poniedziałek, 7 maja 2018

Projektowanie kariery jako zadanie całożyciowe - i cześć

16 maja 2018 r. od godziny 12:00 możecie wziąć udział w webinarium EPALE "Projektowanie kariery jako zadanie całożyciowe". Organizują je Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowe Biuro EPALE.


Małgorzata Rosalska będzie mówiła o tym:

 • Czy karierę zawodową można zaplanować?
 • Co warto brać pod uwagę podejmując decyzje karierowe?
 • Jak wzmacniać swoją "zatrudnialność"?
 • W czym osobom aktywnym zawodowo może pomóc doradca zawodowy?
 • Co to jest work-life balance?
Na spotkanie można się zarejestrować pod tym linkiem.


Informacje podałam za platformą EPALE.I to tyle, jeżeli chodzi o prowadzenie przez mnie niniejszego bloga. Skończył się mój obecny urlop i podjęłam decyzję, nad którą się zastanawiałam ostatnio. Nie będę już pisałam postów na tym blogu.  Dzisiaj mijają dokładnie 3 lata od kiedy napisałam pierwszy post. To było 8 maja 2015 r. Od wtedy codziennie umieszczałam tu informacje o źródłach finansowania, interesujących projektach, grach i darmowych szkoleniach. Jeśli jakiejś daty nie ma wśród postów to znaczy, że opublikowałam je przed dziewiątą rano, a wtedy w Bloggerze trwa jeszcze poprzedni dzień.

Dziękuję wszystkim, którzy zaglądali na blog i dawali mi znać, że jest przydatny. Dziękuję również osobom, które mnie wspierały i czasem kierowały moją uwagę na interesujące tematy. Linki do informacji o źródłach finansowania projektów kulturalnych znajdziecie z prawej strony bloga w części "Warto odwiedzić". Piszcie wnioski, realizujcie projekty, by ludziom było lepiej.  Pamiętajcie też o sobie. Projekty, jeśli się udadzą i trafią do grup docelowych, znajdą kontynuatorów, którzy zapewnią trwałość ich efektów albo przekształcą je w coś jeszcze lepszego. O siebie zazwyczaj będziecie musieli zadbać sami. Może po to, by znowu znaleźć siły na realizację nowej idei? Do zobaczenia kiedyś, gdzieś :)

niedziela, 6 maja 2018

Kultura - Interwencje 2018

Trwa drugi nowy nabór w programie "Kultura - Interwencje 2018". Wnioski o dofinansowanie można wysyłać za pomocą systemu EBOI do 15 maja 2018 r. Zgłaszane zadania powinny się zamknąć w terminie 29 czerwca 2018 do 20 listopada 2018 r. Powinny też:
 • wzmacniać tożsamość i uczestnictwo w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, 
 • upamiętniać polskie dziedzictwo historyczne,
 • upowszechniać dorobek kultury,
 • zwiększać obecność kultury w życiu społecznym.

Wnioski mogą składać:
 • samorządowe instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe.
Można wnioskować o dofinansowanie jednego projektu kwotą od 5 000 zł do 300 000 zł. Trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 25% budżetu zadania. Na realizację wszystkich czterech naborów w 2018 r. zaplanowano 10 milionów złotych. Projekty składane w obecnym naborze muszą być zrealizowane między 29 czerwca a 20 listopada 2018 roku.

Mają być jeszcze 2 nabory:

 • do 16 lipca 2018 r.: termin realizacji od 30 sierpnia do 20 listopada 2018 roku; 
 • do 14 września 2018 r.: termin realizacji od 29 października do 20 listopada 2018 roku.

Organizatorzy przeznaczają dofinansowanie na pokrycie części poniższych zadań:

 • organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
 • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
 • nagrania audio/video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
 • organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych;
 • organizacja rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym;
 • organizacja uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Informacje znalazłam na stronie OCOP. Szczegóły znajdują się w serwisie NCK.Są tam, między innymi:

sobota, 5 maja 2018

Jak skutecznie kandydować w wyborach? - webinarium

8 maja 2018 r. od 19.00 do 20.30 możecie uczestniczyć w webinarium "Jak skutecznie kandydować w wyborach?"

Adam Gędźwił będzie mówił o:
 • arytmetyce wyborczej; 
 • wpływie okręgów wyborczych i sposobie wyborów na liczbę głosów, które trzeba otrzymać aby zostać radnym/radną;
 • tym jak skutecznie kandydować w wyborach, 
 • jak prowadzić kampanię wyborczą i jak przygotować się do kwestii formalnych. Czy lepiej na listach partii czy tworzyć własne komitety? Czy można zapobiegać marnowaniu głosów wyborczych?
Na spotkanie możecie się zarejestrować pod tym linkiem.

