niedziela, 31 lipca 2016

Edukacja globalna – 2016. Regranting dla organizacji pozarządowych


Do 12 sierpnia 2016 r. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jst, spółdzielnie socjalne, spółki i niepubliczne szkoły wyższe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na ten sam temat (edukacja globalna - EG*) w konkursie Edukacja globalna  – 2016. Regranting dla organizacji pozarządowych organizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Organizatorzy oczekują na projekty edukacyjne kierowane do mieszkańców miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży szkolnej i rodziców, nauczycieli,  kadry akademickiej i studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Zadania należy planować do realizacji między 12 września 2016 r. a 30 listopada 2016 r. Trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości projektu - finansowy, rzeczowy lub w postaci pracy wolontariuszy.

Wnioski należy składać wypełniając w języku polskim odpowiedni formularz w elektronicznym generatorze wniosków dostępnym pod adresem formularze.fed.org.pl. Trzeba wybrać formularz odpowiadający jednej z dwóch ścieżek grantowych:
 • ścieżka A - dla organizacji doświadczonych w EG – dotacje od 20 000 PLN do 35 000 PLN,
 • ścieżka B - dla organizacji bez doświadczenia w EG lub z niewielkim doświadczeniem – dotacje do 8 000 PLN
Informację o konkursie znalazłam na stronie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Więcej szczegółów znajdziecie w serwisie Fundacji Edukacja Dla Demokracji. Znajdziecie tam między innymi:
Dodatkowe pytania można zadawać mailowo: globalna@fed.org.pl

* Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.

sobota, 30 lipca 2016

Szkolenia dla animatorów kultury 2016

Narodowe Centrum Kultury podało plan szkoleń i webinariów - cyklu szkoleń dla animatorów kultury działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub osobiście w małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców. Nie są one drogie,ale też nie są bezpłatne, dlatego nie umieszczę linku do tego posta w zakładce "Szkolenia".

Informacje podałam za Platformą Kultury. Znajdziecie tam terminy i tematy szkoleń, a także linki do rekrutacji na pierwsze z nich. Zapisy na szkolenie i webinarium na temat grywalizacji mają się zacząć w drugiej połowie sierpnia. Na wtedy też zapowiedziano szczegółowe informacje o pozostałych szkoleniach. Przed każdym ze szkoleń zaplanowanych na wrzesień - listopad 2016 r. odbędą się bezpłatne, dostępne dla wszystkich chętnych webinaria NCK. Zapisy na nie będą prowadzone osobno. Na wskazanej stronie znajdziecie też link do nagrań z wcześniejszych webinariów NCK. Oferta szkoleniowa NCK i zapisy dostępne są także na stronie Kadra Kultury.

Zdjęcie "tytułu z tytułów": Mistrz Harfiarzy z Pern rozwiązuje kakuro, więc trenuj swój umysł przysłał gracz Nerilka w grze Planeta Zapomnianych Książek.

piątek, 29 lipca 2016

Program Razem bezpieczniej na lata 2016 i 2017

Do 1 sierpnia 2016 r. samorządy i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na dofinansowanie własnych projektów w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Każdy Urząd Wojewódzki decyduje o terminie składania wniosków w swoim regionie. Wszystkie urzędy mają do 12 sierpnia 2016 r. przedłożyć maksymalnie 9 projektów ze swojego województwa do dalszej oceny, którą przeprowadzi Departament Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Można wnioskować maksymalnie o 75 000 zł dofinansowania na swój projekt dotyczący jednego z 3 celów szczegółowych programu:
 • Bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
 • Przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży,
 • Edukacji dla bezpieczeństwa.
Jednocześnie ustalono dofinansowanie 4 najlepszych projektów wojewódzkich w ramach dodatkowego projektu pn. „Dzielnicowy bliżej nas”,  kwotą maksymalnie 50.000 zł  na projekt. Wkład własny nie jest wymagany, ale doświadczenia poprzednich edycji programu wskazują, że warto zapewnić środki własne w wysokości około 20% kosztów projektu.
Informacje o konkursie znalazłam w serwisie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie programu, a w Olsztynie na stronie Urzędu Wojewódzkiego, szczególnie, gdy klikniecie baner Razem bezpieczniej na samym dole strony. Znajdziecie tam między innymi linki do:
Inne Urzędy też powinny podać takie informacje. W Olsztynie koordynatorem tej akcji jest Artur Słowik, tel. 89 52 32 528. Codziennie odbiera około 30 telefonów w sprawie konkursu. Wydaje się, że w obecnej edycji (do 1 sierpnia) najwięcej szans mogą mieć dobrze przygotowane wnioski składane przez jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski składane bezpośrednio przez organizacje pozarządowe mogą podlegać dłuższej procedurze oceny. Wszystkie projekty z tego konkursu powinny być zrealizowane i rozliczone w 2016 r. Organizacja może być partnerem w projekcie, któy składa samorząd. Zapewne warto już teraz pomyśleć o projektach, które będzie można składać jesienią 2016 r. (może w październiku i lub listopadzie) żeby je realizować w 2017 r.

Gry o wodzie

"Szkolne gry o wodzie. Woda nas uwodzi" to publikacja przygotowana przez Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" w ramach projektu "Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd". Znajdziecie tam:
 • instrukcję szkolnych gier o wodzie - podpowiedzi, jak przygotować grę dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół średnich,
 • zadania dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej,
 • zadania dla gimnazjum i liceum,
 • instrukcję gry wodnej dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych "Dokąd płynie rzeka?",
 • zadania do gry "Dokąd płynie rzeka?",
 • załączniki - materiały do wydruku przydatne podczas organizowania gier wodnych, m.in. na stronach 65 - 67 są przysłowia i powiedzenia związane z wodą*.
Wersję elektroniczną ze wszystkimi zadaniami gotowymi do drukowania możecie pobrać ze strony http://www.woda.edu.pl/img/gry-o-wodzie-calosc.pdf. Na stronie woda.edu.pl w zakładkach "Baza wiedzy",  "Dla szkół" oraz "Wakacyjne gry miejskie" znajdziecie też:
 • kilkadziesiąt artykułów o tematyce wodnej, 
 • infografiki, 
 • filmy edukacyjne, 
 • scenariusze zadań dla wszystkich grup wiekowych.
Asiu, dziękuję :)

* Dodałabym jeszcze jedno, które bardzo lubię: Tylko zdechłe ryby płyną z prądem".

czwartek, 28 lipca 2016

Konkurs „SIEĆ KULTURY 2016" na Pomorzu

to konkurs dla nauczycieli, animatorów i edukatorów organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w ramach programu "Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim". Osoby, które aktywnie i kreatywnie działają w obszarze edukacji kulturowej mogą zgłaszać swoje pomysły do 6 września 2016 r. Powinny one zakładać współpracę między sektorami kultury i oświaty oraz zostać zrealizowane w terminie od 19 września do 31 października 2016 r. Nie trzeba mieć finansowego wkładu własnego. To kolejna odsłona ogólnopolskiego programu "Bardzo Młoda Kultura", który prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Wnioski mogą składać:
 • osoby fizyczne,
 • zespoły nieformalne co najmniej 2-osobowe,
 • podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe.
Organizatorzy zapewniają 
 • wsparcie merytoryczne podczas tworzenia projektów,
 • wsparcie finansowe na realizację zwycięskich projektów:
  • do 5000 zł dla 6-7 "małych" projektów,
  • do 15000 zł na 2 "duże" projekty,
 • bieżące konsultacje z ekspertami ze sfer kultury i oświaty w trakcie realizacji projektów.
Informacje podałam za Platformą Kultury. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie programu sieckultury.pl. Są tam między innymi linki do:
Osobą udzielająca wsparcia merytorycznego jest pani Katarzyna Buczek - kontakt w godzinach  10.00 – 16.00 (poniedziałek - piątek): katarzyna.buczek@ikm.gda.pl, tel. kom. (+48) 798 377 354

W dniach 29-30 sierpnia 2016 r. w Gdańsku odbędzie się spotkanie wykładowo-warsztatowe na temat "Budowanie projektów edukacji kulturalnej".  Aby  w nim uczestniczyć należy wypełnić ankietę na temat edukacji kulturowej w regionie oraz  zgłosić swój udział w formularzu online do 26 sierpnia 2016 r.  Ewa Kokot (edukatorka sztuki, animatorka):
 • poprowadzi wykład połączony z pokazem filmów autorskich "Od upowszechniania do budowania projektów aktywności społecznej",
 • warsztaty twórcze oparte o różne wątki z dziedziny sztuki wizualnej, literatury, filmu, architektury,
 • mini-wykład dotyczący realizacji działań artystycznych w przestrzeni miasta, mniejszej miejscowości czy wsi,
 • omówi projektowanie działań własnych, czyli przygotowania projektu w rozbiciu na cele, możliwości jego realizacji, grupy docelowe, harmonogram czasowy i finansowy. 
Szczegółowy program spotkania znajdziecie w zakładce "Warsztaty" na stronie programu.

środa, 27 lipca 2016

3 razy konkurs na krótki film

12 sierpnia 2016 r. mamy Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Przy tej okazji warto wspomnieć o konkursach, w których młodzi ludzie (choć nie tylko oni) mogą brać udział.


 • EVS Film Festival jest skierowny do uczestników (byłych i aktualnych) projektów Wolontariatu Europejskiego w wieku od 13 do 35 lat, którzy nakręcą swój film (maksymalnie 3-minutowy) pod hasłem “To be 20, a part to play and get involved!” - pokazujący wizję uczestnictwa młodzieży. Filmy trzeba zarejestrować w konkursie do 3 września 2016 r. Trzech laureatów konkursu zostanie zaproszonych na obchody 20. rocznicy Wolontariatu Europejskiego do Montreuil we Francji 22-23 września 2016 r. Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów (w języku angielskim) znajdziecie na stronie konkursu w programie Erasmus +.   • Młodzi ludzie (14-35 lat) z całego świata mogą zgłosić własne filmy - reklamy społeczne o długości 1- 5 minut do konkursu Film4Climate. Trzeba je dostarczyć do 15 września 2016 r. i powinny one dotyczyć jednego z 3 tematów:
  •      Co oznacza dla Ciebie zmiana klimatu?
  •      Co robisz, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu?
  •      Jaką wiadomość dotyczącą klimatu chcesz przekazać światu?

Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów (w języku angielskim) znajdziecie na stronie konkursu
Konkurs "Shining Stars of Europe" jest otwarty dla wszystkich, nie ma limitu wiekowego. Do 18 września 2016 r. można zgłaszać swoje (maksymalnie 2-minutowe) filmy pokazujące własne relacje z rówieśnikami i otoczeniem. Każdy z 15 laureatów konkursu zostanie zaproszonych na jedno z wydarzeń (w różnych krajach) podsumowujących akcję w październiku lub listopadzie 2016 r. Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów (w języku angielskim) znajdziecie na stronie konkursu. Są tam między innymi przykłady zwycięskich filmików z poprzedniej edycji konkursu.wtorek, 26 lipca 2016

Co to znaczy: projekty infrastrukturalne?

Na takie, między innymi, pytanie odpowiada* Kulczyk Foundation w jednym z dokumentów drugiej edycji konkursu grantowego w 2016 r. O pierwszej edycji pisałam w poście Konkurs Kulczyk Foundation na projekt społeczny. Teraz także należy wykazać aspekt społeczny projektu, ale musi to być też działanie infrastrukturalne - ma trwale zagospodarować przestrzeń i nadać jej trwałe cechy funkcjonalne. Można np.:
 • budować,
 • urządzać,
 • remontować,
 • konstruować,
 • instalować,
 • odnawiać...
Na taki cel można się starać o dofinansowanie kwotą do 25 000 zł. Kulczyk Foundation przeznaczyła na tę edycję konkursu 100 000 zł i oczekuje projektów, w które będzie zaangażowanych wielu partnerów. Ich zaangażowanie w dane przedsięwzięcie ma zagwarantować jego wykonanie i skuteczność społeczną. Podoba mi się podsumowanie treści dokumentu wspomnianego na początku tego posta:

Skończenie naszego projektu konkluzją: "chodzi o to, by ludzie korzystali" stanowczo nie wystarczy.

W obecnej edycji wnioski do 31 grudnia 2016 r. mogą składać:
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • spółdzielnie,
 • instytucje kultury,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego.
Informacje o Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation - Edycja 2016/2 podałam za stroną Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Podają tam między innymi linki do:
Kryteria oceny projektów będą analogiczne, jak w poprzedniej edycji konkursu:
 • zorientowanie projektu na realną zmianę społeczną (0-10 pkt.),
 • transparentność i skuteczność wnioskodawcy (0-10 pkt.),
 • współpraca ze społecznością lokalną (0-10 pkt.),
 • zaspokojenie autentycznych potrzeb beneficjentów (0-10 pkt.),
 • walor edukacyjny projektów (0-10 pkt.),
 • możliwość wykorzystania wolontariuszy w projekcie (0-10 pkt.),
 • dbałość o skuteczność i efektywność projektu (0-10 pkt.),
 • potencjał fundraisingowy projektu (0-10 pkt.),
 • wiarygodny i rzetelny kosztorys (0-10 pkt.),
 • pozyskanie środków finansowych z dodatkowych źródeł (0-10 pkt.)

* Wyjaśnienie znaczenia wyrażenia "Projekt infrastrukturalny" zawarte we wskazanym dokumencie dotyczy tego konkretnego konkursu i nie należy jej wprost stosować do innych programów dotacyjnych, bowiem mogą one używać innych definicji.

poniedziałek, 25 lipca 2016

II edycja programu Społeczny StartUp

To już drugi konkurs na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne "Społeczny StartUp 2016/17", który organizują Fundacja Ashoka i UniCredit Foundation, we współpracy z Bankiem Pekao S.A. Wnioski można składać do 31 lipca 2016 r. w dwóch kategoriach:
 • innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne - akcelerator: wnioski przedsiębiorstw społecznych, które już prowadzą działalność;
 • pomysł na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne: opisy pomysłów na przedsiębiorstwo społeczne.
W obu kategoriach wnioski mogą składać:
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie,
 • podmioty związane z kościołami i związkami wyznaniowymi,
 • spółki,
ale w pierwszej kategorii powinny już prowadzić działalność gospodarczą czy zakład aktywności zawodowej, w drugiej powinny mieć taką możliwość. Dokładniejsze informacje na ten temat znajdują się w regulaminie konkursu. Komisja wybierze 5 przedsiębiorstw społecznych, które otrzymają nagrody finansowe i merytoryczne wsparcie fachowców. Zostaną dołączeniu do 10 przedsiębiorców z pierwszej edycji konkursu. Będzie to inkubator rozwoju kilkunastu przedsięwzięć z pomocą indywidualnie dostosowaną do stopnia zaawansowania działań rozwojowych. Celem całego programu jest autentyczne wzmacnianie i przyspieszanie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, które mają szansę stać się rentownymi i konkurencyjnymi podmiotami.

Informacje o konkursie znalazłam na stronie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Podają oni link do zwięzłego opisu programu Społeczny StartUp oraz do strony konkursu, na której znajdziecie między innymi:

Kampania "Wychowuj świadomie"

Osoby (rodzice, opiekunowie...), które są zainteresowane poznaniem, bądź pogłębieniem wiedzy z zakresu umiejętności rodzicielskich mogą się zgłaszać na warsztaty, które w godzinach popołudniowych organizuje Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Termin rozpoczęcia warsztatów jest zależny od zebrania wymaganej liczby osób. W tej sprawie należy dzwonić do koordynator Anny Igielskiej pod numer tel. 89 533 58 22 od 1 sierpnia 2016 r.

Tematy proponowanych warsztatów:
 • Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?,
 • Szkoła dla rodziców,
 • Szkoła dla rodziców – nastolatek,
 • Trening zastępowania agresji,
 • Program rodzina.
niedziela, 24 lipca 2016

11. Forum Młodych Bibliotekarzy

odbędzie się 15 i 16 września 2016 r. w Opolu pod hasłem "W bibliotece wszystko gra!". Zajęcia będą zgrupowane w czterech modułach:
 • 1. WIRTUOZI. Czujesz bluesa?
 • 2. INSTRUMENTY. Czyli pozytywne wibracje!
 • 3. MELOMANI. Ale jazz!
 • 4. TRENDY. Czyli więcej czadu!
O tym, co się kryje pod tymi hasłami możecie przeczytać na stronie 11. Forum Młodych Bibliotekarzy. Znajdziecie tam program Forum i zostaniecie stamtąd odesłani do formularza zgłoszeniowego na stronę SBP. Dzisiaj (24 lipca 2016 r.) są jeszcze 44 wolne miejsca. Zapowiedzino już uruchomienie zapisów na warsztaty. Na dole tego formularza znajdują się informacje o opłatach. 
Ponieważ nie jest to szkolenie bezpłatne, nie ujmę go w zakładce "Szkolenia" na tym blogu. Linkuję tam tylko spotkania, które nie wymagają opłat od uczestników.

sobota, 23 lipca 2016

Biblioteka na plaży

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji przygotowali na gdańskich kąpieliskach specjalne biblioteczki, z których każdy może zdjąć książkę dla siebie, przeczytać i jest zachęcany do odłożenia jej na półkę, by kolejny plażowicz mógł z niej skorzystać. Można także odłożyć tam własną, już przeczytaną lekturę.

Informację znalazłam w lipcowym newsletterze Biuletynu Programu Rozwoju Bibliotek. Więcej znajdziecie na stronie WiMBP w Gdańsku. Są tam adresy kąpielisk, na których można znaleźć biblioteki na plaży.

piątek, 22 lipca 2016

Europa dla Obywateli - webinarium

Niedawno zapowiadałam webinarium organizowane przez Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli”. Zaproszone są osoby, które planują złożenie aplikacji w najbliższym naborze - do 1 września 2016 r. w ramach dwóch działań:
 • 2.1 Partnerstwo miast
 • 2.2 Sieci miast.
Organizatorzy potwierdzili planowany wtedy termin spotkania. Odbędzie się ono 26 lipca 2016 r., do wyboru o godz. 14:00 lub 18:00. Poprowadzi je Monika Sługocka.

Formularz rejestracji na webinarium "Aplikacja bez problemu" znajduje się na stronie programu Europa dla obywateli.

Jak legalnie fotografować?

to tytuł webinarium, które się odbyło miesiąc temu i które można teraz odtworzyć ze strony TechSoup Poland. Prawnik Krzysztof Siewicz opowiada w nim głównie o prawie panoramy, wspomina o czymś, co prawnicy nazywają trójstopniowym testem. Jak zwykle po spotkaniu z prawnikiem, mam sporo kolejnych pytań. Staram się jednak brać udział w takich szkoleniach, bo zazwyczaj znajduję tam coś dla siebie. 

Tym razem zapamiętałam np., że coś, co jest widoczne z przestrzeni publicznej (np. z ulicy) nie musi się w tej przestrzeni znajdować, bo może być na terenie prywatnym albo po prostu niedostępnym powszechnie. Po raz kolejny też potwierdziłam też stwierdzenie, że prawo autorskie, ochrona wizerunku i prawo do ochrony danych osobowych mają praktyczne zastosowanie dopiero wtedy, kiedy ktoś się poczuje pokrzywdzony i zechce dochodzić swoich praw, czyli, że fotografuję i publikuję na własne ryzyko.  

Takie ryzyko bibliotek opisane jest np. w artykułach:

Pod koniec webinarium dowiecie się o dyżurze internetowym, które Krzysztof Siewicz i inni prawnicy pełnią zazwyczaj w poniedziałki między 15:00 a 17:00 w ramach usługi pierwsza pomoc w prawie autorskim - akcji Fundacji Nowoczesna Polska (tel. +48 516 519 697). Na stronie prawokultury.pl znajdziecie formularz kontaktowy, w którym możecie wysłać pytania do prawnika i odpowiedzi na wcześniej zadane pytania. Można też wyświetlić komentarze dotyczące bibliotek - z prawej strony ekranu jest lista tematów do wyboru.

W poście z 5 lipca 2016 r. najdziecie też informację o szóstej edycji EUhackatonu. Tematem aktualnego konkursu jest wizualizacja danych o prawie autorskim. Ma to posłużyć bardziej merytorycznej dyskusji o polityce w zakresie tego prawa i podejmowaniu decyzji w oparciu o dowody. Rozwiązania łączące dane i badania naukowe z różnych źródeł tak, aby wyjaśnić różne skomplikowane kwestie z zakresu prawa autorskiego można zgłaszać do 1 września 2016 r. Przewidziano nagrody pieniężne i zaproszenia do Brukseli, gdzie laureaci będą mogli zaprezentować swoje aplikacje. EUhackaton (informacje w języku angielskim) odbędzie się 15 i 16 listopada 2016 r. Na wskazanej stronie znajdziecie program spotkania

Elementem powstającej właśnie platformy grywalizacyjnej mambogram.pl jest baza darmowych grafik, z której już możecie korzystać. Wkrótce będziecie mogli nieodpłatnie grać oraz tworzyć własne gry na mambogram.pl. Nasza platforma jest finansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2015-16”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Fotografia u góry (Tajemnica ujawniona: czarnoksiężnik ze Srebrnego Grodu hoduje zwierzęta rzadkie) pochodzi z gry Planeta Zapomnianych Książek. Gracz Nerilka przysłał ją w misji Domu alchemika. Ten i inne "tytuły z tytułów" znajdziecie w Galerii "Waga słowa".

czwartek, 21 lipca 2016

Środa z Funduszami

3 sierpnia 2016 r. w Elblągu, Ełku i Olsztynie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) poprowadzą spotkania dla osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. Można się zgłaszać do 28 lipca 2016 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy. Należy go wysłać mailem na jeden z adresów podanych w tym formularzu.

To jest kolejna "Środa z funduszami”. Organizują je bezpłatnie PIFE w całej Polsce w każdą pierwszą środę miesiąca. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich prezentują wtedy informacje dosyć ogólne i często możliwe do znalezienia w dokumentach poszczególnych programów. Ich zaletą jest zgromadzenie wiedzy na dany temat w jednym miejscu i czasie oraz możliwość zadawania szczegółowych pytań. Jeśli prelegenci nie będą znali odpowiedzi, mogą pomóc w jej szukaniu. Zdarza mi się dzwonić do PIFE w Olsztynie z prośbą o taką pomoc. Bywa, że dostaję ją od razu, czasami oddzwaniają później.

Tematy środowych spotkań mogą się różnić w poszczególnych województwach. Sprawdźcie w artykule na Portalu Fundusze Europejskie jakie tematy są planowane w Waszym województwie. W sierpniu może to być np.
 • aktywizacja zawodowa,
 • ochrona środowiska,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • start-upy,
 • rewitalizacja,
 • pomoc osobom bezrobotnym,
 • wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • e-administracja i cyfryzacja.
W zakładce "Weź udział w szkoleniach i konferencjach" możecie wyszukiwać różne szkolenia. Po lewej stronie ekranu jest miejsce na wpisanie np.  konkretnej daty, przedziału czasowego i/lub lokalizacji - konkretnego województwa.

Szczegóły o warmińsko-mazurskich spotkaniach znalazłam w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znajdziecie tam miejsca tych szkoleń, telefony i maile kontaktowe oraz: 

środa, 20 lipca 2016

30 milionów dla humanistów - szkolenie

W poście 30 milionów dla humanistów pisałam już o planowanym na wrzesień 2016 r. konkursie INNOHUMAN na przetestowanie i włączenie do praktyki uczelni modelowych rozwiązań, które pozwolą na łatwiejsze odnajdywanie się absolwentów z kierunków humanistycznych i społecznych na rynku pracy - w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 9 września 2016 r. w sali kinowej Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób reprezentujących podmioty* zainteresowane udziałem w konkursie. W zaproszeniu na spotkanie znajduje się link do formularza zgłoszeniowego, który należy wysłać do 12 sierpnia 2016 r. do 5 września 2016 r. na adres innohuman@mr.gov.pl

* Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni kształcące na kierunku z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych, które posiadają co najmniej ocenę A.

Wsparcie przedsiębiorczości społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Od 1 do 8 sierpnia 2016 r. podmioty lub partnerstwa świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej (które posiadają akredytację lub ją uzyskają przed zawarciem umowy) będą mogły składać wnioski do konkursu w ramach podziałania RPO 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej o dofinansowanie:
 • świadczenia usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych,
 • dotacji i wsparcia pomostowego na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzących do zatrudnienia,
 • dotacji i wsparcia pomostowego na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.
Wnioski należy złożyć w systemie MAKS 2 oraz dostarczyć do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. 

Kryteria wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej Włączenie społeczne oraz w regulaminie konkursu. Skrót zasad znajdziecie w ogłoszeniu o konkursie. O szczegóły możecie dopytać na jednym z dwóch spotkań informacyjnych w ramach poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej:
W poprzednim konkursie z tego poddziałania (nabór na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r.) wybrano 2 projekty i dofinansowano je znacznymi dotacjami.

Informacje podałam za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

wtorek, 19 lipca 2016

Link do przyszłości - programowanie z robotami

Do 31 lipca 2016 r. instytucje zainteresowane zorganizowaniem w swojej miejscowości warsztatów z programowania z wykorzystaniem robotów mogą wysyłać swoje zgłoszenia  do nowej edycji projektu "Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę". 

Między 15 września a 30 listopada 2016 r. w wybranych 100 instytucjach odbędzie się 200 warsztatów z kodowania dla uczniów klas 406 szkół podstawowych i gimnazjalistów. Warsztaty poprowadzą profesjonaliści "Linku do przyszłości" – młodzi entuzjaści programowania. Instytucja zgłaszająca musi zapewnić co najmniej 5 komputerów dla uczestników, których sama zrekrutuje.

Do udziału w projekcie uprawnione są instytucje z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, które w poprzedniej edycji projektu (jesień 2015) nie organizowały warsztatów z profesjonalistami. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oczekuje, że w zgłaszanych instytucjach będzie  potencjał do kontynuowania zajęć po warsztatach w ramach Lokalnego Klubu Kodowania.
Dodatkowe pytania możecie zadawać mailowo: linkdoprzyszlosci@frsi.org.pl.

136 projektów w OBO

Ostatni raz o Olsztyńskim Budżecie obywatelskim pisałam 15 czerwca 2016 r. w poście OBO czeka na projekty. Skończyła się już weryfikacja zgłoszonych propozycji, przyjęto 136, w tym 106 osiedlowych. Teraz autorzy tych 136 projektów mają czas na promocję, a mieszkańcy na zapoznanie się z ofertami po top, by świadomie głosować od 8 do 18 września 2016 r. Listę projektów wybranych do realizacji mamy poznać 30 września 2016 r. Ciekwa jestem, czy jakieś echa promocji dotrą do mnie i czy mnie zachęcą do głosowania tak, jak w zeszłym roku autorzy projektu Łynostrada (zdjęcie obok) i chodnika na Dajtkach.

Informację podałam za stroną Urzędu Miasta Osztyna. Są tam, między innymi, linki do:

poniedziałek, 18 lipca 2016

Miasto dla wszystkich

„Miasto dla wszystkich. Szkice o przestrzeni publicznej w perspektywie starzenia się społeczeństwa” to publikacja, która powstała w ramach projektów „ZOOM na rady seniorów” w ramach programu „Obywatele dla demokracji” oraz w ramach programu „Seniorzy w akcji”. Koncepcja i opracowanie publikacji: Marta Trakul-Masłowska. Opracowanie rozdziału „Z praktyki terenowej”: Maria Klaman.

Informacje podałam za serwisem Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę".

W innym artykule na stronie "ę": Zoom na rady seniorów. Model pracy z radami seniorów znajdziecie informacje o wspomnianym wyżej projekcie. Autorzy przedstawiają model pracy z radami seniorów, który ‒ ich zdaniem ‒ może być stosowany nie tylko do pracy z radami, ale z powodzeniem sprawdzi się także w ramach współpracy z innymi grupami, jako skuteczne narzędzie rewitalizacji społecznej.
Może uda się ich pomysły wykorzystać do Waszych planów rewitalizacyjnych. Ze środków RPO można będzie otrzymać dofinansowanie na inwestycje tylko wtedy, gdy będą one powiązane z rewitalizacją społeczną. Pisałam wczoraj o  takim konkursie.

niedziela, 17 lipca 2016

Konkurs dotacyjny - publikacje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Do 29 lipca 2016 r. organizacje pozarządowe z województwa warmińsko-mazurskiego mogą składać wnioski o  dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w otwartym konkursie ofert pod nazwą „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną”. Powinny one zakładać powstanie publikacji upowszechniających wiedzę o kulturze, historii i dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur w tym także projekty obejmujące prowadzenie badań naukowych, zakończonych wydaniem publikacji. Publikacja musi mieć co najmniej postać już gotowego rękopisu i posiadać co najmniej jedną recenzję, rekomendację lub opinię autorytetów z dziedziny kultury. Zarówno kopię rękopisu, jak i kopię recenzji/rekomendacji/opinii należy dołączyć do wniosku.

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 20 000 zł. Organizacja pozarządowa składająca wniosek musi zapewnić co najmniej 10% wkładu własnego w postaci finansowej lub niefinansowej.
Informację znalazłam na stronie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Więcej szczegółów znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.   Są tam między innymi linki do dokumentów konkursowych:

sobota, 16 lipca 2016

Konkurs na wizyty studyjne w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii

Trwa nabór na Wizyty Studyjne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - część "a" dla Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej". Środki z tego programu są przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). 

Celem spotkań powinno być nawiązanie lub podtrzymanie istniejącej współpracy dwustronnej w obszarze kultury. Nawiązanie partnerstwa może zaowocować realizacją projektów dofinansowanych z funduszy norweskich i EOG w perspektywie finansowej 2014-2021 lub innych europejskich źródeł. Skoro informacja o takich owocach jest pokazana w jednym akapicie z celami programu, warto zaplanować taką możliwość, jeśli zamierzacie aplikować o dofinansowanie Waszej wizyty. Może ona przyjąć jeden z dwóch rodzajów Wizyt Studyjnych:
 • wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie
 • przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce
To instytucja / organizacja aplikująca dostaje środki na podróże i utrzymanie osób. Jeśli będziemy przyjmować gości w Polsce, nie otrzymamy środków dla polskich organizatorów. Jeden wnioskodawca może złożyć od 1 do 3 projektów, w każdym ma być wizyta do jednego kraju.

Wnioski można składać do czasu wyczerpania puli środków (268 854 EUR = 1 174 516 PLN), jednak nie później niż do 30 marca 2017 r., do godz. 16.00. Wnioski będą oceniane na bieżąco i rekomendowane do dofinansowania. Dlatego, jeśli macie partnerów w Islandii, Liechtensteinie albo w Norwegii, z którymi chcecie się spotkać w Polsce albo u nich, jak najszybciej przygotujecie i złóżcie Waszą aplikację - co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu.

Wniosek zgodny z Instrukcją aplikowania - w wersji papierowej (w języku polskim) wraz z kompletem załączników (List Intencyjny i Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy) - trzeba dostarczyć w jednej kopercie lub paczce w 1 egzemplarzu do Operatora Programu na adres Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przesyłka musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:
 • wniosek o dofinansowanie Wizyty Studyjnej z Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „a” w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowegow ramach MF EOG 2009-2014;
 • pełna nazwa Wnioskodawcy;
 • adres Wnioskodawcy.
  Informacje podałam za ogłoszeniem o naborze. Są tam szczegóły dotyczące między innymi:
 • terminów, długości wizyty (1-5 dni + 2 dni na podróż), 
 • liczby osób (1-3/6 osób, w tym maksymalnie 3 osoby z jednej instytucji/organizacji),
 • zasad finansowania, w tym:
  • nie trzeba mieć wkładu własnego,
  • dofinansowanie na koszty podróży i ubezpieczenie w wysokości 500 EUR dla jednego uczestnika wizyty, tj. 2 184 PLN,
  • dofinansowanie na koszty utrzymania w wysokości 250 EUR za dzień dla jednego uczestnika wizyty, tj. 1 092 PLN (nie ma dofinansowania na koszty utrzymania w czasie podróży na wizytę i z wizyty), 
  • na dany projekt można będzie otrzymać zaliczkowo 50% przyznanej dotacji, druga połowę będzie można otrzymać dopiero po rozliczeniu projektu, zgodnie z zatwierdzonym raportem końcowym,
 • lista kryteriów oceny znajduje się w Karcie sprawdzającej,
 • wzoru umowy finansowej,
 • kontaktów do osób, które mogą odpowiedzieć na Wasze pytania.
Są linki do dokumentów projektowych, w tym (oprócz tych, które podałam wcześniej) wzory listów intencyjnych do obu rodzajów wizyt studyjnych.

Poniżej cytuję przykładowe kalkulacje kosztów za Instrukcją aplikowania.


piątek, 15 lipca 2016

Nabór wniosków dotyczących rewitalizacji na Warmii i Mazurach

W poście Rewitalizacja na Warmii i Mazurach pisałam o ósmej osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Obszary wymagające rewitalizacji, w tym o planowanym konkursie dotyczącym działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Nabór został ogłoszony 30 czerwca 2016 r. i przedłużono termin składania wniosków do 19 września 2016 r.

Przy okazji poinformowano o zmianie regulaminu tego konkursu. To właśnie ta zmiana regulaminu była przyczyną przedłużenia naboru. Zaktualizowany regulamin znajdziecie pod tym adresem. Zmiany merytoryczne dotyczyły:
 • dodania załącznika nr 21, czyli Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis, Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku - ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • usunięciu z kwalifikowalnych typów projektów (§ 3 ustęp 2) wyłączenia funkcji sportowych spośród funkcji rekreacyjnych,
 • dodaniu do kwalifikowalnych typów projektów (§ 3 ustęp 2) funkcji gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych),
 • zamianie konieczności połączenia co najmniej jednego projektu finansowanego z EFS z infrastrukturą powstającą w ramach jednego projektu finansowanego z EFRR na - konieczność połączenia co najmniej jednego projektu finansowanego z EFS z projektem finansowanym z EFRR,
 • przesunięciu terminu  zakończenia naboru (obecnie: 19 września 2016 r.)
Informacje podałam za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Warto przy okazji przypomnieć, że Rada Miasta Olsztyna przyjęła do realizacji Miejski Program Rewitalizacji Olsztyna 2020. Jeżeli będziecie się ubiegać o środki w opisanym wyżej konkursie lub innych konkursów, w których preferowane będą projekty wynikające z programu rewitalizacji, Gmina Olsztyn wydawać będzie oświadczenia o zgodności przedsięwzięć lub projektów z MPRO 2020. Oświadczenie wydawane będzie wg wzoru będącego załącznikiem do dokumentacji konkursowej, po złożeniu w Urzędzie Miasta Olsztyna wypełnionego specjalnego formularza. Oczywiście, jeśli Wasze projekty będą dotyczyły rewitalizacji obiektów/terenów w innych gminach, o takie oświadczenie będziecie musieli występować do tamtych gmin.

czwartek, 14 lipca 2016

Szkolenie z pomocy publicznej


25 lipca 2016 r. w Olsztynie odbędzie się szkolenie nt. Pomocy publicznej w kontekście funduszy europejskich.

Zgłaszać się można wypełniając formularz do godziny 14:00 20 lipca 2016 r. Trzeba go dostarczyć osobiście do siedziby Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub przesłać na adres mailowy: alicja.ostrowska@warmia.mazury.pl . Organizatorzy przyślą potwierdzenie mailowe po zakończeniu rekrutacji. Z jednej instytucji/firmy w szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby

Na wskazanej poniżej stronie znajdują się:
 • program spotkania,
 • formularz zgłoszeniowy.
Informacje o spotkaniu podałam za Serwisem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińśko-Mazurskiego. Kontakt w sprawie szkolenia: Alicja Ostrowska: alicja.ostrowska@warmia.mazury.pl , tel. (55) 620 09 16.

środa, 13 lipca 2016

Fundacje korporacyjne przyjazne organizacjom

4 lipca 2016 r. Na stronie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych pojawiła się lista fundacji korporacyjnych, które które mogą  przydzielać fundusze, darowizny na działania zgodne z ideami, polityką organizacji. To fundacje, które informowały o prowadzeniu funduszy grantowych lub udzielenia darowizn dla ngo. O wielu z nich już wcześniej pisałam. Nie zmieniałam tej listy, dodałam do niej tylko linki.


Można, oczywiście,  znaleźć też inne fundacje, organizacje - źrodła finansowania różnych działań organizacji oraz instytucji.

8 lipca 2016 r. analogiczny artykuł (pomniejszony o 2 fundacje) pojawił się na stronie MediaGroup info pt. Skąd pozyskać środki na działalność społeczną? Zapewne tego typu listy można też znaleźć w innych miejscach.

wtorek, 12 lipca 2016

Konkurs wniosków na polsko-ukraińskie projekty

Do 5 sierpnia 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie polsko-ukraińskich projektów takich jak:
 • wymiany młodzieżowe, 
 • seminaria, spotkania (w tym szkolenia),
 • projekty informacyjne. 
 • projekty muszą być zrealizowane do 15 listopada 2016 r.,
 • czas trwania projektów: minimum 5 dni, z wyłączeniem podróży,
 • wiek uczestników: 14-35 lat, osoby pracujące z młodzieżą niezależnie od wieku,
 • liczba uczestników: minimum 10 osób, po 5 z każdego kraju, plus liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy,
 • miejsce projektu: Polska, Ukraina,
 • wizyta przygotowawcza: 2-4 dni roboczych, maksymalnie 6 osób, po 3 z każdego kraju.
Jest to pierwszy konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, ktora powstała we wrześniu 2015 r. Projekty mają zachęcić młodzież i osoby pracujące z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

których działalność skierowana jest do młodzieży – Wnioski mogą składać:
 • organizacje pozarządowe, 
 • instytucje oświatowe i publiczne,
których działalność skierowana jest do młodzieży. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne.  Polskie organizacje składają wnioski do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  a ukraińskie – do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

W kolejnych latach można oczekiwać następnych konkursów. W każdym roku będą ogłaszane priorytety. W tym roku priorytetami są: 
 • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi; 
 • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich; 
 • odkrywanie wspólnych korzeni, 
 • przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz współczesnych relacji obu narodów; 
 • włączanie osób z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy; 
 • upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej.
Informacje znalazłam na stronie EuroDesk Polska. Więcej szczegółów przeczytacie na stronie konkursu. W dziale Wnioski są idane na temat:
 • spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu, które odbędzie się 19 lipca 2016 roku w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ulicy Koszykowej 26/28 w Warszawie, w godzinach 10:00-16:00. Zgłaszać się trzeba w ankiecie rejestracyjnej do 15 lipca 2016 r. W sprawach szkolenia można się kontaktować mailowo: anowacka@frse.org.pl;
 • systemu online do składania wniosków:  www.online.frse.org.pl. System najpierw poprosi nas o sprawdzenie/zainstalowanie przeglądarki. Potem trzeba się będzie do tego systemu zarejestrować i wypełnić wniosek;
 • inspirujących przykładów zrealizowanych projektów polsko-litewskich;
 • Zasad konkursu. Kiedy najedziecie kursorem na nazwę zakładki "Wnioski" u gory strony, rozwinie się menu z różnymi zasadami. Wśród nich są zasady tego konkursu:
 • linków do dokumentów projektowych. Zwróćcie uwagę na to, że z lewej strony znajdują się dokumenty dotyczące Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży; z prawej strony sa dokumenty dotyczące opisywanego konkursu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.