niedziela, 29 kwietnia 2018

Warszawskie Targi Książki

17-20 maja 2018 r. w Warszawie odbędą się na Stadionie Narodowym Warszawskie Targi Książki. Zobaczycie tam nie tylko publikacje, ale i wiele interesujących wydarzeń. Program znajdziecie pod tym adresem. Na innej podstronie są informacje dla zwiedzających oraz Rejestracja dla bibliotekarzy i księgarzy. Zapisywać się można do 14 maja 2018 r. Rejestracja nie będzie prowadzona bezpośrednio na Targach. Identyfikatory uprawniające do bezpłatnego wstępu, obowiązują wyłącznie w dni branżowe, tj. w czwartek 17 maja i w piątek 18 maja.


Informacje podałam za serwisem Warszawskich Targów Książek. Good Books zaprasza na swojej stronie na jedno z seminariów tych Targów (Księgarnia przyszłości – seminarium. Trendy – praktyka – wdrożenia. Innowacje w rozwoju księgarń niezależnych w Polsce i na świecie) i podaje link do rejestracji. na to wydarzenie, które zaplanowano na 18 maja 2018 r.

sobota, 28 kwietnia 2018

Pajacykowa Sieć Pomocowa - nabór partnerów

Do 10 maja 2018 r. Polska Akcja Humanitarna czeka na zgłoszenia organizacji, które chciałyby jej partnerować podczas realizacji Pajacykowej Sieci Pomocowej. Sieć działa na zasadzie regrantingu. PAH rekrutuje organizacje działające lokalnie z terenów najbardziej zagrożonych ubóstwem i przekazuje im środki finansowe na prowadzenie dożywiania dzieci w regionie.

Organizacje partnerskie same wybierają świetlice i szkoły, z którymi lokalnie będą współpracowały. 

Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Szczegóły akcji znajdziecie na stronie  www.pajacyk.pl. Tam znajdziecie link do formularza zgłoszeniowego (Kwestionariusz Oceny Organizacji) i do regulaminu programu.


piątek, 27 kwietnia 2018

Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga

14 maja 2018 r. w Elblągu odbędzie się spotkanie informacyjne na temat działania 8.2 RPO „Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis”. Między 10:00 a 13:15 w Hotelu Młyn można będzie posłuchać możliwościach uzyskania wsparcia w ramach tego działania. Organizatorzy omówią między innymi:
 • typy projektów, na które można otrzymać dofinansowanie,
 • limity i ograniczenia,
 • podmioty uprawnione do wnioskowania o dofinansowanie,
 • wskaźniki,
 • zasady kwalifikowalności, zasady oceny Lokalnego programu rewitalizacji,
 • najczęściej popełniane błędy.
Zgłoszenie polega na wysłaniu wypełnionego formularza na adres mailowy lpielblag@warmia.mazury.pl  do  9 maja 2018 r. do godz. 14:00. Informacje podałam za Portalem Funduszy Europejskich.

czwartek, 26 kwietnia 2018

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

W ramach programu "Seniorzy w Akcji" Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" włącza się do świętowania Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Ten dzień do 29 kwietnia 2018 r. Jednak akcje z nim związane odbywają się w różnych dniach kwietnia. 

Organizatorzy zapraszają do wspólnego świętowania i przysyłania relacji z zdjęć z Waszych międzypokoleniowych akcji zrealizowanych między 22 kwietnia a 8 maja 2018 r. na adres listy@seniorzywakcji.pl do 15 maja 2018 r. 

Na stronie programu Seniorzy w akcji znajdziecie nie tylko zaproszenie do włączenia się do akcji ale też informacje o tym, co już zrobiono, co można zrobić. Np. o wyjściu na ulicę w Gdyni , czy śniadaniu filozoficznym w Warszawie.

środa, 25 kwietnia 2018

Sektor 3.0

Pisałam już o Nagrodzie Sektor 3.0. Dzisiaj piszę o już otwartej rejestracji na wydarzenie, które się odbędzie 29 i 30 maja 2018 r. w Warszawie.

To kolejne duże ogólnopolskie spotkani dotyczące wykorzystania nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych. Zaplanowano prezentacje, praktyczne warsztaty, pokazy technologii. Wśród prelegentów są:
 • Emma Lacey-Bordeaux, CNN (USA),
 • Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji,
 • Krzysztof Jonak, Intel,
 • Sands Fish, MIT Media Lab (USA),
 • Janina Ochojska, Polska Akcja Humanitarna,
 • Michał Szafrański, Jakoszczedzacpieniadze.pl,
 • Mohamed Jimale, Ari Farm (SOM),
 • Piotr Kraśko, TVN,
 • Carolina Alvarez Tejada, Causa y Efecto (COL),
 • Jairus Khan, Mozilla (CAN),
 • Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Rejestrować się na spotkanie można na tej stronie. Pierwsza pula miejsc już została wyczerpana. 26 kwietnia 2018 r. zostanie otwarta druga pula. Jeszcze jest szansa, żeby zdążyć zarezerwować sobie miejsce.


Informacje podałam za serwisem Sektora 3.0. Znajdziecie tam też informacje o poprzedniej edycji (z 2017 r), a w niej linki do relacji ze spotkań w latach 2014, 2015 i 2016.

27 kwietnia 2018 r. w Galerii DOBRO w Olsztynie (ul. Stare Miasto 24/25, godzina 19:00) możecie wziąć udział w happeningu  gastro-wizualnym "Szczęście i sukces leżą na talerzu wystarczy je zjeść". Brokat Films, czyli brokatowy duet jutubowy Sasa&Joasia otwierają Salon Odnowy Żywieniowej. Sasa Lubinska ma pokazać, jak w prosty ale finezyjny sposób zrobić pierwszy krok i osiągnąć w życiu SSP: Sukces! Szczęście! Przyjemność!
Joasia Potatovitch ma być przykładem takiego sukcesu. Opis spotkania wydaje się intrygujący. Mają być ulubione piosenki, garsonki i bulgotania.  Informacje podałam za stroną Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Program Dostępność Plus 2018-2025

Program Dostępność Plus 2018-2025 to inicjatywa Rządu, której celem jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Sposobem na tę zmianę ma być poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

23 kwietnia podpisano Partnerstwo na rzecz dostępności. Na stronie z tą informacją podano, że w konsultacjach społecznych i międzyresortowych wpłynęło dużo uwag. Program ma być przyjęty uchwałą Rady Ministrów do końca pierwszej połowy roku. Będzie wspierał 8 obszarów:
 • Architektura;
 • Transport;
 • Edukacja;
 • Służba zdrowia;
 • Cyfryzacja;
 • Usługi, w tym zwiększenie dostępu do aktywnego wypoczynku, kontaktu z kulturą i kontaktów społecznych – poprawa dostępności obiektów turystycznych, sportowych, terenów rekreacyjnych (plaże, parki, place zabaw), zabytków i miejsc kultury (teatry, kina, galerie);
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw, w tym utworzenie 5 centrów testujących, w których firmy będą mogły przetestować pomysły na produkty oraz centrów prezentacji produktów dla potencjalnych nabywców, inwestorów i klientów;
 • Koordynacja, w tym odrębny ośrodek koordynujący i odrębna ustawa horyzontalna o dostępności. 
Na finansowanie program przewidziano 23 miliardy zł. Mają być wydatkowane w ciągu 8 lat, zaczynając od tego roku (2018-2025). Wydaje się, że to finansowanie obejmuje wcześniej zapowiadane programy takie, jak np. Mieszkanie Plus.

Więcej szczegółów znajdziecie na Portalu Funduszy Europejskich.

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Program Czechy Polska - nowy nabór

Do 30 czerwca 2018 r. można składać koncepcje projektów do konkursu w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska, w ramach 2. osi priorytetowej „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”. To pierwszy etap konkursu, w którym wnioskodawcy otrzymają informację zwrotną, czy planowane przez nich działania są zgodne z celami programu. Na tej podstawie będą mogli podjąć decyzję, czy swoje koncepcje stosownie skorygują i będą składać wniosek, czy zrezygnują z dalszych prac. Pełny projekt trzeba będzie złożyć do 30 września 2018 r.

Zgłaszane projekty powinny wzmacniać markę turystyczną polsko-czeskiego pogranicza. Mogą to być innowacyjne kampanie marketingowe oraz wspólne transgraniczne produkty turystyczne. Na konkurs przeznaczono 4 miliony euro. Trzeba zapewnić wkład własny o wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty zajmujące się zarządzaniem kierunkami i markami turystycznymi:
 • Po polskiej stronie mogą to być podmioty, które mają:
  •  ważny średniookresowy dokument strategiczny lub są objęte średniookresową strategia regionalną, dotyczący rozwoju turystyki na obszarze swojego działania; 
  • działającą platformę 3K (platforma współpracy, koordynacji i kooperacji partnerów, np. zespół doradczy/kolegium); 
  • działające i regularnie aktualizowane internetowe narzędzia marketingowe (np. strona www, facebook, youtube). 
 • Po czeskiej stronie mogą to być podmioty, które:
  • w momencie złożenia wniosku mają już certyfikat lub zgłosiły się do certyfikacji instytucji zarządzających destynacjami turystycznymi, realizowanej przez CzechTourism i przedłożą certyfikat najpóźniej przed podpisaniem umowy/decyzji o przydzieleniu dofinansowania;
  • jeśli mają formę prawną korporacji prawa handlowego (s.r.o, a.s.), to co najmniej 80% udziału w ich kapitale zakładowym posiadają podmioty publiczne i te podmioty publiczne mają co najmniej 80% udział w prawach do głosowania. Podmioty publiczne to kraje lub ich jednostki organizacyjne, gminy lub dzielnice miasta statutowego oraz ich jednostki organizacyjne, związki gmin, ewent. izb – z wyjątkiem izb zawodowych.
Zgłaszane projekty powinny wzmacniać markę turystyczną polsko-czeskiego pogranicza. Mogą to być innowacyjne kampanie marketingowe oraz produkty turystyczne.


niedziela, 22 kwietnia 2018

Międzynarodowy konkurs na esej

Do 15 czerwca 2018 r. młodzi ludzie w dwóch kategoriach wiekowych (do 14 lat oraz od 15 do 25 lat) mogą zgłaszać swoje eseje do International Essay Contest for Young People. Konkurs organizują UNESCO oraz Fundacja Pokoju Goi. Eseje powinny promować zrównoważony rozwój i pokój na świecie. Hasło przewodnie to "The Change I want to make". Maksymalnie w 700 słowach po angielsku, francusku lub niemiecku trzeba spisać swoje przemyślenia na temat tego, co młody człowiek chciałby zmienić w swojej szkole, w miejscu pracy, w kraju lub na świecie.

W obu kategoriach wiekowych mają być przyznane nagroda główna (900 $)  i dwie nagrody po 450$. Mają być też certyfikaty oraz nagrody rzeczowe i wizyta zwycięzców na ceremonii finałowej konkursu, która odbędzie się 23 listopada 2018 w Tokio w Japonii. Zaplanowano też darowizny i upominki dla 30 uczestników.

Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie (w języku angielskim) na stronie Goi Peace Foundation. Tam znajdziecie odpowiedzi na częste pytania.

sobota, 21 kwietnia 2018

Olsztyński Budżet Obywatelski na 2019 r.

Do 15 maja 2018 r. można zgłaszać wnioski z propozycjami projektów (osiedlowych i zintegrowanych) do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (OBO). Z efektów proponowanych projektów powinni móc skorzystać wszyscy mieszkańcy, zatem wszystkie propozycje powinny zakładać ogólnodostępność. To już VI edycja OBO. 
Do wykorzystania będzie znowu ponad 3,7 miliona złotych - na:
 • projekty osiedlowe (do 110 000 zł),
 • projekty zintegrowane - zaspokajające potrzeby mieszkańców więcej niż jednego osiedla (do 300 000 zł).
Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 15 rok życia. Wnioski mogą też składać organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie Olsztyna. Do realizacji będą wybierane projekty, które zdobędą największą liczbę głosów co najmniej 15-letnich mieszkańców/mieszkanek Olsztyna. Głosowanie odbędzie się między 10 a 23 września 2018 r. Głosujący mieszkaniec Olsztyna będzie mógł zagłosować jeden raz na jeden projekt zintegrowany i na jeden projekt osiedlowy.
Wcześniej Zespół Oceniający  dokona formalnej i merytorycznej oceny wniosków. Odrzucone zostaną wnioski zawierające projekty inwestycji zaplanowanych wcześniej przez gminę Olsztyn oraz generujące wysokie koszty utrzymania w latach następnych. Autorzy niektórych pomysłów mogą zostać poproszeni o ich uzupełnienie/poprawienie. Przed głosowaniem internetowym będą prowadzone spotkania i dyskusje z mieszkańcami na temat poszczególnych projektów.
Informacje podałam za serwisem Miasta Olsztyna. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie OBO. Stamtąd pochodzą:

piątek, 20 kwietnia 2018

Olsztyński quiz literacki

23 kwietnia 2018 r. o godzinie 17:00 w Planecie 11 (MBP) w Olsztynie możecie wziąć udział w Olsztyńskim Quizie Literackim jeżeli skończyliście już 13 lat. Organizatorzy zapewniają nagrody dla osób, które zajmą pierwsze trzy miejsca i losowane nagrody pocieszenia oraz upominki dla pięciu osób, które jako pierwsze zgłoszą się w Planecie w dniu zabawy.

Informację o konkursie podałam za stroną MBP w Olsztynie. Tam znajdziecie regulamin quizu.

Szlakiem Mikołaja Kopernika - konkurs informatyczny

Do 25 maja 2018 r. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia) z województwa warmińsko-mazurskiego mogą składać prace na konkurs informatyczny Szlakiem Mikołaja Kopernika”. 

Każdy może zgłosić jedną pracę z obszaru szeroko pojętych nowych technologii, np. aplikacje (w tym aplikacje mobilne), strony internetowe, gry, programy, robotyka/automatyka lub innych innowacyjnych rozwiązań informatycznych nawiązujących do życia, twórczości i działalności naukowej Mikołaja Kopernika. Praca może być wykonana samodzielnie lub grupowo.

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pokój nr 1. Można to zrobić osobiście albo za pośrednictwem poczty.

Nagrody zaplanowano w różnych grupach szkół i kategoriach wiekowych:
 • Szkoła podstawowa klasy 1-3:
  • I miejsce: 4 000 zł,
  • II miejsce: 3 000 zł,
  • III miejsce: 2 000 zł,
  • nauczyciel:
   • I miejsce: 500 zł,
   • II miejsce: 300 zł,
   • III miejsce: 200 zł;
 • Szkoła podstawowa klasy 4-7 / 2 i 3 Gimnazjum:
  • I miejsce: 4 000 zł,
  • II miejsce: 3 000 zł,
  • III miejsce: 2 000 zł,
   • nauczyciel:
   • I miejsce: 500 zł,
   • II miejsce: 300 zł,
   • III miejsce: 200 zł;
 • Szkoła średnia (licea, technika i szkoły branżowe I stopnia): 
  • I miejsce: 4 000 zł,
  • II miejsce: 3 000 zł,
  • III miejsce: 2 000 zł,
   • nauczyciel:
   • I miejsce: 500 zł,
   • II miejsce: 300 zł,
   • III miejsce: 200 zł.

Informacje podałam za  serwisem olsztyn.eu. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie warmia.mazury.pl. Znajdziecie tam:

czwartek, 19 kwietnia 2018

Środki na ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Wkrótce odbędą się 2 szkolenia dla osób zainteresowanych konkursem na działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.  Mowa o poddziałaniu 2.4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko. Szkolenia odbędą się:
 • 17 maja 2018 r. w Warszawie,
 • 22 maja 2018 r. w Warszawie.
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zaprasza na nie przedstawicieli:
 • parków narodowych, 
 • pozarządowych organizacji ekologicznych, 
 • jednostek administracji rządowej lub samorządowej, 
 • Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
 • jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP), 
 • jednostek badawczo-naukowych, 
 • uczelni, 
 • urzędów morskich.
Zgłoszenia w postaci podpisanych formularzy trzeba wysyłać na adres:  anna.krason@ckps.lasy.gov.pl do 7 maja 2018 r.  Pod tym samym adresem możecie uzyskać dodatkowe informacje u Anny Krasoń.


środa, 18 kwietnia 2018

Dni Otwarte Funduszy Europejskich


Od 11 do 13 maja 2018 r. będą trwały Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE). Dni Otwarte są elementem kampanii Europe in My Region, która pokazuje, jak wiele projektów w całej Unii Europejskiej zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim. 

Jeżeli realizowaliście ciekawe projekty dofinansowane z tych środków możecie dołączyć do akcji: otworzyć swoją siedzibę albo udostępnisz za darmo lub ze zniżką to, co oferujecie na co dzień. W ten sposób skorzystacie też z promocji w Unii Europejskiej, jaką Dni zapewniają setkom projektów w całej Polsce. Możecie wysłać swój akces poprzez formularz zgłoszeniowy online do 30 kwietnia 2018 r.

Organizatorzy zapewniają wydarzeniom uczestniczącym w DOFE:
 • profesjonalną promocję akcji w telewizji, w Internecie i radio,
 • funkcjonalną stronę internetową promującą akcję z wyszukiwarką oraz mapą wydarzeń,
 • pakiet darmowych materiałów promocyjnych dla każdego wydarzenia,
 • pomoc w opracowaniu koncepcji wydarzeń,
 • opublikowanie atrakcji na mapie Europe in My Region na stronie Komisji Europejskiej,
 • obecność najciekawszych wydarzeń i atrakcyjnych projektów w mediach.

Kilka lat temu organizowaliśmy w takim dniu imprezę w WBP w Olsztynie - w starym ratuszu i wokół niego. Dołączyli się do nas inni beneficjenci środków unijnych i na zgrywalizowaną imprezę Zł@p Europę w sieci przyszło 400 osób, chociaż padał deszczyk.

Zapewne zarówno strój Syriusza, jak i koło fortuny (widoczne na zdjęciu) nadal są nieodpłatnie wypożyczane w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn. Zadzwońcie do nich i zapytajcie, czy mogą dofinansować Waszą imprezę promującą UE. Podobne Punkty są w każdym województwie.


Informacje podałam za  Portalem Funduszy Europejskich. Tam znajdziecie pusty formularz zgłoszeniowy. oraz Kącik dla dzieci z grami i quizami o Unii Europejskiej.
Już 24 kwietnia 2018 r. seniorzy będą mogli wziąć udział w multimedialnym szkoleniu szkoleniu, jakie organizuje Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Od godziny 15:00 w siedzibie ZDZiT przy ul. Szrajbera 9/10 uczestnicy dowiedzą się m.in. jak korzystać z internetowych rozkładów jazdy, jak wyszukiwać dogodnego połączenia na stronie zdzit.olsztyn.eu oraz jak korzystać z aplikacji MyBus. Będzie mowa też o tym jak korzystać z komunikacji zastępczej w Olsztynie oraz co zrobić w przypadku zagubienia przedmiotu w autobusie lub tramwaju. Zapisy pod numerem telefonu 885 882 503.Jeszcze wcześniej, bo 19 kwietnia 2018 r. od godziny 14:00 możecie skorzystać z webinarium FRSI "Jak rozwijać kreatywność dorosłych użytkowników biblioteki". Magdalena Krasowska-Igras zaprezentuje materiały dla bibliotekarzy oraz scenariusze zajęć do wykorzystania w działaniach edukacyjnych bibliotek skierowanych do osób dorosłych. Powstały one w ramach projektu "Daily innovators and daily educators in the libraries", finansowanego z programu Erasmus+. Partnerstwa Strategiczne w obszarze Edukacji Dorosłych. Pakiet edukacyjny obejmuje trzy obszary tematyczne: wielokulturowość, innowacje społeczne oraz kreatywność. Pierwsze webinarium na ten temat będzie  dotyczyć obszaru kreatywności. Zanim dołączycie do webinarium, musicie się zarejestrować na tej stronie.

wtorek, 17 kwietnia 2018

Nagroda Sektor 3.0

Do 8 maja 2018 r. organizacje mogą się zgłaszać swoje osiągnięcia w wykorzystaniu nowych technologii. Już po raz szósty Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wyróżni w trakcie Festiwalu Sektor 3.0 organizację, która ma szczególne osiągnięcia w tym zakresie. Otrzyma ona nagrodę: 40 000 zł.


Organizacje mogą wysyłać swoje kandydatury w formularzu zgłoszeniowym online. Wcześniej trzeba się zapoznać z regulaminem konkursu.Kryteria wyboru to:
 • skala i efekty podejmowanych działań służących rozpowszechnianiu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze;
 • doświadczenie i osiągnięcia z zakresu tworzenia, rozwijania, adaptowania lub badania rozwiązań ICT w środowisku organizacji pozarządowych;
 • praktyczne korzyści dla organizacji pozarządowych jakie przyniosła dotychczasowa działalność organizacji w obszarze ICT; 
 •  innowacyjne i praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w bieżących działaniach organizacji i realizacji jej celów statutowych.

Informacje podałam za stroną technologie.ngo.pl.
Pytania można wysyłać na adres: filip.zyro@frsi.org.pl.

poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Zielona ławeczka - kolejny konkurs Fundacji BOŚ


Trwa czwarta edycja konkursu grantowego "Zielona Ławeczka". Organizatorzy chcą, aby polskie miasta były bardziej zielone. Wspierają tworzenie dostępnych dla wszystkich osiedlowych ogrodów, w których można przysiąść, odpocząć, spotkać się z sąsiadami. Ogrody powinny być tworzone z inicjatywy samych mieszkańców, według ich pomysłów i ich własnymi rękami. W poprzednich edycjach konkursu powstało już 65 przyosiedlowych mini ogrodów.

Konkurs jest skierowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. 
Pula grantów wynosi 18 000 zł. Wsparcie ma dwojaką postać (tworzącą grant do 1 200 zł):
 • finansową - do 800 zł - na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów,
 • rzeczową - w postaci zielonej ławki parkowej (koszt 400 zł) do ustawienia w odnowionym miejscu.
Ten konkurs grantowy ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji między Zespołami Sąsiedzkimi z całej Polski. Zespół Sąsiedzki to minimum 5 osób, które starają się pozyskać jak najwięcej sojuszników wśród sąsiadów oraz pozyskują do współpracy administratora terenu. Zespół Sąsiedzki realizuje Projekt jak również dba o efekty swojej pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  
Wszystkie Zespoły, które zarejestrowały się do konkursu i nadesłały Zgłoszenia mają prawo skonsultować projekt z ekspertami Konkursu tj. architektami krajobrazu SGGW w terminie od 7 maja do 30 września 2018 r., bez względu na to czy Zespół uzyskał grant na realizację projektu czy też nie.


Informację przekazałam za serwisem OCOP i stroną zielonalaweczka.pl. Znajdziecie tam zakładkę "O konkursie" oraz:
 • regulamin konkursu,
 • terminarz konkursu,
 • plakat  konkursu,
 • list do mieszkańców,
 • plan działań - opis 6 zadań z maksymalną liczbą punktów, jakie można zdobyć za ich wykonanie:
  • zbudowanie zespołu,
  • opis stanu aktualnego miejsca, które chcecie przebudować,
  • przygotowanie projektu aranżacji terenu i kosztorysu jego realizacji,
  • konsultacja społeczna projektu,
  • przygotowanie harmonogramu realizacji projektu w okresie wiosna - lato 2018,
  • przygotowanie harmonogramu prac pielęgnacyjnych mini ogrodu w okresie jesień - zima 2018.
Na stronie konkursu znajduje się wiele wskazówek i inspiracji oraz ciekawych linków i artykułów, które można wykorzystać przy tworzeniu Waszego projektu. 

Dodatkowe pytania możecie zadawać telefonicznie (tel. 507 006 579) lub wysyłać mailowo (laweczka@fundacjabos.pl).
Czy Wasze biblioteka znajduje się w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców, na osiedlu zarządzanymi przez spółdzielnie lub wspólnoty? 


niedziela, 15 kwietnia 2018

Konkurs #SaferInternet4EU

Do 15 maja 2018 r. 
 • organizacje i instytucje, 
 • nauczyciele lub zespoły nauczycieli, 
 • młodzi ludzie lub zespoły młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat
mogą się zgłaszać do Konkursu #SaferInternet4EU i ubiegać o nagrody za wdrażanie dobrych praktyk, programów edukacyjnych, narzędzi lub kampanii związanych z działaniami na rzecz uświadamiania młodych ludzi o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu i nowych technologii.

W każdej z 3 kategorii (organizacje, nauczyciele, młodzież) jury wybierze trzy najlepsze zgłoszenia. Organizatorzy poproszą ich autorów o przygotowanie krótkich filmów (do 1 minuty, opowiadających po angielsku o zgłoszonych (zrealizowanych) projektach). Finaliści konkursu zostaną zaproszeni na ceremonię rozdania nagród, która odbędzie się w Brukseli podczas Safer Internet Forum (SIF) w listopadzie 2018 roku. 

Organizatorzy przewidują również przyznanie jednej nagrody publiczności. Ma być wybrana na wskazanym portalu głosami internautów. Głosowanie filmiki opowiadające o projektach zaplanowano od końca września 2018 r. do końca października 2018 r.


Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska oraz stroną Better Internet for Kids. To serwis projektu "Better Internet for Kids" (BIK), w ramach którego zorganizowano opisany konkurs. Więcej szczegółów znajdziecie (w języku angielskim) na tej podstronie. Tam znajdziecie zasady konkursu, link do aplikacji online oraz adres kontaktowy: bik-info@eun.org.

sobota, 14 kwietnia 2018

Polskie nadzieje olimpijskie - 4 nabór projektów

Do 30 kwietnia 2018 r. zrzeszenia, szkoły i inne podmioty zajmujące się organizacją zajęć sportowych mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów wspierających dzieci i młodzież uprawiające sporty olimpijskie oraz rozpowszechniające aktywność sportową dzieci chorych i niepełnosprawnych. To już czwarta edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”, inicjatywy Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Telewizji Polsat, firmy Procter&Gamble oraz agencji Grey Group.

Wnioski mogą składać również instytucje, których podopiecznymi są także osoby powyżej 19 roku życia. Jednak ogólna liczba uczestników dorosłych nie może przekroczyć 20% wszystkich uczniów – sportowców.

Zgłoszenia należy wysyłać poprzez formularz online. Dokument ten można też pobrać, wypełnić i wysłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres mailowy wniosek@nadziejeolimpijskie.pl. Wcześniej trzeba się zapoznać z regulaminem i warto przygotować niezbędne dokumenty w wersji elektronicznej:
 • plan działania wraz z harmonogramem,
 • kosztorys,
 • oświadczenie o braku postępowania upadłościowego,
 • dokumenty rejestrowe.
Nie znalazłam wartości kwot, o jakie można się ubiegać, ani informacji o konieczności zapewnienia wkładu własnego. Pytania w sprawie wniosków o grant możecie zadawać Agacie Kruszewskiej mailowo i telefonicznie (, 48 664 902 279).


Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz stroną nadziejeolimpijskie.pl. Wcześniej

piątek, 13 kwietnia 2018

Europejski Konkurs Innowacji Społecznych

Do 27 kwietnia 2018 r. (do godziny 12:00 czasu brukselskiego) można zgłaszać swoje innowacyjne pomysły na na projekty, produkty, usługi oraz modele biznesowe adresowane do młodych ludzi do Europejskiego Konkursu Innowacji Społecznych. Hasło tegorocznej edycji konkursu to "Re: Think local". 

Organizatorzy oczekują zgłoszeń (indywidualnych lub grupowych) innowatorów społecznych, przedsiębiorców, studentów, projektantów, specjalistów od IT, edukatorów oraz wszystkich, którzy swoimi działaniami chcieliby zmienić świat. Czekają na inicjatywy, które:
 • wykorzystując nowe technologie stworzą młodym ludziom możliwości rozwoju w ich społecznościach lokalnych,
 • ułatwią młodym zakładanie innowacyjnych przedsiębiorstw czerpiących z lokalnych zasobów,
 • pozwolą młodym ludziom zdobywać doświadczenie i kompetencje,
 • dostarczą rozwiązań, które wpłyną na jakość życia młodych, ich stabilność finansową i sytuację zawodową,
 • zapewnią im dostęp do informacji, porad i doradztwa,
 • stworzą podwaliny długoterminowych projektów, które zaowocują stworzeniem nowych miejsc pracy oraz wpłyną na kariery zawodowe młodych ludzi.
Jury wybierze 30 najlepszych zgłoszeń i zaprosi ich autorów na trzydniowe warsztaty z ekspertami (16-18 lipca 2018 r). Trzy najciekawsze projekty otrzymają po 50 000 euro na wdrożenie.

Konkurs jest otwarty dla kandydatów z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem "Horyzont 2020".

Formularz zgłoszeniowy online można wypełniać fragmentami i zapisywać wersję roboczą po to, by wrócić do niej później. Trzeba w nim przedstawić swój pomysł. Wcześniej należy się zapoznać (w języku angielskim) z zasadami konkursu (11 stron w pliku PDF) oraz oraz krótkim programem wsparcia mentorskiego. Warto też przeczytać odpowiedzi na często zadawane pytania (strony w pliku PDF) oraz oraz program wsparcia mentorskiego.  

Zgłoszenia będą oceniane na podstawie kryteriów:
 •     innowacja 40%,
 •     wpływ 20%,
 •     zrównoważony rozwój 25%,
 •     skala 15%.
 
Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska oraz stroną eusic.challenges.org.
Pytania można zgłaszać mailowo: info@socialinnovationprize.eu.
To już chyba nie wszędzie jest innowacja, ale na pewno nadal przyjemne działanie społeczne. Jeśli masz zbędną książkę i będziesz w kwietniu 2018 r. w Warszawie, Krakowie albo we Wrocławiu - zajrzyj do jednej z kawiarni sieci Green Caffè Nero. Zostaw książkę i ciesz się wybraną przez siebie kawą. To akcja "kawa za książkę". Informację podałam za artykułem z Good Books. Joanna B. wspomina tam również o akcji "kawa w prezencie". Już kilka razy zainteresowała mnie książka, którą gdzieś w przelocie przejrzałam. Później znajdowałam ją w bibliotece albo w Legimi. Dziękuję MBP w Ostródzie, że mogę korzystać z tej możliwości i czekam, kiedy moja macierzysta biblioteka udostępni taką usługę.

czwartek, 12 kwietnia 2018

Spalarnia odpadów komunalnych w Białymstoku - wycieczka dla mieszkańców Olsztyna

W Olsztynie trwają przymiarki do budowania spalarni odpadów. Warto by wcześniej mieszkańcy wyrobili sobie zdanie na temat takiej inwestycji. Dlatego olsztynianie mogą 21 kwietnia 2018 r. nieodpłatnie uczestniczyć w wycieczce do spalarni odpadów komunalnych w Białymstoku - zobaczyć jak wygląda, jak działa, porozmawiać z fachowcami. Organizatorem wyjazdu na trasie Olsztyn - Białystok - Olsztyn jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Pytania można kierować do Magdaleny Góreckiej z MPEC-u: mgorecka@mpec.olsztyn.pl, tel.: 504 479 745.

Poniżej zaproszenie, które dostałam w mailu z prośbą o rozpowszechnienie. Dobrze jest, gdy przed realizacją projektu/inwestycji organizatorzy rozmawiają z mieszkańcami, których planowane zadanie dotyczy. Jak często uzgadniacie z mieszkańcami ofertę, którą do nich kierujecie? środa, 11 kwietnia 2018

Nabór na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Fundacja EY prowadzi XIV edycję konkursu grantowego "30 Maja - Świętujmy Razem". Święto, o którym mowa to Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.  Zgłaszane projekty muszą realizować wszystkie 3 cele konkursu:
 • Promocja rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych,
 • Wewnętrzna integracja środowiska rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 • Rozwój kompetencji opiekunów zastępczych.
Fundacja EY chce, aby zorganizować to święto w kierunku wsparcia i promocji rodzinnej opieki zastępczej, nie łącząc go z pobliskim Dniem Dziecka. Zależy im, aby w ramach organizacji obchodów tego dnia zawiązały się partnerstwa między instytucjami samorządowymi, a rodzicami zastępczymi lub wspierających ich organizacjami pozarządowymi.

Organizatorzy przewidzieli na dofinansowanie zgłaszanych projektów 60 000 zł. Na jeden projekt można otrzymać maksymalnie 6 000 zł. Trzeba zapewnić wkład własny (co najmniej 15% wartości projektu). 

Organizatorzy zapraszają do konkursu:
 • rodziny zastępcze, 
 • rodzinne domy dziecka, 
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje publiczne (samorządowe i państwowe tj. PCPR, Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej, MOPR, MOPS) wspierające opiekunów zastępczych i dzieci przez nie przyjęte.
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00:
 • elektroniczną wersję wniosku aplikacyjnego (w formacie doc.) na adres: agata.skalec@pl.ey.com - z tytułem wiadomości: DRZ_(nazwa wnioskującego z podaniem miejscowości) np. DRZ_PCPR Maków Mazowiecki lub DRZ_Fundacja Warszawa) oraz zeskanowaną wersję wniosku wraz z podpisami. Telefonicznie należy potwierdzić jego otrzymanie przez Fundację EY.
 • pozostałe załączniki (zgodnie z wykazem, który znajduje się na końcu wniosku).

Informacje podałam za serwisem OCOP i stroną Fundacji EY. Pod koniec tej ostatniej strony znajdziecie kryteria oceny wniosków, a wcześniej linki do dokumentów konkursowych:
Dodatkowych informacji może Wam udzielić Agata Skalec,  email: agata.skalec@pl.ey.com tel. (022) 557 66 93.

wtorek, 10 kwietnia 2018

Fundraising dla każdego - webinarium

11 kwietnia 2018 r. o godzinie 19:00 rozpocznie się webinarium "Fundraising dla każdego". Agnieszka Binkiewicz zaplanowała poniższe tematy:
 • Ogólne zasady komunikacji z otoczeniem
 • Od ogółu do szczegółu – teoria i praktyka fundraisingu
 • Przykłady kampanii fundraisingowych
 • Potencjał Facebooka w pozyskiwaniu środków
Informacje podałam za stroną Idea Fair Play. Znajdziecie tam zielony przycisk "Zapisz się na webinar".

poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Globalnie w bibliotekach - nabór do programu i webinarium

Od godziny 14:00 w dzisiejszym dniu - 9 kwietnia 2018 r. ma być otwarty formularz online, po wypełnieniu którego biblioteka może się zgłosić do programu „Globalnie w bibliotekach”. Realizuje go Polska Akcja Humanitarna we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Organizatorzy chcą zaangażować społeczności bibliotek do udziału w dyskusji o pomocy humanitarnej. Chcą, żebyśmy wspólnie się zastanowili nad tym, w jaki sposób myślimy o pomocy humanitarnej i ludziach, którym pomoc jest udzielana.

Każda biblioteka, która się zakwalifikuje do programu otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych, skupionych wokół refleksji na temat pomocy humanitarnej oraz globalnych wyzwań, na które pomoc humanitarna odpowiada. Będą to:
 • Karty Dyskusji dla dorosłych i młodzieży, 
 • scenariusz warsztatu dla dzieci,
 • zestaw plakatów edukacyjnych. 
Formularz online ma być aktywny do 20 kwietnia 2018 r. Organizatorzy przyjmą 50 bibliotek i będą to pierwsze biblioteki, które w formularzu online zadeklarują chęć wykorzystania materiałów edukacyjnych i zorganizowania na ich podstawie do 26 czerwca 2018 r.:
 • spotkania dyskusyjnego dla dorosłych i młodzieży, opartego na Kartach Dyskusji
i/lub
 • warsztatu dla dzieci opartego na scenariuszu zajęć.
Informacje podałam za serwisem biblioteki.org. Tam znajdziecie opisy poszczególnych materiałów, które maja otrzymać biblioteki oraz link do podręczniki „Dobre spotkanie. Jak to zrobić?” i poradnika "Dobra dyskusja. Wskazówki dla bibliotek". Są tam również linki do dokumentów programowych:
Biblioteki będą umieszczały relacje ze spotkań na swoich stronach oraz wysyłały relacje do organizatorów (do 30 czerwca 2018 r.) za pomocą formularza online. 

Więcej o programie wiedzą przedstawicielki organizatorów:
Wioleta Hutniczak: wioleta.hutniczak@pah.org.pl
Małgorzata Dąbrowska: malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl
9 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00 rozpocznie się webinarium otwierające program "Globalnie w bibliotekach". Będzie można posłuchać o programie oraz zadawać pytania. Możecie się zarejestrować na to spotkanie klikając w ten link.
Mamy dylemat. Dokładnie w tym samym czasie, czyli 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00 zaczyna się webinarium NCK: Reklama na Facebooku przy niskich budżetach. Cz. II: Jak promować się na FB – reklama płatna.niedziela, 8 kwietnia 2018

Płatna reklama na Facebooku - webinarium

9 kwietnia 2018 r. możecie wziąć udział w webinarium NCK "Reklama na Facebooku przy niskich budżetach. Cz. II: Jak promować się na FB – reklama płatna". To uzupełnienie informacji z poprzedniego webinarium  "Reklama na Facebooku przy niskich budżetach. CZ. I: Jak zaistnieć na Facebooku–dobre praktyki", którego zapis znajdziecie wśród archiwalnych nagrań NCK.

Tym razem Franciszek Georgiew podpowie Wam:
 • jak rozpocząć reklamę płatną na Facebooku i Instagramie, krok po kroku,
 • jak precyzyjnie określić w systemie reklamowym grupę osób, do której chcesz dotrzeć, 
 • jakie budżety warto przeznaczyć na reklamę na Facebooku i Instagramie i jak tymi budżetami zarządzać.Informacje podałam za newsletterem NCK i stroną z webinariami NCK. Znajdziecie tam link, pod którym możecie się zarejestrować na opisane webinarium.Również 9 kwietnia 2018 r. ale o godzinie 19:00 rozpocznie się webinarium "Zmiany w prawie wyborczym. Co nas czeka jesienią?"
organizowane w ramach akcji Masz Głos. Będzie poświęcone kwestiom związanym ze zmianami w Kodeksie Wyborczym. Dawid Sześciło opowie o tym:
 • Jak będzie wyglądała organizacja wyborów samorządowych?
 • Co zmieniło się w zasadach głosowania? Co zmieniło się w zasadach prowadzenia kampanii wyborczych?
 • Na co muszą zwracać uwagę kandydaci w wyborach? Kim są obserwatorzy społeczni i jakie uprawnienia im przysługują?
 • Kim są urzędnicy wyborczy?  kto ich powołuje? Jakie stawia się im wymagania?
Możecie się zarejestrować na webinarium klikając w ten link.  Później wejdziecie na spotkanie pod tym linkiem. Możecie też obejrzeć nagranie wcześniejszego webinarium, podczas którego Dawid Sześciło mówił o tym "Co nas czeka po wyborach? Nowe narzędzia dla radnych i mieszkańców".

sobota, 7 kwietnia 2018

Darmowy bezprzewodowy internet w Twojej gminie - program WiFi4EU

Każda z 8 tysięcy wybranych gmin z 28 państw Unii Europejskiej może otrzymać bon o wysokości 15 tysięcy euro z programu WiFi4EU. Tyle może być pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Zwycięska gmina może przeznaczyć środki na:
 • zainstalowanie hotspotów Wi-Fi oraz sam sprzęt,
 • modernizację starego sprzętu i zastąpienie poszczególnych urządzeń nowocześniejszymi i lepszymi,
 • częściowe sfinansowanie projektu o wyższej wartości.
Gmina musi z własnego budżetu opłacać przez co najmniej 3 lata:
 • abonament połączenia do Internetu,
 • koszty konserwacji sprzętu,
 • koszty procedury przetargowej.
Wykaz polskich gmin (lub równorzędnych podmiotów administracji lokalnej) uprawnionych do składania wniosków możecie obejrzeć pod tym adresem. Zwróćcie uwagę, że są one wpisane w dwóch kolumnach. Łatwo nie zauważyć tych z prawej strony.

Wnioski będzie można składać (w języku angielskim) od godziny 13:00 15 maja 2018 r. Gminy mają być wybierane według kolejności zgłoszeń (składania wniosków). Już teraz można się rejestrować na stronie programu WiFi4EU. Komunikaty są tam w języku angielskim. Jest też polska strona programu: http://www.wifi4eu.pl/. Tam znajdziecie informacje o programie w języku polskim. Jednak do rejestracji polski serwis przekieruje Was do oficjalnej strony w języku angielskimPlanowane jest ogłoszenie czterech lub pięciu zaproszeń do składania wniosków w ramach tego programu. Tylko zarejestrowane podmioty będą mogły złożyć wniosek o bon.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że oficjalny portal programu nie został jeszcze otwarty, ale zaprasza też do wypełnienia formularza informacyjnego o WiFi4EU. Jeśli wyślecie w nim swoje dane, możecie najszybciej otrzymać nowe informacje o programie.

Informacje podałam za serwisem Good Books, oraz polską i angielską stroną programu WiFi4EU. Gminy będą musiały wskazać skupiska życia publicznego, w których zainstalują darmowe WiFi, by służyły mieszkańcom i innym użytkownikom konkretnych miejsc. Na wskazanej stronie Good Books Joanna B. wskazuje 4 rodzaje takich miejsc wraz z przykładowym krótkim uzasadnieniem:
 • biblioteki,
 • miejsca turystyczne,
 • placówki edukacyjne,
 • place, skwery, deptaki, parki.
Organizatorzy na polskiej stronie programu wskazują też inne potencjalne lokalizacje:
 • urzędy, budynki publiczne,
 • teatry,
 • filharmonie,
 • szpitale i przychodnie
Ważne, by gmina wskazała/zgłosiła do programu miejsca użyteczności publicznej, w których nie ma dostępu do prywatnych ani publicznych sieci bezprzewodowych o podobnym charakterze.

Obecnie trwa proces rejestracji podmiotów, które będą mogły złożyć wniosek podczas kolejnych zaproszeń do składania wniosków właściwych. Proces rejestracji odbywa się tylko i wyłącznie na serwerach Komisji Europejskiej

piątek, 6 kwietnia 2018

O nieograniczonych możliwościach bibliotekarzy - seminarium EPALE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowe Biuro EPALE zapraszają na seminarium EPALE "Biblioteka dorosłego człowieka". O nieograniczonych możliwościach bibliotekarzy". 24 kwietnia 2018 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach będziecie mogli skorzystać z poniższego programu (pominęłam przerwę kawową i obiad):
 • Przestrzeń społeczna/Przestrzeń osobista. Poszukiwanie autorskich form pracy - Ewa Kokot, Biblioteka Śląska,
 • Międzypokoleniowy Klub Kobiet Aktywnych czyli miejsce bibliotecznej mocy - Karolina Suska, Biblioteka w Łaziskach,
 • "Kreatywne rodzicielstwo" - wpieranie kompetencji rodzicielskich poprzez działania biblioteczne - Monika Schmeichel-Zarzeczna, Ambasador EPALE, MBP w Lublinie, Natalia Kraszkiewicz, MBP w Lublinie,
 • Jakie aplikacje warto podpowiadać dorosłym w bibliotekach? O połączeniach między pasją do czytania, a potrzebami wyszukiwania informacji w sieci - Kamil Śliwowski, Otwarte zasoby,
 • Prezentacja Elektronicznej Platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE - Justyna Bednarz, Krajowe Biuro EPALE,
 • Same plusy dla bibliotek, czyli o korzyściach z udziału w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych - Karolina Milczarek, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
 • "Seniorzy w sieci wspomnień" - domowe archiwum cyfrowe i wykorzystanie nowoczesnych technologii w pielęgnowaniu historii rodzinnej - Monika Schmeichel-Zarzeczna, Ambasador EPALE, MBP w Lublinie,
 • Gry miejskie w pracy z dorosłymi w bibliotece - Karol Baranowski, PBW w Krakowie, WBP w Krakowie,
 • Dyskusja o różnorodności działań edukacyjnych dla dorosłych w bibliotekach - Moderator Monika Schmeichel-Zarzeczna, Ambasador EPALE, MBP w Lublinie.
Aby się uczestniczyć w seminarium musicie się zarejestrować na platformie EPALE. Wypełnione formularze rejestracyjne na to spotkanie należy wysyłać do 20 kwietnia 2018 r. W zaproszeniu napisano, że liczba miejsc jest ograniczona. Wygląda na to, że liczy się kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy mogą pokryć koszty podróży uczestników.  Dlatego na stronie z zaproszeniem na spotkanie znajdziecie linki do:
Informacje podałam za platformą EPALE.
Do Katowic niestety nie pojadę w tym czasie, ale pozdrawiam zaprzyjaźnionych prelegentów :)

 

Odjazdowy Bibliotekarz też świadczy o możliwościach tej grupy zawodowej. 9 czerwca 2018 r. w Łodzi odbędzie się Zjazd Odjazdowych Bibliotekarzy. Organizatorzy zdają sobie sprawę z tego, że termin Nocy Bibliotek może udaremnić przyjazd niejednemu Odjazdowemu, ale nie mogą tego spotkania przełożyć. Proszą o zagłosowanie w ankiecie na Facebooku - potrzebują informacji ile osób zamierza przyjechać, by mogli przyszykować odpowiednią liczbę miejsc. Zaplanowali warsztaty i poczęstunek dla uczestników. Udział w Zjeździe jest bezpłatny.

Ruszyły już zapisy do Odjazdowego Bibliotekarza 2018.