piątek, 30 czerwca 2017

Tablety w twojej bibliotece - kurs, podręcznik oraz inne materiały

Podczas webinarium Współczesne narzędzia zarządzania, promocji i edukacji w kulturze i sztuce Agnieszka Koszowska wspomniała o kursie "Tablety w bibliotece", który powstał w 2015 r. w ramach projektu o takim samym tytule. Już w 2016 powstały kolejne odcinki, które stanowią kontynuację pierwotnego kursu. Obecnie jest ich 26.

Sam kurs znajduje się na platformie iTunes U, ale organizatorzy udostępnili materiały do pobrania w formie plików PDF, w tym:
Linki podałam za artykułem Tablety w Twojej bibliotece - kurs iTunes U i informacje o projekcie ze strony biblioteki.org. Znajdziecie tam nie tylko materiały do pobrania do każdego odcinka, ale też np.:


czwartek, 29 czerwca 2017

Stypendia na I rok studiów - stypendia pomostowe

Między 3 lipca a 18 sierpnia 2017 r.  maturzyści będą mogli się ubiegać o stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2017, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i:
 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.
Wnioski trzeba będzie składać online na stronie programu: www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków będzie aktywna od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00. Więcej o stypendiach dla studentów przeczytacie na kolejnej stronie programu. Znajdziecie tam także publikację Jak zdobyć pieniądze studiowanie?

Może są w Waszym otoczeniu uczniowie, którym warto przekazać takie informacje?

środa, 28 czerwca 2017

Mobilne Punkty Informacyjne w lipcu 2017

W województwie warmińsko-mazurskim bezpłatne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków z funduszy europejskich odbędą się w lipcu w 14 miejscowościach poza siedzibami Punktów Informacji Europejskiej (Olsztynem, Elblągiem i Ełkiem):
 • 5 lipca 2017 r. w Dobrym Mieście, w godz. 9:00-13:00 - Urząd Miasta w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14;
 • 10 lipca 2017 r. w Jezioranach, w godz. 9:00-13:30 - Urząd Miejski w Jezioranach, ul. Plac Zamkowy 4;
 • 10 lipca 2017 r. w Gietrzwałdzie, w godz. 10:00-13:00 - Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gietrzwałdzie, ul. Plac Gietrzwałd 33;
 • 12 lipca 2017 r. w Świątkach, w godz. 9:00-13:00 - Urząd Gminy Świątki, Świątki 87;
 • 12 lipca 2017 r. w Pasłęku, w godz. 9:45-12:45 - Biblioteka Publiczna w Pasłęku, Plac Św. Wojciecha 5;
 • 14 lipca 2017 r. w Węgorzewie, w godz. 10:00-13:00 - Urząd Miejski w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3;
 • 20 lipca 2017 r. w Markusach, w godz. 9:30-12:30 - Urząd Gminy w Markusach, Markusy 82;
 • 20 lipca 2017 r. w Mikołąjkach, 20 lipca 2017 r. w godz. 10:00-14:00 - Urząd Miasta w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7;
 • 21 lipca 2017 r. w Barczewie, w godz. 9:00-13:00 - Urząd Miasta w Barczewie, Plac Ratuszowy 1;
 • 24 lipca 2017 r. w Mrągowie, w godz. 9:00-13:00 - Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60a;
 • 27 lipca 2017 r. w Stawigudzie, w godz. 9:00-13:30 - Urząd Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10;
 • 27 lipca 2017 r. w Kalinowie, w godz. 10:15-13:15 - Urząd Gminy w Kalinowie, ul. Mazurska 11;
 • 28 lipca 2017 r. w Jonkowie, w godz. 9:00-13:00 - Urząd Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2;
 • 28 lipca 2017 r. w Piszu, w godz. 9:15-12:15 - Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5.  

Sprawdźcie, gdzie Mobilne Punkty Informacyjne  zawitają we wrześniu na terenie Waszych województw. Takie dane możecie znaleźć np. na Portalu Funduszy Europejskich między wieloma innymi zaproszeniami na bezpłatne szkolenia. Na przykład znajdziecie tam mobilne punkty w Wielkopolsce (najbliższe 4 lipca 2017 r). 
Pod tym adresem znajdziecie Punkty Informacji Europejskiej w Waszym województwie.

wtorek, 27 czerwca 2017

Konkurs stypendialny im. Olgi Rok

Do 10 lipca 2017 r. bibliotekarki pracujące w bibliotekach publicznych w całej Polsce mogą się zgłaszać do Konkursu stypendialnego w ramach Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Organizatorzy szukają kobiet aktywnych w swoich społecznościach lokalnych, które mogą być inspiracją dla innych.

Kapituła Konkursu przyzna 2 stypendia w wysokości 5000 PLN (w dwóch kategoriach: biblioteki do 2 osób i większe). Przyznane zostaną również wyróżnienia (maksymalnie 4). Nagrody mają być wręczone w trakcie Kongresu Bibliotek. Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednorazowe i jest wypłacane do 30 listopada 2017 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy wysyłać w wersji elektronicznej (w formacie .doc, .docx lub .pdf) na adres e-mail: stypendiumolgirok@filantropia.org.pl. Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki (nie więcej niż 5 plików, maksymalny łączny rozmiar 5MB):
 • a) list polecający od osoby współpracującej z kandydatką, np. korzystającej z usług biblioteki, zatrudnionej w tej samej bibliotece, w samorządzie lokalnym lub innej instytucji będącej partnerem biblioteki,
 • b) artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia kandydatki,
 • c) zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność kandydatki, prowadzone przez nią projekty.
Informacje podałam za serwisem biblioteki.org. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok: projektbabcia.pl. Tam też jest link do regulaminu konkursu.

Jak można wykorzytywać zbiory cyfrowe w bibliotekach - webinarium

Koalicja Otwartej Edukacji organizuje 4 lipca 2017 r. webinarium Re-use w muzeach, bibliotekach i archiwach. W ubiegłym roku weszła w życie ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Czy teraz każdy/każda instytucja kultury może ponownie wykorzystywać zasoby dziedzictwa kultury?

Natalia Mileszyk i Barbara Szczepańska - zgłębią temat głównie pod kątem prawa do wykorzystywania zbiorów cyfrowych. Zastanowią się:
 • Czy na pewno wszystko wolno? 
 • Czy na pewno każdy może? 
 • Czy w każdej sytuacji? 
 • Czy wszystkie zasoby?
Informacje o powyższym webinarium podała Karina Rojek podczas webinarium Współczesne narzędzia zarządzania, promocji i edukacji w kulturze i sztuce. Zaproszenie na webinarium znajdziecie w serwisie Koalicji Otwartej Edukacji. Tam również jest link, pod którym można się zapisać na spotkanie.

Skarpetki powyżej wzięłam ze strony, którą znalazłam po wpisaniu w wyszukiwarkę "mona lisa mem obraz".

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Jak trafić nocą do biblioteki?

Zastanawiałam się, czy jest sens trafiać nocą do biblioteki. Najczęściej wtedy jest zamknięta. Ale są wyjątki:
 • w czasie Nocy w bibliotekach,
 • zimową porą, kiedy szybko robi się ciemno,
 • niektóre biblioteki mają witryny, przez które widać różne ekspozycje podświetlane poz zmroku,
 • a jeśli w bibliotece jest wrzutnia/trezor?
 • albo miejsce odbioru....?
to może warto budować świecące ścieżki (rowerowe?) do bibliotek? Jeżeli taka ścieżka zostanie wykonana z materiału syntetycznego, który czerpie energię w ciągu dnia z promieni słonecznych i oddaje ją w postaci światła w nocy przez 10 godzin to nie będzie wymagała zastosowania dodatkowych źródeł energii — będzie samowystarczalna i ekologiczna.

Pierwsza w Polsce świecąca ścieżka rowerowa powstała niedaleko Lidzbarka Warmińskiego.

A może użyć innych materiałów świecących do oznaczenia dojścia do biblioteki albo do dekoracji? Pamiętam zachwyt małego Marka, kiedy dostał świecący szkielet i świecące gwiazdki na sufit... A teraz są fototapety 3D...

Zdjęcie u góry udostępnił na Facebooku Piotr Strzałkowski.

niedziela, 25 czerwca 2017

RPO - Cyfrowa dostępność i jakość e-sług publicznych

Od 30 czerwca do 31 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaplanował nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Mowa o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Konkurs ma być rozstrzygnięty w styczniu 2018 r. Na dofinansowanie projektów w tym konkursie przeznaczono ponad 67 milionów złotych. Trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski mogą składać:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje kultury, rynku pracy,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie.
Projekty powinny być ukierunkowane na rozwój - tworzenie nowych oraz podniesienie poziomu zaawansowania istniejących - e-usług publicznych (w relacjach A2B i A2C - usługa publiczna udostępniana online o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja)* bazujących na informacji sektora publicznego. Mogą to być następujące typy przedsięwzięć:
 • 1. Budowa systemów informacji przestrzennej:
  • rozwój i integracja danych przestrzennych oraz budowa i rozbudowa platform informacji przestrzennej;
  • digitalizacja, harmonizacja i uzupełnienie baz danych zasobów geodezyjno-kartograficznych;
  • tworzenie inteligentnych przewodników/map.
 • 2. Elektroniczne zarządzanie zasobami informacji sektora publicznego:
  • rozwój zasobów publicznych  poprzez digitalizację, udostępnianie, gromadzenie i zabezpieczanie z wykorzystaniem TIK;
  • zinformatyzowanie zarządzania informacją i zasobami publicznymi;
  • uporządkowanie rejestrów publicznych, stworzenie warunków dla ich współpracy i wymiany danych (zgodnie z wymogami interoperacyjności), udostępnienie zawartych w nich informacji;
  • zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i zabezpieczenia informacji/danych (w tym szczególnie: systemy zarządcze, technologii przetwarzania danych, itp).
 • 3. E-administracja:  
  • uproszczenie i zinformatyzowanie procedur zorientowane na użytkownika (np. zintegrowanie wewnętrznych systemów obsługi/zarządzania podmiotów świadczących usługi publiczne w województwie, tworzenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie narzędzi elektronicznej obsługi działalności gospodarczej)
* Znaczenie terminów, które nie są dla nas oczywiste, warto sprawdzić w słowniku terminologicznym. Zaczyna się od na stronie 70 Szczegółowego opisu osi priorytetowej Cyfrowy Region. Znajdziecie tam, między innymi:
 • A2B Administration to Business - Są to usługi w relacjach pomiędzy podmiotami wykonującymi zadania publiczne a podmiotami prywatnymi, rozumiane jako usługi udostępniane przez podmioty wykonujące zadania publiczne podmiotom prywatnym, umożliwiające realizację części zadań (spraw) drogą elektroniczną.
 • A2C Administration to Citizen - Są to usługi w relacjach pomiędzy podmiotami wykonującymi zadania publiczne a obywatelami, rozumiane jako usługi udostępniane przez podmioty wykonujące zadania publiczne obywatelom, umożliwiające realizację części zadań (spraw) drogą elektroniczną.
 • Dojrzałość e-usług:
  • Usługa on-line o stopniu dojrzałości 1 - Informacja – usługa w ramach której instytucje administracji publicznej udostępniają obywatelom i przedsiębiorcom informacje publiczne na portalach internetowych bez możliwości zainicjowania i załatwienia usługi drogą elektroniczną.
  • Usługa on-line o stopniu dojrzałości 2 - interakcja jednostronna – usługa w ramach której interesariusze komunikują się z urzędami drogą elektroniczną, ale jest to komunikacja jednostronna, np. formularze do pobrania ze strony jednostki administracji publicznej bez możliwości zainicjowania i załatwienia usługi drogą elektroniczną.
  • Usługa on-line o stopniu dojrzałości 3 - interakcja dwustronna – umożliwia transer danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy (np. możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne pobranie, wypełnienie i przesłanie dokumentów elektronicznych do jednostki administracji publicznej.
  • Usługa on-line o stopniu dojrzałości 4 - transakcja - wiąże się z możliwością dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej całkowicie drogą elektroniczną, tzn. pełna elektroniczna obsługa sprawy, uzyskanie odpowiedzi z urzędu drogą elektroniczną uwzględniające wydanie decyzji oraz możliwość płatności za usługę online.
  • Usługi o stopniu dojrzałości 5 – personalizacja, która zapewnia załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną i jednocześnie wprowadza personalizację obsługi, tzn. automatyczne dostarczenie konkretnych usług, spersonalizowanych dla użytkownika i przez niego nie inicjowanych (np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomość, oferowanie częściowo wypełnionych formularzy, poinformowanie klienta o zbliżającej się potrzebie wykonania danej czynności urzędowej).
 • Nowy produkt, nowa usługa - Nowy lub istotnie ulepszony wyrób lub usługa, które charakteryzują się istotnymi zmianami techniczno-technologicznymi i konkurencyjnością, a także zdolnością do zaspokajania dotychczasowych bądź nowych potrzeb odbiorców ostatecznych, wytwarzane w procesie badawczo-rozwojowym oraz oferowane w kanałach dystrybucji w okresie nieprzekraczającym jednego roku od wprowadzenia na rynek.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą systemu LSI MAKS 2. Wcześniej trzeba się tam zarejestrować i zalogować. Wydrukowany wniosek z załącznikami należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - szczegóły znajdziecie w ogłoszeniu.

Informacje podałam za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znajdziecie tam np.:
Obrazek u góry pochodzi ze strony pixabay.com.

sobota, 24 czerwca 2017

Generator pomysłów na działce

Wczoraj wspominałam o konkursie Wymiennikownia NGO. przy okazji zapowiadanego na dzisiaj wydarzenia Wymiennikownia książek w Wójtowie

Również dzisiaj (24 czerwca 2017 r.) odbędzie inne spotkanie w innym plenerze - Generator pomysłów na działce na Osiedlu Jazdów w Warszawie (Jazdów 5a/1). To bezpłatne warsztaty. Najlepszy projekt zostanie skierowany do inkubatora pomysłów (wsparcie: lokalnego animatora, pomoc merytoryczna przy rozwijaniu projektu profesjonalistów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz 2,5 tys. zł na realizację przedsięwzięcia).

Informacje i obrazek powyżej podałam za Facebookiem Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".

Podoba mi się wyprowadzanie warsztatów w plener. Pięknych miejsc w Polsce nie brakuje. Niedawno mocno zmarzłam pod klimatyzatorem w czasie jednego ze spotkań, a gdyby miało miejsce pod chmurką? Szczególnie, gdy pogoda dopisuje. Na inne okoliczności zapewne warto mieć w pogotowiu możliwość schowania się pod dachem.Także dzisiaj, 24 czerwca 2017 r. i również w Warszawie w/przy domku Towarzystwa Polska-Finlandia będzie się można wspólnie cieszyć się latem i światłem podczas celebrowania święta przesilenia letniego Juhannus. Będzie to impreza składkowa - uczestnicy przynoszą swoje ulubione dania, sałatki i napoje. TPF zapewnia grilla, muzykę i piękny ogród ze świętym drzewem Finów!

Informacje i obrazek podałam za Facebookiem

piątek, 23 czerwca 2017

Wymiennikownia Książek w Wójtowie

24 czerwca 2017 r. w sobotę o godz. 16.30 odbędzie się uroczyste otwarcie Wymiennikowni Książek w Wójtowie. Są one umieszczone w budkach telefonicznych na placu zabaw i na boisku leśnym. 

Na tej samej imprezie Stowarzyszenie "Wspólne Wójtowo" (organizator Wymiennikowni) będzie świętować swoje 10-lecie. Będzie tort z historią stowarzyszenia. Będą spotkania autorskie i teatrzyk Kamishibai. Będzie malowanie kamieni (butelek, słoików). Będą warsztaty z plecenia wianków. Będzie ognisko, a do tańca zagra DJ Piotr. Przypuszczam, że spotkanie wygaśnie zanim zakwitnie kwiat paproci, ale może się mylę. Zaplanowano ją do 23:00

Podoba mi się określenie charakteru imprezy: kocykowo-koszyczkowy (co przyniesiesz to będzie) i bezpośredni komunikat do uczestników: "prosimy o przyniesienie książek, kamieni, butelek, słoików, kwiatów polnych..."

Informacje podałam za stroną Stowarzyszenia "Wspólne Wójtowo", ale znalazłam ją w serwisie OCOP.

Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo wygrało konkurs na minigrant ph.: „Wymiennikownia NGO” - swoim projektem „Uwolnij książkę w Wójtowie”. Zorganizowała go Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie w ramach spotkania "Wymiennik Kulturalny NGO". Partnerem wydarzenia był Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Czy warto takie konkursy organizować częściej?

czwartek, 22 czerwca 2017

Szkolenia z przygotowania studium wykonalności i biznes planu

Większe projekty, szczególnie inwestycyjne  często wymagają zrobienia dla nich studium wykonalności albo biznes planu. Tak jest w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dlatego warto skorzystać ze szkoleń Przygotowanie studium wykonalności i biznes planu w ramach RPO WiM 2014-2020, które się w najbliższym czasie odbędą w siedzibie Eranova, Al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie:
Harmonogram szkolenia jest wspólny dla wszystkich grup szkoleniowych.  Pierwsza z nich już miała zajęcia.
Informacje podałam za serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

środa, 21 czerwca 2017

Europa dla Obywateli - przewodnik i nabór wniosków

Do 1 września 2017 r. (do godziny 12:00 czasu brukselskiego) można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Komponentu 2 programu Europa dla Obywateli. W tym programie są dwa komponenty:
 • Komponent 1 - Pamięć Europejska,
 • Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo europejskie:
  • Działanie 2.1 - Partnerstwo miast,
  • Działanie 2.2 - Sieci miast.
Aktualnie prowadzony jest nabór w ramach obu działań drugiego komponentu.

 
Wszystkie projekty muszą być zgodne z celami programu. Warto, by były dodatkowo ukierunkowane na aktualne priorytety. W przypadku komponentu 2 w latach 2016-2020 większe szanse na otrzymanie dofinansowania będą miały projekty poruszające następujące kwestie:
 • Zrozumienie eurosceptycyzmu i debata na ten temat,
 • Solidarność w czasach kryzysu,
 • Zwalczanie stygmatyzacji “imigrantów” i – dla przeciwwagi – tworzenie narracji, które mają za zadanie wzmocnić dialog międzykulturowy i wzajemne zrozumienie,
 • Debata nad przyszłością Europy.
Opis poszczególnych działań programu ujęłam w poście Europa dla Obywateli - nabory w 2017 r. 

wtorek, 20 czerwca 2017

Co mają wspólnego przedszkolanki z marketingiem?

Za chwilę będę uczestnikiem szkolenia Gamifikowanie literatury pięknej na smartfonach jako sposób zaangażowania pokolenia Y i Z w czytanie książek.  Poprowadzi je Marcin Skrabka w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Nie informowałam o naborze na to szkolenie, ponieważ jest skierowane wyłącznie do pracowników bibliotek z naszego województwa, a zaproszenia były wysyłana mailowo do potencjalnych zainteresowanych.

Uważam, że grywalizacja (inaczej gamifikacja) ma dużą przyszłość i zajmowałam się już grywalizowaniem, które zachęcało ludzi do czytania i korzystania z bibliotek, choćby w Planecie Zapomnianych Książek, ale też w inny sposób. Na zdjęciu obok przygotowywałyśmy zadania dla Latarników Polski Cyfrowej, a w tle widać mój rower, który ostatnio mocno niedomaga. 

Wiedzy nigdy za wiele, szczególnie, gdy dotyczy aplikacji na urządzenia mobilne, bowiem rzadko korzystam z większości możliwości swojego smartfona. Będziemy używali aplikacji Action Track (Team Action Zone). Są tańsze rozwiązania (dla twórców gier terenowych, bo gracz aplikację może pobrać nieodpłatnie), ale i tak jestem ciekawa propozycji, którą coraz częściej interesują się biblioteki. Jaki ma potencjał? Spotkanie będzie tym bardziej interesujące, że zapisując się na szkolenie, nie zdawałam sobie sprawy, że może to być warsztat z praktycznego wykorzystania Action Track. Ciekawe, jak sobie poradzę :)

Do zapisania się na szkolenie skłoniły mnie korzyści jakie mają z niego wynieść uczestnicy:
 • dowiedzą się, czym jest gamifikacja i jakie może mieć zastosowania w bibliotece przy promocji czytelnictwa, rozwijaniu interakcji czytelnika z książką;
 • otrzymają wskazówki dotyczące tworzenia oferty edukacyjnej w zakresie gamifikacji w bibliotece lub szkole w taki sposób, aby zachęcić pokolenie Y i Z do zabawy w gamifikowanie książek;
 • uzyskają informacje o praktycznych aspektach wdrożenia gamifikacji ze szczególnym uwzględnieniem marketingu, kwestii technologicznych oraz związanych z prawem autorskim (case studies).
Przy okazji przypomniałam sobie artykuł Piotra Maślaka Grywalizacja - zabawka, która jest narzędziem na stronie adnext. Znajdziecie tam wyjaśnienie terminu grywalizacja i nieco historii systemu odznak i punktów wprowadzanych w przedszkolach i klasach nauczania początkowego. Przeczytacie też o stanach napięcia, motywach i poczuciu siły płynącym z pokonywania własnych ograniczeń... Grywalizacja "najlepiej sprawdza się tam, gdzie liczy się zaangażowanie, inicjatywa, lojalność, a efektem ma być świadomość, edukacja, rozbudzenie emocji, itp.", czyli np. w działaniach projektowych. Wspomniany artykuł jest krótkim tekstem, ale zawiera odnośniki do kolejnych artykułów, które rozwijają temat.


