środa, 25 kwietnia 2018

Sektor 3.0

Pisałam już o Nagrodzie Sektor 3.0. Dzisiaj piszę o rejestracji otwartej już na to wydarzenie. To już kolejne duże ogólnopolskie wydarzenie dotyczące wykorzystania nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych. Zaplanowano prezentacje, praktyczne warsztaty, pokazy technologii. Wśród prelegentów są:
 • Emma Lacey-Bordeaux, CNN (USA),
 • Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji,
 • Krzysztof Jonak, Intel,
 • Sands Fish, MIT Media Lab (USA),
 • Janina Ochojska, Polska Akcja Humanitarna,
 • Michał Szafrański, Jakoszczedzacpieniadze.pl,
 • Mohamed Jimale, Ari Farm (SOM),
 • Piotr Kraśko, TVN,
 • Carolina Alvarez Tejada, Causa y Efecto (COL),
 • Jairus Khan, Mozilla (CAN),
 • Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Rejestrować się na spotkanie można na tej stronie. Pierwsza pula miejsc już została wyczerpana. 26 kwietnia 2018 r. zostanie otwarta druga pula. Jeszcze jest szansa, żeby zdążyć zarezerwować sobie miejsce.


Informacje podałam za serwisem Sektora 3.0. Znajdziecie tam też informacje o poprzedniej edycji (z 2017 r), a w niej linki do relacji ze spotkań w latach 2014, 2015 i 2016.

27 kwietnia 2018 r. w Galerii DOBRO w Olsztynie (ul. Stare Miasto 24/25, godzina 19:00) możecie wziąć udział w happeningu  gastro-wizualnym "Szczęście i sukces leżą na talerzu wystarczy je zjeść". Brokat Films, czyli brokatowy duet jutubowy Sasa&Joasia otwierają Salon Odnowy Żywieniowej. Sasa Lubinska ma pokazać, jak w prosty ale finezyjny sposób zrobić pierwszy krok i osiągnąć w życiu SSP: Sukces! Szczęście! Przyjemność!
Joasia Potatovitch ma być przykładem takiego sukcesu. Opis spotkania wydaje się intrygujący. Mają być ulubione piosenki, garsonki i bulgotania.  Informacje podałam za stroną Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Program Dostępność Plus 2018-2025

Program Dostępność Plus 2018-2025 to inicjatywa Rządu, której celem jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Sposobem na tę zmianę ma być poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

23 kwietnia podpisano Partnerstwo na rzecz dostępności. Na stronie z tą informacją podano, że w konsultacjach społecznych i międzyresortowych wpłynęło dużo uwag. Program ma być przyjęty uchwałą Rady Ministrów do końca pierwszej połowy roku. Będzie wspierał 8 obszarów:
 • Architektura;
 • Transport;
 • Edukacja;
 • Służba zdrowia;
 • Cyfryzacja;
 • Usługi, w tym zwiększenie dostępu do aktywnego wypoczynku, kontaktu z kulturą i kontaktów społecznych – poprawa dostępności obiektów turystycznych, sportowych, terenów rekreacyjnych (plaże, parki, place zabaw), zabytków i miejsc kultury (teatry, kina, galerie);
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw, w tym utworzenie 5 centrów testujących, w których firmy będą mogły przetestować pomysły na produkty oraz centrów prezentacji produktów dla potencjalnych nabywców, inwestorów i klientów;
 • Koordynacja, w tym odrębny ośrodek koordynujący i odrębna ustawa horyzontalna o dostępności. 
Na finansowanie program przewidziano 23 miliardy zł. Mają być wydatkowane w ciągu 8 lat, zaczynając od tego roku (2018-2025). Wydaje się, że to finansowanie obejmuje wcześniej zapowiadane programy takie, jak np. Mieszkanie Plus.

Więcej szczegółów znajdziecie na Portalu Funduszy Europejskich.

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Program Czechy Polska - nowy nabór

Do 30 czerwca 2018 r. można składać koncepcje projektów do konkursu w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska, w ramach 2. osi priorytetowej „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”. To pierwszy etap konkursu, w którym wnioskodawcy otrzymają informację zwrotną, czy planowane przez nich działania są zgodne z celami programu. Na tej podstawie będą mogli podjąć decyzję, czy swoje koncepcje stosownie skorygują i będą składać wniosek, czy zrezygnują z dalszych prac. Pełny projekt trzeba będzie złożyć do 30 września 2018 r.

Zgłaszane projekty powinny wzmacniać markę turystyczną polsko-czeskiego pogranicza. Mogą to być innowacyjne kampanie marketingowe oraz wspólne transgraniczne produkty turystyczne. Na konkurs przeznaczono 4 miliony euro. Trzeba zapewnić wkład własny o wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty zajmujące się zarządzaniem kierunkami i markami turystycznymi:
 • Po polskiej stronie mogą to być podmioty, które mają:
  •  ważny średniookresowy dokument strategiczny lub są objęte średniookresową strategia regionalną, dotyczący rozwoju turystyki na obszarze swojego działania; 
  • działającą platformę 3K (platforma współpracy, koordynacji i kooperacji partnerów, np. zespół doradczy/kolegium); 
  • działające i regularnie aktualizowane internetowe narzędzia marketingowe (np. strona www, facebook, youtube). 
 • Po czeskiej stronie mogą to być podmioty, które:
  • w momencie złożenia wniosku mają już certyfikat lub zgłosiły się do certyfikacji instytucji zarządzających destynacjami turystycznymi, realizowanej przez CzechTourism i przedłożą certyfikat najpóźniej przed podpisaniem umowy/decyzji o przydzieleniu dofinansowania;
  • jeśli mają formę prawną korporacji prawa handlowego (s.r.o, a.s.), to co najmniej 80% udziału w ich kapitale zakładowym posiadają podmioty publiczne i te podmioty publiczne mają co najmniej 80% udział w prawach do głosowania. Podmioty publiczne to kraje lub ich jednostki organizacyjne, gminy lub dzielnice miasta statutowego oraz ich jednostki organizacyjne, związki gmin, ewent. izb – z wyjątkiem izb zawodowych.
Zgłaszane projekty powinny wzmacniać markę turystyczną polsko-czeskiego pogranicza. Mogą to być innowacyjne kampanie marketingowe oraz produkty turystyczne.


niedziela, 22 kwietnia 2018

Międzynarodowy konkurs na esej

Do 15 czerwca 2018 r. młodzi ludzie w dwóch kategoriach wiekowych (do 14 lat oraz od 15 do 25 lat) mogą zgłaszać swoje eseje do International Essay Contest for Young People. Konkurs organizują UNESCO oraz Fundacja Pokoju Goi. Eseje powinny promować zrównoważony rozwój i pokój na świecie. Hasło przewodnie to "The Change I want to make". Maksymalnie w 700 słowach po angielsku, francusku lub niemiecku trzeba spisać swoje przemyślenia na temat tego, co młody człowiek chciałby zmienić w swojej szkole, w miejscu pracy, w kraju lub na świecie.

W obu kategoriach wiekowych mają być przyznane nagroda główna (900 $)  i dwie nagrody po 450$. Mają być też certyfikaty oraz nagrody rzeczowe i wizyta zwycięzców na ceremonii finałowej konkursu, która odbędzie się 23 listopada 2018 w Tokio w Japonii. Zaplanowano też darowizny i upominki dla 30 uczestników.

Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie (w języku angielskim) na stronie Goi Peace Foundation. Tam znajdziecie odpowiedzi na częste pytania.

sobota, 21 kwietnia 2018

Olsztyński Budżet Obywatelski na 2019 r.

Do 15 maja 2018 r. można zgłaszać wnioski z propozycjami projektów (osiedlowych i zintegrowanych) do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (OBO). Z efektów proponowanych projektów powinni móc skorzystać wszyscy mieszkańcy, zatem wszystkie propozycje powinny zakładać ogólnodostępność. To już VI edycja OBO. 
Do wykorzystania będzie znowu ponad 3,7 miliona złotych - na:
 • projekty osiedlowe (do 110 000 zł),
 • projekty zintegrowane - zaspokajające potrzeby mieszkańców więcej niż jednego osiedla (do 300 000 zł).
Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 15 rok życia. Wnioski mogą też składać organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie Olsztyna. Do realizacji będą wybierane projekty, które zdobędą największą liczbę głosów co najmniej 15-letnich mieszkańców/mieszkanek Olsztyna. Głosowanie odbędzie się między 10 a 23 września 2018 r. Głosujący mieszkaniec Olsztyna będzie mógł zagłosować jeden raz na jeden projekt zintegrowany i na jeden projekt osiedlowy.
Wcześniej Zespół Oceniający  dokona formalnej i merytorycznej oceny wniosków. Odrzucone zostaną wnioski zawierające projekty inwestycji zaplanowanych wcześniej przez gminę Olsztyn oraz generujące wysokie koszty utrzymania w latach następnych. Autorzy niektórych pomysłów mogą zostać poproszeni o ich uzupełnienie/poprawienie. Przed głosowaniem internetowym będą prowadzone spotkania i dyskusje z mieszkańcami na temat poszczególnych projektów.
Informacje podałam za serwisem Miasta Olsztyna. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie OBO. Stamtąd pochodzą:

piątek, 20 kwietnia 2018

Olsztyński quiz literacki

23 kwietnia 2018 r. o godzinie 17:00 w Planecie 11 (MBP) w Olsztynie możecie wziąć udział w Olsztyńskim Quizie Literackim jeżeli skończyliście już 13 lat. Organizatorzy zapewniają nagrody dla osób, które zajmą pierwsze trzy miejsca i losowane nagrody pocieszenia oraz upominki dla pięciu osób, które jako pierwsze zgłoszą się w Planecie w dniu zabawy.

Informację o konkursie podałam za stroną MBP w Olsztynie. Tam znajdziecie regulamin quizu.

Szlakiem Mikołaja Kopernika - konkurs informatyczny

Do 25 maja 2018 r. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia) z województwa warmińsko-mazurskiego mogą składać prace na konkurs informatyczny Szlakiem Mikołaja Kopernika”. 

Każdy może zgłosić jedną pracę z obszaru szeroko pojętych nowych technologii, np. aplikacje (w tym aplikacje mobilne), strony internetowe, gry, programy, robotyka/automatyka lub innych innowacyjnych rozwiązań informatycznych nawiązujących do życia, twórczości i działalności naukowej Mikołaja Kopernika. Praca może być wykonana samodzielnie lub grupowo.

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pokój nr 1. Można to zrobić osobiście albo za pośrednictwem poczty.

Nagrody zaplanowano w różnych grupach szkół i kategoriach wiekowych:
 • Szkoła podstawowa klasy 1-3:
  • I miejsce: 4 000 zł,
  • II miejsce: 3 000 zł,
  • III miejsce: 2 000 zł,
  • nauczyciel:
   • I miejsce: 500 zł,
   • II miejsce: 300 zł,
   • III miejsce: 200 zł;
 • Szkoła podstawowa klasy 4-7 / 2 i 3 Gimnazjum:
  • I miejsce: 4 000 zł,
  • II miejsce: 3 000 zł,
  • III miejsce: 2 000 zł,
   • nauczyciel:
   • I miejsce: 500 zł,
   • II miejsce: 300 zł,
   • III miejsce: 200 zł;
 • Szkoła średnia (licea, technika i szkoły branżowe I stopnia): 
  • I miejsce: 4 000 zł,
  • II miejsce: 3 000 zł,
  • III miejsce: 2 000 zł,
   • nauczyciel:
   • I miejsce: 500 zł,
   • II miejsce: 300 zł,
   • III miejsce: 200 zł.

Informacje podałam za  serwisem olsztyn.eu. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie warmia.mazury.pl. Znajdziecie tam: