wtorek, 27 czerwca 2017

Jak można wykorzytywać zbiory cyfrowe w bibliotekach - webinarium

Koalicja Otwartej Edukacji organizuje 4 lipca 2017 r. webinarium Re-use w muzeach, bibliotekach i archiwach. W ubiegłym roku weszła w życie ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Czy teraz każdy/każda instytucja kultury może ponownie wykorzystywać zasoby dziedzictwa kultury?

Natalia Mileszyk i Barbara Szczepańska - zgłębią temat głównie pod kątem prawa do wykorzystywania zbiorów cyfrowych. Zastanowią się:
 • Czy na pewno wszystko wolno? 
 • Czy na pewno każdy może? 
 • Czy w każdej sytuacji? 
 • Czy wszystkie zasoby?
Informacje o powyższym webinarium podała Karina Rojek podczas webinarium Współczesne narzędzia zarządzania, promocji i edukacji w kulturze i sztuce. Zaproszenie na webinarium znajdziecie w serwisie Koalicji Otwartej Edukacji. Tam również jest link, pod którym można się zapisać na spotkanie.

Skarpetki powyżej wzięłam ze strony, którą znalazłam po wpisaniu w wyszukiwarkę "mona lisa mem obraz".

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Jak trafić nocą do biblioteki?

Zastanawiałam się, czy jest sens trafiać nocą do biblioteki. Najczęściej wtedy jest zamknięta. Ale są wyjątki:
 • w czasie Nocy w bibliotekach,
 • zimową porą, kiedy szybko robi się ciemno,
 • niektóre biblioteki mają witryny, przez które widać różne ekspozycje podświetlane poz zmroku,
 • a jeśli w bibliotece jest wrzutnia/trezor?
 • albo miejsce odbioru....?
to może warto budować świecące ścieżki (rowerowe?) do bibliotek? Jeżeli taka ścieżka zostanie wykonana z materiału syntetycznego, który czerpie energię w ciągu dnia z promieni słonecznych i oddaje ją w postaci światła w nocy przez 10 godzin to nie będzie wymagała zastosowania dodatkowych źródeł energii — będzie samowystarczalna i ekologiczna.

Pierwsza w Polsce świecąca ścieżka rowerowa powstała niedaleko Lidzbarka Warmińskiego.

A może użyć innych materiałów świecących do oznaczenia dojścia do biblioteki albo do dekoracji? Pamiętam zachwyt małego Marka, kiedy dostał świecący szkielet i świecące gwiazdki na sufit... A teraz są fototapety 3D...

Zdjęcie u góry udostępnił na Facebooku Piotr Strzałkowski.