Ile razy w pracy projektowej musieliście dokonywać wyborów? Może to, co powie ekspert przyda się również w Waszych działaniach.


Informacje podałam za serwisem akcji Masz Głos.

piątek, 4 maja 2018

Jak (nie) zostać BookTuberem - konkurs

Do 6 maja 2018 r. osoby dorosłe mogą wysyłać swoje autorskie nagrania video (do 4 minut) zawierające rekomendację ostatnio przeczytanej, wybranej książki. Wymaganie dotyczące zgłaszanych prac znajdziecie w regulaminie konkursu, którego organizatorem jest spółka Lubimyczytac.pl. Zgłoszenia trzeba wysyłać na adres konkurs@lubimyczytac.pl.

Jury będzie oceniało:
 • merytorykę wypowiedzi,
 • montaż i oprawę nagrania, 
 • kreatywność i oryginalność rekomendacji,
 • estetykę przesłanego materiału.
To konkurs, zatem zaplanowano nagrody:
 • I miejsce – pakiet 23 książek niespodzianek o wartości 800 złotych;
 • II miejsce – pakiet 10 książek niespodzianek o wartości 350 złotych;
 • III miejsce – pakiet 5 książek niespodzianek o wartości 150 złotych;
 • Dla każdego uczestnika - kod rabatowy do księgarni internetowej http://chodnikliteracki.pl obniżający koszt zakupów o 40%. Kod jest ważny przez trzy tygodnie od 7 maja 2018 r.
Organizator może nawiązać współpracę z wybranymi autorami prac w zakresie tworzenia oficjalnych materiałów video na portal lubimyczytac.pl. 

Informacje podałam za portalem lubimyczytac.pl.

Tego typu konkurs może być sposobem na znalezienie przyszłych współpracowników na dłuższy czas albo wykonawców określonych prac zleconych. Może być też jedną z metod rekrutacji partnerów/wykonawców działań projektowych, którą zaplanujemy/opiszemy we wniosku o dofinansowanie jakiegoś zadania. To może być również jeden ze sposobów rozwiązania problemu projektowego - np. w sytuacji, gdy coś nam się wcześniej w tym projekcie nie udało. Organizatorzy tego konkursu potrafili się przyznać, że ich wcześniejsze filmiki na youtubie nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie każdy to potrafi.

czwartek, 3 maja 2018

PWT Polska Rosja - nabór projektów

Pisałam już o planowanym terminie naboru projektów w Programie Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja. Udało się - konkurs został ogłoszony. Wnioski można składać do 16 lipca 2018 r. Można wnioskować o wsparcie od 100 000 euro do 2 500 000 euro na jeden projekt. Trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości projektu.
Można wnioskować o dofinansowanie projektów w 4 obszarach tematycznych:
 • dziedzictwo – promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego - na dofinansowanie projektów w tym obszarze przeznaczono 12,1 mln euro;
 • środowisko, w tym jego ochrona i łagodzenie zmian klimatycznych - 17,3 mln euro;
 • dostępność, tj. poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych - 6,2 mln euro;
 • granice, w tym promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami - 5,8 mln euro.
Zgłaszane projekty mogą dotyczyć obszaru wsparcia programu:
 • Po stronie polskiej obszar główny obejmuje:
  • podregiony: starogardzki, gdański i trójmiejski (województwo pomorskie),
  • podregiony: elbląski, olsztyński i ełcki (województwo warmińsko-mazurskie),
  • podregion suwalski (województwo podlaskie).
 • Po rosyjskiej stronie granicy obszar główny obejmuje: 
  • obwód kaliningradzki.
 • Obszary przyległe stanowią dwa podregiony: 
  • podregion słupski (województwo pomorskie),
  • podregion białostocki (województwo podlaskie).

Informacje podałam za Serwisem Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Więcej szczegółów jest na stronie programu Polska - Rosja.  Tam znajdziecie między innymi: 

środa, 2 maja 2018

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych - praktyczne aspekty wdrażania RODO

15 maja 2018 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych z Olsztyna mogą wziąć udział w szkoleniu  "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych - praktyczne aspekty wdrażania RODO". Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do swojej siedziby w Olsztynie przy ul. Tarasa Szewczenki 1w godzinach 10:00 - 15:00. 

Katarzyna Roszak zaplanowała taki program:
 • Podstawowe pojęcia RODO: Dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych, dane szczególnie chronione, administrator danych osobowych, inspektor ochrony danych osobowych, rejestr przetwarzania. 
 • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych: Zasada legalności, celowości, adekwatności, merytorycznej poprawności, ograniczenia czasowego, integralności i poufności; privacy by default i by design.
 • Wdrażanie RODO:
  • Audyt
   • a. audyt prawny
    zgoda na przetwarzanie danych osobowych, umowa powierzenia, dopuszczanie pracowników  do przetwarzania
    b. audyt fizyczny
    zabezpieczenia budynków i dokumentacji, polityka czystego biurka, monitoring, ryzyko błędu ludzkiego
    c. audyt informatyczny
    bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Dostosowanie organizacji do wymogów RODO:
   • a. przygotowanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych
    b. obowiązek powołania inspektora ochrony danych osobowych
    c. zgłaszanie incydentów
    d. sankcje


Informacje podałam za stroną OCOP. Na tej strony znajduje się formularz, w którym można się zgłosić na szkolenie. Można też zadzwonić pod nr tel. 503 680 500 i zgłosić się telefonicznie.

wtorek, 1 maja 2018

Co dalej?

Od maja wracam do działu instrukcyjno-metodycznego (obecnie Dział Analiz i Współpracy z Regionem). Nie znam jeszcze w pełni mojego nowego zakresu obowiązków, ale już zapowiedziano mi, że blogiem będę się mogła zajmować tylko w takim zakresie, by posty ukazywały się jedynie 2 razy w miesiącu. To nie ma sensu. Źródeł, które z taką albo większą częstotliwością informują o konkursach projektowych jest sporo.

Na razie jestem na urlopie i zastanawiam się, czy nie zakończyć prowadzenia bloga. Obawiam się, że w dni powszednie nie starczy mi czasu po  pracy w  bibliotece, by codziennie szukać informacji i przygotowywać posty. Niejedną ideę, której nie zaakceptowano w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie realizowałam i rozwijałam prywatnie. Dlatego, między innymi, powstała Fundacja To My. Ale może pora odpocząć?

Dofinansowanie wkładu własnego

Do 11 maja 2018 r. organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur mogą składać wnioski o dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs ogłosił Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego i dotyczy on zadań mających znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży.
 
Zarząd Województwa przeznaczył na ten konkurs 100 tysięcy zł. Można wnioskować maksymalnie o 10 tysięcy zł. Dotacja ta może w pełni pokryć wkład własny, który organizacja musi zapewnić w ramach projektu, na który zdobyła dofinansowanie ze środków spoza województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacje znalazłam na stronie OCOP. Więcej szczegółów znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znajdziecie tam pliki do pobrania:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 11 maja 2018 r. - należy składać oferty. Jeżeli ktoś jest z innego województwa, warto sprawdzić (np. na stronie BIP Waszego Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Organizacje pozarządowe), czy nie ma ogłoszenia o podobnym konkursie. Jeśli nie ma, warto zadzwonić do Urzędu i zapytać, czy / kiedy taki konkurs jest planowany.

niedziela, 29 kwietnia 2018

Warszawskie Targi Książki

17-20 maja 2018 r. w Warszawie odbędą się na Stadionie Narodowym Warszawskie Targi Książki. Zobaczycie tam nie tylko publikacje, ale i wiele interesujących wydarzeń. Program znajdziecie pod tym adresem. Na innej podstronie są informacje dla zwiedzających oraz Rejestracja dla bibliotekarzy i księgarzy. Zapisywać się można do 14 maja 2018 r. Rejestracja nie będzie prowadzona bezpośrednio na Targach. Identyfikatory uprawniające do bezpłatnego wstępu, obowiązują wyłącznie w dni branżowe, tj. w czwartek 17 maja i w piątek 18 maja.


Informacje podałam za serwisem Warszawskich Targów Książek. Good Books zaprasza na swojej stronie na jedno z seminariów tych Targów (Księgarnia przyszłości – seminarium. Trendy – praktyka – wdrożenia. Innowacje w rozwoju księgarń niezależnych w Polsce i na świecie) i podaje link do rejestracji. na to wydarzenie, które zaplanowano na 18 maja 2018 r.

sobota, 28 kwietnia 2018

Pajacykowa Sieć Pomocowa - nabór partnerów

Do 10 maja 2018 r. Polska Akcja Humanitarna czeka na zgłoszenia organizacji, które chciałyby jej partnerować podczas realizacji Pajacykowej Sieci Pomocowej. Sieć działa na zasadzie regrantingu. PAH rekrutuje organizacje działające lokalnie z terenów najbardziej zagrożonych ubóstwem i przekazuje im środki finansowe na prowadzenie dożywiania dzieci w regionie.

Organizacje partnerskie same wybierają świetlice i szkoły, z którymi lokalnie będą współpracowały. 

Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Szczegóły akcji znajdziecie na stronie  www.pajacyk.pl. Tam znajdziecie link do formularza zgłoszeniowego (Kwestionariusz Oceny Organizacji) i do regulaminu programu.


piątek, 27 kwietnia 2018

Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga

14 maja 2018 r. w Elblągu odbędzie się spotkanie informacyjne na temat działania 8.2 RPO „Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis”. Między 10:00 a 13:15 w Hotelu Młyn można będzie posłuchać możliwościach uzyskania wsparcia w ramach tego działania. Organizatorzy omówią między innymi:
 • typy projektów, na które można otrzymać dofinansowanie,
 • limity i ograniczenia,
 • podmioty uprawnione do wnioskowania o dofinansowanie,
 • wskaźniki,
 • zasady kwalifikowalności, zasady oceny Lokalnego programu rewitalizacji,
 • najczęściej popełniane błędy.
Zgłoszenie polega na wysłaniu wypełnionego formularza na adres mailowy lpielblag@warmia.mazury.pl  do  9 maja 2018 r. do godz. 14:00. Informacje podałam za Portalem Funduszy Europejskich.

czwartek, 26 kwietnia 2018

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

W ramach programu "Seniorzy w Akcji" Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" włącza się do świętowania Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Ten dzień do 29 kwietnia 2018 r. Jednak akcje z nim związane odbywają się w różnych dniach kwietnia. 

Organizatorzy zapraszają do wspólnego świętowania i przysyłania relacji z zdjęć z Waszych międzypokoleniowych akcji zrealizowanych między 22 kwietnia a 8 maja 2018 r. na adres listy@seniorzywakcji.pl do 15 maja 2018 r. 

Na stronie programu Seniorzy w akcji znajdziecie nie tylko zaproszenie do włączenia się do akcji ale też informacje o tym, co już zrobiono, co można zrobić. Np. o wyjściu na ulicę w Gdyni , czy śniadaniu filozoficznym w Warszawie.

środa, 25 kwietnia 2018

Sektor 3.0

Pisałam już o Nagrodzie Sektor 3.0. Dzisiaj piszę o już otwartej rejestracji na wydarzenie, które się odbędzie 29 i 30 maja 2018 r. w Warszawie.

To kolejne duże ogólnopolskie spotkani dotyczące wykorzystania nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych. Zaplanowano prezentacje, praktyczne warsztaty, pokazy technologii. Wśród prelegentów są:
 • Emma Lacey-Bordeaux, CNN (USA),
 • Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji,
 • Krzysztof Jonak, Intel,
 • Sands Fish, MIT Media Lab (USA),
 • Janina Ochojska, Polska Akcja Humanitarna,
 • Michał Szafrański, Jakoszczedzacpieniadze.pl,
 • Mohamed Jimale, Ari Farm (SOM),
 • Piotr Kraśko, TVN,
 • Carolina Alvarez Tejada, Causa y Efecto (COL),
 • Jairus Khan, Mozilla (CAN),
 • Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Rejestrować się na spotkanie można na tej stronie. Pierwsza pula miejsc już została wyczerpana. 26 kwietnia 2018 r. zostanie otwarta druga pula. Jeszcze jest szansa, żeby zdążyć zarezerwować sobie miejsce.


Informacje podałam za serwisem Sektora 3.0. Znajdziecie tam też informacje o poprzedniej edycji (z 2017 r), a w niej linki do relacji ze spotkań w latach 2014, 2015 i 2016.

27 kwietnia 2018 r. w Galerii DOBRO w Olsztynie (ul. Stare Miasto 24/25, godzina 19:00) możecie wziąć udział w happeningu  gastro-wizualnym "Szczęście i sukces leżą na talerzu wystarczy je zjeść". Brokat Films, czyli brokatowy duet jutubowy Sasa&Joasia otwierają Salon Odnowy Żywieniowej. Sasa Lubinska ma pokazać, jak w prosty ale finezyjny sposób zrobić pierwszy krok i osiągnąć w życiu SSP: Sukces! Szczęście! Przyjemność!
Joasia Potatovitch ma być przykładem takiego sukcesu. Opis spotkania wydaje się intrygujący. Mają być ulubione piosenki, garsonki i bulgotania.  Informacje podałam za stroną Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Program Dostępność Plus 2018-2025

Program Dostępność Plus 2018-2025 to inicjatywa Rządu, której celem jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Sposobem na tę zmianę ma być poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

23 kwietnia podpisano Partnerstwo na rzecz dostępności. Na stronie z tą informacją podano, że w konsultacjach społecznych i międzyresortowych wpłynęło dużo uwag. Program ma być przyjęty uchwałą Rady Ministrów do końca pierwszej połowy roku. Będzie wspierał 8 obszarów:
 • Architektura;
 • Transport;
 • Edukacja;
 • Służba zdrowia;
 • Cyfryzacja;
 • Usługi, w tym zwiększenie dostępu do aktywnego wypoczynku, kontaktu z kulturą i kontaktów społecznych – poprawa dostępności obiektów turystycznych, sportowych, terenów rekreacyjnych (plaże, parki, place zabaw), zabytków i miejsc kultury (teatry, kina, galerie);
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw, w tym utworzenie 5 centrów testujących, w których firmy będą mogły przetestować pomysły na produkty oraz centrów prezentacji produktów dla potencjalnych nabywców, inwestorów i klientów;
 • Koordynacja, w tym odrębny ośrodek koordynujący i odrębna ustawa horyzontalna o dostępności. 
Na finansowanie program przewidziano 23 miliardy zł. Mają być wydatkowane w ciągu 8 lat, zaczynając od tego roku (2018-2025). Wydaje się, że to finansowanie obejmuje wcześniej zapowiadane programy takie, jak np. Mieszkanie Plus.

Więcej szczegółów znajdziecie na Portalu Funduszy Europejskich.

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Program Czechy Polska - nowy nabór

Do 30 czerwca 2018 r. można składać koncepcje projektów do konkursu w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska, w ramach 2. osi priorytetowej „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”. To pierwszy etap konkursu, w którym wnioskodawcy otrzymają informację zwrotną, czy planowane przez nich działania są zgodne z celami programu. Na tej podstawie będą mogli podjąć decyzję, czy swoje koncepcje stosownie skorygują i będą składać wniosek, czy zrezygnują z dalszych prac. Pełny projekt trzeba będzie złożyć do 30 września 2018 r.

Zgłaszane projekty powinny wzmacniać markę turystyczną polsko-czeskiego pogranicza. Mogą to być innowacyjne kampanie marketingowe oraz wspólne transgraniczne produkty turystyczne. Na konkurs przeznaczono 4 miliony euro. Trzeba zapewnić wkład własny o wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty zajmujące się zarządzaniem kierunkami i markami turystycznymi:
 • Po polskiej stronie mogą to być podmioty, które mają:
  •  ważny średniookresowy dokument strategiczny lub są objęte średniookresową strategia regionalną, dotyczący rozwoju turystyki na obszarze swojego działania; 
  • działającą platformę 3K (platforma współpracy, koordynacji i kooperacji partnerów, np. zespół doradczy/kolegium); 
  • działające i regularnie aktualizowane internetowe narzędzia marketingowe (np. strona www, facebook, youtube). 
 • Po czeskiej stronie mogą to być podmioty, które:
  • w momencie złożenia wniosku mają już certyfikat lub zgłosiły się do certyfikacji instytucji zarządzających destynacjami turystycznymi, realizowanej przez CzechTourism i przedłożą certyfikat najpóźniej przed podpisaniem umowy/decyzji o przydzieleniu dofinansowania;
  • jeśli mają formę prawną korporacji prawa handlowego (s.r.o, a.s.), to co najmniej 80% udziału w ich kapitale zakładowym posiadają podmioty publiczne i te podmioty publiczne mają co najmniej 80% udział w prawach do głosowania. Podmioty publiczne to kraje lub ich jednostki organizacyjne, gminy lub dzielnice miasta statutowego oraz ich jednostki organizacyjne, związki gmin, ewent. izb – z wyjątkiem izb zawodowych.
Zgłaszane projekty powinny wzmacniać markę turystyczną polsko-czeskiego pogranicza. Mogą to być innowacyjne kampanie marketingowe oraz produkty turystyczne.


niedziela, 22 kwietnia 2018

Międzynarodowy konkurs na esej

Do 15 czerwca 2018 r. młodzi ludzie w dwóch kategoriach wiekowych (do 14 lat oraz od 15 do 25 lat) mogą zgłaszać swoje eseje do International Essay Contest for Young People. Konkurs organizują UNESCO oraz Fundacja Pokoju Goi. Eseje powinny promować zrównoważony rozwój i pokój na świecie. Hasło przewodnie to "The Change I want to make". Maksymalnie w 700 słowach po angielsku, francusku lub niemiecku trzeba spisać swoje przemyślenia na temat tego, co młody człowiek chciałby zmienić w swojej szkole, w miejscu pracy, w kraju lub na świecie.

W obu kategoriach wiekowych mają być przyznane nagroda główna (900 $)  i dwie nagrody po 450$. Mają być też certyfikaty oraz nagrody rzeczowe i wizyta zwycięzców na ceremonii finałowej konkursu, która odbędzie się 23 listopada 2018 w Tokio w Japonii. Zaplanowano też darowizny i upominki dla 30 uczestników.

Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie (w języku angielskim) na stronie Goi Peace Foundation. Tam znajdziecie odpowiedzi na częste pytania.

sobota, 21 kwietnia 2018

Olsztyński Budżet Obywatelski na 2019 r.

Do 15 maja 2018 r. można zgłaszać wnioski z propozycjami projektów (osiedlowych i zintegrowanych) do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (OBO). Z efektów proponowanych projektów powinni móc skorzystać wszyscy mieszkańcy, zatem wszystkie propozycje powinny zakładać ogólnodostępność. To już VI edycja OBO. 
Do wykorzystania będzie znowu ponad 3,7 miliona złotych - na:
 • projekty osiedlowe (do 110 000 zł),
 • projekty zintegrowane - zaspokajające potrzeby mieszkańców więcej niż jednego osiedla (do 300 000 zł).
Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 15 rok życia. Wnioski mogą też składać organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie Olsztyna. Do realizacji będą wybierane projekty, które zdobędą największą liczbę głosów co najmniej 15-letnich mieszkańców/mieszkanek Olsztyna. Głosowanie odbędzie się między 10 a 23 września 2018 r. Głosujący mieszkaniec Olsztyna będzie mógł zagłosować jeden raz na jeden projekt zintegrowany i na jeden projekt osiedlowy.
Wcześniej Zespół Oceniający  dokona formalnej i merytorycznej oceny wniosków. Odrzucone zostaną wnioski zawierające projekty inwestycji zaplanowanych wcześniej przez gminę Olsztyn oraz generujące wysokie koszty utrzymania w latach następnych. Autorzy niektórych pomysłów mogą zostać poproszeni o ich uzupełnienie/poprawienie. Przed głosowaniem internetowym będą prowadzone spotkania i dyskusje z mieszkańcami na temat poszczególnych projektów.
Informacje podałam za serwisem Miasta Olsztyna. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie OBO. Stamtąd pochodzą:

piątek, 20 kwietnia 2018

Olsztyński quiz literacki

23 kwietnia 2018 r. o godzinie 17:00 w Planecie 11 (MBP) w Olsztynie możecie wziąć udział w Olsztyńskim Quizie Literackim jeżeli skończyliście już 13 lat. Organizatorzy zapewniają nagrody dla osób, które zajmą pierwsze trzy miejsca i losowane nagrody pocieszenia oraz upominki dla pięciu osób, które jako pierwsze zgłoszą się w Planecie w dniu zabawy.

Informację o konkursie podałam za stroną MBP w Olsztynie. Tam znajdziecie regulamin quizu.

Szlakiem Mikołaja Kopernika - konkurs informatyczny

Do 25 maja 2018 r. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia) z województwa warmińsko-mazurskiego mogą składać prace na konkurs informatyczny Szlakiem Mikołaja Kopernika”. 

Każdy może zgłosić jedną pracę z obszaru szeroko pojętych nowych technologii, np. aplikacje (w tym aplikacje mobilne), strony internetowe, gry, programy, robotyka/automatyka lub innych innowacyjnych rozwiązań informatycznych nawiązujących do życia, twórczości i działalności naukowej Mikołaja Kopernika. Praca może być wykonana samodzielnie lub grupowo.

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pokój nr 1. Można to zrobić osobiście albo za pośrednictwem poczty.

Nagrody zaplanowano w różnych grupach szkół i kategoriach wiekowych:
 • Szkoła podstawowa klasy 1-3:
  • I miejsce: 4 000 zł,
  • II miejsce: 3 000 zł,
  • III miejsce: 2 000 zł,
  • nauczyciel:
   • I miejsce: 500 zł,
   • II miejsce: 300 zł,
   • III miejsce: 200 zł;
 • Szkoła podstawowa klasy 4-7 / 2 i 3 Gimnazjum:
  • I miejsce: 4 000 zł,
  • II miejsce: 3 000 zł,
  • III miejsce: 2 000 zł,
   • nauczyciel:
   • I miejsce: 500 zł,
   • II miejsce: 300 zł,
   • III miejsce: 200 zł;
 • Szkoła średnia (licea, technika i szkoły branżowe I stopnia): 
  • I miejsce: 4 000 zł,
  • II miejsce: 3 000 zł,
  • III miejsce: 2 000 zł,
   • nauczyciel:
   • I miejsce: 500 zł,
   • II miejsce: 300 zł,
   • III miejsce: 200 zł.

