianie zobowiązań,
 • Zatrudnianie niedobrych pracowników,
 • Przeszkadzanie próbom podążania za marzeniami,
 • Brak ścieżek rozwoju,
 • Przeciwdziałanie twórczemu myśleniu,
 • Brak trudnych oraz interesujących zadań.
Dodam jeszcze element z opisu jednego z wymienionych powodów:
Badania wykazują, ze euforia wynikająca z pogoni za marzeniem zwiększa efektywność pracy mniej więcej pięciokrotnie. 

Oczywiście nie wytrzymałam i sprawdziłam inne wpisy tego autora. Właściwie od razu trafiłam na "9 rzeczy, których ludzie sukcesu nie robią". Tym razem wymienię tylko jedną z nich (zachwyciła mnie), a resztę może przeczytacie sami (w języku angielskim): http://www.entrepreneur.com/article/237201

Nie pozwalają nikomu ograniczać ich radości.

Dlaczego piszę o zarządzaniu ludźmi w blogu o projektach? Bo bez ludzi, ich talentu i zaangażowania wielu tych projektów nie będzie albo będą nieefektywne.

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Olsztynie

Prezydent Olsztyna ogłosił nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020 (MPRO). To zaproszenie do współtworzenia MPRO.

Swój pomysł na przedsięwzięcie, które może przeciwdziałać sytuacji kryzysowej na obszarze rewitalizacji należy opisać w karcie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Karty można pobrać ze strony Urzędu Miasta albo w Urzędzie Miasta. Trzeba je złożyć w terminie od 22 lutego 2016 r. do 30 marca 2016 r.


23 lutego 2016 r. w Olsztynie odbędzie się spotkanie, w czasie którego zostanie szczegółowo omówiona taka karta.
5 marca 2016 r. można przyjść na spotkanie w tym samym miejscu w Olsztynie dotyczące  – potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta Olsztyna. Jest tam między informacja o
 • poniedziałkach w Biurze Obsługi Klienta, kiedy będzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego;
 • adresie mailowym i numerze telefonu, gdzie można kierować pytania dotyczące MPRO (funduszeeuropejskie@olsztyn.eu lub dzwoniąc: 89 527 31 11 wew. 393);
 • dokumentach dotyczących MPRO:

piątek, 19 lutego 2016

Konkurs grantowy - 1000 pierwszych dni dla zdrowia


Tym razem piszę o konkursie, do którego zaproszone są bezpośrednio również biblioteki, bo wnioski mogą składać:

1000 pierwszych dni dla zdrowiaCelem konkursu jest edukacja i upowszechnianie pozytywnych nawyków żywieniowych dotyczących kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dzieci do 1. roku życia. Organizatorzy konkursu zakładają, ze wnioskodawcy dotrą do kobiet w ciąży oraz rodziców i opiekunów dzieci, ale też do lekarzy i mediów jako istotnych przekaźników informacji do rodziców.

Można otrzymać do 100% wartości projektu, jeżeli wnioskowana suma nie przekracza 5 000 zł. W ramach konkursu zostanie przyznanych 10 grantów finansowych na sumę 5 000 zł każdy.

To już IV edycja "Konkursu grantowego edukacyjnego programu 1000 pierwszych dni dla zdrowia" organizowanego przez Fundację NUTRICIA. Operatorem obsługującym konkurs jest Federacja Polskich Banków Żywności. W tegorocznej edycji każda organizacja otrzyma wsparcie ekspertów w dziedzinie żywienia, ponieważ warunkiem koniecznym wzięcia udział u w konkursie jest nawiązanie współpracy z edukatorem żywieniowym programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Na  wskazanej tutaj  stronie można znaleźć listę edukatorów, którzy deklarują swoją gotowość do współpracy. Można ich szukać w poszczególnych województwach lub powiatach. Wskazują też miejscowości w których mogliby działać. 

Wnioski można składać do 25 marca 2016 r. za pomocą formularza on-line, dostępnego na stronie www.wnioski.1000dni.pl. Wcześniej warto przeczytać Regulamin konkursu. Tam też znajdziecie 6 złotych zasad zdrowego odżywiania na 1000 pierwszych dni życia maluszka.

Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.1000dni.pl. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 12 kwietnia.

Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa.

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku opublikował podsumowanie swoich badań w raporcie pt. "Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa".

Celem badania była analiza zmian w kulturze w aspekcie kultury uczestnictwa, na przykładzie blogów o tematyce kulturalnej. Zarysowany wyżej cel poznawczy uzupełnia cel praktyczny, którym jest rozpoznanie możliwości współpracy instytucji kultury z blogerami kulturalnymi oraz zaangażowania blogerów do działań mających na celu zwiększanie uczestnictwa w kulturze (zbadanie potencjału współpracy).

Na stronie 9 raportu możemy przeczytać:
Na pytanie"wziąłeś udział w jakiejś imprezie lub wydarzeniu, bo było ono polecane przez blogera?" twierdząco odpowiedziało 18% osób czytających blogi rzadziej niż raz w miesiącu, ale już 27% osób czytających blogi co najmniej raz w miesiącu.

Czy są wśród Was osoby, które skorzystały z jakiegoś   szkolenia, o którym pisałam w tym blogu?

Niektóre wskazówki dla instytucji kultury, które wynikają ze wspomnianego raportu:
 • Współpracuj z blogerami, dla których kultura jest tematem drugorzędnym (większy zasięg i potencjalne zainteresowanie odbiorców);
 • Współpracuj z blogerami, dla których blog jest kanałem drugorzędnym (treści wysokiej jakości, duży rezonans wśród odbiorców);
 • Otwórz się na blogi częściowo kulturalne, na których kultura pojawia się rzadko lub wcale (ale może być interesująca dla czytelników), współpracuj z twórcami spełniającymi się za pomocą innych platform niż blog - zyskasz nowe możliwości, by nie przekonywać tylko już przekonanych.
Pierwsza część tytułu raportu: "Dwa zero cz zero?" oddaje niepewność badaczy co do skali i oceny zmian związanych z upowszechnianiem modelu uczestnictwa, która jest obecna w dyskursie naukowym i publicystycznym. Badacze zajmowali się wpływem Internetu na nowe modele uczestnictwa w kulturze:
 • promocją instytucji poprzez współprace z blogerami, co mogłoby zwiększyć uczestnictwo w kulturze;
 • zwiększenie znaczenia samych blogów jako formy uczestnictwa w kulturze - ich profesjonalizacja poprzez wsparcie ze stron instytucji to też działanie na rzecz rozwoju uczestnictwa w kulturze.

Zespół badawczy: Grzegorz D. Stunża (koordynator projektu), Radosław Bomba, Natalia Brylowska, Sławomir Czarnecki, Mirosław Filiciak (główny konsultant), Piotr Siuda, Krzysztof Stachura.

Raport jest dostępny na stronie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku:
www.blogiwkulturze.ikm.gda.pl
Informację o raporcie znalazłam na Platformie Kultury

czwartek, 18 lutego 2016

IX edycja konkursu Seniorzy w akcji

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Organizatorzy szukają osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej. 

Międzypokoleniowe pary mogą się starać o wsparcie finansowe w wysokości do 12 000 zł na realizację przedsięwzięć, które zaangażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych. Zgłąszane projekty powinny mieścić się w jednym z dwóch obszarów:
 • działania obywatelskie,
 • działania edukacyjne i kulturalne.

Listy intencyjne można składać do 17 marca 2016 roku. Najpierw trzeba przeczytać Regulamin konkursu. Potem warto ściągnąć wzór listu intencyjnego, zobaczyć jakie zawiera pytania i wykorzystać go w charakterze brudnopisu, zanim wyślemy odpowiedzi w formularzu online, który znajdziemy na stronie: www.formularz.seniorzywakcji.pl
 
Szczegóły na stronie: www.seniorzywakcji.pl/

Informacje o konkursie znalazłam w serwisie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

EYE 2016 - Konkurs fotograficzny

Na stronie Parlamentu Europejskiego można przeczytać (w języku angielskim) o konkursie fotograficznym dla osób w wieku od 18 do 30 lat. Mają wykonać zdjęcie, na którym będzie widoczne logo Europejskiego Wydarzenia Młodzieżowego (European Youth Event). Najpierw to logo trzeba wydrukować w formacie A1, A2 lub A3 a potem umieścić i sfotografować w ciekawym miejscu.


Trzej laureaci konkursu - autorzy najciekawszych zdjęć, które najbardziej się spodobają internautom,  będą mogli pojechać w charakterze reporterów na wspomniane Europejskie Wydarzenie Młodzieżowe organizowane w dniach 20-21 maja w Strasburgu. Zdjęcia należy przesyłać na adres eye@ep.europa.eu do 29 lutego 2016 r.

Informację podaję za serwisem EuroDesk Polska.

środa, 17 lutego 2016

Szkolenie OCOP - Skuteczne narzędzia fundraisingowe w 2016 roku

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. "Skuteczne narzędzia fundraisingowe w 2016 roku", które przeprowadzi Piotr Omalecki w terminie 26-27 lutego 2016 r. w Olsztynie. Przedstawiciele organizacji pozarządowych Olsztyna i powiatu olsztyńskiego mogą się zapisywać na te warsztaty do 25 lutego 2016 r.

Program szkolenia :
 • Budowanie planu pozyskiwania zasobów na cele statutowe organizacji.
 • Podstawy logiki projektowej.
 • Narzędzia i metody fundraisingowe.
 • Rola fundraisera w organizacji.
Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Tam też (na dole strony) znajdziecie formularz online, w którym się można zgłaszać na warsztaty.

Pracownicy wielu bibliotek działają też w niejednej organizacji pozarządowej.


Prezydent Olsztyna ogłasza kolejny konkurs z zakresu kultury

Niedawno (2 lutego 2016 r.) zakończył się nabór do otwartego konkursu ofert na zadania mające na celu edukację mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury.

Do 4 marca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów do otwartego konkursu ofert Prezydenta Olsztyna na wykonanie zadań publicznych w zakresie:
 • organizacji ważnych wydarzeń kulturalnych,
 • promowania lokalnej twórczości i debiutów artystycznych,
 • popularyzacji różnorodności kulturowej Olsztyna.
Planowane działania, podobnie jak w poprzednim konkursie, powinny się mieścić w następujących rodzajach:
 • organizowanie różnorodnych działań, przedsięwzięć (m.in. festiwali, konkursów, koncertów, spotkań, przeglądów, konferencji, wydawnictw, imprez, instalacji artystycznych) w zakresie kultury skierowanych do mieszkańców Olsztyna, 
 • przedsięwzięć uwzględniających m.in. obchody ustanowionego przez Sejm RP Roku Feliksa Nowowiejskiego oraz ustanowionego przez Radę Miasta Olsztyna Roku Obchodów 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski.
Wydaje się, że największe szanse na dofinansowanie będą miały projekty dużych imprez kulturalnych/artystycznych w Olsztynie, które będą zawierały znaczący element związany z Feliksem Nowowiejskim i polską Warmią. Jako Fundacja To My z przyjemnością zorganizujemy grę wspierającą taką imprezę. Chętnie nawiążemy współpracę z kimś, kto zechce wzmocnić atrakcyjność/promocję swojego projektu. Możemy też pomóc napisać taki projekt.  Na organizację ważnych wydarzeń kulturalnych Prezydent przewidział w tym konkursie najwięcej środków (200 000 zł). Promowanie lokalnej twórczości i debiutów może liczyć na wsparcie w sumie 50 000 zł, a popularyzacja różności kulturowej Olsztyna - 40 000 zł.

Wyobrażam sobie, że organizacja wspierająca Miejską i/lub Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie mogłaby przygotować część "nowowiejsko-warmińską" dużej imprezy, jaką jest Przegląd Wydawnictw Regionalnych, który byłby zwieńczeniem obchodów 70-lecia bibliotek na Warmii i Mazurach oraz 65-lecia WBP w Olsztynie. MBP i WBP przez długi czas były jedną instytucją. Plany obu bibliotek i organizacji mogą być, oczywiście, zupełnie inne.

Wysokość udziału środków własnych organizacji nie może być niższa od 10 % kosztów całkowitych realizacji zadania. Podczas tworzenia kosztorysu można skorzystać z pomocniczego arkusza excell dostępnego pod tym adresem.  Różne formularze przydatne podczas konkursów Prezydenta Miasta Olsztyna znajdują się na stronie: http://www.ngo.olsztyn.eu/druki

Oferty należy składać w formie wydrukowanej na formularzu, który można znaleźć między innymi na podstronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna.

Druki  formularza oferty można uzyskać też w siedzibie Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków, Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1, pok. 17, tel. 89 527 44 49 i w Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Knosały 3/5  w Olsztynie budynek A pokój 26 i 27.  

Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna lub w Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Knosały 3/5 budynek A, pok 27, lub wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Olsztyna – Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn z dopiskiem  „otwarty  konkurs ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie kultury”. 

Więcej informacji znajdziecie w Ogłoszeniu o konkursie.


wtorek, 16 lutego 2016

Piętnasta edycja European Language Label


Moja koleżanka prowadziła świetne zajęcia językowe w bibliotece. Zachwycała swoje uczestniczki nieszablonowymi angażującymi ćwiczeniami. Sama je wymyślała albo czerpała z głębin swoich doświadczeń i wykształcenia. Nie miała opieki koordynatora i dlatego nie wiem, czy kwalifikuje się do konkursu ELL. Obecnie trwa piętnasta edycja European Language Label, czyli konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne, wychodzą poza program nauczania. 


Logo konkursuNagroda to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty z zakresu edukacji językowej. Wnioski można składać w jednej kategorii konkursowej: projektów realizowanych w instytucji edukacyjnej pod opieką koordynatora. 

Instytucje, które mogą zgłaszać projekty do konkursu, to wszystkie typy instytucji uprawnione do udziału w programie Erasmus+, tj. przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające.

W roku 2016 obowiązują następujące priorytety:
 • europejskie:
– Wielojęzyczne szkoły i klasy – wzrost różnorodności w szkołach.
– Społeczeństwo przyjazne językom – uczenie się języków w ramach edukacji nieformalnej.
 • krajowy:
– Język i kultura.

Formularze zgłoszeniowe trzeba wysyłać przez internet do 4 kwietnia 2016 r. Szczegółowe informacje o konkursie i trybie składania wniosków dostępne są na stronie konkursu. Znajduje się tam miedzy innymi regulamin konkursu.

Informację znalazłam w serwisie EuroDesk Polska.

POIŚ: Nowa infrastruktura nowej nie równa

Pisałam już kilkakrotnie o ochronie dziedzictwa kulturowego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Tamtejszy konkurs był już nie raz przekładany. Ale obecnie trwa. Do 31 marca 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Czy biblioteki mogą skorzystać z tego źródła? Teoretycznie tak, bowiem o dofinansowanie mogą się ubiegać między innymi:
 • Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) - nie ma tu wielu bibliotek;
 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury - tu bibliotek jest wiele, 
ale na stronie drugiej ogłoszenia o naborze dowiadujemy się, że w przypadku (między innymi) samorządowych instytucji kultury możliwa jest wyłącznie realizacja projektów dotyczących:

 • obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii... (lista z bibliotekami się kurczy),
 • zabytków drewnianych... (biblioteki zazwyczaj , jeśli nie zawsze, są u nas w budynkach murowanych, ale mogą zarządzać zabytkami drewnianymi ruchomymi),
 • rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich... (kilkanaście bibliotek),
 • sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich (teoretycznie biblioteki też mogą...),
 • ruchomych i nieruchomych zabytków techniki.. (w bibliotekach? Biblioteka w takim zabytku?
 • wynikające z Kontraktów Terytorialnych (jeśli biblioteka wcześniej skutecznie się o to zatroszczyła i jest wpisana w  takim Kontrakcie)
Generalnie projekty mogą dotyczyć:
 • prac konserwatorskich, restauratorskich oraz prac budowlanych przy obiektach zabytkowych...
 • rozbudowy, przebudowy i remontu niezabytkowej infrastruktury...
 • zakupu trwałego wyposażenia...
 • modernizacji wystaw stałych,
 • ochrony i zachowania zabytkowych ogrodów i parków,
 • konserwacji zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych (...) oraz ich ochrona i udostępnianie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu)
 • zabezpieczenia obiektów...
 • przygotowań magazynów studyjnych...
Tutaj w kilku miejscach biblioteki mogłyby się zmieścić, tym bardziej, że można łączyć różne typy w projekcie, ale
 • w ramach konkursu nie można złożyć wniosku (między innymi) dotyczącego budowy od podstaw nowej infrastruktury
 • minimalna wartość projektu to 2 miliony euro, a w przypadku zakupu trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej - 0,5 miliona euro... 
Jak wiele bibliotek planuje tak duże nakłady, jeśli nie chce budować od podstaw? No właśnie, od dłuższego czasu usiłuję znaleźć definicję  "budowy od podstaw", która by obowiązywała w POIŚ - bez skutku. W rozmowach udaje mi się usłyszeć, że inwestycja jest budową od podstaw, dopóki obiekt nie zostanie oddany do użytku (odbiór budowlany), ale na piśmie nic takiego nie widziałam...

Zatem, czy biblioteki mogą skorzystać z tego źródła?

Ogłoszenie o naborze znajdziecie pod tym adresem.