środa, 30 listopada 2016

Warsztaty dla liderów organizacji pozarządowych ze wsi i małych miasteczek

Fundacja Wspomagania Wsi organizuje w Łowiczu warsztaty:
 • 12-15 stycznia 2016 r. - Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw. Można się zgłaszać do 18 grudnia 2016 r. na formularzu zgłoszeniowym, który znajdziecie na dole tej strony;
 • 16-19 marca 2017 r. - Projekt. I co dalej? Można się zgłaszać do 5 lutego 2017 r. na formularzu zgłoszeniowym, który znajdziecie na dole tej strony;
 • 30 marca - 2 kwietnia 2017 r. - Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową. Można się zgłaszać do 28 lutego 2017 r. na formularzu zgłoszeniowym, który znajdziecie na dole tej strony;
Mogą się na nie zgłaszać przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji dzialających na rzecz swojej społęczności wsi i miasteczek do 6 tysięcy mieszkańców (szczegóły są pod linkami do formularzy zgłoszeniowych na każde ze szkoleń). Organizatorzy zapewniają moclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Nie refundują kosztów podróży.

Warsztaty organizowane są cyklicznie, a nabór na nie ogłaszany jest co kwartał. Szczegółowy terminarz, daty zamknięcia naboru oraz formularze zgłoszeniowe znaleźć można na stronie Fundacji.
Informacji na temat warsztatów udziela Monika Słotwińska-Łychota:
Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie: 

wtorek, 29 listopada 2016

Emerging Bands Contest

Do 4 stycznia 2017 r. zespoły muzyczne złożone z młodych muzyków mogą się zgłaszać do konkursu, w którym nagrodą jest zagranie 30-minutowego koncertu w trakcie festiwalu YO!Fest. To jedna z imprez towarzyszących Europejskiemu Wydarzeniu Młodzieżowemu (EYE) 6-7 lutego 2017 r. w Maastricht (Holandia).

Mogą to być zespoły z krajów UE/EFTA oraz kandydujących do członkostwa. Nie może być w nich więcej niż 6 członków, a żadem z nich nie może mieć więcej niż 30 lat. Dodatkowo średnia ich wieku nie może przekroczyć 26 lat. Powinni wykonywać muzykę „przystępną dla szerokiego grona słuchaczy”.

Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia oraz 50 euro honorarium dla każdego członka zespołu.

Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie w języku angielskim na stronie festiwalu. Jest tam, między innymi, filmik, który pokaże Wam, czego można się spodziewać po festiwalu YO!Fest.

Czy są w Waszej okolicy zespoły muzyczne?

poniedziałek, 28 listopada 2016

Fundusz Sektora 3.0

Do 4 grudnia 2016 r. można się zgłaszać do udziału w Hackatonie Funduszu* Sektora 3.0, który się odbędzie 10-11 grudnia 2016 r. w Krakowie.

Fundusz Sektora 3.0 wspiera tworzenie nowych narzędzi online, których odbiorcami będą organizacje non profit. Hackaton (zorganizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) to dwa dni intensywnej pracy, w trakcie której uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć nowe narzędzia online, a następnie zespoły złożone z przedstawicieli organizacji pozarządowych i programistów stworzą i zaprezentują koncepcję Projektu, oraz wykonają działający prototyp zawierający podstawowe funkcjonalności Projektu. Komisja Ekspertów wybierze najlepsze koncepcje (prototypy nowych narzędzi oraz modele biznesowe). Będą one mogły uzyskać  pomoc przy dalszej pracy nad projektem - ten etap akcji nosi nazwę "Inkubacja". Wtedy mają powstać finalne Aplikacje Projektowe. Będą one mogły uzyskać dofinansowanie do 50 000 zł netto na realizację i wdrożenie Projektu. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym - środki pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Można uzyskać z Ministerstwa Spraw Zagraniczych zaświadczenie uprawniające do odzyskania tego kosztu albo zakupów bez podatku VAT.
W tym roku organizatorzy czekają na rozwiązania w trzech obszarach (przykładowe zakresy funkcjonalności znajdziecie w Regulaminie Funduszu):
 • Wymiana wiedzy, doświadczeń i praktyk - Rozwiązanie ułatwiające organizacjom przekazywanie wiedzy i zasobów wewnątrz zespołu, a także z otoczeniem zewnętrznym;
 • Obsługa i realizacja wydarzeń - Narzędzia mające na celu ułatwienie organizacjom zarządzanie relacjami z uczestnikami oraz usprawnienie organizacji i realizacji wydarzeń;
 • Zarządzanie danymi w organizacji - Nowy, prosty sposób na porządkowanie, przetwarzanie i analizowanie danych, na których pracują organizacje.
Efektem prac powstałych w ramach projektu mogą być:
 • aplikacja mobilna,
 • aplikacja webowa,
 • gra komputerowa,
 • gra na urządzenia mobilne,
 • strona internetowa,
 • narzędzie do wizualizacji,
 • inne technologiczne narzędzia i aplikacje.
Informacje podałam za artykułem na stronie technologielokalnie.ngo.pl. Więcej szczegółów znajdziecie w serwisie Funduszu Sektora 3.0. Tam znajdziecie program spotkania oraz opisy członków Komisji. Generalnie w pierwszym dniu będą prezentacje otwierające i rozpoczęcie prac nad wybranymi koncepcjami, które potrwają do końca dnia i mogą być kontynuowane przez cała noc oraz drugiego dnia. Wyniki zostaną zaprezentowane Komisji, która wybierze zwycięskie koncepcje. 

* Na  dole strony jest link do Regulaminu Funduszu Innowacji w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie 2016-17” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dodatkowych informacji udziela Patryk Betcher z FRSI: patryk.betcher@frsi.org.pl

Ostatnio o Funduszy Innowacji pisałam w postach: Im więcej gram, tym więcej mam oraz TechKlub o grywalizacji
O innym spotkaniu podobnym do opisanego hackatonu, czyli o imprezie Startup weekend Olsztyn  i wygranej  projektu Slavic monsters  wspominałam w poście Majówka z Bajkostworami.

niedziela, 27 listopada 2016

Nowy przewodnik po programie Erasmus+

Kiedy nieduża instytucja albo organizacja przymierza się do projektu międzynarodowego, przeszkodą bywa konieczność zrozumienia dużej ilości dokumentów w języku obcym. Czasami jest łatwiej, bo chociaż w spornych sytuacjach (gdy pojawią się różnice miedzy wersjami językowymi) decyduje wersja angielska, to wśród dokumentów programu Erasmus + można znaleźć Przewodnik po programie w 14 wersjach językowych, w tym w języku polskim.

Na tej samej stronie znajdziecie Zaproszenie do składania wniosków w tym programie w roku 2017. Są w nim podane, między innymi, terminy składania wniosków w poszczególnych działaniach (od 2 lutego do 4 października 2017 r.)..

sobota, 26 listopada 2016

Kurs edukacyjny "Polacy, Ukraińcy, Żydzi – historia i współczesność"


Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Ukraiński Dom w Warszawie zapraszają na kurs edukacyjny "Polacy, Ukraińcy, Żydzi – historia i współczesność". Zaproszenie jest skierowane zarówno do obywateli polskich, jak i ukraińskich. Kurs będzie się odbywał w języku polskim w Warszawie między 4 grudnia 2016 r. a 22 lutego 2017 r. Udział w kursie jest bezpłatny. Osoby przesyłające zgłoszenia zobowiązują się do wzięcia udziału we wszystkich częściach programu:
 • 4 grudnia (niedziela), godz. 13.00-18.00 - Warsztaty wprowadzające, zajęcia odbędą się częściowo na wystawie stałej Muzeum POLIN. Prowadzący: Myroslava Keryk (Fundacja „Nasz Wybór”/Ukraiński Dom), Michał Majewski (kierownik Sekcji Edukacji Historycznej, Muzeum POLIN) i Małgorzata Waszczuk (specjalistka ds. edukacji, Muzeum POLIN)
 • 7 grudnia (środa), godz. 17.30-20.00 - Spotkanie dotyczące relacji polsko-ukraińskich w latach 1920-1950
 • 14 grudnia (środa), godz. 17.30-20.00 - Spotkanie kultur i religii - tradycje świętowania
 • 21-22 stycznia (sobota-niedziela), godz. 11.00-18.00 - Warsztaty antydyskryminacyjne
 • 25 stycznia (środa), godz. 17.30-20.00 - Współczesne formy upamiętniania historii – spotkanie z ukraińskim historykiem i publicystą dr Vasylem Rasevychem z Instytutu Ukrainoznawstwa im. Ivana Krypiakewycza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.
 • 1 lutego (środa), godz. 17.30-20.00 - Historie lokalne – przeszłość, upamiętnianie i współczesność
 • 8 lutego (środa), godz. 17.30-20.00 - Migranci z Ukrainy w Warszawie – spotkanie z socjolożką Myroslavą Keryk, Fundacja „Nasz Wybór”/Ukraiński Dom
 • 22 lutego (środa), godz. 17.30-20.00 - Pamięć o Krymie i Donbasie – spotkanie z Andrijem Dostlewem i Liją Dostlewą – kuratorami wystawy „Rekonstrukcja pamięci”
Formularze zgłoszeniowe można wypełniać zarówno po polsku, jak i po ukraińsku. Należy je wysłać do 27 listopada 2016 r. na adres mailowy: mwaszczuk@polin.pl
Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie  Muzeum POLIN. Stamtąd wzięłam program kursu.

piątek, 25 listopada 2016

Konkurs "Maluch plus" 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs „MALUCH plus” 2017 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”. Na ten program przewidziano 151 000 000 zł.

O dofinansowywanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty działające na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.:
 • gminy,
 • osoby fizyczne, 
 • osoby prawne (w tym uczelnie),
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 Wnioski można składać w dwóch terminach w zależności od wybranego modułu:
 • moduł 1 – do 16 grudnia 2016 r.;
 • moduł 2 – do 9 grudnia 2016 r.;
 • moduł 3 – do 9 grudnia 2016 r.;
 • moduł 4 – do 9 grudnia 2016 r.
Planowane projekty powinny zawierać działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Są one ujęte w czterech modułach:
 • Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania;
 • Moduł 2
  •  dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;
  • dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych;
 • Moduł 4 (dla podmiotów niegminnych) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania.
Biblioteki zapewne nie znajdą się wśród kwalifikowanych beneficjentów i nie będą składały wniosków w tym programie, ale mogą informować gminy o takich możliwościach i wspierać  wnioskodawców w przygotowaniu i realizacji zadań.

Informacje o konkursie znalazłam w serwisie OCOP. Więcej szczegółów jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na dole tej strony znajdziecie linki do dokumentów konkursowych.

czwartek, 24 listopada 2016

Lekcje o Funduszach Europejskich - kolejna edycja


Do 16 grudnia 2016 r. nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika i szkoły zawodowe) w Polsce Wschodniej (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) mogą zgłaszać klasy do udziału w akcji Lekcja o Funduszach Europejskich. Hasłem przewodnim tej edycji jest Przedsiębiorczość.

 • Nauczyciele przeprowadzą 45-minutowe lekcje w oparciu o scenariusz oraz specjalnie przygotowany komiks. 
 • Młodzież dowie się między innymi, w jaki sposób Fundusze Europejskie mogą pomóc im przekuć swoje pomysły w innowacyjny biznes.
 • Na zakończenie każdych zajęć zostanie przeprowadzony konkurs – uczniowie, którzy najszybciej rozwiążą zadania, otrzymają drobne upominki. 
 • Nauczyciele zaangażowani w projekt otrzymają dyplomy oraz wezmą udział w losowaniu nagród, które będą przydatne w pracy z uczniami.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z powiadomieniem w dotyczącym przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu) nauczyciele powinni przesłać w wersji papierowej na
adres biura Wykonawcy :
Exacto Sp. z o.o.
ul. Siemieńskiego 20, lok. 38
35-234 Rzeszów

Informacje podałam za  Serwisem Programu Polska Wschodnia. Znajdziecie tam miedzy innymi linki do dokumentów akcji:
Z biurem projektu można się kontaktować mailowo: lekcja@exacto.pl
Relacje z lekcji przeprowadzonych w poprzednich edycjach akcji są dostępne na stronie Programu Rozwój Polski Wschodniej. Znajdziecie tam także materiały dla nauczycieli.

środa, 23 listopada 2016

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży - nowy konkurs

Do 30 grudnia 2016 r. instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów wymiany i współpracy młodzieży oraz pracowników i organizacji młodzieżowych do Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Z konkursu są wykluczone podmioty komercyjne nastawione na zysk. 

Osoby zainteresowane aplikowaniem mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 5 grudnia 2016 r. w Warszawie - w Domu technika NOT. Zgłoszenia na spotkanie można wysyłać w formularzu online do 1 grudnia 2016 r.

Projekty muszą być zrealizowane między 1 kwietnia a 30 października 2017 r. 

Można je planować w jednym z dwóch formatów:
 • Format 1: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
 • Format 2: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.
Formaty różnią się od siebie rodzajem i metodologią realizowanych działań, jak również systemem dofinansowania. Dokładniejsze informacje znajdziecie w dziale Zasady formalne
 • W formacie 1 projekty powinny angażować młodzież w wieku 13–30 lat, od 10 do 24 osób, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (górny limit wiekowy nie dotyczy liderów i opiekunów).
 • W formacie 2 uczestnikami projektów może być młodzież w wieku 13–30 lat, ale projekt może być także realizowany tylko przez pracowników młodzieżowych (których nie obowiązuje górny limit wiekowy). Liczba uczestników: nie mniej niż 10 osób, z wyłączeniem opiekunów.
Planowany projekt musi opierać się na jednym wybranym przez wnioskodawcę priorytecie. W 2017 r. priorytety Funduszu to:
 • Promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi;
 • Promowanie tolerancji i empatii wobec mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce i na Litwie;
 • Promowanie polsko-litewskiej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • Wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja wolontariatu
 • Promowanie 10-lecia działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży;(priorytet specjalny, w ramach którego zostanie wybranych 10 projektów, które zostaną wpisane w oficjalny kalendarz obchodów 10-lecia).
Wnioski należy wysyłać:
 • w systemie on-line (trwają nad nim prace - ma zostać uruchomiony z końcem listopada 2016 r.) do operatora - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wzory wniosków (osobno dla formatu 1 i formatu 2) można znaleźć na stronie programu w dziale Dokumenty
 • oraz w wersji papierowej (drukowanej z systemu), podpisanej przez odpowiednie osoby, na adres wskazany poniżej do dnia wskazanego co roku w konkursie wniosków.
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  z dopiskiem PLFWM
Grupa koordynująca działania projektu (niezależnie od tego czy wysyła ludzi do drugiego kraju, czy przyjmuje gości u siebie) wnioskuje o dofinansowanie swojej Narodowej Instytucji Zarządzającej o środki finansowe na całość projektu, w tym także dla grupy partnerskiej. 

Budżet wniosku wypełniany jest w EUR, a następnie automatycznie przeliczany po kursie z pierwszego dnia ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc listopad 2016 1 EUR = 4,3307 PLN. Po otrzymaniu dofinansowania Narodowa Instytucja Zarządzająca wypłaci beneficjentom 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po rozliczeniu projektu. Więcej szczegółów o finansowaniu znajdziecie w dziale Zasady finansowe. W Najczęściej zadawanych pytaniach są też odpowiedzi dotyczące umowy finansowej. Zwróćcie uwagę, że ten dział jest podzielony na informacje dotyczące Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Osobno opisane są też zasady jakościowe.

Informacje o konkursie znalazłam w serwisie EuroDesk Polska. Więcej szczegółów przejrzałam w bazie EuroDesku oraz na stronie http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl. Warto zajrzeć do działu Najczęściej zadawane pytania. Pytania do organizatorów można wysyłać online pod tym adresem.

wtorek, 22 listopada 2016

Myśl nieszablonowo, działaj innowacyjnie

To hasło, które bardzo mi odpowiada. A jest to tytuł szkolenia, które się odbędzie 30 listopada 2016 r. przy ul. Brackiej 25 w Warszawie w godzinach 9.15-16.00. Będzie ono poświęcone nowatorskim działaniom w projektach kulturalnych i kreatywnych

Można się zapisywać na formularzu zgłoszeniowym do 25 listopada 2016 r. albo do wyczerpania miejsc. Przy okazji można zaznaczyć swoją chęć otrzymywania newslettera programu Kreatywna Europa komponent Kultura. Z tego newslettera dowiedziałam się o wspomnianym seminarium.

Przeczytacie o nim na stronie Kreatywnej Europy oraz na Facebooku.

Organizatorzy Creative Europe Desk zaprosili ekspertów z całej Polski, czynnych w obszarze wykorzystywania innowacyjnych strategii zarządzania, marketingowych czy promocyjnych oraz profesjonalistów testujących nowe technologie i eksperymentujących z multimediami. Zaprezentują oni przykłady działań z krajowych i z zagranicznych organizacji, a następnie wspólnie z uczestnikami wydarzenia porozmawiają o kierunku, propozycjach i możliwościach ich wdrożenia. Podzielą się także swoim warsztatem, doświadczeniem oraz narzędziami podczas praktycznej części seminarium.
 poniedziałek, 21 listopada 2016

Czy można grać w pracy?

Niedawno pisałam o webinarium NCK na temat grywalizacji. Niedługo powinien być dostępny jego zapis na stronie Narodowego Centrum Kultury. Dzisiaj widziałam tam nagrania 13 wcześnieszych webinariów.

Dzisiaj otwieramy grę Hanninal Lectur i perły w koronie, która jest przygotowaniem do konferencji bibliotekarzy z powiatu ostródzkiego zaplanowanej na 24 listopada 2016 r. w Ostródzie.

Uruchomione zostały też inne gry, które mogą zainteresować bibliotekarzy albo czytelników:
Przygotowywane są kolejne gry na darmowej platformie MamBoGram.pl. Wy też możecie tam przygotować własne grywalizacje. Bardzo jesteśmy ciekawi Waszych uwag i z przyjemnością pomożemy nowym autorom gier.

Jeśli będzie tych gier więcej i będą nas uczyły umiejętności przydatnych w pracy - to może praca będzie częściej przyjemnością i będziemy się uczyć grając... w pracy.

niedziela, 20 listopada 2016

Program "Wolontariat dla dziedzictwa" nabor projektów na 2017 r.

Do 30 listopada 2016 r. organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w ramach programu dotacyjnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa "Wolontariat dla dziedzictwa". To jedno z działań Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014 - 2017.

Organizatorzy liczą na:
 • zaangażowanie wolontariuszy do wykonywania zadań aktywizujących społeczności lokalne w zakresie poznawania i ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 • stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi sektorami działającymi na rzecz opieki nad zabytkami.
Niebawem na stronie systemu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) powinien zostać uruchomiony wniosek. Można wnioskować o dotacje od 10 000 zł do 40 000 zł. Trzeba zapewnić wkład własny  wysokości co najmniej 20% budżtu zadania.

Kluczowe działania zgłaszanych projektów powinny dotyczyć:
 • funkcji edukacyjnej dziedzictwa kulturowego,
 • wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako nośnika poszukiwania, zdobywania i przekazywania wiedzy,
 • pobudzania zainteresowani i chęci uczenia się,
 • pomagania w poznaniu i zrozumieniu dziedzistwa kulturowego,
 • dawania odbiorcom okazji do aktywnego udziału w renowacji lub rewaloryzacji zabytku,
 • wykorzystania roli dziedzictwa kulturowego do rozwoju turystyki lokalnej,
 • animacji społecznej,
 • działań związanych z popularyzacją dziedzictwa kulturowego,
 • zadań prowadzących do zabezepieczenia, utrwalenia i zachowania substancji zabytku,
 • prac pomocniczych przy dokumentacji i archiwizacji obiektów, dokumentacji źródłowej i terenowej.
 W § 6 regulaminu, który określa rodzaje kwalifikujacych się zadań wymieniono jedynie organizację obozów wolontariackich, służących zaangażowaniu społeczności lokalnych w poznawanie i ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie zgłaszane projekty się przyczyniać do osiągnięcia długotrwałych efektów:
 • stworzenia i/lub utrwalenia mechanizmów współdziałania organizacji pozarządowych, wolontariuszy i władz lokalnych oraz wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego;
 • wypracowanie wzorów ochrony dziedzictwa kulturowego i stworzenie katalogu dobrych praktyk;
 • aktywizacja lokalnej społeczności i jej integracja wokół wspólnego celu, jakim jest szeroko rozumiana ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego;
 • podniesienie kompetencji wolontariuszy i członków organizacji pzoarządowych w zakresie opieki nad dziedzictwem kulturowym;
 • zabudowanie społeczności i forum wymiany doświadczeń wokół wolontariatu na rzecz dziedzictwa.
Wnioski wysyła się online z systemu EBOI. Jeśli nie używacie bezpiecznego podpisu elektronicznego, drukujecie z EBOI "Potwierdzenie złożenia wniosku" i wysyłacie je do Narodowego Instytutu Dziedzictwa z dopiskiem na kopercie "Wolontariat na rzecz dziedzictwa". Dokładny adres znajdziecie na stronie 7 regulaminu.

Informacje podałam za serwisem OCOP. Znajdziecie tam między innymi link do regulaminu programu. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie programu. W tej zakładce O programie przeczytacie opis kolejnych kroków, któe trzeba wykonać, aby zożyć wniosek o dofinansowanie. Pytania możecie kierować do Agnieszki Gajc: agajc@nid.pl.

W poprzednim naborze do programu wpłunęło 25 wniosków,10 z nich otrzymało dofinansowanie, aż 10 miało błędy formalne. Listę tamtych wniosków znajdziecie w pliku z maja 2016 r. Mogą stanowić inspirację, szczególnie jeśli porozmawiacie z ich autorami. Warto także przejrzeć wniosek wzorcowy.

sobota, 19 listopada 2016

Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych

25 listopada 2016 r. w Olsztynie odbędzie się szkolenie pt. „Włącz się do gry! Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych”.

24 listopada 2016 r. w Olsztynie można się zgłosić na bezpłatne warsztaty tematyczne w zakresie:
 • Projekty edukacyjne (gr. I)
 • Tworzenie projektów partnerskich (gr. II)
Towarzystwo Amicus organizuje ten przegląd programów operacyjnych pod kątem dostępności dla organizacji pozarządowych. Mają być:
 • informacje dotyczące zmian w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013;
 • przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Departamentu EFS oraz Punktów Informacyjnych FE dostarczą najbardziej aktualnych informacji nt. planowanych konkursów;
 • przykłady przedsięwzięć realizowanych przez trzeci sektor w obecnej perspektywie;
 • na warsztatach:
  • możliwość dogłębnego omówienia tematu, 
  • skonsultowania własnej koncepcji projektu, 
  • wymiany doświadczeń z innymi osobami uczestniczącym w warsztacie;
 • po warsztatach:
  • możliwość konsultacji indywidualnych (trzeba się na nie zapisać).
Trzeba się zarejestrować na platformie edukacyjnej projektu, do której link znajdziecie pod tym adresem: www.ckngo.pl/blog/show-post/p/27 (ostatnia zakąłdka z prawej strony w górnym menu). 

Jest to pierwsze z cyklu ogólnopolskich działań edukacyjnych na temat możliwości aplikowania o fundusze europejskie przez organizacje pozarządowe w perspektywie 2014-2020, w ramach projektu "Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce" który jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus. Dalsza oferta obejmuje m.in.:
 • kolejne warsztaty tematyczne, 
 • webinaria (seminaria on-line), 
 • e-learning, 
 • bezpłatne doradztwo. 
Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Znajdziecie tam między innymi program szkolenia i warsztatów. Pytania możecie kierować a adres: rekrutacja@ckngo.pl

piątek, 18 listopada 2016

Grywalizacja - co, dla kogo, dlaczego?

Narodowe Centrum Kultury zapowiedziało na dzisiaj (18 listopada 2016 r. o godzinie 11:00) ostatnie w tym roku webinarium. Tym razem na temat grywalizacji. Marcin Mitzner bedzie mówił:
 • o tym, czym jest grywalizacja,
 • kiedy i jak ją stosować,
 • jak klasyfikować gry,
 • czemu nie zawsze warto grywalizować.
Na spotkanie można się zapisać pod tym adresem. Ja już o zrobiłam. Więcej o webinaraich NCK przeczytacie na stronie NCK. Na końcu wskazanej strony jest link do zapisów z wcześniejszych webinariów.

Po webinarium będzie można wziąć udział w grywalizacji i wygrać bezpłatne miejsce na szkoleniu "Grywalizacja w projektach animacyjnych" 28-30 listopada 2016 r. w Radziejowicach. To jest płatne szkolenie dlatego nie umieszczę o nim informacji w zakładce "Szkolenia". Informacje podałam za serwsiem NCK

czwartek, 17 listopada 2016

Konkurs "Tablety w Twojej bibliotece" - odsłona druga

Druga (obecna) edycja konkursu "Tablety w Twojej bibliotece" jest otwarta jedynie dla uczestników pierwszej edycji. Jeżeli braliście udział w tym konkursie w 2015 r. i macie kreatywny pomysł na rozwijanie mobilnych usług w bibliotece, możecie do 12 grudnia 2016 r. wysłąć w formularzu zgłoszeniowym 2 materiały:
 • multimedialną relację z dowolnych zajęć w bibliotece, przeprowadzonych z wykorzystaniem tabletów, 
 • opis pomysłu na nowy projekt lub działanie skierowane do mieszkańców i przeprowadzone z wykorzystaniem tabletów.
Organizatorzy (FRSI) przewidzieli 9 nagród pieniężnych w formie dotacji: 
 • za zajęcie I miejsca – 3 nagrody o wartości 10000 zł każda,
 • za zajęcie II miejsca - 3 nagrody o wartości 8000 zł każda,
 • za zajęcie III miejsca - 3 nagrody o wartości 5000 zł każda.
Nagrody (dotacje) będzie można przeznaczyć na zakup tabletów, akcesoriów, aplikacji mobilnych albo innych urządzeń obsługiwanych za pomocą tabletów, np. robotów do nauki programowania.

Wcześniej trzeba się zapoznać z regulaminem konkursu. Znajduje się w dwóch wersjach (word i PDF) na stronie biblioteki.org. Znajdziecie tam też link do wzoru umowy.

Jeżeli widzicie dla siebie szansę w tym konkursie, warto żebyście wzięli udział w webinarium 21 listopada 2016 r. o godzinie 10:00. Można się rejestrować klikając w link wskazany na stronie biblioteki.org. Informacji sprawie konkursu udziela Agnieszka Koszowska, tel. 722 002 019, agnieszka.koszowska@frsi.org.pl, która będzie o konkursie opowiadała podczas webinarium.

środa, 16 listopada 2016

I will read books every where

To jeden z napisów a koszulce, którą znalazłam na Facebooku i na Amazon. Obrazek facebookowy miał wtedy ponad 20 tysięcy udostępnień i 46 tysięcy różnych lajków.

W projektach często tworzymy/kupujemy różne gadżety promocyjne. Może brać przykład z istniejących propozycji?
Gdzie nie zajrzę, znajduję ciekawe przykłady. Leżę w domu, mówić prawie nie mogę, ale czytać - zawsze :)wtorek, 15 listopada 2016

Konferencja w Elblągu na temat wdrażania RPO

Spotkanie odbędzie się 24 listopada 2016 r. w Hotelu Elbląg w Elblągu (9:30 - 14:00). Podzielone jest na dwie części:
 • przedstawienie Programu RPO i stanu jego wdrażania,
 • panel dyskusyjny.
Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do 21 listopada 2016 r. Organizatorzy mailowo poinformują o wynikach rekrutacji. 

Informacje podałam za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znajdziecie tam miedzy innymi program spotkania. Spotkanie będzie nagrywane, a po montażu udostępnione na YouTube. Dodatkowe informacje możesz uzyskać w Departamencie Koordynacji Promocji: tel. (89) 512 51 84.

poniedziałek, 14 listopada 2016

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

22 listopada 2016 r. w Olsztynie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektów polsko-niemieckich. Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje je w siedzibie Urzędu (ul. Emilii Plater 1, s. 420 – Sala sesyjna) w godzinach 10:30-13:30.
 • Przedstawiciel Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży (PNWM) omówi:
  • warunki uczestnictwa w konkursie, 
  • zasady finansowania,
  • zasady korzystania z internetowego systemu składania wniosków. 
 • O realizacji wspólnych projektów opowiedzą również beneficjenci z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Organizatorzy oczekują na potwierdzenie uczestnictwa do 16 listopada 2016 r. Trzeba je wysłać mailem na adres d.ojrzynska@warmia.mazury.pl.

