czwartek, 31 marca 2016

Wystartuj z video na wiosnę

To kolejne z webinariów przygotowywanych i prowadzonych przez Dorotę Kostowską, która popularyzuje tę formę uczenia się i zaprzyjaźnia z technologiami. Tym razem przed nami otwarte webinarium "Wystartuj z wideo na wiosnę" to okazja, aby bez ruszania się z domu, dowiedzieć się:

 • jakie są videotrendy i dlaczego video zdobywa świat
 • jak ośmielić się i polubić się na ekranie
 • co to jest Video Instant
 • co warto wiedzieć o sprzęcie i narzędziach, aby wystartować i zacząć kręcić własne wideo.

Dorota Kostowska zaprasza na webinarium
Gościem specjalnym będzie Tomasz Sol, reżyser, animator kultury, wykładowca, założyciel społeczności WEŹ TO NAKRĘĆ. Pod szyldem Feel Film Share prowadzi warsztaty filmowe.

Jak wziąć udział w webinarium? 
Informacje podałam za Platformą Kultury.

Konkurs MSZ

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej - 2016”. Zadanie powinno być zrealizowane w terminie od 1 czerwca 2016 r. do 30 listopada 2016 r. Wnioski aplikacyjne należy wysłać do 22 kwietnia 2016 r. do godz. 16.15. (decyduje data i godzina wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).


Proponowane projekty powinny wpłynąć na:
 • rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do priorytetów komunikacyjnych wskazanych w regulaminie konkursu;
 • wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.
Proponowane działania z zakresu rozwoju debaty publicznej odnosić się muszą do następujących priorytetów komunikacyjnych:
 • wkładu Polski w budowanie nowego ładu europejskiego po 1989 roku;
 •  polskiego wkładu w rozwój cywilizacyjny i kulturowy Europy, a także wkładu polskich uczonych, odkrywców i inżynierów w osiągnięcia cywilizacji zachodniej i rozwój technologiczny świata;
 • wkładu Polaków w ratowanie Żydów w okresie niemieckiej okupacji Polski w II wojnie światowej;
 • międzynarodowych działań Polski na rzecz demokratyzacji, dialogu międzykulturowego oraz umacniania społeczeństwa obywatelskiego;
 • rozwoju polskich miast w kontekście ich wkładu w rozwój społeczno-ekonomiczny kraju
  i budowanie wizerunku Polski za granicą poprzez ich relacje z partnerami zagranicznymi.
O dofinansowanie mogą się ubiegać między innymi organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i niepubliczne szkoły wyższe. Grant z MSZ może wynosić:
 • od 50 000 do 100 000 zł na wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej;
 • od 100 000 zł  do  200 000 zł rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do priorytetów komunikacyjnych wskazanych w regulaminie konkursu (i wyżej w tym poście).
Wymagana wielkość wkładu własnego  jest zależna od wnioskodawcy:
 • organizacje pozarządowe muszą wykazać wkład własny w wysokości co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • samorządy i niepubliczne szkoły wyższe - co najmniej 20%.

Informacje podałam za newsletterem OCOP. Więcej na ten temat możecie przeczytać na stronie MSZ. Są tam między innymi dokumenty konkursowe (załączniki do ogłoszenia o konkursie), z którymi warto się zapoznać przed przystąpieniem do przygotowywania projektu:

wtorek, 29 marca 2016

Konkurs MEN

Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisuMinisterstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Konkurs nr DE-WZP-262.1.2.2016”. Oferty można składać do 12 kwietnia 2016 r.

Informacje podałam za newsletterem OCOP. Dokumenty konkursowe znajdziecie na stronie MEN:
Oferty mogą składać:
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową.
Zatem ten konkurs jest skierowany głównie do szkół. Czy biblioteki mogą być współorganizatorem jakichś działań towarzyszących? Czy któraś byłaby tym zainteresowana? Niektóre biblioteki prowadzą działalność naukową. Czy któraś ma w statucie wpisaną działalność oświatową?

Fundusz Aktywizacji Twórczości Teatralnej

W Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie po raz piąty można aplikować do Funduszu Aktywizacji Twórczości Teatralnej, finansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego. Wnioski mogą składać do 31 marca 2016 r. między innymi organizacje pozarządowe. Wniosek trzeba przynieść do kancelarii Teatru.

Celem Funduszu jest aktywizacja twórczości teatralnej stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Środki Funduszu mogą służyć inicjowaniu i współfinansowaniu produkcji i inicjatyw scen alternatywnych, działających w regionie, wspierających lokalną aktywizację kulturową, artystyczną i edukacyjną w dziedzinie teatru.

Dofinansowanie z Funduszu wypłacane jest w dwóch transzach: 40% po podpisaniu umowy; 60% po rozliczeniu środków z pierwszej transzy.

Informacje podałam za serwisem OCOP.  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Teatru im.Stefana Jaracza w Olsztynie. Są tam między innymi:
 • Regulamin
 • Wniosek
 • Zaświadczenie o kwalifikowalności.poniedziałek, 28 marca 2016

Konkurs wielkanocny

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło na swoim Facebooku świąteczny ‪#‎konkus‬! Trzeba ściągnąć i pokolorować świąteczny obrazek, zrobić mu zdjęcie i to zdjęcie umieścić w komentarzu do posta z opisem konkursu. Można wygrać zestaw gadżetów

Kolorowanka do pobrania: http://bit.ly/1RdqJ7H).

Informacje podałam za FB NCK, gdzie rafiłam po przeczytaniu życzeń  z Platformy Kultury. Więcej możesz zobaczyć tutaj.

niedziela, 27 marca 2016

Zgłoś bibliotekę do akcji "Żonkile"


Taki apel można znaleźć na stronie biblioteki.org. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w rocznicę powstania w getcie warszawskim  organizuje akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. W tym roku organizatorzy zachęcają wszystkich uczniów i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz czytelników i pracowników bibliotek w całej Polsce do udziału w akcji w szczególny sposób:

 • W dniu 19 kwietnia 2016 r. o godzinie 12:30 na stronie muzeum www.polin.pl odbędzie się internetowa premiera filmu o powstaniu w getcie warszawskim. 
 • Nauczyciele i bibliotekarze mogą zgaszać się do obejrzenia filmu z uczniami i czytelnikami w dniu jego premiery - zgłoszenia trzeba wysyłać online pod tym adresem.
 • Wszyscy, którzy się zgłoszą otrzymają na początku kwietnia mail z materiałami dydaktycznymi, które mogą wykorzystać do przeprowadzenia spotkań przed i po filmie.
 • Dostaną też szablon papierowych żonkili, które mogą rozdawać w swoim otoczeniu.
Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Zglos_biblioteke_do_akcji_Zonkile.html  albo kontaktując się z Zofią Mioduszewską:
 • zonkile@polin.pl
 • tel.  501 950 551 - poniedziałek, wtorek: 13.00-16.00, środa: 9.00-17.00
 Informację o tej akcji dostałam w Biuletynie Programu Rozwoju Bibliotek.

sobota, 26 marca 2016

Rady dla wnioskodawców programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

O programach Interreg pisałam wcześniej. Jakiś czas temu wspominałam o listach sprawdzających, czy zawarliśmy w naszym wniosku wszystkie niezbędne elementy. Warto je samemu wypełnić przed wysłaniem wniosku dla własnego bezpieczeństwa. Poniższe rady mogą zadziałać jak taka lista. Zapytajcie samych siebie (osoby, które przygotowywały wniosek) ,czy wykonaliście te zalecenia i czy są one widoczne w formularzu.

