poniedziałek, 11 grudnia 2017

Otwarte konkursy ofert - szkolenia

Wczoraj pisałam o otwartych konkursach ofert Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Organizatorzy przygotowali dla zainteresowanych dwa spotkania informacyjne i warsztaty:
 • spotkanie informacyjne: 18 grudnia 2017 r. w Olsztynie o 14:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. Emilii Plater 1 - sala 420, III piętro).
 • spotkanie informacyjne: 19 grudnia 2017 r. w Ełku o 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta (ul. Marszałka J.Piłsudskiego 4),
 • warsztaty z zakresu wypełniania ofert konkursowych: 20 grudnia 2017 r. w Olsztynie od 15:00 w sali 424 Urzędu Marszałkowskiego (ul. Emilii Plater 1); trzeba się wcześniej zapisać wysyłając zgłoszenie mailem na adres: op@warmia.mazury.pl.
Informacje podałam za serwisem OCOP
Obrazek pochodzi z serwisu pixabay.com.

niedziela, 10 grudnia 2017

Otwarte konkursy ofert Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa w roku 2018 przez (między innymi) organizacje pozarządowe w poniższych obszarach.
Podobne konkursy (o różnej skali i w różnych zakresach) ogłaszają wszystkie samorządy. Szukajcie informacji o nich w biuletynach informacji publicznych Waszych gmin, powiatów i województw albo bezpośrednio u osób odpowiedzialnych w urzędach Waszych gmin za kulturę i/lub współpracę z organizacjami pozarządowymi. Do wielu z nich dzwoniłam podczas przygotowywania różnych szkoleń. Zawsze uzyskiwałam konkretne dane - o terminach, zakresie i zasadach planowanych albo już ogłoszonych konkursów.

Wspomniane wyżej obszary otwartego konkursu ofert Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 r.:
 • 1. edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego (deadline 10 stycznia 2018 r.)
 • 2. rozwój kultury fizycznej (terminy składania ofert są różne dla poszczególnych zadań szczegółowych, najwcześniejszy to: 29 grudnia 2017 r.)
 • 3. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (deadline 10 stycznia 2018 r.)
 • 4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (deadline 10 stycznia 2018 r.)
 • 5. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (terminy składania ofert są różne dla poszczególnych zadań szczegółowych, najwcześniejszy to: 3 stycznia 2018 r.)
 • 6. rozwój turystyki (deadline 10 stycznia 2018 r.)
 • 7. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich (deadline 10 stycznia 2018 r.)
 • 8. pomoc społeczna (deadline 10 stycznia 2018 r.)
 • 9. profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (deadline 10 stycznia 2018 r.)
 • 10. realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim (deadline 26 stycznia 2018 r.)
 • 11. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu (deadline 10 stycznia 2018 r.)
 • 12. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta (deadline 10 stycznia 2018 r.)
 • 13. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego (deadline 10 stycznia 2018 r.)
 • 14. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej (deadline 26 stycznia 2018 r.)
Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Więcej szczegółów znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Są tam linki do dokumentacji projektowej, w tym do:


sobota, 9 grudnia 2017

ASOS 2018 - środki na działania dla seniorów

Do 22 grudnia 2017 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów społecznych aktywizujących osoby starsze w ramach czterech obszarów:
 • edukacja osób starszych, 
 • integracja międzypokoleniowa, 
 • partycypacja społeczna seniorów ,
 • usługi społeczne dla osób starszych. 
 Można się starać o dotacje  w wysokości od 20 tysięcy zł do 200 tysięcy złotych. W 2018 r. na realizację tego programu zaplanowano kwotę 40 mln zł.

W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy zakładające:
 • zwiększanie bezpieczeństwa osób starszych,
 • partnerstwo z placówkami dziennego pobytu „Senior+”,
 • wspieranie osób starszych w rzecznictwie swych interesów oraz w zrzeszaniu się,
 • świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych o ograniczonej samodzielności,
 • realizację działań na terenach dotkniętych tegorocznymi nawałnicami.
Na stronie zatytułowanej Regulamin konkursu edycji 2018 Programu ASOS 2014 - 2020 nie wskazano kwoty minimalnego wkładu własnego. Pokazano jednak link do Regulaminu edycji 2018. W nazwie tego linku jest dzisiaj (9 grudnia) rok 2017, ale kieruje on do regulaminu edycji 2018. Należy zapewnić wkład własny w kwocie równej co najmniej 10% wartości dotacji. Może być finansowy lub osobowy. Działania zgłaszanych projektów powinny się mieścić między 1 marca 2018 r. a 31 grudnia 2018 r.

Informacje podałam za serwisem OCOP. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie senior.gov.pl. Stamtąd zostaniecie przekierowani na podstronę z dokumentacją konkursową oraz do generatora ASOS (Generator Ofert, w skrócie GO), w którym należy składać wnioski o dofinansowanie.

piątek, 8 grudnia 2017

Webinarium: Fundusze bez barier

12 grudnia 2017 r. (w godzinach 11:00 - 11:45) odbędzie się webinarium: Fundusze bez barier - działania na rzecz równości szans i niedyskryminacji w projektach finansowanych z EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Piotr Kowalski (współautor podręcznika w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami) opowie o założeniach projektowania uniwersalnego, o dostępności obiektów istniejących i projektowanych, o zagadnieniach neutralności w projektach, odpowie na pytania uczestników.

Szkolenie adresowane jest do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020).

Swoje zgłoszenia możecie wysyłać na formularzu online. Trzeba będzie poczekać na zaproszenie mailowe, w którym znajdzie się link do strony, na której odbędzie się webinarium.


O projektowaniu uniwersalnym pisałam w poście

czwartek, 7 grudnia 2017

Godzina Kodowania

Od 4 do 10 grudnia 2017 r. trwa międzynarodowa akcja Godzina Kodowania. Partnerzy kampanii przygotowują i udostępniają bezpłatne gry - samouczki, w których występują znane postaci z bajek i filmów. Możecie skorzystać z tych zasobów, żeby zorganizować wydarzenie w bibliotece, lekcję kodowania w szkole albo w innym miejscu. Można też tylko poinformować o akcji w Waszym środowisku i wskazać, na którym komputerze zainteresowani będą mogli skorzystać z dostępu do zasobów akcji.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza do obejrzenia nagrania z webinarium Godzina Kodowania w bibliotece. Odbyło się ono przy okazji tej samej akcji w 2015 r. Możecie tam znaleźć informacje o narzędziach, metodach, propozycjach, jak zorganizować interesujące zajęcia z kodowania dla różnych uczestników.

Warto zarejestrować swoje działanie na mapie wydarzeń. Wystarczy wypełnić prosty formularz w języku polskim. Będzie dostępny do 12 grudnia 2017 r.

Informacje podałam za stroną biblioteki.org. Tam znajdziecie też linki do materiałów:

środa, 6 grudnia 2017

Konkurs EIFL dla bibliotek: Public Library Innovation Award

Do 11 stycznia 2018 r. biblioteki publiczne mogą zgłaszać swoje aktualne projekty/usługi, w których w nowatorski sposób wykorzystywane są nowe technologie. Powinny one poprawiać jakość życia mieszkańców w zakresie:
 
 • dobrobyt, zatrudnienie,
 • rolnictwo, zrównoważony rozwój gospodarczy,
 • zdrowie, higiena,
 • włączenie cyfrowe,
 • równość, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,
 • równy dostęp do edukacji,
 • zmiana klimatu i inne zagadnienia dotyczące środowiska.
To już 11 edycja międzynarodowego konkursu EIFL (Electronic Information for Libraries) o nazwie "Public Library Innovation Award". Można wygrać nagrodę w wysokości 1500 dolarów amerykańskich oraz promocję wygranej usługi za pośrednictwem międzynarodowych kontaktów EIFL. Wnioski muszą być wysłane w systemie online. Trzeba będzie wypełnić formularz aplikacyjny i dołączyć 3 zdjęcia. Pytania możecie zadawać mailowo: plip@eifl.net w języku angielskim.

Polscy laureaci wcześniejszych edycji konkursu to:
Informacje podałam za serwisem biblioteki.org. Szczegóły znajdziecie (w języku angielskim) na stronie eifl.net. Tekst "Jak aplikować" można przeczytać w językach: angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. Na dole tego tekstu znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. O EIFL w Polsce przeczytacie krótko (w języku angielskim) pod tym adresem.

wtorek, 5 grudnia 2017

Euroscola - konkurs dla szkół średnichBiuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zorganizowało konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla młodzieży szkół średnich w wieku 16-18 lat. Konkurs nie jest przeznaczony dla dorosłych uczniów realizujących naukę w trybie zaocznym. Zwycięska drużyna pojedzie na spotkanie Euroscoli w Strasburgu w roku szkolnym 2018/2019. Może jej towarzyszyć przedstawiciel lokalnej prasy.  Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • etap I: quiz internetowy z wiedzy o Unii Europejskiej na stronie www.euroscola.pl do 18 grudnia 2017 r.
 • etap II: zadanie kreatywne w formie filmu, fotoreportażu, eseju lub memu do 2 marca 2018 r. Motyw tego zadania można wybrać spośród poniższych:
  • Euromity i fake news - jak je zwalczać?
  • Przyjaźń ponad granicami - mój europejski przyjaciel
  • Zjednoczeni w różnorodności - co to znaczy?
  • Obywatele Europy - twoje prawa w UE
  • Masz wybór - po co iść na wybory?
  • UE - lubię to! Unia Europejska w mediach społecznościowych
  • Jestem Europejczykiem - co to znaczy? Co nas łączy, co nas dzieli
  • Uczymy się Europy - moja szkoła w UE
  • Przyszłość Unii Europejskiej - jaki kierunek integracji?
  • Co byście zmienili w Unii Europejskiej, a czego nie chcecie zmieniać?
 Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie euroscola.pl: