środa, 10 lutego 2016

Materiały nt. reformy prawa autorskiego dla bibliotek

Co zrobić z opłatami za wypożyczenia biblioteczne? Czym jest PLR, czyli system  public rending right? Są ludzie, którzy się dobrze w tym temacie orientują.

Centrum Cyfrowe Projekt Polska udostępniło 2 dokumenty, które mają pomóc bibliotekarzom zrozumieć co się zmieniło w prawie autorskim i jak je stosować w bibliotekach:
 • broszura informacyjna autorstwa Barbary Szczepańskiej: Wprowadzenie do nowelizacji ustawy o prawie autorskim w zakresie dozwolonego użytku bibliotek
 • infografika
Oba dokumenty powstały dzięki wsparciu EIFL (Electronic Information for Libraries) w ramach projektu Implementing copyright reforms in Poland.

Na obrazku widać tylko fragment infografiki.

Poniżej cytuję cztery fragmenty z broszury informacyjnej.

 • Biblioteki mają przekazywać dane w zakresie:
  1. liczby wszystkich użyczeń egzemplarzy utworów wyrażonych słowem w danym roku kalendarzowym;
  2. wykazu utworów wyrażonych słowem, których egzemplarze były użyczane w danym roku kalendarzowym, wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z nich:
   • numeru lub numerów ISBN,
   • twórcy albo twórców utworu,
   • twórców utworów plastycznych lub fotograficznych, o ile utwory takie są połączone z utworami wyrażonymi słowem w celu rozpowszechniania,
   • tłumacza, o ile tłumaczenie jest z języka polskiego na język obcy,
   • wydawcy,
   • liczby użyczeń egzemplarzy w danym roku kalendarzowym.


 • Wykaz obejmuje 60 bibliotek, z czego 47 to biblioteki posiadające system MAK+ zarządzany przez Instytut Kultury a 13 to duże biblioteki posiadające system ALEPH. Biblioteki MAK+ to te, które mają wdrożony moduł rejestracji wypożyczeń zbiorów i które znajdują się w miejscowościach o liczbie ludności przekraczającej 10 tysięcy. Biblioteki ALEPH zostały dodane, aby były reprezentowane również duże biblioteki.

 • (...) zakłada się, że reprezentatywny panel bibliotek, w początkowym okresie funkcjonowania system public lending right będzie obejmował przede wszystkim biblioteki, które wdrożyły program MAK+, służący między innymi ewidencji wypożyczeń. Biblioteki te nie będą musiały samodzielnie przekazywać niezbędnych danych, gdyż odpowiednie rozszerzenie oprogramowania MAK+, wdrożone przez Instytut Książki będzie agregować informacje automatycznie.

 • Biblioteki ALEPH będą musiały dane generować samodzielnie.

Po przejrzeniu tej broszury zatęskniłam za pracą w małej wiejskiej bibliotece...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza