środa, 17 lutego 2016

Prezydent Olsztyna ogłasza kolejny konkurs z zakresu kultury

Niedawno (2 lutego 2016 r.) zakończył się nabór do otwartego konkursu ofert na zadania mające na celu edukację mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury.

Do 4 marca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów do otwartego konkursu ofert Prezydenta Olsztyna na wykonanie zadań publicznych w zakresie:
  • organizacji ważnych wydarzeń kulturalnych,
  • promowania lokalnej twórczości i debiutów artystycznych,
  • popularyzacji różnorodności kulturowej Olsztyna.
Planowane działania, podobnie jak w poprzednim konkursie, powinny się mieścić w następujących rodzajach:
  • organizowanie różnorodnych działań, przedsięwzięć (m.in. festiwali, konkursów, koncertów, spotkań, przeglądów, konferencji, wydawnictw, imprez, instalacji artystycznych) w zakresie kultury skierowanych do mieszkańców Olsztyna, 
  • przedsięwzięć uwzględniających m.in. obchody ustanowionego przez Sejm RP Roku Feliksa Nowowiejskiego oraz ustanowionego przez Radę Miasta Olsztyna Roku Obchodów 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski.
Wydaje się, że największe szanse na dofinansowanie będą miały projekty dużych imprez kulturalnych/artystycznych w Olsztynie, które będą zawierały znaczący element związany z Feliksem Nowowiejskim i polską Warmią. Jako Fundacja To My z przyjemnością zorganizujemy grę wspierającą taką imprezę. Chętnie nawiążemy współpracę z kimś, kto zechce wzmocnić atrakcyjność/promocję swojego projektu. Możemy też pomóc napisać taki projekt.  Na organizację ważnych wydarzeń kulturalnych Prezydent przewidział w tym konkursie najwięcej środków (200 000 zł). Promowanie lokalnej twórczości i debiutów może liczyć na wsparcie w sumie 50 000 zł, a popularyzacja różności kulturowej Olsztyna - 40 000 zł.

Wyobrażam sobie, że organizacja wspierająca Miejską i/lub Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie mogłaby przygotować część "nowowiejsko-warmińską" dużej imprezy, jaką jest Przegląd Wydawnictw Regionalnych, który byłby zwieńczeniem obchodów 70-lecia bibliotek na Warmii i Mazurach oraz 65-lecia WBP w Olsztynie. MBP i WBP przez długi czas były jedną instytucją. Plany obu bibliotek i organizacji mogą być, oczywiście, zupełnie inne.

Wysokość udziału środków własnych organizacji nie może być niższa od 10 % kosztów całkowitych realizacji zadania. Podczas tworzenia kosztorysu można skorzystać z pomocniczego arkusza excell dostępnego pod tym adresem.  Różne formularze przydatne podczas konkursów Prezydenta Miasta Olsztyna znajdują się na stronie: http://www.ngo.olsztyn.eu/druki

Oferty należy składać w formie wydrukowanej na formularzu, który można znaleźć między innymi na podstronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna.

Druki  formularza oferty można uzyskać też w siedzibie Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków, Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1, pok. 17, tel. 89 527 44 49 i w Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Knosały 3/5  w Olsztynie budynek A pokój 26 i 27.  

Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna lub w Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Knosały 3/5 budynek A, pok 27, lub wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Olsztyna – Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn z dopiskiem  „otwarty  konkurs ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie kultury”. 

Więcej informacji znajdziecie w Ogłoszeniu o konkursie.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza