wtorek, 31 maja 2016

APPetyt na APPlikacje

to praktyczny przewodnik po cyfrowym świecie aplikacji mobilnych w kulturze, której autorką jest Sylwia Żółkiewska z sieci Latających Cyfrowych Animatorów. Został wydany przez Fundację Orange. Zawiera porady o tworzeniu aplikacji od pomysłu aż do ich opublikowania i wykorzystania w swojej misji społecznej. 

Na 9. stronie znajduje się minitest, którym możecie sprawdzić, kiedy lepiej poskromić appetyt na tworzenie własnej applikacji.

Na 21. stronie znajdziecie krótkie wyjaśnienie, czym są aplikacje mobilne:
To po prostu programy przeznaczone na urządzenia przenośne, czyli smartfony i tablety. Programy te różnią się pod wieloma względami od programów przeznaczonych na komputery stacjonarne i laptopy. 

Od strony 29. zaczynają się inspiracje, czyli przykłady (od 31. strony)wykorzystania aplikacji mobilnych dla kultury, edukacji i rozwoju społecznego. Np. 
 • Fundacja Festina Lente w ciągu pięciu lat (dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prywatnym sponsorom) stworzyła kilkanaście gier i aplikacji na podstawie książek dla dzieci...
 • Fundacja Orange wspiera działania mające na celu przybliżenie technologii mobilnych różnym grupom wiekowym.Podczas międzypokoleniowych warsztatów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie do „ożywienia” lokalnego archiwum cyfrowego została wykorzystana aplikacja Vine, dzięki której można szybko i łatwo tworzyć krótkie animacje poklatkowe. Scenariusz warsztatu można pobrać z bazy „Pomysły do zrobienia” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”: http://pomysly.e.org.pl/animacja-poklatkowa-w-sieci/
Od 39. strony zaczynają się informacje o tym:
 • jakie są światowe trendy w projektowaniu aplikacji mobilnych;
 • na jakie koszty musisz się przygotować i ile będzie trwało tworzenie aplikacji;
 • czy aplikacja ma być płatna, czy bezpłatna;
 • jak wybrać kryteria, które pozwolą ocenić, czy aplikacja odniosła sukces. 
Projektowanie aplikacji omawiane jest od strony 55.:
 • jak włączyć przyszłych użytkowników do projektowania aplikacji;
 • jak stworzyć prototyp i napisać specyfikację;
 • jak opracować zawartość aplikacji;
 • jak współpracować z firmą programistyczną (deweloperską);
 • jak samodzielnie stworzyć aplikację mobilną.
Podręcznik możecie pobrać ze strony: https://fundacja.orange.pl/publikacje.html
Informacje podałam za newslętterem Ę.


Wiecie, że liczba aktywnych urządzeń mobilnych przekroczyła liczbę ludności na świecie? W podręczniku znajdziecie też informację kiedy to się stało. Inna ciekawostka, którą tam znajdziecie: W ciągu sekundy na świat przychodzą dwie osoby. W tym samym czasie powstaje pięć urządzeń mobilnych.


RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego - konferencja


Na początku spotkania przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej zaprezentuje informacje dotyczące uruchomienia RPO WiM 2014-2020. Później będzie można usłyszeć o doświadczeniach pierwszych naborów, które przedstawią reprezentanci Instytucji Ogłaszających Konkursy. Opis poszczególnych wystąpień znajdziecie w Agendzie spotkania. Po przerwie kawowej uczestnicy wezmą udział w spotkaniach panelowych. Będzie to omówienie bieżącej problematyki konkursowej RPO:
 • dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (głównie projekty inwestycyjne),
 • dla beneficjentów Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (głównie przedsiębiorcy i współpraca biznesu z nauką).
Zgłoszenia należy wysyłać na formularzu online do 6 czerwca 2016 r. Trzeba w nim wskazać spotkanie panelowe, w którym chcielibyśmy uczestniczyć, bowiem panele będą się odbywały w tym samym czasie.

Informacje podałam za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

poniedziałek, 30 maja 2016

Tester gier

Skoro zaglądacie do postów na temat gier, to znaczy, że ten temat jest dla Was interesujący. Może sami gracie? Może zatem chcielibyście testować gry i jeszcze na tym zarabiać? Taką ofertę pracy proponuje Lionbridge, ale przyda Ci się znajomość języka angielskiego, bo błędy i propozycje zmian trzeba opisywać po angielsku.

Informację podałam za stroną pracuj.pl.

NieKongres Animatorów Kultury

NieKongres Animatorów Kultury odbędzie się od 7 do 9 lipca 2016 r. w Lubiążu podczas i przy Slot Art Festival 5-9 lipca 2016 r. . W ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Organizatorzy (Biuro Festiwalowe Impart 2016, Narodowe Centrum Kultury, Forum Kraków oraz Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych) zamierzają:
 • Zwrócić uwagę animatorów kultury w Polsce na Slot Art Festival, dolnośląską markę kulturalną o unikalnym charakterze. Skierować zainteresowanie animatorów na Dolny Śląsk i Lubiąż, a także na ideę Europejskiej Stolicy Kultury.
 • Podjąć próbę stworzenia mapy środowisk animacji kultury w Polsce – rozpoznania i przedstawienia różnorodnych podejść, metod, szkół, poglądów i doświadczeń. A także zainspirować do autorefleksji i prezentacji różnych środowisk, organizacji i instytucji.
 • Podjąć dyskusję na temat świadomości i powinności animatorów kultury. Chcą rozmawiać o źródłach animacji, o zjawiskach zachodzących w otoczeniu animatorów i sposobach oraz możliwościach reagowania na nie. Chcą rozmawiać o uwarunkowaniach wewnętrznych osób zajmujących się animacją. Rozpoznać i usystematyzować powinności, rozumiane jako nakazy dawane samemu sobie, jakie stawiają sobie animatorzy w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości.
Uczestnictwo w NieKongresie jest bezpłatne, na Slot Art Festival trzeba będzie kupić bilet (od 50 do 200 zł, w zależności od tego na ile dni). Na Platformie Kultury napisano, że zgłaszać się na kongres trzeba będzie pod koniec maja właśnie na tej stronie, ale do dzisiaj nie znalazłam tam formularza zgłoszeniowego. Decydować ma kolejność zgłoszeń. Jak znajdziecie ten formularz, dajcie, proszę znać. Jest już formularz zgłoszeniowy. Rejestracja potrwa do 10 czerwca 2016 r. (dopisałam 1 czerwca 2016 r.)

Informacje podałam za Platformą Kultury. Głębiej znajdziecie tam między innymi: Program, Sposoby uczestnictwa, Informacje organizacyjne, Autorskie ścieżki tematyczne - dzisiaj opisano ich już 16:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niedziela, 29 maja 2016

Jak ciekawie pokazać dane?


Może Wam w tym pomóc jedno z pięciu narzędzi opisanych w artykule Katarzyny Zwolak-Szczechowicz na portalu Techsoup Poland "5 programów do wizualizacji danych dla średniozaawansowanych użytkowników":
 • Excel,
 • Google Charts API,
 • Timetoast,
 • Timeline,
 • Tableau Public.
Obrazek pochodzi ze wspomnianego artykułu i dotyczy ostatniego z pięciu omawianych programów.

Nowy wymiar aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła uzupełniające otwarte konkursy ofert w Programie „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 10 czerwca 2016 r.

Wcześniej ogłoszono wyniki konkursów w ramach tego programu, czyli:
 • „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2016”;
 • „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2016;
 • „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016.
Nie wykorzystano w nich wszystkich środków dlatego ogłoszono konkursy uzupełniające. Wnioski mogą składać między innymi organizacje pozarządowe, instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej. Zasady poszczególnych konkursów znajdziecie na stronie MPiPS. Można stamtąd pobrać pliki:

Informacje znalazłam w newsletterze OCOP. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Znajdują się tam też wyniki już rozstrzygniętych konkursów.

sobota, 28 maja 2016

Konkurs Jesteśmy Cyfrowobezpieczni

Konkurs organizowany w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa ma motywować szkoły do podejmowania działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych pośród nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców. Ma też pobudzić rozwój potrzebnych do tego kompetencji.

