środa, 28 września 2016

Konkurs: Misja Książka!
Fundacja Nowoczesna Polska, Wolne Lektury i Ridero zorganizowali konkurs Misja książka! To połączenie współzawodnictwa z inspiracją do twórczego myślenia.

 Szkolne drużyny przygotowują książkę, na którą składają się opowiadania przygotowane indywidualnie przez poszczególnych członków drużyny.

Drużynę mogą tworzyć uczniowie danej szkoły, ale niekoniecznie z jednej klasy. Jeden nauczyciel może się opiekować kilkoma drużynami - zespołami. Członkowie zespołów wspólnie z nauczycielem wybiorą motyw przewodni książki, który jest dowolny i nie jest ograniczony niczym poza przepisami prawa w Polsce. 


Uczniowie napiszą opowiadania, nauczyciel je sprawdzi i ewentualnie poprawi oraz zbierze w jeden dokument tekstowy. Musi on być wprowadzony do Inteligentnego Systemu Wydawniczego Ridero, w którym tworzy się profesjonalną książkę. Podczas tworzenia książki w systemie Ridero każde opowiadanie należy oznaczyć jako odrębny rozdział książki.Zbiory opowiadań należy wysłać do 30 listopada 2016 r. Później będą głosowanie interneutów, wybór laureatów i przyznawanie nagród.Zespoły mogą także przygotować ilustracje i projekt graficznego okładki książki - samodzielnie albo korzystając z szablonów udostępnionych w systemie wydawniczym Ridero.Informacje podałam za serwisem Instytutu Książki.
Więcej szczegółów, w tym zasady, regulamin oraz harmonogram konkursu można znaleźć na stronie Rideró. Są tam też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Pod tym adresem nawet uczeń może się zgłosić do konkursu i zaprosić nauczyciela.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016


Dosyć obszernie pisałam o poprzedniej edycji tego konkursu. Obecnie trwa kolejna edycja konkursu w tym programie. Wnioski można składać do 14 października 2016 r. Mogą to robić:

 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury 
 • lub wchodzące w skład samorządowych instytucji kultury, 
 • posiadające stronę internetową instytucji 
 • oraz nie będące beneficjentami programów „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2012”, „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013” oraz „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”. Czyli te biblioteki, które otrzymały dofinansowanie w ramach poprzednich edycji programu Kraszewski, teraz nie mogą w nim uczestniczyć.
Trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 15% całkowitego budżetu zadania. Może on być wydatkowany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (zob. punkt 9 części B regulaminu). Można się starać o dofinansowanie w kwocie od 10 000 zł do 30 000 zł dla jednej z trzech grup wnioskodawców:
 • nie posiadających elektronicznego katalogu książek - grupa 1 - zadanie 1;
 • nie posiadających elektronicznego katalogu książek udostępnionego online oraz automatycznego wypożyczania zbiorów - grupa 2 - zadanie 2;
 • udostępniających 100% elektronicznego katalogu książek online - grupa 3 - zadanie 3.
Z projektu powinno wynikać, że zakupione wyposażenie przyczyni się do:
 • podniesienia standardu biblioteki;
 • zwiększenia poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych.
Startujące w tym konkursie biblioteki mają się przekształcać 
 • w centra integrujące lokalne społeczności 
 • i odpowiadać na oczekiwania różnych grup wiekowych, zawodowych, czy związanych z poziomem wykształcenia,
 • mają stwarzać warunki dla zwiększenia uczestnictwa w kulturze różnych grup. 
Na stronie Instytutu Książki znajdziecie linki do dokumentów projektowych:
Formularze wniosków nie są skomplikowane a organizatorzy nie oczekują długich uzasadnień, co widać po przejrzeniu wniosków wzorcowych.

W ramach programu można zakupić  zespoły (zestawy) komputerowe oraz oprogramowanie systemowe, narzędziowe i użytkowe o wartości jednostkowej wyższej niż 3,5 tys. zł. Regulamin na stronie 3 precyzuje również elementy takich zestawów. To dla kogo mogą być przeznaczone te środki trwałe i do jakiego celu jest zależne od zadania (1-3), które zadeklarowano we wniosku o dofinansowanie projektu.  Pierwsze 2 zadania są dosyć oczywiste (opisane na drugiej stronie Regulaminu). W przypadku zadania trzeciego gdy biblioteka już udostępnia 100% elektronicznego katalogu książek) zakupione sprzęty i oprogramowanie można przeznaczyć do poszerzenia działalności biblioteki w zakresie wynikającym z przeprowadzonego badania potrzeb. Zgłoszone zadanie (wszystko jedno 1, 2, czy 3) trzeba wykonać do 28 grudnia 2016 r.

W stosunku do poprzedniej edycji programu zmienił się sposób wyliczania punktów, ale skutek wydaje się być podobny. Nie ma algorytmu, są tabele wskazujące liczby punktów przyznawane za spełnianie różnych wymagań. W efekcie 
 • wnioskodawcy, z grupy 1 (zadanie 1), którzy użytkują więcej niż 20 komputerów i mają najwyżej 1000 czytelników - tracą szansę na otrzymanie 60 punktów. Maksymalnie można ich zdobyć 100 w tym zadaniu. Pytanie do jakiej liczby posiadanych komputerów w ogóle warto pisać ten wniosek. Chyba, że inni tez tak pomyślą i zrezygnują ze startu.
 • wnioskodawcy, z grupy 2 (zadanie 2), którzy mają co najmniej 16% użytkowników aktywnie wypożyczających w stosunku do liczby mieszkańców obsługiwanej populacji i zadeklarują , że do końca trwania zadania (zapewne 28 grudnia 2016 r.) udostępnią wszystkie zbiory - otrzymają 80 punktów na 90 możliwych;
 • wnioskodawcy z grupy 3 (zadanie 3) muszą kalkulować bardziej skomplikowanie. Najlepiej, żeby:
  • mieli  dużo czytelników w stosunku do liczby mieszkańców (ponad 21%), 
  • mało komputerów na 1000 mieszkańców, 
  • przeprowadzili badanie ankietowe (zgodnie z opisem na stronie 8 regulaminu) wśród jak największej liczby mieszkańców,
  • wyniki ankiety wskazały potrzebę rozszerzania działalności biblioteki,
  • wyniki tego badania pozwalały zidentyfikować najważniejsze oczekiwania użytkowników 
  • i jednoznacznie stwierdzić, że zidentyfikowane potrzeby są związane z wykorzystaniem sprzętu komputerowego zakupionego w ramach dotacji.

wtorek, 27 września 2016

Infrastruktura BibliotekW sierpniu pisałam o aktualnym naborze (do 10 października 2016 r.) do programu Infrastruktura Bibliotek. Zapytano mnie ostatnio, czy jako wkład własny w tym programie można potraktować wydatki związane ze zgłaszanym zadaniem w poprzednich latach. Zakiełkowały we mnie wątpliwości w tej sprawie, zatem: 


 • sprawdziłam Regulamin i znalazłam w nim zapis w części B Warunki finansowe, strona 5, punkt 17 - na obrazku obok;
 • przejrzałam Pytania i Odpowiedzi na stronie programu i zatrzymałam się na pytaniu 19 - na obrazku obok; • zadzwoniłam do Instytutu Książki (12 61 71 911, 694 268 148, 12 61 71 912, 694 268 027) i poprosiłam o potwierdzenie. Ciągle istnieje w tym programie możliwość wprowadzenia wkładu własnego w postaci kosztów poniesionych na dane zadanie w poprzednich latach. Koszty te muszą być ewidencjonowane w księgowości wnioskodawcy (nie gminy), muszą być częścią tego zadania i nie można powielać dokładnie tego elementu zadania. Np. jeśli ów wcześniej poniesiony wkład własny dotyczył malowania konkretnej ściany, to nie możemy tej ściany znowu malować w kolejnym roku realizacji inwestycji. 
Planowane są kolejne nabory w tym programie. Wspominałam o nich w poście Infrastruktura bibliotek - drugi nabór w 2016 r.

Zdarza się, że zapominamy zasady jakiegoś programu albo nie jesteśmy czegoś pewni, zawsze możemy się wtedy zwrócić o wyjaśnienia i pomoc do organizatorów konkursu.

Pozdrawiam Koleżankę z zaprzyjaźnionej biblioteki :)

Co łączy krajobraz, wolkal, macierzyństwo i drony?Łączy je Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, który zaprasza w najbliższym czasie: • na spotkanie I etapu konsultacji społecznych: Uchwała Krajobrazowa - Spotkanie z Piotrem Sarzyńskim, autorem „Wrzasku w przestrzeni 29 września 2016 r. w Olsztynie, ul. Knosały 3b (o godzinie 17:00).
 • na spotkanie Seryjni Poeci 29 września 2016 r. w Olsztynie, Galeria Rynek, ul. Stare Miasto 24/25 (o godzinie 18:00). Seryjni Poeci to cykl spotkań promujących książki poetyckie wydane przez Wielkopolską Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Gośćmi spotkania w Olsztynie będą Mariusz GrzebalskiMaciej Robert. Poprowadzi je Szymon Szwarc.
 • na pogadankę na temat dronów i praktycznego ich wykorzystania w fotografii 30 września 2016 r. w Olsztynie, Muzeum Nowoczesności, ul. Knosały 3b. (w godzinach 11:00 - 14:00) w ramach projektu Fusion2Night – Europejska Noc Naukowców. Dodatkowo organizatorzy zapewniają oprowadzenie po ekspozycji muzealnej śladami innowacyjności w Olsztynie i regionie. Więcej szczegółów znajdziecie na stronach:  
 • do udziału w konkursie Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne 2016.  Prace można składać do 30 września 2016 r. w 3 kategoriach tematycznych:
   • człowiek (kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie),
   • architektura,
   • natura (kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora).
  Do wygrania są atrakcyjne nagrody m. in. studyjne lampy błyskowe, statywy oświetleniowe, statyw fotograficzny, Canon 750D z EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6IS STM. Więcej informacji znajdziecie na stronie MOK w Olsztynie

 • na spotkanie Ostatnia Budka zaprasza na grilla. 1 października 2016 r. w Olsztynie, ul. Knosały 3b (w godzinach 12:00 - 18:00) podczas plenerowego spotkania przy grillu, leżakach i muzyce uczestnicy będą pomagali przy renowacji i montażu ostatniej budki telefonicznej w Olsztynie.Jedzenie trzeba przynieść we własnym zakresie.
 
 • na warsztaty Przygoda z macierzyństwem 1 października 2016 r. w OlsztynieKamienica Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3 (o godzinie 12:00). Będą porady ekspertów i praktyczne ćwiczenia. Dla każdej mamy przewidziana mała dziecięca wyprawka. Organizacja i zapisy: familie.pl

 • do Akademii Dźwięku w Olsztynie na warsztaty:
  • Jak nagłośnić wokal - 1 października 2016 r.,
  • Jak dobrze się słyszeć, czyli system monitorowy - 2 października 2016 r.,
  • Korekcja instrumentu i strojenie - 22 października 2016 r.,
  • Realizacja nagłośnienia w pomieszczeniach - 23 października 2016 r.,
  • Aranż - 5 listopada 2016 r.,
  • Aranż - 6 listopada 2016 r.,
  • Emisja wokalu 27 listopada - 2016 r.,
  • Jak zabrzmieć dobrze w klubie - 10 grudnia 2016 r.,
  • Efekty instrumentalne i wokalne - 11 grudnia 2016 r.

Informacje otrzymałam w newsletterach MOK, które przygotowuje Informacja Kulturalna Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, tel. (89) 522-13-70

poniedziałek, 26 września 2016

Fundusze w obiektywie po raz piąty


V edycja konkursu "Fundusze w obiektywie" potrwa do 15 grudnia 2016 r. Zdjęcia i opisy projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich można wysyłać ze strony www.mapadotacji.gov.pl. Najciekawsze zgłoszenia zostaną nagrodzone bonami upominkowymi Empik o wartości 100 zł i 50 zł. Publikacja zdjęć i opisu projektu może być także elementem promocji Waszego zadania.

Zdjęcie przedstawia jedno ze zgłoszeń nagrodzonych w trzeciej edycji konkursu: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Informacje podałam za Portalem Funduszy Europejskich. Znajdziecie tam między innymi Regulamin konkursu.

niedziela, 25 września 2016

Dziedzictwo kulturowe i kultura w województwie opolskim

W ostatnich dniach września wybieram się do Opola i pozdrawiam stąd uczestników szkolenia "Projekty w bibliotekach - działanie i finansowanie". Na Portalu Funduszy Europejskich dowiedziałam się o spotkaniu, które organizuje Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu 26 września 2016 r. od 10:00 do 12:30. Będzie ono poświęcone działaniu 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, Regionalnego Programu dla województwa opolskiego. 

Zgłoszenia należy przesyłać w formularzu zgłoszeniowym online do 25 września 2016 r.

Nabór wniosków do tego działania planowany jest od 3 do 10 października 2016 r. Informacje o ogłoszeniu naboru wraz z linkami do dokumentów konkursowych znajdziecie na Portalu Funduszy Europejskich.

Organizatorzy zapraszają na spotkanie informacyjne przedstawicieli:
 • jednostek samorządu terytorialnego, 
 • jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną, 
 • organizacji pozarządowych, 
 • kościołów i związków wyznaniowych,
 • osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, 
 • instytucji kultury, 
 • jednostek sektora finansów publicznych,
 • przedsiębiorstw. 
Program i adres miejsca spotkania znajdziecie na Portalu Funduszy Europejskich.
Informacje o innych szkoleniach w województwie opolskim ukazują się też w Aktualnościach Funduszy Europejskich na stronie  Samorządu Województwa Opolskiego. Warta polecenia jest też zakładka Otwarte Konkursy Ofert. Na podstawie terminów z tabeli harmonogramów konkursów na 2016 r. można prognozować terminy na rok następny. Można też zadzwonić do Urzędu i zapytać o plany na kolejny rok.
.

sobota, 24 września 2016

Październikowa Środa z Funduszami

Tym razem Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zapraszają na spotkania informacyjne na temat Funduszy Europejskich w każdym województwie 5 października 2016 r. o godzinie 10.00. Ich tematy różnią się w poszczególnych województwach i są przewidziane dla różnych grup odbiorców - potencjalnych wnioskodawców:

 • dla osób planujących podniesienie kompetencji zawodowych - w województwie warmińsko-mazurskim (tradycyjnie w Olsztynie, Ełku i Elblągu);
 • na rozpoczęcie działalności gospodarczej - w województwie dolnośląskim;
 • w zakresie wsparcia usług społecznych - w województwie kujawsko-pomorskim;
 • na wsparcie i rozwój obszarów wiejskich - w województwie lubelskim i zachodniopomorskim;
 • dla instytucji kultury - w województwie lubuskim;
 • na infrastrukturę opieki społecznej - w województwie łódzkim;
 • na inwestycje z zakresu dziedzictwa regionalnego - w województwie małopolskim;
 • dla osób młodych i dla przedsiębiorstw na rozwój - w województwie mazowieckim;
 • dla podmiotów działających w obszarze zdrowia - w województwie opolskim
 • dla edukacji zawodowej - w województwie podkarpackim;
 • dla organizacji pozarządowych - w województwie podlaskim i świętokrzyskim;
 • dla przedsiębiorców na inwestycje proekologiczne, w tym odnawialne źródeł energii - w województwie pomorskim;
 • dla sektora edukacji - w województwie śląskim;
 • dla jednostek samorządu terytorialnego - w województwie wielkopolskim.
 Informacje podałam za Portalem Funduszy Europejskich. Znajdziecie tam szczegóły dotyczące środowych spotkań we wrześniu w każdym województwie.

piątek, 23 września 2016

Konkurs "Eko Odkrywcy 4"

O poprzedniej, trzeciej edycji konkursu pisałam w zeszłym roku. IV edycja konkursu „Eko Odkrywcy”potrwa do 9 listopada 2016 r. Uczestnikiem konkursu może być:
 • organizacja pozarządowa, 
 • przedszkole, 
 • szkoła podstawowa, 
 • gimnazjum, 
 • szkoła ponadgimnazjalna,
 • szkoła artystyczna,
 • dowolna placówka oświatowo -wychowawcza,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.
Podstawowe zasady konkursu widoczne są na obrazku powyżej. Możesz o nich i o nagrodach posłuchać na filmiku wideo. Poniżej na tej samej stronie przeczytacie o tych zasadach. Pod nagłówkiem "Jak wziąć udział w konkursie" znajdziecie link do formularza zgłoszeniowego.

Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu oraz na FB konkursu.

Konkursy można potraktować jak zaproszenie do podążania za ideą organizatorów.
Wezwanie do podążania znajdziecie też pod tym adresem: wow, come with me now.

czwartek, 22 września 2016

Twój projekt na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów 2016


Ogólnopolska Giełda Projektów 2016 odbędzie się 12-13 grudnia 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod hasłem "animacja + generacje".

Organizatorzy czekają do 12 października 2016 r. na Wasze projekty z zakresu animacji i kultury, które budują współpracę międzypokoleniową.


Promowane będą projekty:
 • służące podtrzymaniu lokalnego dziedzictwa i tradycji, 
 • istotne dla odkrywania swojej historii i korzeni, 
 • twórczo angażujące uczestników; 
 • oparte na międzypokoleniowej wymianie doświadczeń, wiedzy, umiejętności, pasji i zainteresowań,
 • inspirujące do włączenia się w wolontariat.
Autorzy 20 wybranych projektów będą mogli zaprezentować je animatorom z całej Polski pierwszego dnia wydarzenia w dwóch etapach: 
 • krótkiej prezentacji na scenie 
 • oraz podczas rozmów stolikowych. 
Opisy projektów znajdą się również w publikacji z serii "Edukacja + Animacja", a ich autorzy wezmą udział w darmowym szkoleniu z wystąpień publicznych i prezentacji 16-18 listopada w Radziejowicach

Drugi dzień Ogólnopolskiej Giełdy Projektów to dyskusje i konsultacje z ekspertami oraz warsztaty.Informacje podałam za Platformą Kultury. Formularz zgłoszeniowy jest dosyć obszerny, bo musicie w nim opisać projekt i organizację. Ale, jeśli zgłaszacie zrealizowany projekt, na który wcześniej pozyskiwaliście środki z zewnętrznego źródła, to macie gotowe elementy opisu Waszym wniosku o dofinansowanie.

środa, 21 września 2016

Bezpłatne studia "Animacja Kultury" w roku akademickim 2016/2017

Między 26 września a 15 października 2016 r. można się będzie jeszcze zapisywać na dwuletnie bezpłatne studia na specjalizacji praktycznej "Animacja Kultury" w roku akademickim 2016/2017. To druga tura rejestracji na zajęcia.

Specjalizacja jest współprowadzona przez Stowarzyszenie Katedra Kultury i Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorzy prowadzą też inkubator inicjatyw dla młodych praktyków kultury.
W ramach specjalizacji:
uczą:
 • badania i rozumienia kultury współczesnej,
 • posługiwania się różnymi formami artystycznymi w projektach społecznych,
 • praktycznego zastosowania antropologii kultury w pracy z różnymi grupami,
 • organizowania i finansowania działań w kulturze;
przygotowują do pracy:
 • w instytucjach kultury i w organizacjach pozarządowych,
 • ze społecznościami w środowiskach wiejskich i miejskich,
 • w przestrzeniach publicznych rożnego typu.
Zaproszenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych profesjonalną realizacją działań społeczno-kulturalnych, posiadających dyplom licencjata, magistra lub równorzędnego.  

26 września 2016 r. w Warszawie planowany jest STARTER, czyli okazja do spotkania się zainteresowanych studiowaniem na specjalizacji, obecnych studentów, prowadzących warsztaty, Zespołu Animacji Kultury, a także absolwentów. Spotkanie ma formułę otwartą – to uczestnicy przynoszą sprawy, tematy, muzykę, a jak mają ochotę - to także coś do picia i coś do jedzenia. Można tam będzie:
 • dowiedzieć się czegoś więcej o studiowaniu na specjalizacji, 
 • dopytać o tegoroczne warsztaty i staże, 
 • zacząć planować wyjazd na praktykę zagraniczną, 
 • zgłosić jakiś pomysł lub po prostu porozmawiać.
Informacje o naborze na specjalizację znalazłam na Platformie Kultury. Więcej szczegółów szukajcie na stronie Animacji Kultury.Znajdziecie tam między innymi:

wtorek, 20 września 2016

Konkurs „Zielona Klasa 2016”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchomił nowy konkurs „Zielona Klasa 2016”. Nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania zaplanowanej kwoty (1 milion złotych). Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
 • koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie województwa.
 Proponowane projekty mają:
 • wspierać rozwój bazy edukacji ekologicznej,
 • aktywizować współpracę środowisk mających codzienny kontakt z naturą, w szczególności organizacji pozarządowych prowadzących edukację ekologiczną dedykowaną lokalnym społecznościom wiejskim.
Dotacje z tego programu mogą dotyczyć:
 • modernizacji, adaptacji obiektów służących edukacji ekologicznej położonych na obszarach wiejskich.
 • z tych środków można finansować: 
  • prace budowlane, 
  • prace instalacyjne, 
  • stolarkę drzwiową i okienną, 
  • roboty termomodernizacyjne, 
  • prace malarskie i wykończeniowe, 
  • wykonanie oświetlenia, 
  • zakup mebli i wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 
  • wykonanie tablic poglądowych, 
  • zagospodarowanie terenu.
Nie będą finansowane koszty: 
 • związane z funkcjami biurowymi i miejscami sypialnymi w finansowanych obiektach, 
 • garaże, magazyny, 
 • urządzenia łowieckie, 
 • grodzenia, bramy, furtki.

Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Więcej szczegółów znajdziecie  na stronie WFOŚiGW. Są tam między innymi:

poniedziałek, 19 września 2016

Bibliotekarz – kierunki rozwoju zawodowego"Bibliotekarz – kierunki rozwoju zawodowego" to tytuł Warmińsko-Mazurskiej Konferencji dla bibliotekarzy i pracowników bibliotek, którą organizują Zarząd Okręgu i Zarząd Oddziału SBP w Olsztynie 28 września 2016 r.  Program spotkania widać na obrazku po lewej stronie.


Wypełniony formularz zgłoszenia należy skopiować, wypełnić i wysłać na adres e-mail: bibliotekaosw@gmail.com do 23 września 2016 r.  Dodatkowe informacje możecie uzyskać pod numerem telefonu: 89 524 90 32.

Seminarium „Działaj skutecznie, połącz siły”

To kolejne spotkanie informacyjne programu Europa dla obywateli. Odbędzie się 6 października 2016 r. w Warszawie. Ma ono zachęcić polskie samorządy i organizacje pozarządowe do współpracy międzysektorowej z naciskiem na organizowanie międzynarodowych projektów, których autorzy mogą starać się o dofinansowanie z programu „Europa dla obywateli”. 

Szczegółowy program może jeszcze ulec zmianom, ale należy się w nim spodziewać następujących elementów:
 • Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów,
 • Prezentacja programu „Europa dla obywateli”,
 • Sesja Dobrych Praktyk – przykłady projektów realizowanych przez JST i NGO,
 • Sesja Zainspiruj się! – speed dating z realizatorami dofinansowanych projektów,
 • Miniwarsztat na temat kryteriów oceny wniosku,
 • Networking – zostań partnerem / zaproś do projektu,
 • Indywidualne konsultacje pomysłów na projekty.
Rejestrować się na to spotkanie trzeba online w formularzu, który znajdziecie na dole tej strony w serwisie Europa dla Obywateli

Nabory do programu w 2016 r. już się zakończyły. Najbliższy nabór wniosku ma mieć miejsce do 1 marca 2017 r.

14 września 2016 r. Przewodniczący Komisji Europejskiej zaprezentował – na forum Parlamentu Europejskiego – orędzie o stanie Unii. Jean-Claude Juncker podsumował osiągnięcia minionego roku oraz przedstawił priorytety na nadchodzące 12 miesięcy. Organizatorzy programu podpowiadają, że ogłoszone podczas orędzia priorytety mogą być inspiracją do projektów, o których dofinansowanie z programu „Europa dla obywateli” będzie można starać się już w najbliższym naborze wniosków – do 1 marca 2017 roku.

Warto też pamiętać, że niedługo Punkt Kontaktowy programu zorganizuje 3 spotkania informacyjne:


niedziela, 18 września 2016

33 rzeczy, które powinien wiedzieć każdy YouTuber


to tytuł książki Matta Olecha, którego kanał subskrybuje ponad 100 tysięcy internautów, zaś materiały obejrzano ponad 13 milionów razy. Jest też trenerem. Swoją książkę zadedykował:
 • Wszystkim, którzy nie wierzą w siebie.
 • Wszystkim, którzy nie wierzą w swój pomysł.
Jeżeli zapiszecie się do jego newslettera o nowych artykułach oraz filmach, otrzymacie  w mailu link do potwierdzenia rejestracji i chęci otrzymania książki, a później książkę w wersji elektronicznej. Ja już to zrobiłam, książkę dostałam :). Z przyjemnością dowiem się czegoś nowego, bo właściwie nie potrafię robić filmów. Moje największe osiągnięcie w tej dziedzinie to krótkie wideo nagrane komórką i przedstawiające lokal, którym ktoś był zainteresowany. Filmiki mogą być bardzo dobrym materiałem promującym projekt.

Warto zajrzeć choćby do jednego z ostatnich wpisów Matta, by poznać 9 wskazówek jak prowadzić kanał na YouTube?

Generalnie to dobry sposób na zwiększenie zasięgu swojego bloga (albo innego miejsca, na odwiedzaniu którego nam zależy) - podarować książkę, która zaciekawi/zainteresuje zapraszane przez nas osoby. A skoro książka jest w wersji elektronicznej i wysyłana automatycznie - to kosztów dodatkowych nie ponosimy a liczba odwiedzających rośnie. oczywiście, mogą się później wypisać, ale niektórzy zapewne zostaną na dłużej.

Marto, dziękuję :)

sobota, 17 września 2016

2 konkursy fotograficzne


Centrum na Rzecz Międzynarodowej Przedsiębiorczości Prywatnej zaprasza na konkurs fotograficzny pt. "Liderzy promujący wolność i demokrację w społeczeństwach świata".

Zaproszenie jest skierowane do organizacji pozarządowych ze wszystkich kontynentów - szczególnie z krajów, które nie należą do OECD. Osoby prywatne też mogą przygotowywać prace konkursowe:
 • pomysłowe i inspirujące zdjęcia, ilustrujące działalność na rzecz demokracji i wolności
 • wraz z opisem tłumaczącym wpływ tych działań na poszerzanie się sfery wolności i demokracji w danym społeczeństwie.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie. Trzeba je wysłać do 30 września 2016 r.

Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów (w języku angielskim) znajdziecie na stronie CIPE. Na dole tej strony znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i wysłać razem  załączoną pracą konkursową w wersji elektronicznej.Do 18 września 2016 r. wydłużono termin nadsyłania zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu #BeActive. Komisja Europejska organizuje go z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu. Autorzy fotografii powinni:
 •  zarejestrować się
 • wziąć udział w wydarzeniu sportowym (biegu, wyścigu, spływie),
 • uwiecznić swój wysiłek na zdjęciu lub filmie, 
 • fotografie lub nagrania (co najmniej 1) opublikować na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram lub Twitter) i oznaczyć hashtagiem #BeActive.
Autorzy najciekawszych zdjęć i filmów, wybranych przez internautów, otrzymają sprzęt sportowy.
Tegoroczny Europejski Tydzień Sportu odbywa się w dniach od 10 do 17 września.

Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska.  Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.


Konkurs, w którym laureaci są wybierani w głosowaniu internetowym jest dobrym sposobem na poszerzenie grupy odbiorców naszych serwisów - autorzy prac konkursowych będą promowali nasze działania (ten konkurs, którego opis znajduje się wśród różnych naszych działań) udostępniając go swoim znajomym. Szczególnie, jeśli za takie udostępnianie będą dodatkowo nagradzani.

piątek, 16 września 2016

Staże w instytucjach kultury

Ostatnio o projekcie NCK "Staże w instytucjach kultury" pisałam w maju 2016 r. Obecnie trwa Edycja Jesienno-Zimowa tego programu. Instytucje lub organizacje, które szukają nowych współpracowników mogą się zgłaszać do 21 września 2016 r. Nabór dla studentów będzie prowadzony od 23 września 2016 r. do 10 października 2016 r. Jeśli jesteście zainteresowani, warto byście poznali:

O bezpłatne staże w polskich instytucjach kultury mogą ubiegać się studenci kierunków artystycznych i humanistycznych. Miejsca dla stażystów mogą zgłaszać organizacje i firmy działające w sektorze kultury. 
Szczegółowych informacji udziela Irmina Recka-Wyżga, irecka@nck.pl, tel. (022) 2 100 117

Informacje podałam za serwisem NCK. Znajdziecie tam między innymi preferowane terminy rozmów kwalifikacyjnych, terminy stażów oraz informację o bezpłatnych szkoleniach z zakresu zarządzania kulturą, które przewidziano dla najlepszych stażystów.

czwartek, 15 września 2016

Konkurs Wirtualnej Polski: Pierwszy mail

Publiczne Szkoły Podstawowe (uczniowie klas I-III i IV-VI) mogą wziąć udział w konkursie "II Edycja Pierwszy Mail", który ma edukować w zakresie:
 • bezpiecznego korzystania z poczty e-mail, 
 • wzmacniania bezpieczeństwa dzieci w Internecie, 
 • ochrony danych osobowych,
 • wspierania polskich rozwiązań technologicznych i publicznych szkół podstawowych.

Konkurs trwa od 5 września 2016 do 16 grudnia 2016 r.

Szkoła startująca w konkursie musi być reprezentowana przez upoważnionego pracownika lub współpracownika Publicznej Szkoły Podstawowej, wykonującego w tej Publicznej Szkole Podstawowej pracę nauczyciela informatyki. Ma on przeprowadzić z Zespołem Uczniów lekcję z przedmiotu informatyka, która będzie przebiegała według "Scenariusza lekcji". Ten scenariusz nauczyciel otrzyma na mail wskazany w zgłoszeniu do konkursu. Uczniowie mają wykonać zadanie konkursowe wskazane w tym scenariuszu i wysłać je mailem na adres pierwszymail-prace@wp.pl. Praca konkursowa ma mieć postać "pierwszego maila" na temat: Jak wyobrażasz sobie lekcje z komputerem Chromebook R11?


Nie do końca rozumiem zapisane w regulaminie uczestnictwo uczniów klas I-III i IV-VI, bowiem przewidziane nagrody to:
 • 10 komputerów ACER Chromebook R11 –Nagroda główna dla klas I-IV;
 • Projektor – Nagroda główna dla klas I-III.
Prawdopodobnie chodzi o to, że scenariusze lekcji, mają być dla klas I-III i IV-VI.
III
Informacje podałam za portalem Wirtualna Polska. Znajdziecie tam między innymi regulamin konkursu.

środa, 14 września 2016

Podręcznik i webinarium na temat rzecznictwa

Na stronie Biblioteki.org pojawił się artykuł "Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo". To jednocześnie tytuł podręcznika, który można pobrać pod tym adresem

W artykule wyjaśniono pojęcie terminu "rzecznictwo", które przyjęto na potrzeby projektu „Do*cenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”, zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Oznacza ono bycie adwokatem nie tylko określonej grupy (występowanie w jej imieniu), ale również we własnej sprawie. Generalnie mowa jest w tym kontekście o prowadzeniu działań rzeczniczych w imieniu biblioteki.

Obok tekstu artykułu znajdziecie link do nagrania webinarium: "Wizerunek biblioteki" z 11 grudnia 2013 r. 

Pod tym adresem możecie kliknąć w link do rejestracji na otwarte webinarium "Rzecznictwo jako narzędzie pracy animatora kultury". Poprowadzi je Maja Branka 15 września 2016 r. od godziny10:00. Informacje o tym webinarium możecie przeczytać na stronie Platformy Kultury. Rejestracja na to webinarium ma trwać do 15 września 2016 roku. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy. Formularz, zasady rejestracji oraz opis kwestii technicznych znajdziecie na stronie Kadra Kultury. Do wczoraj nie mogłam znaleźć linku do rejestracji na jutrzejsze webinarium, ale dzisiaj w tabelce w wierszu ze spotkaniem na temat rzecznictwa pojawiło się słowo-link "ZAPISY".

Później nagranie z webinarium będziecie mogli obejrzeć na kanale NCK na YouTube. Znajdują się tam już nagrania wcześniejszych webinariów NCK.

wtorek, 13 września 2016

Nowe technologie w kulturze i sztuce - webinarium


15 września 2016 r. o godzinie 13:00 rozpocznie się webinarium "Nowe technologie w kulturze i sztuce" organizowane przez Guides4Art.


Poprowadzi je trzech specjalistów:
 • Sylwia Żółkiewska – „APPetyt na APPlikacje/ Aplikacje mobline w kulturze i edukacji – kompendium wiedzy o aplikacjach mobilnych dla instytucji i organizacji pozarządowych”;
 • Beata Stankiewicz – „Muzeo – kompleksowy system komputerowy wspomagający pracę muzeów i innych instytucji kultury”;
 • Łukasz Kaleta – „Aplikacja mobilna Guides4Art jako narzędzie wsparcia dla sektora kultury”.
Rejestrować się można pod adresem: zwiedzaj24.clickmeeting.com

Webinaria Guides4Art są nagrywane. Każda osoba, która się zapisze do wydarzenia (czyli zapewne zarejestruje na webinarium, bo wtedy poda swój e-mail), nawet jeśli nie będzie na nim obecna - otrzyma nagraną transmisję mailem. Już się zarejstrowałam i liczę na to nagranie, bo w tym czasie zaplanowałam inne szkolenie.

Informację o szkoleniu znalazłam w grupie LABIB na FB. Dagno, dziękuję :)

poniedziałek, 12 września 2016

Budki dla książek


Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach już niebawem umieści takie plenerowe biblioteczki na skwerach. Jest to możliwe dzięki współpracy z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych w Gliwicach oraz Pracownią Pana szczE.
Informację podałam za postem Marty Kryś na Facebooku. W komentarzu do tego posta Kuba Juzwa umieścił zdjęcie plenerowej biblioteczki z francuskiej Burgundii.
Inne nietypowe miejsca z książkami:

A może macie coś takiego u siebie? Albo widzieliście jeszcze w innym miejscu?
Czy takie plenerowe biblioteczki mogłyby się stać jednocześnie miejscem wymiany informacji między biblioteką a czytelnikami? Czy też umieszczenie w nich skrzynki kontaktowej albo pojemnika na ulotki informacyjne zmniejszyłoby zainteresowanie książkami?

niedziela, 11 września 2016

Warmińsko-Mazurski System Finansowania Usług Rozwojowych - szkolenie

19 września 2016 r. w Olsztynie odbędzie się spotkanie informacyjne dla firm szkoleniowo – doradczych w trakcie którego będzie można dowiedzieć się szczegółów dotyczących 
 • karty podmiotu, karty usługi, certyfikacji i wielu innych zagadnień związanych z Bazą Usług Rozwojowych;
 • zasad funkcjonowania Warmińsko – Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych.
Organizatorzy czekają na mailowe zgłoszenia do 14 września 2016 r. Trzeba je wysyłać na adres m.polit@warmia.mazury.pl.

Informacje podałam za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znajdziecie tam też program spotkania.

sobota, 10 września 2016

Program Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska

Do 2 listopada 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów z dziedziny ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz edukacji na polsko-niemieckim pograniczu do programu Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska. Ważnym zadaniem programu jest zachowanie i efektywne wykorzystanie walorów turystycznych. Dofinansowanie otrzymają również działania z zakresu edukacji oraz szkoleń służących zdobywania umiejętności zawodowych i językowych. 

Podstawową strategiczną ideą Programu Współpracy są:
 • dalszy rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy instytucjami i administracją we wszystkich obszarach życia społecznego,
 • oraz spotkania pomiędzy mieszkańcami obszaru wsparcia.
Projekty mogą być składane w ramach następujących osi priorytetowych:
 • Oś priorytetowa I - Natura i Kultura
 • Oś priorytetowa III – Edukacja
Wnioski mogą składać m.in.:
 • organy administracji rządowej i samorządowej (jak też ich związki i stowarzyszenia), 
 • jednostki państwowe bądź samorządowe zapewniające usługi publiczne, 
 • jednostki naukowe i edukacyjne, 
 • instytucje kultury, 
 • organizacje pozarządowe non-profit. 
Po stronie polskiej o dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje z województwa zachodniopomorskiego, a z Niemiec z obszaru Meklemburgii Pomorza-Przedniego.

Więcej szczegółów znajdziecie (po polsku lub po niemiecku) na stronie internetowej programu. W zakładce "Aktualności" udostępniono informacje o aktualnym naborze wniosków. Organizatorzy proszą o zwrócenie uwagi na dokumenty programowe oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku, a w szczególności na zaktualizowane Wskazówki dotyczące wniosku (30.08.2016).