poniedziałek, 19 czerwca 2017

Rozwój kompetencji liderów/liderek NGO - warsztaty

28 czerwca 2017 r. w Olsztynie odbędą się warsztaty  pt. Rozwój kompetencji liderów/liderek NGO. Agnieszka Lisikiewicz zapewni poznanie kompetencji liderskich w zakresie  budowania zespołu, wyznaczania celów, motywowania, organizowania efektywnych spotkań. Zaplanowała poniższy program:

I.                    Cechy i atrybuty przywództwa – kompetencje lidera
-    menadżer a lider – różnice
-    wyznaczanie celów
II.                  Budowanie zespołu
-    grupa a zespół – różnice
-    cechy efektywnego zespołu
-    czynniki wpływające na skuteczność zespołu
-    etapy rozwoju zespołu
-    konstruktywne zachowania podczas pracy w zespole
III.                Skuteczne porozumiewanie się w zespole
-    sposoby dobrego słuchania
-    bariery w komunikacji
-    zasady prowadzenia dialogu
-    udzielanie informacji zwrotnej
IV.                Motywowanie zespołu
-    narzędzia motywowania
-    co motywuje?
-    co demotywuje?
V.                  Zasady prowadzenia efektywnych zebrań, spotkań roboczych.


Warsztaty będą miały miejsce w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i są skierowane do liderów/liderek oraz aktywnych przedstawicieli/przedstawicielek olsztyńskich organizacji pozarządowych.

Informacje podałam za serwisem OCOP. Na dole wskazanej strony znajduje się formularz zgłoszeniowy online. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 24 czerwca 2017 r. Obrazek pochodzi ze strony pixabay.com.

niedziela, 18 czerwca 2017

Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie

Ministerstwo Rozwoju  przeznaczyło ponad 50 milionów złotych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój na pomoc zwrotną (nieoprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia) dla osób dorosłych z  całego kraju, które chcą skorzystać z kursów lub studiów podyplomowych.

Dwóch operatorów będzie realizowało będzie udzielało tych pożyczek na terenie całego kraju:
 • Fundusz "Pożyczki na kształcenie" poprowadzi Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach już od czerwca 2017 r. Do 2020 r. na pożyczki edukacyjne rozdysponują 20 milionów zł. Najwyższa pożyczka (albo suma kilku pożyczek) jednej osoby może wynosić 100 tysięcy zł, z czego 25% może zostać umorzona,
 • Fundusz "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" zorganizuje Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - od listopada 2017 r.
Wnioskować można będzie o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na:
 • studia podyplomowe, 
 • kursy, 
 • szkolenia 
 • oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 m-ce. 
Pożyczki mają być nieoprocentowane i nieobciążone żadnymi dodatkowymi kosztami (prowizjami, opłatami itp.). Przyznawane będą na konkretny cel i mogą stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów. Mechanizm zwrotny zakłada spłacanie w równych ratach, w cyklu miesięcznym, przy czym minimalna liczba rat (długość spłaty) to 12 miesięcy, a maksymalna to 36 miesięcy. Umorzenie będzie realizowane poprzez zwolnienie ze spłaty ostatnich rat, czyli skrócenie okresu kredytowania.

Rozpoczęcie naboru wniosków o pożyczkę planowane jest na przełom sierpnia i września 2017 r. Ważny będzie system on-line oraz zdalne i elektroniczne przekazywanie dokumentów.

Informacje podałam za Serwisem Pogramu Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji znajdziecie na stronie inwestujwrozwoj.pl . Tam mają się pojawić też ogłoszenia o naborze.


sobota, 17 czerwca 2017

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja

Kilka dni temu odbyło się w Olsztynie Forum Poszukiwania Partnerów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. Nabór wniosków o dofinansowanie zaplanowano na koniec lipca 2017 r. Wnioski będzie można składać przez około 3 miesiące.

Program maj wspierać transgraniczną współpracę w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. Realizacja projektów ma stworzyć także podstawy do budowy i rozwoju transgranicznej współpracy oraz dobrych sąsiedzkich stosunków w transgranicznym regionie.

Można będzie wnioskować o dofinansowanie w kwocie od 100 000 euro do 2 500 000 euro na jeden projekt. Trzeba zapewnić wkład własny (lidera i pozostałych partnerów) w wysokości co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych. W projekcie musi brać udział co najmniej 1 partner ze strony polskiej i 1 partner ze strony rosyjskiej. Do wyboru są 4 cele tematyczne:
 • Dziedzictwo,
 • Środowisko,
 • Dostępność,
 • Granice.
W ramach Celu Dziedzictwo (Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego) przewidziano:
 • odbudowę/renowację zabytkowych obiektów,
 • inwestycje w infrastrukturę turystyczną, tworzenie nowej usługi, produktu,
 • tworzenie systemów informacji turystycznej,
 • promocję lokalnej kultury.

Po polskiej stronie działania, które mają być finansowane w ramach Celu Tematycznego Dziedzictwo, powinny uzupełniać działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Polski, w szczególności działań podejmowanych w ramach działania 7.6 Odnowa i ulepszenie kulturalnego i naturalnego dziedzictwa wsi.

Informacje podałam za stroną programu:plru.eu
Opis programu w języku polskim znajdziecie wśród Dokumentów w zakładce O programie.
W zakładce Nabór wniosków są z kolei dokumenty dotyczące najbliższego konkursu.

Szkolenie na temat PWT Polska-Rosja jest planowane w Olsztynie na przełom sierpnia i września 2017 r. To dosyć późno, jeżeli wnioski będzie można składać do października. Warto, by w tym czasie partnerzy już dobrze wiedzieli co/jak/za ile chcą wspólnie zrobić. We wrześniu 2017 r. Na stronie programu poinformowano, że nabór rozpocznie się w IV kwartale 2017 r. i potrwa 3 miesiące. Post uzupełniono 21 września 2017 r.

Na dole artykułu Polsko-rosyjskie Forum Poszukiwania Partnerów w Olsztynie są linki do prezentacji z tego spotkania:
Pytania dotyczące programu można kierować do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Centrum Projektów Europejskich
ul. Głowackiego 14
10-448 Olsztyn
Tel. +48 89 722 81 10
Fax: +48 89 722 81 09
E-mail: plru@plru.eu

piątek, 16 czerwca 2017

Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce - warsztaty - c.d.

Kolejna porcja warsztatów czeka na osoby, które chcą poznać zasady przygotowywania projektów w ramach Funduszy Europejskich:
 • 19 czerwca 2017 r. warsztaty w Zabrzu,
 • 20 czerwca 2017 r. w Szczecinie - seminarium informacyjne: Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce,
 • 21 czerwca 2017 r. w Szczecinie - warsztaty: Opracowanie budżetu projektowego, zasady konstruowania, kwalifikowalność wydatków,
 • 22 czerwca 2017 r. warsztaty w Gliwicach,
 • 22 czerwca 2017 r. 4 lipca 2017 r. warsztaty w Olsztynie - Opracowanie budżetu projektowego, zasady konstruowania, kwalifikowalność wydatków,
 • 26 czerwca 2017 r. warsztaty w Katowicach,
 • 27 czerwca 2017 r. warsztaty w Łodzi - Opracowanie budżetu projektowego, zasady konstruowania, kwalifikowalność wydatków,
 • 28 czerwca 2017 r. warsztaty w Toruniu,
 • 29 czerwca 2017 r. warsztaty w Zabrzu,
 • mają być też spotkania w Gorzowie Wielkopolskim, ale termin został zmieniony i szczegóły dopiero będą podane.
Ostatnio o o szkoleniach i webinariach organizowanych przez Towarzystwo Amicus  we wszystkich województwach w ramach projektu Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce pisałam w maju. Dzisiaj przypominam akcję i podaję kilka aktualnych terminów. Aby więcej o nich przeczytać, trzeba wejść platformę www.ckngo.pl. Listę najbliższych planowanych spotkań znajdziecie w zakładce Harmonogram. Zapisy na szkolenia są możliwe w zakładce Aktualności - widać tylko najbliższe spotkania - po rejestracji i zalogowaniu się na tę platformę.

Wielu pracowników instytucji kultury należy jednocześnie do różnych organizacji pozarządowych, choćby do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wielu członków organizacji korzysta z bibliotek i współpracuje z instytucjami kultury.