Każda szkoła zaliczająca się do jednej z pięciu kategorii:
 • szkoła podstawowa, 
 • gimnazjum, 
 • technikum, 
 • liceum,
 • szkoła zawodowa 
może się zgłosić do konkursu wypełniając formularz rejestracyjny. Szczególne przypadki i dodatkowe informacje o zasadach konkursu znajdziecie na stronie konkursu. Znajdują się tu między innymi:
Generalnie  w konkursie będą punktowane aktywności szkoły w okresie 2 stycznia - 15 lipca 2016 r. I powinny to być wyłącznie działania własne szkoły, nie wynikające z jej udziału w projektach lub programach dofinansowywanych ze środków europejskich. Jak rozumiem, można się zgłosić teraz i wykazać odpowiednie działania, które Wasza szkoła realizowała od stycznia tego roku. Zapewne niektóre z tych działań mogą być realizowane w bibliotekach szkolnych albo z bibliotekami publiczno-szkolnymi... Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI) planuje zorganizować jeszcze 2 kolejne edycje konkursu - w latach 2017 i 2018.

Nagrody będą przyznawane osobno w każdej z pięciu szkolnych kategorii. Nagrodą dla szkoły, która zajmie pierwsze miejsce w każdej z tych kategorii będzie wyposażenie pracowni multimedialnej. Nagroda za drugie miejsce odpowiednio w każdej kategorii to sfinansowanie udziału 28 osób (w tym 3 opiekunów) w obozie szkolnym, organizowanym przez SMWI: 7 dniowy pobyt, koszty transportu i zajęć merytorycznych.

Informacje znalazłam na  portalu EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie cyfrowobezpieczni.pl


Konkurs grantowy „Dobra edukacja polonijna . Regranting”

Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) zaprasza do udziału w otwartym konkursie grantowym "Dobra edukacja polonijna. Regranting":
 • organizacje pozarządowe  
 • podmioty działające na postawie przepisów o stosunku państwa do kościołów,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,  
 • spółki.
W każdym wniosku składanym w konkursie musi być przewidziany udział co najmniej jednego partnera polonijnego. Można wnioskować maksymalnie o dotację w wysokości 45 000 zł i trzeba zapewnić co najmniej 5% wartości projektu w postaci wkładu własnego (finansowego, rzeczowego lub osobowego).  Zaszane propozycje mogą dotyczyć polskiej diaspory zamieszkującej w jednym lub kilku krajach z obszaru całego świata. Powinny się wpisywać w jeden z celów:
 • wsparcie polonijnych placówek edukacyjnych (które nie zostały objęte tym w ramach środków senackich)
 • dostarczenie nowych narzędzi, metod, zasobów edukacyjnych dla placówek edukacyjnych;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli polonijnych placówek edukacyjnych.
Wnioski należy składać na formularzu online do 13 czerwca 2016 r. o godz. 12.00. Warto najpierw się zapoznać ze szczegółowym regulaminem konkursu oraz z listą często zadawanych pytań na dole strony www.fed.org.pl/polonia/dla-ngo Projekty należy zrealizować między 11 lipca 2016 r. a 30 listopada 2016 r.

Informacje znalazłam nw newsletterze OCOP. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać 
 • kontaktując się z Katarzyną Krzemińską (katarzyna.krzeminska@fed.org.pl, tel. + 48 601 477 077 w dni robocze w godzinach 10:00 - 17:00)
 • podczas spotkania informacyjnego w Warszawie 30 maja 2016 r. o godz. 12:00. Na spotkanie obowiązują zgłoszenia na formularzu online.

piątek, 27 maja 2016

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego

Do 10 czerwca 2016 roku organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur mogą składać wnioski o dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs ogłosił Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego i dotyczy on następujących zadań o znaczeniu regionalnym:
 • edukacja i promocja zdrowia publicznego,
 • integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • rozwój turystyki,
 • aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich,
 • wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie
  warmińsko-mazurskim,
 • wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży,
 • rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu,
 • integracja środowisk kombatanckich.
Zarząd Województwa przeznaczył na ten konkurs 60 tysięcy zł. Można wnioskować maksymalnie o 10 tysięcy zł, ale nie więcej niż wynosi kwota wymaganego minimalnego wkładu własnego. Dotację może otrzymać organizacja, która uzyskała dofinansowanie ze źródła zewnętrznego. Wymóg zapewnienia wkładu własnego musi być opisany w zasadach tego zewnętrznego źródła. Organizacja startująca w opisywanym konkursie musi dołączyć te zasady do oferty albo w samej ofercie umieścić link do tych zasad. W momencie składania oferty do tego konkursu nie musi być jeszcze znane rozstrzygnięcie konkursu. Nie może jednak być planowane na termin późniejszy niż 31 października 2016 r. Dotacja musi być też wykorzystana do końca 2016 r., ale nie wcześniej niż w dniu rozstrzygnięcia konkursu (planowane do 17 lipca 2016 r.). W 2015 r. w analogicznym konkursie przyznano 13 dotacji na 16 zgłoszonych wniosków. Lista tych dotacji znajduje się w zasadach konkursu. Były to kwoty od 1000 zł do 6000 zł.

Informacje znalazłam na stronie OCOP. Więcej szczegółów znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znajdziecie tam pliki do pobrania:
Nie ma tu formularza, na którym trzeba złożyć sam wniosek, ale można go pobrać z wcześniejszego konkursu: wzór oferty. Ma się też niedługo pojawić na stronie Przydatne pliki do pobrania, gdzie już teraz można znaleźć:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 10 czerwca 2016 r. - należy składać oferty. 

Jeżeli ktoś jest z innego województwa, warto sprawdzić (np. na stronie BIP Waszego Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Organizacje pozarządowe), czy nie ma ogłoszenia o podobnym konkursie. Jeśli nie ma, warto zadzwonić do Urzędu i zapytać, czy / kiedy taki konkurs jest planowany.

Europe in my Region Photo CompetitionNiedawno pisałam w jednym poście o trzech europejskich konkursach. Dzisiaj wspomnę o kolejnym konkursie fotograficznym Europe in my Region Photo Competrition.

Zgłoszenia do 28 sierpnia 2016 r. mogą wysyłać osoby, które ukończyły 18 lat. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na facebookowym profilu konkursu maksymalnie 3 zdjęć. Zdjęcia trzeba zgłosić przez specjalną aplikację. Na każdym z nich powinien się znaleźć element (np. flaga albo tablica) informująca o dofinansowaniu ze środków UE. Nagrodą dla trzech zwycięzców wybranych przez jury będzie zaproszenie na warsztaty fotograficzne oraz dwuosobową wycieczkę do Brukseli w terminie 10-13 października 2016 r. Wcześniej odbędzie się głosowanie internetowe (1-11 września 2016 r.)

Informacje podałam za platformą EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie (po angielsku) na Facebooku konkursu.Pod tym adresem możecie obejrzeć galerię zdjęć. Może staną się dla Was inspiracją?


Do 15 czerwca 2016 r. 30 czerwca 2016 r. można jeszcze wysyłać zdjęcia i opisy projektów w konkursie "Fundusze w obiektywie". Mowa o projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Wystarczy wejść na stronę www.mapadotacji.gov.pl i zamieścić opis projektu wraz ze zdjęciem. Oprócz fotografii można też zgłosić filmy i prezentacje oraz złożenia tych elementów, ale koniecznie z opisem. Uczestnik konkursu (osoba fizyczna) musi posiadać prawa autorskie do materiałów a także dysponować oświadczeniami do wykorzystania wizerunku osób uwiecznionych na tych materiałach. Regulamin konkursu znajdziecie na Portalu Funduszy Europejskich. Organizator (Ministerstwo Rozwoju) przewiduje kolejne edycje tego konkursu, ostatnia ma się zakończyć 30 czerwca 2017 r. Nagrody dla zwycięzców to karty prezentowe do Empiku o wartości 100 zł i 50 zł. Tutaj możecie zobaczyć zgłoszenie nagrodzone pierwszym miejscem w II edycji konkursu.

czwartek, 26 maja 2016

Stowarzyszenia zwykłe mogą więcej

Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmiany w ustawie "Prawo o stowarzyszeniach".

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe dowiecie się w Poradniku na stronie ngo.pl. Aby założyć takie stowarzyszenie wystarczą trzy osoby i regulamin zamiast statutu. Dodatkowe informacje znajdziecie w artykule z 23 maja 2016 r. też na tym portalu., między innymi wskazujące, że stowarzyszenia zwykłe pomimo ułomnej osobowości prawnej mogą startować w konkursach o dotacje na dofinansowanie projektów (np. w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w każdym roku przez wszystkie samorządy).
7 czerwca 2016 r. w Olsztynie odbędzie się Szkolenie OCOP pt. „Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych" w godzinach 16:00 - 19:00. Można się zapisywać do 2 czerwca 2016 r. w formularzu online, który się znajduje na dole tej strony Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Tam znajdziecie też więcej szczegółów. Szkolenie poprowadzi Monika Falej. W programie szkolenia są:

 • Formy prawne organizacji pozarządowych i wynikające z tego możliwości skutecznego prowadzenia działalności
 • Obowiązki i prawa osób działających w organizacjach pozarządowych
 • Czynności prawne w celu założenia i rejestracji organizacji pozarządowej
 • Definicja i cechy stowarzyszenia
 • Definicja i cechy fundacji
 • Źródła prawa w odniesieniu do organizacji pozarządowych

Konkurs przedsiębiorczości obywatelskiej młodzieży i Nagroda Światowego Szczytu Młodzieży

Konkurs przedsiębiorczości obywatelskiej młodzieży
 
 
Do 30 czerwca 2016 r. młodzi ludzie (15-35 lat) mogą wysyłać w języku angielskim swoje zgłoszenia do konkursu, którego celem jest wyróżnienie nowatorskich projektów społecznych i idei, mogących się przyczynić do realizacji jednego lub kilku Celów Zrównoważonego Rozwoju, wyznaczonych przez Narody Zjednoczone.
 
 Po zarejestrowaniu się można uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach online, które pokazują, jak stworzyć projekt przedsiębiorczości od podstaw, ale też wykorzystują techniki i metody do przekształcenia pomysłów biznesowych w pełni rozwiniętą koncepcję, do poprawy modelu biznesowego.
 
Do konkursu można zgłosić własne pomysły na to jak osiągnąć pozytywne zmiany dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 października 2016 r. podczas szczytu Przedsiębiorczości w Berlinie


Nagrody (certyfikaty, medale, wyróżnienia) są przyznawane w dwóch kategoriach:
 • Najlepsze pomysły - innowacyjne pomysły i plany, które może zrealizować uczestnik konkursu albo ktoś inny,
 • Najlepszy projekt - już istniejące przedsiębiorstwo, które może się wykazać pozytywnym wpływem społecznym.
Zwiastun konkursu znalazłam na stronie EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.
Nagroda Światowego Szczytu Młodzieży


Do 15 lipca 2016 r. młodzi programiści i przedsiębiorcy cyfrowi (poniżej 30 roku życia*) mogą wysyłać swoje zgłoszenia do konkursu The World Summit Youth Award (WSYA). Konkurs promuje najlepsze praktyki, które – przy wykorzystaniu internetu i aplikacji mobilnych – przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), określonych przez Narody Zjednoczone.
Aplikacje, portale internetowe i pozostałe projekty – ukończone po 1 stycznia 2014 r. - powinny dotyczyć jednego z następujących tematów:
 •   walki z ubóstwem, głodem i chorobami;
 •   powszechnego dostępu do edukacji;
 •   upełnoprawnienia kobiet;
 •   zielonej gospodarki i zmian klimatycznych;
 •   cyfrowego pokolenia;
 •   innowacji służących SDGs.
Są dwa sposoby uczestniczenia w konkursie:
 • można być nominowanym przez krajowego ambasadora konkursu lub zwycięzcę z poprzednich lat  - wtedy od razu przechodzi się do drugiego (globalnego) etapu.
 • można złożyć swój projekt online do bazy Youthaward - najlepsze propozycje w każdej kategorii przejdą do drugiego etapu.
Zwycięskie dzieło będzie mogło być zaprezentowane podczas ceremonii wręczania Nagrody Światowego Szczytu Młodzieży.
Informacje podałam za platformą EuroDesk Polska. Więcej szczegółów (w języku angielskim) znajdziecie na stronie Youth Award. Mobilne skarby - wspierające lokalne treści o globalnym znaczeniu - oceniane są najpierw na poziomie krajowym, skąd wybrane po wstępnej selekcji przechodzą do etapu globalnego. Czterdziestu autorów, których wybierze jury będzie miało szansę zaprezentować swoje produkty podczas Globalnego Kongresu w Abu Dhabi. Podczas tego wydarzenia eksperci, liderzy branżowi i przedstawiciele rządu będą omawiali innowacje związane z mobilnymi treściami.

* urodzeni 1 stycznia 1986 r. albo później

środa, 25 maja 2016

Z książką na start

Projekt "Z książką na start" jest skierowany do najmłodszych dzieci (0-6 lat), ale też do ich rodziców. W 2016 r. realizowany jest pilotażowo w bibliotekach podlegających Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Organizatorzy już teraz planują jego ekspansję na teren całej Polski.

W czasie pierwszej wizyty w bibliotece Młody Czytelnik otrzyma pakiet startowy, w nim między innymi:
 • Kartę do Kultury. To karta biblioteczna, która uprawnia do wielu zniżek gdańskich miejscach kultury,
 • darmową książkę dopasowaną do jego wieku i zainteresowań,
 • Paszport Biblioteczny, w który będą stawiane pieczątki przy każdej wizycie w bibliotece. Za pierwszą dziesiątkę pieczątek dziecko otrzyma dyplom. Za kolejną dziesiątkę dziecko otrzyma dedykowaną planszę na kolejne pieczątki...
Informacje podałam za stroną programu: http://zksiazkanastart.pl/
Agnieszko, dziękuję :)

Konkurs stypendialny w ramach Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok

Prawie rok temu pisałam o stypendium im. Olgi Rok. W tym roku zgłoszenia do konkursu im. Olgi Rok można wysyłać również do 8 lipca 2016 r. Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka. Dla Kapituły oceniającej wnioski istotny jest całokształt doświadczeń życiowych kandydatek do stypendiów. Biorą pod uwagę:
 • zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki oraz z jej innymi partnerami,
 • ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium.
Panie pracujące w publicznych placówkach bibliotecznych w całej Polsce mogą zgłaszać swoje kandydatury w dwóch kategoriach:
 • placówka biblioteczna mniejsza (pracują w nich 1 lub 2 osoby),
 • placówka biblioteczna większa (pracują w niej 3 osoby lub więcej osób).
Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł. Wnioski o przyznanie stypendium należy wysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres  stypendiumolgirok@filantropia.org.pl. Można też dołączyć:
 • list polecający,
 • artykuły prasowe,
 • zdjęcia.
Szczegółowe zasady konkursu, w tym dokładniejsze wymagania odnośnie załączników, znajdziecie w regulaminie konkursu, który razem z formularzem wniosku i dodatkowymi informacjami znajduje się na stronie www.projektbabcia.pl. Dodatkowych informacji na temat konkursu możecie uzyskać telefonicznie lub mailowo: (22) 622 01 22 wew. 27; stypendiumolgirok@filantropia.org.pl, k.muzal@filantropia.org.pl.

Informacje podałam za serwisem biblioteki.org

wtorek, 24 maja 2016

e-learning z Poznania

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu od 2010 r. posiada platformę e-learningową, z której mogą korzystać bibliotekarze głównie z Wielkopolski, ale są tam też szkolenia otwarte dla wszystkich chętnych. Platforma została zbudowana w ramach projektu pt. Budowa zintegrowanego katalogu rozproszonego Bibliografii Regionalnej Wielkopolski z zastosowaniem platformy e-learningowej. Tan katalog miał zapewnić zintegrowane udostępnianie bibliografii regionalnych tworzonych przez biblioteki działające na terenie województwa wielkopolskiego. Dzięki nowoczesnemu mechanizmowi łącznego przeszukiwania nie jest już konieczne osobne odwiedzanie wielu baz. Wtedy (w 2010 r.) przeprowadzono też szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu tworzenia opisów bibliograficznych. Platforma e-learningowa i zaprojektowane na niej kursy stały się narzędziem wspomagającym warsztat pracy bibliotekarzy z różnych miast wielkopolski. 

Projekt się zakończył, ale platforma nadal jest użytkowana przez WBPiCAK w Poznaniu. Powstają kolejne kursy on-line, niektóre z nich są obecnie dostępne bez logowania. W każdym roku prowadzone są zazwyczaj 3 szkolenia na różne tematy dla bibliotekarzy wielkopolskich: dwa z nich stanowią powtórzenie szkoleń z poprzedniego roku, wprowadzany jest też jeden nowy temat. Wszystkie cieszą się ciągłym powodzeniem. Są to na przykład:
 • Genealogia - archiwum rodzinne,
 • Opisy bibliograficzne w formacie MARC 21 do bibliografii regionalnej,
 • Dokumenty życia społecznego
 • W planach na 2016 r.: Prowadzenie bibliotecznego bloga.
Szkolenia otwarte dla wszystkich chętnych to:
Autorem szkoleń i organizatorem platformy jest Ula Bochyńska. To do niej możecie się zgłaszać z pytaniami: tel. (61) 662 40 91, e-mail: szkolenia@wbp.poznan.pl.


