poniedziałek, 23 października 2017

Programy MKiDN na 2018 r.

Nabór do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018 (z wyjątkiem już ogłoszonego programu Ochrona zabytków) odbędzie się w terminie do 15 stycznia 2018 r.

Taką informację podano na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od lat większość z tych konkursów była ogłaszana mniej więcej w październiku, z terminem końcowym zgłaszania projektów w pierwszym naborze do 30 listopada 2017 r. Tym razem terminy zostaną przesunięte z powodu konieczności dostosowania procedur Programów MKiDN do nowego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 1808). Weszło ono w życie 1 października 2017 r.

Zapowiedziano też, że regulaminy Programów MKiDN zostaną ogłoszone w listopadzie lub na początku grudnia 2017 r.

niedziela, 22 października 2017

Erasmus+ w szkolnictwie wyższym

7 listopada 2017 r. w Warszawie odbędzie się Dzień informacyjny "Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym. Akcja/działania wspierające współpracę polskich uczeslni z uczelniami w krajach partnerskich" - konkurs 2018.

Organizatorzy oczekują:
 • przedstawicieli szkół wyższych (nauczycieli akademickich, władz wydziałów, władz uczelni), którzy chcieliby pogłębić wiedzę na temat możliwości oferowanych przez program Erasmus+ w zakresie współpracy z krajami pozaeuropejskimi,
 • uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+, którzy chcieliby pozyskać ogólne informacje o projektach centralnych, aby przekazać je społeczności akademickiej własnych uczelni.
Informacje podałam za serwisem Erasmus+. Tam znajdziecie link do programu spotkania oraz do strony internetowej zawierające formularz zgłoszeniowy. Można się rejestrować do 29 października 2017 r. Pod tekstem programu znajdzie skierowania do lektury polecanej do przejrzenia przed spotkaniem.

sobota, 21 października 2017

Wiarygodość i wizerunek trenera - webinarium

Platforma EPALE, czyli ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie, zaprasza 25 października 2017 r. o godzinie 18:00 na webinarium Wiarygodność trenera - by wizerunek szedł w parze z wiedzą merytoryczną. Na webinarium można się zapisywać na stronie clikmeeting.pl. Poprowadzi je Renata Wrona.

Informacje podałam za platformą EPALE.

piątek, 20 października 2017

Instytucje kultury - ZIT bis Ełk

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury. Poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury - ZIT bis Ełk.

Instytucje kultury i organizacje pozarządowe (między innymi) będą mogły składać formularze aplikacyjne między 10 listopada 2017 r. a 17 listopada 2017 r. Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać w systemie LSI MAKS 2.
Wspierane będą: 
 • Rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.;
 • Inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłączanie jako integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej). 
Preferowane do dofinansowania będą projekty:
 • instytucji kultury ukierunkowane na działania regionotwórcze poprawiające czy budujące więzi, w zdecydowanej większości napływowej, słabo utożsamiającej się z województwem ludności;
 • stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.
Przed przygotowaniem wniosku aplikacyjnego trzeba przeczytać dokumenty konkursowe, w tym:
Trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Koszt całkowity projektu nie może przekroczyć 5 milionów EUR. Dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia, które umożliwią włączenie/utrzymanie zabytkowych obiektów instytucji kultury w wachlarzu produktów turystycznych województwa. Wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej insfrastruktury kulturalnej.
Informacje podałam za Portalem Funduszy Europejskich oraz za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zdjęcie powyżej pochodzi z portalu pixebay.

czwartek, 19 października 2017

Europejski Tydzień Kodowania

Do 22 października trwa w tym roku (2017) Europejski Tydzień Kodowania. Wspominałam o nim już w poście Meet and Code - do 400 euro na wydarzenia o kodowaniu

Na portalu biblioteki.org możecie skorzystać z nagrania webinarium Włącz się w Tydzień Kodowania. Może się przyda, by Was zachęcić już teraz do analogicznej akcji w przyszłym roku? Iwona Kolosek i Karolina Walecka z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego omawiają następujące tematy:
 • czym jest Europejski Tydzień Kodowania,
 • dlaczego warto się włączyć w tę inicjatywę,
 • jak w prosty i ciekawy sposób przeprowadzić zajęcia wprowadzające dzieci, młodzież (i nie tylko) w temat programowania, 
 • jak się zgłosić do Europejskiego Tygodnia Kodowania.

Scenariusze zajęć i inne materiały możecie pobrać z innej strony tego portalu. Jest o tym mowa w artykule Wpadnij i zachwyć się programowaniem – włączamy się w Tydzień Kodowania 2017!
Takie wskazówki mogą się przydać nie tylko podczas oficjalnego Tygodnia Kodowania. 

środa, 18 października 2017

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie? - szkolenia w Elblągu

Wkrótce odbędą się 2 dwudniowe szkolenia Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020? Szkolenie dla początkujących - dla grupy 9 i 10:
To będzie jednocześnie kurs podstawowy z przygotowywania projektu. Oto, co będzie omawiane podczas pierwszych dwóch godzin spotkania:
 • 1. Od pomysłu do projektu – jak z pomysłu stworzyć projekt?
 • 2. Opisywanie projektu we wniosku aplikacyjnym. Czym wniosek różni się od projektu?
 • 3. Regulamin konkursu jako podstawa napisania dobrego wniosku o dofinansowanie.
 • 4. Jak stosować zasady horyzontalne i opisać je we wniosku aplikacyjnym
  • a) zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
  • b) zasada równości szans kobiet i mężczyzn,
  • c) zasada zrównoważonego rozwoju.
Poniżej plan na pierwsze dwie godziny drugiego dnia szkolenia:
 • 1. Wypełnianie wniosku aplikacyjnego w LSI MAKS2 - warsztaty praktyczne - cz. 2
  • a) opis grupy docelowej, z uwzględnieniem uzasadnienia realizacji projektu,
  • b) cel projektu,
  • c) wskaźniki produktu i rezultatu,
  • d) opis zadań w projekcie,
  • e) harmonogram realizacji projektu, 
  • f) potencjał i zarządzanie.

Obrazek znalazłam na portalu pixabay.com

wtorek, 17 października 2017

Małopolskie gry, festiwale, konwenty, komiksowe eventy

Zatęskniłam za grami i grywalizacjami. Zatem dzisiaj kilka małopolskich inspiracji.

 • Edukacyjna gra terenowa „Egzystencjonalne formy życia mieszkańców wsi Modlnica” przygotowana przez Teatr Regionalny w Krakowie z Zespołem Modlnicanie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi, ośrodek kultury, referat promocji gminy Wielka Wieś, OSP, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy. Informacje podałam za Dziennikiem Polskim. To przykład gry, którą w prosty sposób można przenieść na swój teren. Trzeba, oczywiście co nieco wiedzieć na temat dawnych miejscowych obyczajów. Przydadzą się tez partnerzy i przestronne miejsce :)

 • Szlaki Małopolski - GRAMY!

Zapowiedź pod obrazkiem dotyczyła Rodzinnej Gry Terenowej "Z Książką przez Kraków", która się odbyła 30 września 2017 r. To było 19 magicznych przystanków z krakowskimi legendami i tradycjami. Strona gry. Oprócz niej tyle innych tu gier. Aż żałuję, że z Olsztyna tak daleko.