poniedziałek, 7 maja 2018

Projektowanie kariery jako zadanie całożyciowe - i cześć

16 maja 2018 r. od godziny 12:00 możecie wziąć udział w webinarium EPALE "Projektowanie kariery jako zadanie całożyciowe". Organizują je Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowe Biuro EPALE.


Małgorzata Rosalska będzie mówiła o tym:

 • Czy karierę zawodową można zaplanować?
 • Co warto brać pod uwagę podejmując decyzje karierowe?
 • Jak wzmacniać swoją "zatrudnialność"?
 • W czym osobom aktywnym zawodowo może pomóc doradca zawodowy?
 • Co to jest work-life balance?
Na spotkanie można się zarejestrować pod tym linkiem.


Informacje podałam za platformą EPALE.I to tyle, jeżeli chodzi o prowadzenie przez mnie niniejszego bloga. Skończył się mój obecny urlop i podjęłam decyzję, nad którą się zastanawiałam ostatnio. Nie będę już pisałam postów na tym blogu.  Dzisiaj mijają dokładnie 3 lata od kiedy napisałam pierwszy post. To było 8 maja 2015 r. Od wtedy codziennie umieszczałam tu informacje o źródłach finansowania, interesujących projektach, grach i darmowych szkoleniach. Jeśli jakiejś daty nie ma wśród postów to znaczy, że opublikowałam je przed dziewiątą rano, a wtedy w Bloggerze trwa jeszcze poprzedni dzień.

Dziękuję wszystkim, którzy zaglądali na blog i dawali mi znać, że jest przydatny. Dziękuję również osobom, które mnie wspierały i czasem kierowały moją uwagę na interesujące tematy. Linki do informacji o źródłach finansowania projektów kulturalnych znajdziecie z prawej strony bloga w części "Warto odwiedzić". Piszcie wnioski, realizujcie projekty, by ludziom było lepiej.  Pamiętajcie też o sobie. Projekty, jeśli się udadzą i trafią do grup docelowych, znajdą kontynuatorów, którzy zapewnią trwałość ich efektów albo przekształcą je w coś jeszcze lepszego. O siebie zazwyczaj będziecie musieli zadbać sami. Może po to, by znowu znaleźć siły na realizację nowej idei? Do zobaczenia kiedyś, gdzieś :)

niedziela, 6 maja 2018

Kultura - Interwencje 2018

Trwa drugi nowy nabór w programie "Kultura - Interwencje 2018". Wnioski o dofinansowanie można wysyłać za pomocą systemu EBOI do 15 maja 2018 r. Zgłaszane zadania powinny się zamknąć w terminie 29 czerwca 2018 do 20 listopada 2018 r. Powinny też:
 • wzmacniać tożsamość i uczestnictwo w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, 
 • upamiętniać polskie dziedzictwo historyczne,
 • upowszechniać dorobek kultury,
 • zwiększać obecność kultury w życiu społecznym.

Wnioski mogą składać:
 • samorządowe instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe.
Można wnioskować o dofinansowanie jednego projektu kwotą od 5 000 zł do 300 000 zł. Trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 25% budżetu zadania. Na realizację wszystkich czterech naborów w 2018 r. zaplanowano 10 milionów złotych. Projekty składane w obecnym naborze muszą być zrealizowane między 29 czerwca a 20 listopada 2018 roku.

Mają być jeszcze 2 nabory:

 • do 16 lipca 2018 r.: termin realizacji od 30 sierpnia do 20 listopada 2018 roku; 
 • do 14 września 2018 r.: termin realizacji od 29 października do 20 listopada 2018 roku.

Organizatorzy przeznaczają dofinansowanie na pokrycie części poniższych zadań:

 • organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
 • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
 • nagrania audio/video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
 • organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych;
 • organizacja rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym;
 • organizacja uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Informacje znalazłam na stronie OCOP. Szczegóły znajdują się w serwisie NCK.Są tam, między innymi:

sobota, 5 maja 2018

Jak skutecznie kandydować w wyborach? - webinarium

8 maja 2018 r. od 19.00 do 20.30 możecie uczestniczyć w webinarium "Jak skutecznie kandydować w wyborach?"

Adam Gędźwił będzie mówił o:
 • arytmetyce wyborczej; 
 • wpływie okręgów wyborczych i sposobie wyborów na liczbę głosów, które trzeba otrzymać aby zostać radnym/radną;
 • tym jak skutecznie kandydować w wyborach, 
 • jak prowadzić kampanię wyborczą i jak przygotować się do kwestii formalnych. Czy lepiej na listach partii czy tworzyć własne komitety? Czy można zapobiegać marnowaniu głosów wyborczych?
Na spotkanie możecie się zarejestrować pod tym linkiem.

Ile razy w pracy projektowej musieliście dokonywać wyborów? Może to, co powie ekspert przyda się również w Waszych działaniach.


Informacje podałam za serwisem akcji Masz Głos.

piątek, 4 maja 2018

Jak (nie) zostać BookTuberem - konkurs

Do 6 maja 2018 r. osoby dorosłe mogą wysyłać swoje autorskie nagrania video (do 4 minut) zawierające rekomendację ostatnio przeczytanej, wybranej książki. Wymaganie dotyczące zgłaszanych prac znajdziecie w regulaminie konkursu, którego organizatorem jest spółka Lubimyczytac.pl. Zgłoszenia trzeba wysyłać na adres konkurs@lubimyczytac.pl.

Jury będzie oceniało:
 • merytorykę wypowiedzi,
 • montaż i oprawę nagrania, 
 • kreatywność i oryginalność rekomendacji,
 • estetykę przesłanego materiału.
To konkurs, zatem zaplanowano nagrody:
 • I miejsce – pakiet 23 książek niespodzianek o wartości 800 złotych;
 • II miejsce – pakiet 10 książek niespodzianek o wartości 350 złotych;
 • III miejsce – pakiet 5 książek niespodzianek o wartości 150 złotych;
 • Dla każdego uczestnika - kod rabatowy do księgarni internetowej http://chodnikliteracki.pl obniżający koszt zakupów o 40%. Kod jest ważny przez trzy tygodnie od 7 maja 2018 r.
Organizator może nawiązać współpracę z wybranymi autorami prac w zakresie tworzenia oficjalnych materiałów video na portal lubimyczytac.pl. 

Informacje podałam za portalem lubimyczytac.pl.

Tego typu konkurs może być sposobem na znalezienie przyszłych współpracowników na dłuższy czas albo wykonawców określonych prac zleconych. Może być też jedną z metod rekrutacji partnerów/wykonawców działań projektowych, którą zaplanujemy/opiszemy we wniosku o dofinansowanie jakiegoś zadania. To może być również jeden ze sposobów rozwiązania problemu projektowego - np. w sytuacji, gdy coś nam się wcześniej w tym projekcie nie udało. Organizatorzy tego konkursu potrafili się przyznać, że ich wcześniejsze filmiki na youtubie nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie każdy to potrafi.

czwartek, 3 maja 2018

PWT Polska Rosja - nabór projektów

Pisałam już o planowanym terminie naboru projektów w Programie Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja. Udało się - konkurs został ogłoszony. Wnioski można składać do 16 lipca 2018 r. Można wnioskować o wsparcie od 100 000 euro do 2 500 000 euro na jeden projekt. Trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości projektu.
Można wnioskować o dofinansowanie projektów w 4 obszarach tematycznych:
 • dziedzictwo – promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego - na dofinansowanie projektów w tym obszarze przeznaczono 12,1 mln euro;
 • środowisko, w tym jego ochrona i łagodzenie zmian klimatycznych - 17,3 mln euro;
 • dostępność, tj. poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych - 6,2 mln euro;
 • granice, w tym promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami - 5,8 mln euro.
Zgłaszane projekty mogą dotyczyć obszaru wsparcia programu:
 • Po stronie polskiej obszar główny obejmuje:
  • podregiony: starogardzki, gdański i trójmiejski (województwo pomorskie),
  • podregiony: elbląski, olsztyński i ełcki (województwo warmińsko-mazurskie),
  • podregion suwalski (województwo podlaskie).
 • Po rosyjskiej stronie granicy obszar główny obejmuje: 
  • obwód kaliningradzki.
 • Obszary przyległe stanowią dwa podregiony: 
  • podregion słupski (województwo pomorskie),
  • podregion białostocki (województwo podlaskie).

Informacje podałam za Serwisem Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Więcej szczegółów jest na stronie programu Polska - Rosja.  Tam znajdziecie między innymi: 

środa, 2 maja 2018

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych - praktyczne aspekty wdrażania RODO

15 maja 2018 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych z Olsztyna mogą wziąć udział w szkoleniu  "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych - praktyczne aspekty wdrażania RODO". Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do swojej siedziby w Olsztynie przy ul. Tarasa Szewczenki 1w godzinach 10:00 - 15:00. 

Katarzyna Roszak zaplanowała taki program:
 • Podstawowe pojęcia RODO: Dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych, dane szczególnie chronione, administrator danych osobowych, inspektor ochrony danych osobowych, rejestr przetwarzania. 
 • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych: Zasada legalności, celowości, adekwatności, merytorycznej poprawności, ograniczenia czasowego, integralności i poufności; privacy by default i by design.
 • Wdrażanie RODO:
  • Audyt
   • a. audyt prawny
    zgoda na przetwarzanie danych osobowych, umowa powierzenia, dopuszczanie pracowników  do przetwarzania
    b. audyt fizyczny
    zabezpieczenia budynków i dokumentacji, polityka czystego biurka, monitoring, ryzyko błędu ludzkiego
    c. audyt informatyczny
    bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Dostosowanie organizacji do wymogów RODO:
   • a. przygotowanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych
    b. obowiązek powołania inspektora ochrony danych osobowych
    c. zgłaszanie incydentów
    d. sankcje


Informacje podałam za stroną OCOP. Na tej strony znajduje się formularz, w którym można się zgłosić na szkolenie. Można też zadzwonić pod nr tel. 503 680 500 i zgłosić się telefonicznie.

wtorek, 1 maja 2018

Co dalej?

Od maja wracam do działu instrukcyjno-metodycznego (obecnie Dział Analiz i Współpracy z Regionem). Nie znam jeszcze w pełni mojego nowego zakresu obowiązków, ale już zapowiedziano mi, że blogiem będę się mogła zajmować tylko w takim zakresie, by posty ukazywały się jedynie 2 razy w miesiącu. To nie ma sensu. Źródeł, które z taką albo większą częstotliwością informują o konkursach projektowych jest sporo.

Na razie jestem na urlopie i zastanawiam się, czy nie zakończyć prowadzenia bloga. Obawiam się, że w dni powszednie nie starczy mi czasu po  pracy w  bibliotece, by codziennie szukać informacji i przygotowywać posty. Niejedną ideę, której nie zaakceptowano w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie realizowałam i rozwijałam prywatnie. Dlatego, między innymi, powstała Fundacja To My. Ale może pora odpocząć?

Dofinansowanie wkładu własnego

Do 11 maja 2018 r. organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur mogą składać wnioski o dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs ogłosił Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego i dotyczy on zadań mających znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży.
 
Zarząd Województwa przeznaczył na ten konkurs 100 tysięcy zł. Można wnioskować maksymalnie o 10 tysięcy zł. Dotacja ta może w pełni pokryć wkład własny, który organizacja musi zapewnić w ramach projektu, na który zdobyła dofinansowanie ze środków spoza województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacje znalazłam na stronie OCOP. Więcej szczegółów znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znajdziecie tam pliki do pobrania:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 11 maja 2018 r. - należy składać oferty. Jeżeli ktoś jest z innego województwa, warto sprawdzić (np. na stronie BIP Waszego Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Organizacje pozarządowe), czy nie ma ogłoszenia o podobnym konkursie. Jeśli nie ma, warto zadzwonić do Urzędu i zapytać, czy / kiedy taki konkurs jest planowany.