Informacje podałam za stroną WBPiCAK w Poznaniu. Ula, dziękuję :)

Dzisiaj pisałam o nauce przez internet. Warto, zatem wspomnieć, że 25 maja 2016 r. o godzinie 10:00 rozpocznie się kolejne webinarium Narodowego Centrum Kultury: "Wspólnie i osobno - o warunkach powodzenia i współpracy". Poprowadzi je Marcin Mitzner:

 • dowiesz się, jakie są główne warunki rozwijania współpracy - z poziomu grupy ludzi czy partnerstwa instytucji,
 • poznasz dobre praktyki i teorie stojące za nimi,
 • zdobędziesz nowe narzędzia przydatne w codziennej pracy.
Pod tym adresem można się zapisać. W wyznaczonym terminie wystarczy wejść na wskazaną stroną i można będzie przez godzinę rozwijać swoje kompetencje. Organizatorem webinarium jest Dorota Kostowska. O webinariach NCK możesz przeczytać tutaj. Informację o tym szkoleniu otrzymałam w newsletterze NCK.

RozgryźTO - dialogowa gra planszowa

Gra jest narzędziem konsultacji społecznych i narzędziem edukacyjnym dla grup młodzieżowych. Rozgrywki toczą się obecnie w Małopolsce a finał odbędzie się 2 czerwca 2016 r. w Krakowie podczas gry miejskiej, która się zakończy konsultacjami z przedstawicielami różnych sektorów, o których jest mowa w grze i debatą z udziałem między innymi zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, Andrzeja Kuliga. Grę zaprojektowano dla młodzieży w wieku 16-22, ale nadaje się także do używania przez osoby zarówno starsze, jak i młodsze.

Interesująco o przyczynie powstania gry napisała Katarzyna Płachta w artykule "Planszówka, która zmieni Europę?" na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Zaczęła od wyjaśnienia terminu "Dialog Usystematyzowany", czyli modelu zbierania opinii młodych Europejczyków i wyciągania rezultatów takich badań na poziom europejski. Okazuje się, że sposób pozyskiwania opinii nie jest efektywny. Są to zformalizowane ankiety z pytaniami typu "Jak widzisz rolę pracy z młodzieżą w jej upodmiotowieniu do partycypacji w demokracji?".

Stowarzyszenie Europe4Youth, autorzy projektu Małopolski Dialog Młodzieży, zaprosili do współpracy młodych do i wypracowali nowe narzędzie. Tak powstała gra „RozgryźTO” – planszówka, w której gracze sami sugerują rozwiązania społecznych problemów, które interesują Unię. Tych problemów jest14 (od emigracji młodych, przez dyskryminację kobiet na rynku pracy, po radykalizację młodzieży). Każda grupa ma przedstawić rozwiązanie jednego problemu w czasie jednej rozgrywki. Można korzystać 
 • z „karty sektorów” (pokazują, jakie korzyści przyniosłoby rozwiązanie problemu przedstawicielom biznesu, władzy, organizacji społecznych i systemu edukacji), 
 • z „kart biblioteki” (dostarczają więcej informacji o problemie) 
 • z innych kart (pozwalają podglądać osiągnięcia przeciwników). 
 Ostateczne rozwiązanie ma zadowolić przedstawicieli jak największej liczby sektorów. Rozgrywki przeprowadzone są obecnie przez wolontariuszy w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych podczas lekcji wychowawczych czy WOS-u.

Wyniki gier mają być publikowane na forum rozgryzto.pl (na dole strony) i ogólnodostępne, by lokalnie można się było nimi posługiwać w dialogu z urzędami gmin. Organizatorzy mają je opracować i przekazywać raporty na potrzeby krajowego Dialogu Usystematyzowanego, skąd trafią na Unijne Konferencje Młodzieżowe.

W regulaminie gry znajduje się formularz zgłoszeniowy dla:
 • szkół ponadgimnazjalnych
 • uczelni, 
 • placówek edukacyjnych, 
 • placówek kulturalnych pracujących z młodzieżą, 
 • nieformalnych grupy młodzieży.
Wiek uczestników to 16-22. Udział w projekcie jest bezpłatny. Turnieje mogą odbywać się w dowolnej miejscowości na terenie Małopolski. Zorganizowanie turnieju wiąże się z:
 • zaproszeniem dwóch instruktorów z Europe4Youth, którzy poprowadzą turniej;
 • zorganizowaniem miejsca i określeniem czasu – potrzeba ok. 2 godzin do przeprowadzenia gry;
 • zaangażowaniem grupy około 20-30 młodych ludzi w przedziale wieku 16-22;
 • przygotowaniem się na ewentualność, że zwycięska drużyna weźmie udział w Wielkim Finale 2 czerwca w Krakowie.
Zwycięska drużyna otrzyma pisemną "Przepustkę do Finału". By wziąć w nim udział i zagrać o smartwatche i czytniki e-booków, należy przesłać jej skan na adres konsultacje@europe4youth.eu do 27 maja 2016 r.

Informacje podałam newsletterem EuroDesk Polska, za Europejskim Portalem Młodzieżowym oraz stroną gry. 

poniedziałek, 23 maja 2016

Piosenka jest dobra na... fundusze też?

Post z 19 maja zakończył się niezbyt optymistycznie. Moja wyobraźnia odpowiedziała na zapotrzebowanie i podsunęła bardziej pozytywne informacje:


 • Na konkurs "Fundusze Europejskie – Zaprojektuj swoją przyszłość" wpłynęło 1947 prac, w tym: 1561 komiksów, 304 piosenki i 82 gry. Wszystkie nagrodzone prace zobaczyć można na profilu Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego. Zwycięską piosenkę odsłuchacie tutaj.

Dokumenty aplikacyjne, kwalifikowalność kosztów i konkurs


2 czerwca 2016 r. w Olsztynie odbędą się w odstępie 15 minut dwa spotkania informacyjne:

 • na temat kwalifikowalności wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w godzinach 9:00 - 12:00, zgłaszać się można poprzez formularz online,
 • z przygotowania dokumentacji w naborach ogłaszanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w godzinach 12:15 - 15:15, zgłaszać się można poprzez formularz online.
Na każde z nich trzeba się zgłosić wypełniając odrębny formularz do 27 maja 2016 r. Później trzeba poczekać na potwierdzenie przyjęcia  nas na każde z nich. Takie potwierdzenia organizatorzy wysyłają po zakończeniu rekrutacji.
Sporo środków z EFRR zasili działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Niedawno pisałam o planowanej na 4 czerwca 2016 r. imprezie plenerowej "RPO! Rozkręcamy Powszechny Optymizm na Warmii i Mazurach". Taki sam tytuł ma konkurs plastyczno-literacko-filmowy o RPO, w którym mogą brać udział mieszkańcy Warmii i Mazur. Nie ma limitu wieku, liczy się przede wszystkim "otwarta głowa". Do 2 czerwca 2016 r. należy przesłać do organizatora konkursu formularz zgłoszeniowy razem ze zgłaszaną pracą. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową z każdej kategorii:
 • praca plastyczna,
 • utwór literacki,
 • film,
Zgłaszane prace muszą pokazywać, jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 pozytywnie zmienia województwo. Wcześniej należy się zapoznać z regulaminem konkursu. Są tam między innymi wskazane ograniczenia dotyczące poszczególnych kategorii prac. Wszystkie prace powinny mieć optymistyczny/radosny przekaz i przedstawiać wizję hasła Konkursu: „RPO – Rozkręcamy Powszechny Optymizm na Warmii i Mazurach”. Organizator pozostawia uczestnikom pełną swobodę interpretacji tematu w zakresie wizji artystycznej. Praca jednak musi bezpośrednio nawiązywać do tytułu Konkursu. Główną nagrodą, przyznaną przez komisję konkursową, jest 1000 zł, drugą - 800 zł, a trzecią - 600 zł. Prace dostarczone po 2 czerwca 2016 r. nie będą podlegały ocenie. 

Organizator konkursu to
Modart Outdoor Sp. z o.o,
z siedzibą przy ul. Romera 15, 20 - 487 Lublin.

biuro@modart.com.pl