Główne rady prezentowane przez pracowników Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Region Morza Bałtyckiego:
 • zapoznaj się z projektami zrealizowanymi w poprzedniej perspektywie i zatwierdzonymi do wsparcia w pierwszym naborze, aby nie powielać tematów, lecz proponować działania komplementarne;
 • wyraźnie określ transnarodowy charakter prowadzonych działań;
 • zapewnij odpowiedni zasięg terytorialny zaangażowanych partnerów projektowych;
 • odpowiedz na wyzwania, przed którymi stoi region Morza Bałtyckiego (opisane w programie współpracy);
 • dobrze zdefiniuj grupy docelowe – czyli instytucje, które skorzystają z wyników projektów;
 • zapewnij spójności wszystkich elementów projektu (podejścia, planu działań, dotarcia do grup docelowych itp.);
 • wspólnie z grupami docelowymi pilotażowo testuj wypracowane rozwiązania;
 • nie planuj projektu wyłącznie badawczego ani dużej skali inwestycji;
 • wyjaśnij w projekcie jaką zmianę chcesz przeprowadzić w wybranym priorytecie (należy zmienić schematy działania, a nie doskonalić pojedynczy produkt);
 • opisuj planowane działania w sposób konkretny i unikaj frazesów;
 • wyjaśnij na czym będzie polegała wartość dodana projektu;
 • skup się tylko na aspektach, które możesz zmienić przy pomocy projektu.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego na temat programu Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne na głównej stronie programu (w języku angielskim). 12-13 kwietnia 2016 r. w Berlinie będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji pomysłów na projekt. Informacje o konsultacjach pomysłów na projekt w innych terminach są dostępne na stronie Programu. Są tam między innymi informacje o harmonogramie konkursów. 20 kwietnia 2016 r. odbędzie się seminarium informacyjne w Warszawie.

Informacje podałam za stroną Funduszy Europejskich.

piątek, 25 marca 2016

Move Your Europe!


Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja im. Roberta Schumana zapraszają wszystkich uczniów gimnazjów do wzięcia udziału w projekcie „Move Your Europe”, który zajmuje się tematem „Mobilna młodzież” – jak młodzi ludzie widzą swoją przyszłość zawodową w Unii Europejskiej i w jakim stopniu „mobilność” zawodowa i edukacyjna ma dla nich znaczenie. 

Zadaniem gimnazjalistów będzie samodzielne zorganizowanie debaty oksfordzkiej, przeprowadzonej na podstawie scenariusza udostępnionego przez organizatorów projektu. Dyskusja powinna dotyczyć rozwijania umiejętności i planów zawodowych uczniów na europejskim rynku pracy. Istotnym elementem przygotowania do debaty będą przeprowadzone przez uczniów ankiety i wywiady środowiskowe oraz zadbanie o jak najszerszą promocję poprzez media społecznościowe, stronę internetową szkoły, media lokalne i inne dostępne kanały komunikacyjne.

Szkoły mogą się zgłaszać poprzez wypełnienie formularza, znajdującego się na stronie: http://www.schuman.pl/pl/spotkania-europejskie-konkursy/gimnazja. Formularz, zawierający opis inicjatywy i dokumentację, należy przesłać na adres z.grejner@schuman.pl do 10 kwietnia 2016 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 kwietnia 2016 r. Cztery najlepsze drużyny wezmą udział w Paradzie Schumana 7 maja 2016 r. (koszty podróży do Warszawy i z powrotem zostaną pokryte przez organizatorów konkursu).

Szkoły/Szkolne Kluby Europejskie zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt mailowy z koordynatorką Zuzanną Grejner, która na tej podstawie prześle zainteresowanym scenariusz oraz na bieżąco będzie odpowiadać na pytania:
 • z.grejner@schuman.pl
 •  kontakt telefoniczny (poniedziałki i piątki): Tel. +48 22 621 21 61, 22 621 75 55

czwartek, 24 marca 2016

Wsparcie Demokracji 2016 - w Gruzji i Tunezji


Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza piątą edycję konkursu grantowego "Wsparcie Demokracji 2016". Konkurs grantowy jest częścią Programu "Wsparcie Demokracji", którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD. Projekty są realizowane w ścisłej współpracy z partnerami z krajów, do których są adresowane. Wnioski o dofinansowanie można składać do 12 kwietnia 2016 r.


Wsparcie Demokracji 2016 Planowane granty w Konkursie "Wsparcie Demokracji 2016" mają zapewnić wsparcie projektów na rzecz krajów i/lub społeczeństw Gruzji i Tunezji. Projekty są realizowane na terenie Gruzji lub Tunezji, ale mogą również zawierać elementy realizowane na terenie innych krajów. Powinny się wpisywać w jeden z dwóch priorytetów  tematycznych konkursu:
 • poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;
 •  wsparcie działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Można wnioskować o dofinansowanie rocznych projektów  w dwóch ścieżkach grantowych:
 • małe granty - wysokość dofinansowania jednego projektu 40 000 -70 000 zł,
 • duże granty - wysokość dofinansowania jednego projektu 100 000 - 300 000 zł.
Mogą to robić między innymi organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i kluby sportowe. Muszą jednak spełniać jednocześnie trzy warunki:
 • działać we współpracy z partnerami z Gruzji lub Tunezji,
 • publikować na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut lub w przypadku braku statutu inny dokument określający zasady działania podmiotu, np. regulamin lub umowę spółki (nie dotyczy to kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz sprawozdania z działalności (merytoryczne i finansowe) za 2014 rok,
 • posiadać odpowiednie doświadczenie:
  • w przypadku małych grantów - posiadać doświadczenie w realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego i/lub Tunezji i/lub własne doświadczenia transformacyjne możliwe do wykorzystania w krajach partnerskich,
  • w przypadku dużych grantów - posiadać udokumentowane trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego i/lub Tunezji w latach 2010-2015, a jednocześnie mający w okresie 2011-2015 doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.
Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: www.e-solidarityfund.pl/generator-wnioskow
Wcześniej należy się zapoznać z dokumentami konkursu, w tym  z Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym 2016,i pamiętać  o konieczności zapewnienia wkładu własnego w postaci finansowej, rzeczowej lub pracy wolontariuszy (co najmniej 5% wartości projektu). Można zaplanować w projekcie koszty administracyjne, ale nie powinny przekroczyć 15% wartości całego budżetu. Działania w projektach nie mogą dotyczyć regrantingu*. Mogą natomiast obejmować finansowanie lokalnych działań, których ostateczny kształt zostanie określony np. w wyniku konkursu.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać:
 • pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 33 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00);
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl;
Informacje podałam za Platformą Kultury.
Więcej danych znajdziecie na stronie: www.solidarityfund.pl. Są tam między innymi informacje o projektach, których nie można składać w tym konkursie oraz więcej dokumentów konkursowych. W jednej z zakładek można przejrzeć opisy projektów, które już zostały zrealizowane.

* regranting - mechanizm, w ramach którego środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot są – także w formie grantów – przekazywane innym podmiotom.Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.środa, 23 marca 2016

Leader czy RLKS?

Zapytano mnie niedawno o program Leader, o to, czy choćby wzorem poprzedniego okresu programowania (2007-2014) będzie można z niego skorzystać w najbliższym czasie. Weszłam na stronę Funduszy Europejskich i poszperałam w Googlu, zadzwoniłam do Głównego Punktu Informacji Europejskiej w Olsztynie. Później ukonkretniłam temat terytorialnie - zadzwoniłam do biura Lokalnej Grupy Działania (LGD) Brama Mazurskiej Krainy.

Generalnie "LEADER", czyli rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) będzie wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER (z poprzedniego okresu programowania), to jest:
 • oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
 • terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
 • zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
 • partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
 • innowacyjność (w skali lokalnej),
 • decentralizacja zarządzania i finansowania,
 • sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).
Lokalne Grupy Działania (LGD) z całej Polski przygotowały swoje Lokalne Strategie Rozwoju (LSR) i obecnie czekają na decyzje przyjęcia do programu albo nie. Nie wiemy np., czy wszystkie złożone w województwie warmińsko-mazurskim LSR zostaną przyjęte do realizacji. Nie wiemy czy Lokalne Grupy Działania, które zostaną zakwalifikowane nie zostaną poproszone o jakieś modyfikacje swoich strategii. Generalnie spodziewają się, że w maju mogą być podpisywane umowy realizację wybranych strategii. To by oznaczało, że w czerwcu albo lipcu 2016 r. można się spodziewać konkursów na konkretne projekty, które chcieliby realizować przedstawiciele lokalnych społeczności. 