Informacje podałam za  serwisem olsztyn.eu. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie warmia.mazury.pl. Znajdziecie tam:

czwartek, 19 kwietnia 2018

Środki na ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Wkrótce odbędą się 2 szkolenia dla osób zainteresowanych konkursem na działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.  Mowa o poddziałaniu 2.4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko. Szkolenia odbędą się:
 • 17 maja 2018 r. w Warszawie,
 • 22 maja 2018 r. w Warszawie.
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zaprasza na nie przedstawicieli:
 • parków narodowych, 
 • pozarządowych organizacji ekologicznych, 
 • jednostek administracji rządowej lub samorządowej, 
 • Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
 • jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP), 
 • jednostek badawczo-naukowych, 
 • uczelni, 
 • urzędów morskich.
Zgłoszenia w postaci podpisanych formularzy trzeba wysyłać na adres:  anna.krason@ckps.lasy.gov.pl do 7 maja 2018 r.  Pod tym samym adresem możecie uzyskać dodatkowe informacje u Anny Krasoń.


środa, 18 kwietnia 2018

Dni Otwarte Funduszy Europejskich


Od 11 do 13 maja 2018 r. będą trwały Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE). Dni Otwarte są elementem kampanii Europe in My Region, która pokazuje, jak wiele projektów w całej Unii Europejskiej zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim. 

Jeżeli realizowaliście ciekawe projekty dofinansowane z tych środków możecie dołączyć do akcji: otworzyć swoją siedzibę albo udostępnisz za darmo lub ze zniżką to, co oferujecie na co dzień. W ten sposób skorzystacie też z promocji w Unii Europejskiej, jaką Dni zapewniają setkom projektów w całej Polsce. Możecie wysłać swój akces poprzez formularz zgłoszeniowy online do 30 kwietnia 2018 r.

Organizatorzy zapewniają wydarzeniom uczestniczącym w DOFE:
 • profesjonalną promocję akcji w telewizji, w Internecie i radio,
 • funkcjonalną stronę internetową promującą akcję z wyszukiwarką oraz mapą wydarzeń,
 • pakiet darmowych materiałów promocyjnych dla każdego wydarzenia,
 • pomoc w opracowaniu koncepcji wydarzeń,
 • opublikowanie atrakcji na mapie Europe in My Region na stronie Komisji Europejskiej,
 • obecność najciekawszych wydarzeń i atrakcyjnych projektów w mediach.

Kilka lat temu organizowaliśmy w takim dniu imprezę w WBP w Olsztynie - w starym ratuszu i wokół niego. Dołączyli się do nas inni beneficjenci środków unijnych i na zgrywalizowaną imprezę Zł@p Europę w sieci przyszło 400 osób, chociaż padał deszczyk.

Zapewne zarówno strój Syriusza, jak i koło fortuny (widoczne na zdjęciu) nadal są nieodpłatnie wypożyczane w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn. Zadzwońcie do nich i zapytajcie, czy mogą dofinansować Waszą imprezę promującą UE. Podobne Punkty są w każdym województwie.


Informacje podałam za  Portalem Funduszy Europejskich. Tam znajdziecie pusty formularz zgłoszeniowy. oraz Kącik dla dzieci z grami i quizami o Unii Europejskiej.
Już 24 kwietnia 2018 r. seniorzy będą mogli wziąć udział w multimedialnym szkoleniu szkoleniu, jakie organizuje Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Od godziny 15:00 w siedzibie ZDZiT przy ul. Szrajbera 9/10 uczestnicy dowiedzą się m.in. jak korzystać z internetowych rozkładów jazdy, jak wyszukiwać dogodnego połączenia na stronie zdzit.olsztyn.eu oraz jak korzystać z aplikacji MyBus. Będzie mowa też o tym jak korzystać z komunikacji zastępczej w Olsztynie oraz co zrobić w przypadku zagubienia przedmiotu w autobusie lub tramwaju. Zapisy pod numerem telefonu 885 882 503.Jeszcze wcześniej, bo 19 kwietnia 2018 r. od godziny 14:00 możecie skorzystać z webinarium FRSI "Jak rozwijać kreatywność dorosłych użytkowników biblioteki". Magdalena Krasowska-Igras zaprezentuje materiały dla bibliotekarzy oraz scenariusze zajęć do wykorzystania w działaniach edukacyjnych bibliotek skierowanych do osób dorosłych. Powstały one w ramach projektu "Daily innovators and daily educators in the libraries", finansowanego z programu Erasmus+. Partnerstwa Strategiczne w obszarze Edukacji Dorosłych. Pakiet edukacyjny obejmuje trzy obszary tematyczne: wielokulturowość, innowacje społeczne oraz kreatywność. Pierwsze webinarium na ten temat będzie  dotyczyć obszaru kreatywności. Zanim dołączycie do webinarium, musicie się zarejestrować na tej stronie.

wtorek, 17 kwietnia 2018

Nagroda Sektor 3.0

Do 8 maja 2018 r. organizacje mogą się zgłaszać swoje osiągnięcia w wykorzystaniu nowych technologii. Już po raz szósty Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wyróżni w trakcie Festiwalu Sektor 3.0 organizację, która ma szczególne osiągnięcia w tym zakresie. Otrzyma ona nagrodę: 40 000 zł.


Organizacje mogą wysyłać swoje kandydatury w formularzu zgłoszeniowym online. Wcześniej trzeba się zapoznać z regulaminem konkursu.Kryteria wyboru to:
 • skala i efekty podejmowanych działań służących rozpowszechnianiu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze;
 • doświadczenie i osiągnięcia z zakresu tworzenia, rozwijania, adaptowania lub badania rozwiązań ICT w środowisku organizacji pozarządowych;
 • praktyczne korzyści dla organizacji pozarządowych jakie przyniosła dotychczasowa działalność organizacji w obszarze ICT; 
 •  innowacyjne i praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w bieżących działaniach organizacji i realizacji jej celów statutowych.

Informacje podałam za stroną technologie.ngo.pl.
Pytania można wysyłać na adres: filip.zyro@frsi.org.pl.

poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Zielona ławeczka - kolejny konkurs Fundacji BOŚ


Trwa czwarta edycja konkursu grantowego "Zielona Ławeczka". Organizatorzy chcą, aby polskie miasta były bardziej zielone. Wspierają tworzenie dostępnych dla wszystkich osiedlowych ogrodów, w których można przysiąść, odpocząć, spotkać się z sąsiadami. Ogrody powinny być tworzone z inicjatywy samych mieszkańców, według ich pomysłów i ich własnymi rękami. W poprzednich edycjach konkursu powstało już 65 przyosiedlowych mini ogrodów.

Konkurs jest skierowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. 
Pula grantów wynosi 18 000 zł. Wsparcie ma dwojaką postać (tworzącą grant do 1 200 zł):
 • finansową - do 800 zł - na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów,
 • rzeczową - w postaci zielonej ławki parkowej (koszt 400 zł) do ustawienia w odnowionym miejscu.
Ten konkurs grantowy ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji między Zespołami Sąsiedzkimi z całej Polski. Zespół Sąsiedzki to minimum 5 osób, które starają się pozyskać jak najwięcej sojuszników wśród sąsiadów oraz pozyskują do współpracy administratora terenu. Zespół Sąsiedzki realizuje Projekt jak również dba o efekty swojej pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  
Wszystkie Zespoły, które zarejestrowały się do konkursu i nadesłały Zgłoszenia mają prawo skonsultować projekt z ekspertami Konkursu tj. architektami krajobrazu SGGW w terminie od 7 maja do 30 września 2018 r., bez względu na to czy Zespół uzyskał grant na realizację projektu czy też nie.


Informację przekazałam za serwisem OCOP i stroną zielonalaweczka.pl. Znajdziecie tam zakładkę "O konkursie" oraz:
 • regulamin konkursu,
 • terminarz konkursu,
 • plakat  konkursu,
 • list do mieszkańców,
 • plan działań - opis 6 zadań z maksymalną liczbą punktów, jakie można zdobyć za ich wykonanie:
  • zbudowanie zespołu,
  • opis stanu aktualnego miejsca, które chcecie przebudować,
  • przygotowanie projektu aranżacji terenu i kosztorysu jego realizacji,
  • konsultacja społeczna projektu,
  • przygotowanie harmonogramu realizacji projektu w okresie wiosna - lato 2018,
  • przygotowanie harmonogramu prac pielęgnacyjnych mini ogrodu w okresie jesień - zima 2018.
Na stronie konkursu znajduje się wiele wskazówek i inspiracji oraz ciekawych linków i artykułów, które można wykorzystać przy tworzeniu Waszego projektu. 

Dodatkowe pytania możecie zadawać telefonicznie (tel. 507 006 579) lub wysyłać mailowo (laweczka@fundacjabos.pl).
Czy Wasze biblioteka znajduje się w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców, na osiedlu zarządzanymi przez spółdzielnie lub wspólnoty?