niedziela, 25 czerwca 2017

RPO - Cyfrowa dostępność i jakość e-sług publicznych

Od 30 czerwca do 31 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaplanował nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Mowa o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Konkurs ma być rozstrzygnięty w styczniu 2018 r. Na dofinansowanie projektów w tym konkursie przeznaczono ponad 67 milionów złotych. Trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski mogą składać:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje kultury, rynku pracy,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie.
Projekty powinny być ukierunkowane na rozwój - tworzenie nowych oraz podniesienie poziomu zaawansowania istniejących - e-usług publicznych (w relacjach A2B i A2C - usługa publiczna udostępniana online o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja)* bazujących na informacji sektora publicznego. Mogą to być następujące typy przedsięwzięć:
 • 1. Budowa systemów informacji przestrzennej:
  • rozwój i integracja danych przestrzennych oraz budowa i rozbudowa platform informacji przestrzennej;
  • digitalizacja, harmonizacja i uzupełnienie baz danych zasobów geodezyjno-kartograficznych;
  • tworzenie inteligentnych przewodników/map.
 • 2. Elektroniczne zarządzanie zasobami informacji sektora publicznego:
  • rozwój zasobów publicznych  poprzez digitalizację, udostępnianie, gromadzenie i zabezpieczanie z wykorzystaniem TIK;
  • zinformatyzowanie zarządzania informacją i zasobami publicznymi;
  • uporządkowanie rejestrów publicznych, stworzenie warunków dla ich współpracy i wymiany danych (zgodnie z wymogami interoperacyjności), udostępnienie zawartych w nich informacji;
  • zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i zabezpieczenia informacji/danych (w tym szczególnie: systemy zarządcze, technologii przetwarzania danych, itp).
 • 3. E-administracja:  
  • uproszczenie i zinformatyzowanie procedur zorientowane na użytkownika (np. zintegrowanie wewnętrznych systemów obsługi/zarządzania podmiotów świadczących usługi publiczne w województwie, tworzenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie narzędzi elektronicznej obsługi działalności gospodarczej)
* Znaczenie terminów, które nie są dla nas oczywiste, warto sprawdzić w słowniku terminologicznym. Zaczyna się od na stronie 70 Szczegółowego opisu osi priorytetowej Cyfrowy Region. Znajdziecie tam, między innymi:
 • A2B Administration to Business - Są to usługi w relacjach pomiędzy podmiotami wykonującymi zadania publiczne a podmiotami prywatnymi, rozumiane jako usługi udostępniane przez podmioty wykonujące zadania publiczne podmiotom prywatnym, umożliwiające realizację części zadań (spraw) drogą elektroniczną.
 • A2C Administration to Citizen - Są to usługi w relacjach pomiędzy podmiotami wykonującymi zadania publiczne a obywatelami, rozumiane jako usługi udostępniane przez podmioty wykonujące zadania publiczne obywatelom, umożliwiające realizację części zadań (spraw) drogą elektroniczną.
 • Dojrzałość e-usług:
  • Usługa on-line o stopniu dojrzałości 1 - Informacja – usługa w ramach której instytucje administracji publicznej udostępniają obywatelom i przedsiębiorcom informacje publiczne na portalach internetowych bez możliwości zainicjowania i załatwienia usługi drogą elektroniczną.
  • Usługa on-line o stopniu dojrzałości 2 - interakcja jednostronna – usługa w ramach której interesariusze komunikują się z urzędami drogą elektroniczną, ale jest to komunikacja jednostronna, np. formularze do pobrania ze strony jednostki administracji publicznej bez możliwości zainicjowania i załatwienia usługi drogą elektroniczną.
  • Usługa on-line o stopniu dojrzałości 3 - interakcja dwustronna – umożliwia transer danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy (np. możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne pobranie, wypełnienie i przesłanie dokumentów elektronicznych do jednostki administracji publicznej.
  • Usługa on-line o stopniu dojrzałości 4 - transakcja - wiąże się z możliwością dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej całkowicie drogą elektroniczną, tzn. pełna elektroniczna obsługa sprawy, uzyskanie odpowiedzi z urzędu drogą elektroniczną uwzględniające wydanie decyzji oraz możliwość płatności za usługę online.
  • Usługi o stopniu dojrzałości 5 – personalizacja, która zapewnia załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną i jednocześnie wprowadza personalizację obsługi, tzn. automatyczne dostarczenie konkretnych usług, spersonalizowanych dla użytkownika i przez niego nie inicjowanych (np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomość, oferowanie częściowo wypełnionych formularzy, poinformowanie klienta o zbliżającej się potrzebie wykonania danej czynności urzędowej).
 • Nowy produkt, nowa usługa - Nowy lub istotnie ulepszony wyrób lub usługa, które charakteryzują się istotnymi zmianami techniczno-technologicznymi i konkurencyjnością, a także zdolnością do zaspokajania dotychczasowych bądź nowych potrzeb odbiorców ostatecznych, wytwarzane w procesie badawczo-rozwojowym oraz oferowane w kanałach dystrybucji w okresie nieprzekraczającym jednego roku od wprowadzenia na rynek.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą systemu LSI MAKS 2. Wcześniej trzeba się tam zarejestrować i zalogować. Wydrukowany wniosek z załącznikami należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - szczegóły znajdziecie w ogłoszeniu.

Informacje podałam za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znajdziecie tam np.:
Obrazek u góry pochodzi ze strony pixabay.com.

sobota, 24 czerwca 2017

Generator pomysłów na działce

Wczoraj wspominałam o konkursie Wymiennikownia NGO. przy okazji zapowiadanego na dzisiaj wydarzenia Wymiennikownia książek w Wójtowie

Również dzisiaj (24 czerwca 2017 r.) odbędzie inne spotkanie w innym plenerze - Generator pomysłów na działce na Osiedlu Jazdów w Warszawie (Jazdów 5a/1). To bezpłatne warsztaty. Najlepszy projekt zostanie skierowany do inkubatora pomysłów (wsparcie: lokalnego animatora, pomoc merytoryczna przy rozwijaniu projektu profesjonalistów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz 2,5 tys. zł na realizację przedsięwzięcia).

Informacje i obrazek powyżej podałam za Facebookiem Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".

Podoba mi się wyprowadzanie warsztatów w plener. Pięknych miejsc w Polsce nie brakuje. Niedawno mocno zmarzłam pod klimatyzatorem w czasie jednego ze spotkań, a gdyby miało miejsce pod chmurką? Szczególnie, gdy pogoda dopisuje. Na inne okoliczności zapewne warto mieć w pogotowiu możliwość schowania się pod dachem.



Także dzisiaj, 24 czerwca 2017 r. i również w Warszawie w/przy domku Towarzystwa Polska-Finlandia będzie się można wspólnie cieszyć się latem i światłem podczas celebrowania święta przesilenia letniego Juhannus. Będzie to impreza składkowa - uczestnicy przynoszą swoje ulubione dania, sałatki i napoje. TPF zapewnia grilla, muzykę i piękny ogród ze świętym drzewem Finów!

Informacje i obrazek podałam za Facebookiem

piątek, 23 czerwca 2017

Wymiennikownia Książek w Wójtowie

24 czerwca 2017 r. w sobotę o godz. 16.30 odbędzie się uroczyste otwarcie Wymiennikowni Książek w Wójtowie. Są one umieszczone w budkach telefonicznych na placu zabaw i na boisku leśnym. 

Na tej samej imprezie Stowarzyszenie "Wspólne Wójtowo" (organizator Wymiennikowni) będzie świętować swoje 10-lecie. Będzie tort z historią stowarzyszenia. Będą spotkania autorskie i teatrzyk Kamishibai. Będzie malowanie kamieni (butelek, słoików). Będą warsztaty z plecenia wianków. Będzie ognisko, a do tańca zagra DJ Piotr. Przypuszczam, że spotkanie wygaśnie zanim zakwitnie kwiat paproci, ale może się mylę. Zaplanowano ją do 23:00

Podoba mi się określenie charakteru imprezy: kocykowo-koszyczkowy (co przyniesiesz to będzie) i bezpośredni komunikat do uczestników: "prosimy o przyniesienie książek, kamieni, butelek, słoików, kwiatów polnych..."

Informacje podałam za stroną Stowarzyszenia "Wspólne Wójtowo", ale znalazłam ją w serwisie OCOP.

Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo wygrało konkurs na minigrant ph.: „Wymiennikownia NGO” - swoim projektem „Uwolnij książkę w Wójtowie”. Zorganizowała go Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie w ramach spotkania "Wymiennik Kulturalny NGO". Partnerem wydarzenia był Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Czy warto takie konkursy organizować częściej?

czwartek, 22 czerwca 2017

Szkolenia z przygotowania studium wykonalności i biznes planu

Większe projekty, szczególnie inwestycyjne  często wymagają zrobienia dla nich studium wykonalności albo biznes planu. Tak jest w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dlatego warto skorzystać ze szkoleń Przygotowanie studium wykonalności i biznes planu w ramach RPO WiM 2014-2020, które się w najbliższym czasie odbędą w siedzibie Eranova, Al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie:
Harmonogram szkolenia jest wspólny dla wszystkich grup szkoleniowych.  Pierwsza z nich już miała zajęcia.
Informacje podałam za serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

środa, 21 czerwca 2017

Europa dla Obywateli - przewodnik i nabór wniosków

Do 1 września 2017 r. (do godziny 12:00 czasu brukselskiego) można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Komponentu 2 programu Europa dla Obywateli. W tym programie są dwa komponenty:
 • Komponent 1 - Pamięć Europejska,
 • Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo europejskie:
  • Działanie 2.1 - Partnerstwo miast,
  • Działanie 2.2 - Sieci miast.
Aktualnie prowadzony jest nabór w ramach obu działań drugiego komponentu.

 
Wszystkie projekty muszą być zgodne z celami programu. Warto, by były dodatkowo ukierunkowane na aktualne priorytety. W przypadku komponentu 2 w latach 2016-2020 większe szanse na otrzymanie dofinansowania będą miały projekty poruszające następujące kwestie:
 • Zrozumienie eurosceptycyzmu i debata na ten temat,
 • Solidarność w czasach kryzysu,
 • Zwalczanie stygmatyzacji “imigrantów” i – dla przeciwwagi – tworzenie narracji, które mają za zadanie wzmocnić dialog międzykulturowy i wzajemne zrozumienie,
 • Debata nad przyszłością Europy.
Opis poszczególnych działań programu ujęłam w poście Europa dla Obywateli - nabory w 2017 r.