Jeżeli ktoś chciałby się już dzisiaj zorientować, czego może się spodziewać ze strony RLKS na swoim terenie - w swoim powiecie i w swojej gminie (z wyłączeniem obszarów miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000) to warto sprawdzić, czy w jego regionie taka strategia została złożona. Można zacząć od Lokalnych Grup Działania z poprzedniego okresu programowania. Jest duża szansa, że te same grupy złożyły swoje strategie i teraz czekają na decyzję. Kiedy już zidentyfikujecie taką grupę (jak ja LGD Bramę Mazurskiej Krainy dla trzech powiatów: działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego) i sprawdzić, czy na ich stronach nie zamieszczono wspomnianej Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest duże prawdopodobieństwo, że dotrzecie do takiego dokumentu. Wtedy warto do niego zajrzeć, aby się dowiedzieć, na co, najprawdopodobniej będą przeznaczone środki z tego źródła. Oczywiści pod warunkiem, że dana strategia zostanie przyjęta do realizacji. Lokalną Strategię Rowoju LGD Brama Mazurskiej Krainy wskazała mi przedstawicielka tej LGD. Na s. 3 tego dokumentu są wymienione powiaty i gminy, które mają być objęte wsparciem. Z kolei na stronach 33-37 są wyszczególnione przedsięwzięcia planowane do realizacji wraz z uzasadnieniem i maksymalną wartością dofinansowania w ramach programu grantowego planowanego dla danego typu przedsięwzięcia. Taka lektura pomoże nam sprawdzić, czy nasz pomysł kwalifikuje się do wsparcia z tego źródła. Innymi sowy - czy będziemy mogli tam złożyć wniosek i mieć nadzieję na dofinansowanie naszego projektu. Oczywiście - powtarzam - po tym jak dana Lokalna Strategia Rozwoju zostanie przyjęta do realizacji w ramach PROW.

wtorek, 22 marca 2016

Pan Marcel i pani Ela przychodzą do każdej biblioteki, mają tylko inne historie.

"Przyszedł człowiek do biblioteki... i został" to tytuł artykułu Joli Janiec, który możecie znaleźć na portalu labib.pl. Opisała w nim 2 historie, dodała kilka refleksji. Myślę, że warto się czasem zatrzymać na chwilę i zadumać, czy Pani Ela i Pan Marcel zostaliby w naszej bibliotece. Czy chcieliby się spotkać ze mną ponownie albo u mnie z kimś innym.

Do biblioteki przychodzi wiele El i niejeden Marcel. Przychodzą też ich młodsze wersje. Jak często zostają? Może macie do opowiedzenia podobne historie? Jeśli tak, to wspaniale.

Na portal labib.pl zajrzałam, bo szukałam linku do webinarium, które odbywa się w ramach miesięcy tematycznych. Z nami już miesiąc o statystyce i na temat partnerstw okołobibliotecznych. Artykuły na te tematy można znaleźć w zakładce "Zdobywaj wiedzę" / "Czytaj artykuły". Tam także można odtworzyć wcześniejsze webinaria. 

Czekam na wersję archiwalną webinarium z 16 marca 2016 r. „ABC Przedsiębiorczości III” – wsparciem dla planujących założenie własnej firmy. Takie zadanie, które postawili przed sobą Fundacja Wspomagania Wsi i Narodowy Bank Polski organizując projekt ABC Przedsiębiorczości III.

Można o nim przeczytać na stronach:
Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania przedsiębiorczością, a także wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej u mieszkańców wsi i miast. Podczas tego szkolenia miała być też zaprezentowana  platforma internetowa www.edufin.pl poświęcona edukacji finansowej, na której można znaleźć wiele porad związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy, szukaniem źródeł finansowania przedsięwzięć oraz zarządzaniem domowym budżetem.

A dzisiaj (22 marca 2016 r.) od 10:00 rozpoczyna się webinarium "Jak pomagać osobom w tarapatach finansowych", czyli o doświadczeniach Biura Porad Obywatelskich. Małgorzata Kaźmierczak – doradca w warszawskim Biurze Porad Obywatelskich, trenerka i członkini zarządu Związku Biur Porad Obywatelskich opowie czym jest poradnictwo obywatelskie, jak działają biura porad obywatelskich i komu pomagają. Przybbliży jedną z grup, którymi zajmują się Biura Porad Obywatelskich – coraz liczniejszą w Polsce – grupę osób zadłużonych (kim są, jakie najczęściej popełniają błędy). Będzie mówiła o tym, jak wspierać dłużników, co im radzić. Jak mogą im pomóc bibliotekarze.

Webinarium poprowadzi Katarzyna Morawska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy 22 marca o godzinie 10.00 kliknąć link: https://labib-frsi.clickwebinar.pl/miesiac-tematyczny-labib-pl
Jeśli korzystasz z urządzeń mobilnych (smartfon, tablet), po pobraniu aplikacji ClickMeeting wpisz ID pokoju: 364-582-444.

Informacje podałam artykułem Martyny Woropińskiej z FRSI na  portalu labib.pl. Dostałąm go w mailu , bowiem jestem zarejestrowanym użytkownikiem tego portalu.

poniedziałek, 21 marca 2016

Fundacja Auchan na Rzecz Młodzieży


Auchan
Z okazji 20-lecia swojej działalności, Fundacja Auchan zaprasza stowarzyszenia i fundacje działające w Polsce do udziału w Jubileuszowym Konkursie Grantowym i składania projektów na rzecz edukacji, integracji społecznej i zdrowia, adresowanych do dzieci i młodych ludzi w wieku 5-25 lat. W roku 2016 Fundacja Auchan planuje zrealizować w Polsce jubileuszową liczbę 20 projektów. Wnioski można składać do 31 maja 2016 r. Najwyżej ocenione przez Komisję Ewaluacji projekty, wezmą ponadto udział w międzynarodowym konkursie. Pierwsze miejsce w konkursie będzie premiowane przyznaniem dodatkowych subwencji na 3 lata, drugie – na dwa lata, a trzecie – przyznaniem dodatkowej subwencji w roku 2016.

 • Dokumentację projektową  możecie znaleźć na stronie internetowej Auchan Polska, w zakładce Konkurs Grantowy 2016 (http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-auchan-na-rzecz-mlodziezy/konkurs-grantowy-2016). 
 • Kiedy ją poznacie i stwierdzicie, że Wasz pomysł pasuje do oczekiwań Fundacji Achan - nawiążcie kontakt z najbliższym sklepem Auchan (z asystentką dyrektora sklepu) w swojej okolicy i zaprezentujcie swój projekt. 
 • Po jego zaakceptowaniu przez dyrektora sklepu, trzeba wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie. 
 • Ważne w projekcie jest wsparcie i zaangażowanie pracowników sklepu w ramach wolontariatu pracowniczego.

Na dokumentację programu grantowego składają się:

1. Regulamin konkursu Grantowego Fundacji Auchan 2016
2. Załącznik nr 1 - Proces ubiegania się o dofinansowanie
3. Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie
4. Załącznik nr 3 - Kalendarium działań wolontariackich
5. Załącznik nr 4 - Formularz rozliczenia dotacji - sprawozdanie z realizacji projektu

FAQ - Pytania i odpowiedzi. Pod tym adresem znajdziecie przykłady projektów wspieranych przez Fundację Auchan w 2015 r.

Dorzucę do tego link do listy i mapy sklepów Auchan w Polsce.

Pytania dotyczące programu można kierować do Doroty Patejko - rzecznika prasowego Auchan Polska: d.patejko@auchan.pl ; tel.: 22 703 82 34


niedziela, 20 marca 2016

Unleashing young people’s creativity and innovation

Tytuł posta jest w języku angielskim, bowiem publikacja, o której piszę jest wydana w tym języku.
Unleashing young people’s creativity and innovation to broszura Komisji Europejskiej, opisująca godne naśladowania przykłady inicjatyw wspierających rozwój kreatywności młodych ludzi.
Są w niej informacje o wielu projektach młodzieżowych dofinansowanych przez Unię Europejską, które przyczyniły się m.in. do promowania przedsiębiorczości, zwiększania szans młodych na rynku pracy czy wzrostu kompetencji pracowników młodzieżowych. Podkreślany jest eksperymentalny charakter wielu z nich, pełne zaangażowanie młodzieży i wykorzystywanie metody edukacji rówieśniczej.

Publikacja (w języku angielskim) jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej.
Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska.

sobota, 19 marca 2016

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Strona główna NBPortal.pl - Portal Edukacji EkonomicznejNarodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Swoje propozycje mogą składać między innymi szkoły, ośrodki kultury i biblioteki na przykład na działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: 
 • konkursy, 
 • olimpiady przedmiotowe, 
 • warsztaty, 
 • szkolenia, 
 •  wykłady, 
 • konferencje, 
 • publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.
Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:
 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • strefa euro,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.
Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. Aktualna znajduje się w załączniku: Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.

Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej. W ramach wkładu własnego można częściowo ująć  wycenioną kwotę wkładu rzeczowego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP
Wnioskodawca wypełnia wniosek za pomocą generatora wniosków co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu. Wcześniej należy się zapoznać z: Poradnikiem dla Wnioskodawcy: Wytyczne do wypełniania wniosku o dofinansowanie NBP (w którym znajduje się instrukcja wypełnienia wniosku) oraz z innymi dokumentami konkursowymi, które można znaleźć na dole wskazanej strony NBP. Są tam między innymi: Układ formularza wniosku oraz wzór umowy, a także Kryteria oceny formalnej i merytorycznej i Poradnik dotyczący ewaluacji projektu. Więcej informacji na temat zasad udzielania przez NBP dofinansowania można uzyskać pod numerami telefonów +48 22 185 24 59 i +48 22 185 28 53, wysyłając e-mail na adres: sekretariat.dew@nbp.pl lub kontaktując się z właściwym terytorialnie Oddziałem Okręgowym NBP

Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP mogą być zgłaszane do NBP w ramach odrębnego, trzymiesięcznego trybu od 1 marca 2016 r. do 1 czerwca 2016 r. Więcej informacji: nabór projektów. Dodatkowe pytania nt. naboru można kierować do NBP: edukacja@nbp.pl, +48 22 185 45 08 

Informacje podałam za stroną NBP.

piątek, 18 marca 2016

Konkurs innowacji społecznych

To nie jest łatwy temat. To nie jest łatwy konkurs. Ale i cel szczytny, i nagroda nie licha.

Mamy IV edycję konkursu na najciekawsze innowacje społeczne. W tym roku celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie najciekawszych produktów, technologii i usług służących integracji uchodźców i migrantów.
Osoby fizyczne i prawne zamieszkałe lub zarejestrowane w UE lub krajach uczestniczących w programie Horyzont 2020 mogą zgłaszać swoje propozycje do 8 kwietnia 2016 r. Szczególnie mile widziane będą rozwiązania stworzone przy współudziale samych migrantów.

Autorzy trzech najlepszych projektów otrzymają nagrody w wysokości 50 tysięcy euro i będą mogli  skorzystać z fachowego wsparcia ekspertów.

Informacje podałam za stroną EuroDesk Polska.
Więcej możecie przeczytać (w języku angielskim) na stronie Komisji Europejskiej. Są tam między innymi linki do następujących dokumentów:

LECHSTARTER

to program dla mieszkańców polskich miast. Platforma, na której można zgłaszać różne projekty, dzięki którym nasze miasta zmienią się na lepsze. Projekty można zgłaszać do 4 kwietnia 2016 r.

Jeśli należysz do NGO, ruchu miejskiego, wspólnoty mieszkaniowej lub jeśli działasz jako podmiot prawny pod inną postacią, możesz walczyć o fundusze na realizację projektów pozytywnie zmieniających Twoją najbliższą okolicę. Do zdobycia:
 • 5 grantów o wartości 100 tysięcy złotych,
 • 20 mikrograntów o wartości 25 tysięcy złotych.  
Podmiot prawny zgłasza swój projekt i zaznacza o który z grantów się ubiega.  Jury programu LECHSTARTER decyduje, które z projektów poddać pod głosowanie. Wybrane wnioski pojawią się na stronie internetowej. Od momentu publikacji każdy będzie mógł na nie głosować. Codziennie aż do zakończenia plebiscytu każdy może oddać jeden głos w każdej kategorii:
 • Granty - 5 x 100 tysięcy złotych 
 • Mikrogranty - 20 x 25 tysięcy złotych
Projekty z największą liczbą głosów wygrywają i zostaną zrealizowane.

Zgłaszane projekty powinny dotyczyć jednego z poniższych obszarów tematycznych. Pod linkami kryją się przykłady ze świata, które organizator podaje jako inspiracje:

Informacje podałam za stroną URBAN FORMS.

czwartek, 17 marca 2016

Akademia Liderów Rzeczypospolitej

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych wraz z partnerem strategicznym Bankiem Zachodnim WBK S.A. Santander Universidades zapraszają studentów i młodych absolwentów, którzy chcieliby działać aktywnie w swoich miejscowościach do Akademii Liderów Rzeczypospolitej. Projekt realizowany jest w dwunastu ośrodkach akademickich w Polsce:

 • 27.02.2016 – Warszawa – zgłoszenia do 21.02
 • 12.03.2016 – Rzeszów – zgłoszenia do 06.03
 • 09.04.2016 – Gdańsk  – zgłoszenia do 27.03
 • 16.04.2016 – Łódź – zgłoszenia do 02.04
 • 23.04.2016 – Toruń – zgłoszenia do 09.04
 • 14.05.2016 – Opole – zgłoszenia do 01.05
 • 21.05.2016 – Wrocław  – zgłoszenia do 07.05
 • 08.10.2016 – Poznań – zgłoszenia do 24.09
 • 15.10.2016 – Lublin – zgłoszenia do 01.10
 • 22.10.2016 – Katowice – zgłoszenia do 08.10
 • 19.11.2016 – Kraków – zgłoszenia do 05.11
 • 26.11.2016 – Białystok – zgłoszenia do 19.11
Warsztaty pierwszego stopnia odbywają się w soboty i trwają jeden dzień. Kładą nacisk na praktyczną wiedzę z kwestii leadership, budowania i zarządzania zespołem oraz rozwoju osobistego. Uczestnicy wykazujący się szczególnymi umiejętnościami mają szansę otrzymać zaproszenie na 3-dniowe szkolenie drugiego stopnia odbywające się w Warszawie. Później planowany jest tygodniowy, letni obóz Akademii Liderów Rzeczypospolitej. Jego uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu przywództwa oraz komunikacji, pracując pod okiem znanych osób ze świata biznesu, polityki i mediów. Formularz zgłoszeniowy (online) znajduje się w zakładce "Zgłoś się" na stronie Akademii Liderów Rzeczypospolitej.

Osoba, do której można się zwracać z pytaniami dotyczącymi tego projektu to Andrzej Lipson: a.lipson@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl 

Informaacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej możecie o projekcie przeczytać na stronie Akademii Liderów Rzeczypospolitej.

Oprogramowanie antywirusowe dla organizacji i bibliotekRestrykcje:
Bitdefender to lider na rynku oprogramowania antywirusowego; z jego produktów korzysta już ponad 500 milionów użytkowników na całym świecie. Program dotacji Bitdefender w programie Technologie.org.pl zapewnia oprogramowanie antywirusowe dla kwalifikujących się organizacji pozarządowych w Polsce.

Oprogramowania Bitdefender można użyć by zwiększyć bezpieczeństwo pośród połączonych w sieci komputerów na systemach Windows i/lub Mac, serwerów Windows oraz urządzeń mobilnych.
 • Ilość: Organizacje mogą zamówić do 50 licencji na użytkownika w ciągu jednego roku fiskalnego (od 1 lipca do 30 czerwca). Licencje mogą być na jeden lub kilka produktów. 
 • Budżet: Organizacje z rocznym budżetem równym lub poniżej 1.4 miliona $ kwalifikują się do programu Bitdefender. 
 • Organizacje non-profit i biblioteki: Produkty w programie są dostępne dla kwalifikujących się organizacji non-profit zarejestrowanych w Polsce oraz dla bibliotek publicznych.
Więcej informacji znajdziecie na portalu Tech Soup Poland.
Z pytaniami możecie się zwracać do TechSoup Polska np. na ich stronie na Facebooku.

Więcej produktów dostępnych dla ngo w ramach programu Technologie.org.pl znajdziecie pod tym adresem.