poniedziałek, 15 lutego 2016

Biblioteka Śląska - Budowanie sieci współpracy regionalnych instytucji w obrębie polityki kulturalnej regionu

Znamy już wyniki programu NCK Bardzo Młoda Kultura 2016-2018. Wybrano 16 operatorów, którzy w poszczególnych województwach będą budowali system współpracy pomiędzy sferami edukacji i kultury, będą koordynowały działania z zakresu edukacji kulturowej w swoich regionach. Z regulaminu programu wynika, że w pierwszym (2016) roku ich starania mogą się koncentrować (do 70% dofinansowania w 2016 r.) głównie na:
  • przeprowadzeniu diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową,
  • prowadzeniu działań organizacyjno-informacyjnych oraz integracyjnych,
  • prowadzeniu działalności szkoleniowo-warsztatowej skierowanych do przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych.
Może w tych działaniach przydadzą się 2 niżej wspomniane publikacje.

Raport końcowy z projektu naukowo-badawczego realizowanego przez Bibliotekę Śląską"Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury", czyli raport końcowy z projektu naukowo-badawczego realizowanego przez Bibliotekę Śląską. Autorami raportu są dr hab. prof. UAM Marek Krajewski i dr Filip Schmidt. Publikację można pobrać z bloga projektu (bezpośredni link), który został dofinansowany ze środków MKiDN. Celem projektu było zdiagnozowanie warunków odbioru sztuki wizualnej przez młodzież gimnazjalną. Badano kompetencje młodych ludzi za pomocą narzędzi naukowych w odniesieniu do bezpośredniego odbioru sztuki najnowszej (warsztaty) oraz kompetencje edukatorów. Wszystko po to, by wypracować nowe metody działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz budować sieć współpracy regionalnych instytucji w obrębie polityki kulturalnej regionu (poprzez upowszechnienie wyników badań). Informacja o projekcie: http://www.bs.katowice.pl/upload/2015-12-15_final/Informacja_o_projekcie.pdf 
Czwarta strona raportu zaczyna się nagłówkiem: Przestrzeń niezagospodarowana. Edukacja dopełniająca w bibliotece. Ale czy przeczytamy tam o bibliotece?
  •  
Raport:
"Koziołek Matołek zmienia...", czyli raport z projektu badawczego pt. "Koziołek Matołek zmienia, systemowy projekt badawczy uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze". Autorzy podejmują w nim kwestię wpływu edukacji kulturalnej na kształtowanie psychiki, światopoglądu czy kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. Zbadano wpływ konkretnej postaci obecnej w kulturze lokalnej miasta Pacanów - Koziołka Matołka na takie obszary jak: stymulowanie kreatywności, naukę norm i wartości, lokalna gospodarka. Publikacja stanowi próbę przedstawienia relacji zachodzących między światem kultury symbolicznej a systemem społeczno-ekonomicznym. Autorzy: Karolina Kępczyk, Rafał Kasprzak (red.) Rys Historyczny Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Publikację możecie pobrać ze strony Obserwatorium Kultury NCK. Projekt również dofinansowano ze środków MKiDN.Czy w Waszych bibliotekach badacie potrzeby czytelników, potencjalnych użytkowników?
A na co regionalni operatorzy programu Bardzo Młoda Kultura mają wydać co najmniej 30% tegorocznego budżetu swoich projektów? Ma to być
  • prowadzenie programów dotacyjnych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych. Zapewne należy się spodziewać konkursów, w których będzie można wygrać nieduże granty na takie przedsięwzięcia.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza