sobota, 31 marca 2018

Młodzież solidarna w działaniu

Od 1 do 20 maja 2018 r.  będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Młodzież solidarna w działaniu (nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18). Zgłaszane projekty powinny dotyczyć zdobywania i doskonalenia przez osoby młode (od 15 do 29 roku życia) umiejętności społecznie ważnych na rynku pracy. Zatem projekty powinny być kierowane do młodych, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy, w szczególności do tych, którzy dotąd nie byli aktywni lub też tylko w małym stopniu angażowali się w aktywności inne niż obowiązkowe. Projekty powinny ich angażować w aktywność społeczną, wolontariat, by przy tej okazji rozwijali swoje kompetencje społeczne. 

Wsparcie będzie skierowane między innymi na:
 • działalność organizacji pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych,
 • działalność w podmiotach reprezentujących młodzież,
 • działalność młodzieży w centrach młodzieżowych, funkcjonujących na bazie podmiotów będących Beneficjentami konkursu, itp., zapewniających wsparcie lokalowe, doradcze, szkoleniowe młodzieży, młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych,
 • wolontariat.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewidziało na ten konkurs 20 milionów zł. Średni koszt na uczestnika nie może przekroczyć 5 000 zł, ale nie ma kwot minimalnych ani maksymalnych, o które można wnioskować na jeden projekt. Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny co najmniej równy 3% wartości projektu. Projekty powinny trwać nie dłużej niż 24 miesiące. Okres wsparcia konkretnego uczestnika może trwać od 6 do 10 miesięcy.

Wnioski - za pośrednictwem systemu SOWA - mogą składać:
Dodatkowe warunki, jakie muszą spełnić wnioskodawcy (liderzy i partnerzy) są opisane na stronach 14- 19 regulaminu konkursu.

IOK to Instytucja Organizaująca Konkurs, czyli Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS, zastrzegło sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu w trakcie trwania konkursu. W związku z tym warto przeglądać informacje zamieszczane na stronach internetowych:

Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska i stroną Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój. Tam znajdziecie dokumenty konkursowe, w tym:

piątek, 30 marca 2018

6 konkursów na Święta

Mnożą się okolicznościowe konkursy wielkanocne i konkursy wiosenne. W wielu już upłynął termin zgłoszeń. Ale można znaleźć też aktualne. Poniżej informacja o kilku z nich. Tego typu akcje mogą być też często elementem większego projektu. Małe, a mogą cieszyć.Konkurs wiosenny z Canpol Babies trwa do 1 kwietnia 2018 r. Trzeba pokazać jak szukacie wiosny - dowolną techniką. Wśród przykładów wskazano zdjęcia, prace plastyczne, wierszyki i motywy na ubraniach. Nagrodą są dwa zestawy "Sweet Fun". Informację podałam za stroną MamaKarolina.pl. Tam znajdziecie regulamin konkursu. Prace trzeba wysyłaćna tym blogu pod wskazanym postem, na maila Karolina.kos66@gmail.com lub pod postem konkursowym na Facebooku.Do 8 kwietnia 2018 r. osoby zamieszkałe na terenie Polski mogą składać swoje propozycje do konkursu  Uwelbiam Wielkanoc. Trzeba stworzyć dialog zajączka z kurczakiem wpisując teksty w chmurki - uzupełniając formularz (widoczny na obrazku po lewej stronie). Po wpisaniu tekstów należy nacisnąć niebieski przycisk "Dalej". Dialogi zostaną opublikowane na portalu Delektujemy.pl. Najzabawniejsze zostaną nagrodzone świątecznymi akcesoriami (patery, ozdoby - kurka i zajączek, zestawy produktów od Delecta i Bakaland. Informacje podałam za  portalem Uwielbiam.pl. Znajdziecie tam regulamin konkursu.Do 9 kwietnia 2018 r. można przysyłać zdjęcia do konkursu  Pierwszy powiew wiosny. Powinno ono pokazywać, jak cieszysz się z pierwszych wiosennych spacerów z dzieckiem. Zdjęcie trzeba dodać do wątku konkursowego na forum po przyciśnięciu banera "Biorę udział". Do wygrania 7 zestawów kosmetyków do makijażu AA Wings of Color. Informacje podałam za  serwisem Mamatoja.pl. Znajdziecie tam regulamin konkursu.
Jeszcze trochę czasu zostało, aby wesprzeć projekt wydania lokalnej książki kulinarnej "Kulinarne opowieści. Wleń. Ze Wschodu na Zachód". Temat na czasie. Zbiórka jest prowadzona na portalu polakpotrafi.pl. Pamiętacie, na czym polega crowdfunding? Korzystacie z tej formy pozyskiwania środków finansowych na Wasze działania? Pisałam o tym w poście Crowdfunding, czyli pieniądze z Internetu.Do 20 kwietnia 2018 r. można wysyłać prace do Regionalnego konkursu plastycznego "Wiosenny pejzaż 2018". Organizatorem akcji jest Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie (Województwo Łódzkie). Prace mogą być zgłaszane indywidualnie albo przez szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, pracownie artystyczne. Autorem pracy może być tylko jedna osoba - w wieku 4-17 lat albo dorosły. Prace w formacie od A5 do A3 powinny być płaskie (dopuszczalna wypukłość do 5 mm) wykonane dowolną techniką malarstwo, rysunek, grafika, collage itd, za wyjątkiem plasteliny. Trzeba je dostarczyć do biura organizatora konkursu w Rzgowie przy ul. Letniskowej 6. Z tyłu pracy należy napisać jedynie rok urodzenia autora, ale trzeba też przykleić zaklejoną kopertę zawierającą wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową. Znajdziecie ją na stronie internetowej GOK w zakładce Konkursy. Tam także możecie pobrać regulamin konkursu. Nagrody mają być przyznane w różnych kategoriach wiekowych.


Do 30 kwietnia 2018 r. można wysyłać zdjęcia do konkursu "Fotografia wędkarska - konkurs wiosenny 2018". Zdjęcie powinno przedstawiać sytuację związaną z hobby wędkowania wykonane wczesną wiosną 2018 r. Nagrodami mają być akcesoria wędkarskie. Informacje podałam za portalem dlaRyb.pl. W tym wątku trzeba zgłaszać prace do konkursu. Można tam też zadawać pytania organizatorom.

czwartek, 29 marca 2018

Wplacam.ngo.pl - zbieranie darowizn online

Portal ngo.pl uruchomił narzędzie do zbierania darowizn w Internecie. Z nowej usługi wplacam.ngo.pl może skorzystać każda organizacja zarejestrowana w KRS, która chce zbierać darowizny on-line. 

Pracownicy ngo.pl wspólnie z witkac.pl przygotowali gotowe banery, grafiki i formularze, które organizacje wypełniają swoimi treściami. Możecie dodawać własne zdjęcia, korzystać z 3 wersji kolorystycznych i 2 zestawów czcionek. Narzędzie z tak przygotowanym apelem o darowiznę warto umieścić  na odpowiedniej stronie swojej organizacji. W pakiecie jest podłączenie płatności przez PayU z niską prowizją wynegocjowaną przez organizatorów. Wplacam.ngo.pl jest przygotowane przez profesjonalistów w fundraisingu, dzięki czemu Wasz apel choć krótki, może przekonywać wzbudzając emocje. Na początku trzeba się zarejestrować w serwisie wplacam.ngo.pl.


Informacje podałam za serwisem OCOP i portalem ngo.pl. Znajdziecie tam wzory narzędzi, z których możecie skorzystać, infografikę Jak to działa?

środa, 28 marca 2018

Prezydent Olsztyna wspiera tradycję narodową i społeczeństwo obywatelskie

Prezydent Olsztyna ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna, tym razem w zakresie:
 • podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej - na to zadanie zaplanowano 20.000 zł;
 • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży –   wolontariat - na to zadanie zaplanowano 12.000 zł.
Organizatorzy oczekują ofert głównie od organizacji pozarządowych - od podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Oferty należy zgłaszać w wersji elektronicznej w generatorze WITKAC do 10 kwietnia 2018 r. Później należy z tego systemu wydrukować wersję papierową oferty wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta Olsztyna (Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, ul. Knosały 3/5 bud. A, 10-015 w Olsztynie) do 11 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu).  
Kryteria oceny ofert znajdziecie w uchwale nr XXX/459/16 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020" (zob. m.in. Rozdział IV.I pkt 12). W rozdziale IV. I  Współpraca finansowa (pkt 8) znajdziecie informację o tym, jakie koszty mogą być pokryte z dotacji. Należy zapewnić wkład własny o wysokości minimum 10% kosztów całkowitych realizacji zadania.

W ogłoszeniu o konkursie przytoczono uchwałę nr XLII/780/17  Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018". W tym Programie jest informacja o stosowaniu zasad z Wieloletniego Programu (jak wyżej). Wydaje się, że w punkcie II.2. Ogłoszenia o konkursie omyłkowo podano nr uchwały z 22 lutego 2017 roku - XXXIII/528/17 dotyczącej Programu na 2017 r.

 

wtorek, 27 marca 2018

Prosto i kropka

Biegałam po internecie w poszukiwaniu skomplikowanych informacji i potknęłam się o tytuł "Prosto i kropka". Już mi się spodobało. Okazało się, że to jedno z nagrań kampanii edukacyjnej „Prosto i kropka”, która dotyczy upraszczania komunikacji pisemnej Funduszy Europejskich. Znalazłam spot promocyjny i 10 spotów, w których Tomasz Piekot "upraszcza i uszczerza komunikację urzędową". Przestrzega przed klątwą wiedzy. Te zasady można wykorzystać do upraszania tekstów urzędowych, które musimy często przygotowywać w projektach. Poniżej linki do spotów kampanii.
 • Spot promocyjny kampanii (z niego pochodzi obrazek w tym poście),
 • Odcinek 1 : Jak rosół - idea prostego języka,
 • Odcinek 2 : Spotkanie w górach - to urzędnik stoi na szczycie góry, inni muszą się dopiero tam wspiąć (np. w prostym języku nie robimy wcięć akapitowych; najważniejsze informacje przekaż jak najszybciej),
 • Odcinek 3 : Człowiek skaner - efektywne pisma i mejle,
 • Odcinek 4 : Polszczyzna webszczyzna -  jak tworzyć teksty do Internetu i na urządzenia mobilne,
 • Odcinek 5 : Pizza jest do jedzenia - czytelne tabele i wykresy (np. linie pionowe w tabelach nie są konieczne),
 • Odcinek 6 : Nie dla mięsnego jeża - projektowanie prezentacji,
 • Odcinek 7 : Efektywne ogłoszenia OPZ i SIWZ,
 • Odcinek 8 : Proste regulaminy i instrukcje,
 • Odcinek 9: Fundusze Europejskie to nie zastrzyk pieniędzy - czytanie między wierszami o Funduszach Europejskich.
 • Odcinek 10:  Pod ręką w internecie - przydatne narzędzia - aplikacje językoznawcze.
Później znalazłam jeszcze jakby podsumowanie:
 • Język 3 pach tego autora z (TED w Katowicach) - język głównych myśli - 6 zasad o tym, jak głębiej czytać teksty urzędowe.

Informacje podałam za serwisem youtube po wpisaniu hasła wyszukiwawczego "prosto i kropka".

poniedziałek, 26 marca 2018

mPotęga - granty mBanku

Do 9 maja 2018 r. do godziny 12:00 można składać wnioski o dofinansowanie projektów do programu mPotęga organizowanego przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. To program grantowy, który ma pokazuje młodym ludziom, że matematyka i logika są przyjazne i przydatne w codziennym życiu.  Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do tworzenia ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej. Zgłaszane projekty powinny:
 • obejmować dzieci uczące się co najmniej w 4. klasie szkoły podstawowej oraz w gimnazjach,
 • pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki.
 Wnioski o granty mogą składać:
 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja,
 • organizacje pozarządowe,
 • uczelnie wyższe,
 • biblioteki publiczne,
 • grupy nieformalne (z partnerem projektu - zarejestrowaną minimum od 12 miesięcy organizacją pozarządową).
Wnioskować można o dofinansowanie w wysokości od 2 000 zł do 8 000 zł. Nie znalazłam informacji o konieczności wnoszenia wkładu własnego. Projekty powinny trwać od 2 do 4 miesięcy między 1 września 2018 r. a 31 grudnia 2018 r. i mieścić się w jednej z dwóch kategorii:
 • I. Adresaci działań – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych. Szczególnie cenione są projekty włączające rodziców w działania projektowe. Granty od 2 do 5 tys. zł na takie działania jak: 
  • przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, ukazujących wszechobecność matematyki;
  • organizacja konkursów matematycznych;
  • stworzenie przez uczestników matematycznych aktywności (np. gier terenowych);
  • organizacja wycieczek i spotkań tematycznych, pokazujących praktyczne zastosowanie matematyki;
  • stworzenie wspólnie z uczestnikami filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
  • prowadzenie wspólnie z uczestnikami blogów o tematyce matematycznej;
  • organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców.
 • II. Adresaci działań – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Planowane działania projektowe muszą zakładać aktywny udział młodzieży – muszą być realizowane przez zespół projektowy, składający się z lidera (osoby pełnoletniej – np. nauczyciel) i minimum 3 uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej lub klasy gimnazjalnej.W tej kategorii można uzyskać od 5 do 8 tys. zł na takie działania jak:
  • przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, ze matematyka jest wszechobecna i praktyczna, na przykład na temat zastosowania matematyki w dziedzinach pokrewnych itp.;
  • zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne;
  • stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
  • prowadzenie blogów o tematyce matematycznej.
W obu kategoriach będzie przyznana też dodatkowo  Nagroda Publiczności. Internauci wybiorą projekt spośród najlepiej ocenionych przez Komisję laureatów każdej kategorii, jego autorzy otrzymają dodatkowe 5 000 zł.

Informacje podałam za stroną Fundusze na edukację oraz za serwisem mBanku. Znajdziecie tam między innymi odpowiedzi na często zadane pytania (na dole strony) oraz dokumenty konkursowe:


Dobrze pamiętać przyjemne z przeszłości i wiedzieć, że świat idzie do przodu. Pamiętam z dzieciństwa zagadki, które lubiłam rozwiązywać. Wiecie jak zapisać milion trzema cyframi? Pamiętam już z bliższej przeszłości oburzenie matematyka na mój zachwyt przedstawieniem rombu jako "kopniętego kwadratu". Na obrazku po lewej widać przykład sztuki fraktalnej z serwisu pixabay.

niedziela, 25 marca 2018

Gry i aplikacje mobilne do nauki różnych przedmiotów - webinaria

27 marca 2018 r. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego organizuje webinarium na temat przydatnych aplikacji mobilnych do nauki chemii, fizyki i matematyki

Paulina Jędrzejewska opowie o tym, jakie funkcje mają aplikacje Photomath, Chemik, Solar Walk Free i jak można je wykorzystać prowadząc lekcje lub zajęcia. Takie spotkania mogą być częścią jakiegoś projektu.

Możecie się zarejestrować na spotkanie pod tym adresem. Powinniście otrzymać mail z linkiem, który będzie trzeba kliknąć, aby dołączyć do webinarium.
Informacje podałam za serwisem biblioteki.org.

Webinarium przygotowano w ramach projektu "MoboLab - roboty i tablety w Twojej szkole", realizowanego w szkołach Wołomina i Zielonki. Zaproszone są wszystkie osoby zainteresowane wykorzystywaniem technologii mobilnych w kulturze i edukacji. Nagrania webinariów, zorganizowanych w ramach projektu "MoboLab - roboty i tablety w Twojej szkole", znajdziecie na tej stronie. Webinaria prowadzi Agnieszka Koszowska. Są tam już nagrania spotkań na różne tematy:
 • Webinarium 1. Mobolab – roboty i tablety w Twojej szkole (sprzęt i materiały w projekcie), ekspertami byli: Sylwia Żółkiewska, Michał Kłosiński;
 • Webinarium 2. Tworzymy gify i memy na tablecie, ekspertką była Paulina Jędrzejewska;
 • Webinarium 3. Jak przygotować tablety do zajęć i lekcji, ekspertką była Sylwia Żółkiewska;
 • Webinarium 4. Aplikacje do nauki biologii i geografii, ekspertką była Sylwia Żółkiewska;
 • Webinarium 5. Tworzenie multimedialnych prezentacji na tablecie, ekspertką była Sylwia Żółkiewska;
 • Webinarium 3. Przydatne aplikacje do nauki języka polskiego i języków obcych, ekspertką była Sylwia Żółkiewska.

sobota, 24 marca 2018

Konkurs „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2018”

Do 30 czerwca 2018 r. można wysyłać do Urzędu Marszałkowskiego w  Olsztynie swoje propozycje do konkursu Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2018. Mogą to robić:
 • osoby fizyczne, 
 • twórcy i artyści, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego chce pozyskać pamiątkę, która będzie się kojarzyła z regionem, będzie symbolizowała kulturę, tradycję i lokalne zwyczaje. Pamiątka ta ma być ważnym elementem promocji regionu. Można zgłaszać takie przedmioty, jak:
 • rzeźba,
 • płaskorzeźba, 
 • grafiki, 
 • plecionkarstwo, 
 • kowalstwo artystyczne, 
 •  wytwory rękodzieła artystycznego.
Zaplanowano 3 nagrody pieniężne:
 • 5 000 zł - za I miejsce,
 • 3 000 zł - za II miejsce,
 • 1 000 zł - za III miejsce.

Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie warmia.mazury.pl. Tam jest link do regulaminu. Karta zgłoszenia (wzór) jest załącznikiem nr 1 do tego regulaminu. Widoczne na obrazku torby z kormoranami też pochodzą ze strony z ogłoszeniem konkursu.

piątek, 23 marca 2018

100-lecie odzyskania niepodległości - konkurs Równać Szanse

Do 4 kwietnia 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów, które będą rozwijały wśród młodych ludzi postawy obywatelskie, troskę o lokalne środowisko, aktywne angażowanie się na rzecz dobra wspólnego i poczucie dumy z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa zgodnie z hasłem "Ojczyzna jest wokół nas". To Konkurs Specjalny "100-lecie odzyskania niepodległości", który ogłosiła Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Równać Szanse 2017 ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekty powinny być skierowana do:
 • młodych ludzi (13-19 lat) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców),
 • osób, które brały udział w projektach realizowanych w Programie Równać Szanse w ubiegłych latach (bez względu na wiek).
Odbiorcami działań prowadzonych w ramach projektów przez młodzież mogą być wszyscy
członkowie lokalnej społeczności. Młodzi ludzie w projekcie powinni samodzielnie prowadzić działania. Powinni też współpracować przy wykonaniu zadania z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami…

Poprzez Panel Wnioskodawcy można wnioskować o dotacje do 8 500 zł na realizację co najmniej 5-miesięcznych projektów. Wkład własny nie jest konieczny, ale jest oczekiwany i będzie wpływał na ocenę wniosków. Trzeba je będzie zrealizować między 1 czerwca 2018 r. a 30 listopada 2018 r. Mogą to być np.:
 • kampanie społeczne, 
 • konkursy, 
 • gry terenowe, 
 • festyny, 
 • wystawy, 
 • koncerty, 
 • spektakle, 
 • spotkania publiczne.
Organizatorzy oczekują wniosków od:
 • stowarzyszeń, 
 • fundacji, 
 • domów kultury,
 • bibliotek, 
 które:
 • otrzymały dotychczas co najmniej jedną dotację w Programie Równać Szanse,
 • mają siedzibę w małych miastach i na terenach wiejskich (do 20 tys. mieszkańców).

Informacje podałam za serwisem biblioteki.org oraz za stroną programu Równać Szanse. Tam znajdziecie między innymi linki do dokumentów konkursowych. Są tam:
Pytania do organizatorów możecie kierować telefonicznie albo pocztą elektroniczną:

czwartek, 22 marca 2018

EaSI nie jest easy

Spotkaliście się w pracy z żądaniami wykonywania pewnych zadań w czasie prywatnym? Czy takie wymagania przekazywano Wam wprost, czy między wierszami?

Komisja Europejska przeznaczyła 10 milionów euro na konkurs w Programie na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Ma on wesprzeć 5-7 projektów w zakresie innowacji społecznych w obszarze godzenia życia zawodowego z prywatnym (reconciliation work and private life). Wnioski można składać do 18 kwietnia 2018 r. Zgłaszane propozycje mają trwać od 24 do 36 miesięcy i powinny się przyczynić do realizacji poniższych celów:
 • opracowywanie, testowanie i / lub wdrażanie innowacyjnych strategii równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w miejscu pracy,
  sprzyjających większemu udziałowi kobiet w rynku pracy i lepszemu dzieleniu się obowiązkami opiekuńczymi między kobietami i mężczyznami;
 • opracowanie trwałych wielopoziomowych modeli partnerstwa, które ułatwiłyby wdrożenie innowacyjnych strategii równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w miejscu pracy;
 • propagowanie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami między różnymi państwami członkowskimi i / lub przedsiębiorstwami już wdrażającymi udane strategie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, z silnym naciskiem na wyzwania stojące przed kobietami na rynku pracy oraz konieczność zaangażowania większej liczby mężczyzn w obowiązki związane z opieką;
 • ułatwienie dostępu do zindywidualizowanych informacji na temat praw i uprawnień do ochrony socjalnej;
 • ułatwienie mobilności zawodowej i geograficznej ludności aktywnej zawodowo;
 • wspieranie modernizacji systemów ochrony socjalnej umożliwiających im reagowanie na takie wyzwania, jak digitalizacja,zmieniający się świat pracy, starzenie się społeczeństwa i zdolność do wytrzymania szoków gospodarczych.
Oferty mogą składać tylko konsorcja składające się z co najmniej trzech podmiotów:
 • lider musi być podmiotem publicznym,
 • przynajmniej jeden partner musi być organizacją partnerów społecznych (poziom europejski, krajowy, regionalny, lokalny),
 • co najmniej jeden partner musi być z kraju innego niż UE a mogącego wziąć udział w Programie EaSI (tj. Islandia, Norwegia, Albania, FYRoM, Czarnogóra, Serbia, Turcja).
Wnioskodawcy muszą zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Informacje podałam za Internetowym Serwisem Organizacji Pozarządowych Olsztyna. Dokumenty projektowe znajdziecie (w języku angielskim, a niektóre też po niemiecku i francusku) na stronie Komisji Europejskiej.

środa, 21 marca 2018

Jak organizować wydarzenia patriotyczno-kulturalne - webinarium NCK i nie tylko

27 marca 2018 r. między 11:50 a 13:30 możecie wziąć udział w webinarium pt. Podmuch historii w kulturze. Leszek Krzyżanowski będzie mówił o tym:
 • dlaczego warto organizować wydarzenia patriotyczno-kulturalne z pasjonatami historii Rzeczypospolitej,
 • jakie są pomysły na organizowanie wydarzeń patriotyczno - edukacyjnych,
 • gdzie szukać inspiracji, skąd czerpać wiarygodne informacje,
 • jak organizować tego typu wydarzenia i inscenizacje historyczne.
Pod tym linkiem możecie się zarejestrować na webinarium. Narodowe Centrum Kultury organizuje we współpracy z Dorotą Kostowską z www.Webinaria24.pl.

Informacje podałam za newsletterem NCK i stroną z webinariami NCK. Znajdziecie tam dane o nadchodzących webinariach oraz nagrania spotkań już zakończonych, w tym nagranie webinarium "Jak zaistnieć na Facebooku".
Dzisiaj, 21 marca 2018 r. o godzinie 11:00 rozpocznie się webinarium Zainspiruj się na wiosnę – prosto o usługach społecznych i aktywizacji w RPO WiM. Będziecie mogli posłuchać beneficjentów projektów z działań 11.1 aktywizacja społeczno–zawodowa i 11.2.3 usługi społeczne:
 • Luiza Włoch – Edukacyjna Szansa AZIRO,
 • Katarzyna Królak – CSK Animator,
 • Małgorzata Woźna – ESWIP Elbląg.
Będą mówiły o tym:
 • co zrobić, żeby pozyskać fundusze na aktywizację społeczno-zawodową i usługi społeczne,
 • jak pomysł zamienić na dobry projekt,
 • jak z sukcesem rekrutować do projektu,
 • jak działać, żeby wydobyć potencjał z uczestników projektu.
 Na webinarium można się zapisać pod tym adresem. Wejść do pokoju webinaryjnego będzie można klikając ten link.

wtorek, 20 marca 2018

Poezja z okładek


Do 21 marca 2018 r. do godziny 12:00 można głosować na poezję z okładek. To akcja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Uczestnicy zgłaszali swoje propozycje tekstów ułożonych z tytułów książek. Teraz można na nie głosować na Facebooku. Zwycięzca dostanie bon książkowy.


Informację podałam za Facebookiem WBP w Olsztynie.

Murale Polskiej Niepodległości - konkurs na koncepcje działań artystyczno-edukacyjnych

Do 25 marca 2018 r. można zgłaszać koncepcje działań artystyczno-edukacyjnych, zakończonych powstaniem muralu, upamiętniającego setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. To konkurs Murale Polskiej Niepodległości. Organizuje go Narodowe Centrum Kultury i planuje w ten sposób:
 • zachęcać dzieci i młodzież do aktywnego odkrywania historii,
 • włączanie najmłodszego pokolenia Polaków do obchodów rocznicy setnej rocznicy odzyskania Niepodległości,
 • zaktywizowanie dzieci i młodzież do działań na rzecz lokalnej społeczności,
 • powstanie 10 murali - każdy nie mniejszy niż 20 m2 - tylko na zewnętrznych ścianach trwałych. NCK planuje, że każdy z murali będzie wykonany przez uczniów innej szkoły, ale zastrzega sobie też możliwość wyboru mniej niż 10 laureatów albo niewyłonienia laureata.
Dlatego zgłaszane koncepcje powinny być skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (od 12 do 19 lat - ostatnie klasy szkół podstawowych, oddziały gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne i średnie). Działania mogą obejmować różnorodne formy edukacji kulturalnej zakładające aktywny i twórczy udział dzieci i młodzieży, np.:
 • warsztaty,
 • działania animacyjne i artystyczne,
 • czytania tekstów,
 • gry edukacyjne,
 • spacery tematyczne, 
 • questy,
 • wspólne zbieranie pamiątek, 
 • organizację gry miejskiej,
 • tworzenie map sentymentalnych i historii lokalnych,
 • lekcje historyczne,
 • spotkania ze świadkami historii, 
 • które przygotują uczestników do zaprojektowania i wykonania muralu. 
Każdy z dziesięciu laureatów, których wybierze Komisja otrzyma wsparcie do 39 000 zł na realizację projektu. Nie znalazłam informacji o konieczności zapewnienia wkładu własnego. W formularzu zgłoszeniowym należy podać miedzy innymi budżet projektu. Komisja oceni jego racjonalność - uzasadnienie wysokości i rodzajów kosztów, spójność kalkulacji kosztów realizacji względem opisu rzeczowego (zgodność z harmonogramem i opisem koncepcji). Murale powinny powstać do 30 października 2018 r. Do wtedy też trzeba zakończyć realizację całego projektu.

Koncepcje mogą składać:
 • instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe, prowadzące działalność artystyczną i projekty z zakresu edukacji kulturalnej lub historycznej
 • osoby fizyczne lub prawne, prowadzące działalność w obszarze kultury, edukacji kulturalnej lub historycznej.


Informacje podałam za serwisem NCK. Znajdziecie tam między innymi linki do dokumentów konkursowych:

poniedziałek, 19 marca 2018

Kontrasty na instagramie - konkurs fotograficzny

Do 22 kwietnia 2018 r.  można zgłaszać do konkursu fotograficznego na Instagramie swoje fotografie obrazujące jeden z tematów przewodnich EYE2018: 
 • #MłodziStarsi
 • #BogaciBiedni
 • #RazemOsobno
 • #BezpiecznieNiebezpiecznie
 • #LokalneGlobalne
Należy wpisać hasztag odpowiedniej kategorii a także: hasztag #EYE2018 oraz tagi @EuropeanParliament i @ep_eye. W każdej kategorii wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. Dodatkowo zostanie nagrodzony autor zdjęcia, które zbierze najwięcej polubień.


Informacje podałam za stroną EuroDesk Polska i serwisem europarl.europa.eu (po angielsku). Stamtąd pochodzi obrazek w tym poście.

niedziela, 18 marca 2018

Interreg Polska - Słowacja

Do 30 kwietnia 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów do programu Interreg Polska - Słowacja w ramach dwóch naborów:
Poniżej dokładniej opiszę konkurs na projekty z zakresu edukacji.

Działania projektu powinny się mieścić na wybranym terenie:
 • po stronie polskiej części województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
 • po stronie słowackiej Kraj Żyliński, Kraj Preszowski oraz powiat Spišská Nová Ves.
 • po stronie czeskiej (w ramach projektów trójstronnych) powiaty Vsetín, Frydek-Mistek, Karwina, Nowy Jiczyn i Ostrawa-miasto.
Szczegółowe informacje dotyczące obszaru wsparcia prezentowane są w Podręczniku Beneficjenta.

O wsparcie mogą się starać między innymi:
 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych, w tym po stronie polskiej instytucje kultury,
 • placówki kształcenia zawodowego,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
Można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 200 000 euro do 1 miliona euro. Trzeba zapewnić wkład własny wynoszący co najmniej 15%  kosztów kwalifikowanych projektu.

Organizatorzy chcą dofinansować:
 • wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej (np.: transgraniczne programy/inicjatywy edukacji specjalistycznej i zawodowej realizowane przez szkoły, staże, praktyki zawodowe, programy pilotażowe i stypendialne, wizyty studyjne dla uczniów i studentów w placówkach i szkołach kształcenia specjalistycznego i zawodowego);
 • wspólne opracowania i promocję oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej;
 • realizację transgranicznych działań wspierających tak zwane włączenie społeczne i partycypację społeczną, scalających obszar pogranicza jako obszar funkcjonalny; kursy, studia podyplomowe, programy i szkolenia;
 • transgraniczną wymianę dobrych praktyk w zakresie realizacji programów i inicjatyw na potrzeby edukacji specjalistycznej i zawodowej oraz rozwiązań modelowych w szkolnictwie i placówkach kształcenia ustawicznego, a także dobrych praktyk w zakresie zarządzania edukacją oraz finansowania systemów szkolnictwa;
 • działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej (np. identyfikacja wspólnych problemów i luk w ofercie edukacyjnej, realizacja wspólnych procesów edukacyjnych i działań w zakresie doradztwa zawodowego na transgranicznym rynku pracy, a także dostosowanie programów edukacyjnych do aktualnych wymogów rynku pracy, w tym współpraca między instytucjami w zakresie staży i praktyk zawodowych).
Wnioski (w dwóch wersjach językowych: polskiej i słowackiej) należy składać za pomocą generatora on-line. Po przesłaniu wniosku należy wygenerować i wydrukować dokument „Potwierdzenie przesłania wniosku o dofinansowanie do rejestracji”. Wydrukowany dokument musi podpisać partner wiodący (osoba wskazana we wniosku). Następnie skan  dokumentu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@plsk.eu najpóźniej do 30 kwietnia 2018 roku.