Informacje podałam za serwisem OCOP.  Jest tam między innymi link do programu spotkania.


Na stronie Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży możecie znaleźć informacje o dotacjach PNWM. Sa tam też inne zaproszenia, np. na warsztatowe szkolenie „W tej zabawie jest metoda!“. PNWM zaprasza na nie nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup młodzieżowych, pracowników i wolontariuszy z różnych organizacji, aktywnie zajmujących się międzynarodową wymianą młodzieży od 25 do 28 stycznia 2017 r. w Fundacji Brücke/Most w Dreźnie (Saksonia, Niemcy).


niedziela, 13 listopada 2016

Od czego zależy premia?

Szukając inspiracji dotyczących ścianek lego znalazłam na stronie pulsHR.pl artykuł "Od czego zależy premia prezesa Lego? Od tego, czy pracownicy są zadowoleni". Jørgen Vig Knudstorp - menedżer firmy produkującej zabawki zdradził, że ponad 2/3 jego pensji jest zależne nie od rentowności, tylko od tego, czy pracownicy i klienci są zadowoleni.
A jak jest u Was? Czy wiecie od czego zależy Wasza premia?

Na ostatnim zjeździe sieci LABIB odwiedzaliśmy, wysłuchałam inspiracji Szymona Wałowskiego o planach, jakie ma ich makerspace w bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu.  Mają roboty, mikrokontrolery i zestawy do haftu. Postanowili zdobyć ściankę LEGO. Szymon podaje kilka przykładów zastosowania ścianki:
 • jest doskonałym sposobem zachęcania gości biblioteki do kreatywnej zabawy i swobodnej twórczości na większą i mniejszą skalę;
 • doskonale może się sprawdzać jako tablica ogłoszeń;
 • może się przydać jako tablica do prezentowania różnych zagadnień podczas zajęć w bibliotece. 
Jak ją przygotować? Oto rady Szymona:

Wystarczy tablicę korkową pozbawić ramki, a na niej przykleić przy pomocy kleju do tapet cztery podkładki LEGO (dwie na szerokość i dwie na wysokość), takie, które umożliwiają układanie na nich klocków i tworzenie z nich napisów, obrazków czy innych „instalacji”. Aby uzyskać klocki, które posłużą do budowy wielu niezwykłych kreacji zwróciliśmy się do naszych uczniów z prośbą o wsparcie. Zbiórka trwa do końca listopada, ale już teraz udało nam się uzbierać sporą ilość klocków. 

Szymonie, dziękuję :) Poniżej kilka fotek i linków, które są wynikiem Twojej wypowiedzi i moich wędrówek w necie.

Wyobrażam sobie w bibliotece Ściankę Czytelników, czyli ścianę, którą co jakiś czas aranżują sami czytelnicy:
 • w trybie ciągłym - np. ściana z podkładów pod klocki lego. Do dyspozycji czytelników warto wtedy oddać sporo różnych klocków, z których będą na bieżąco tworzyć swoje obrazy. Można by też wyposażyć salę w dodatkowe elementy logo, jak lampy, czy ścianki działowe. 


   za DECOBLOG za Google. A gdyby tak napisać Biblioteka? Albo CzytaMy? Za Pinterest.


 • raz na jakiś czas (co miesiąc albo co kwartał...) - stała albo wymienialna ściana (duża dykta...), na której czytelnicy tworzą swoje instalacje. Tworzą przez tydzień / miesiąc. Instalacja jest prezentowana przez kolejny miesiąc. Potem inna grupa / osoba tworzy nową instalację. Wszystkie są prezentowane w wirtualnej galerii. Takie ściany bywają w przestrzeni miejskiej, jak choćby ściana z muralami przed Małopolskim Ogrodem Sztuki w Krakowie.
 

za
 

za