wtorek, 9 lutego 2016

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowejW regulaminach konkursów grantowych oraz w umowach dotyczących dofinansowania projektów ze źródeł zewnętrznych można znaleźć zapisy dotyczące konieczności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania. Bywa, że budzi to niepokój, szczególnie u mniej doświadczonych instytucji/organizacji, które chciałyby uzyskać środki z danego źródła. Zarząd Województwa Małopolskiego przygotował wytyczne w tej kwestii, które mogą pomóc zmniejszyć ten niepokój.


Organizatorzy tak piszą o tym dokumencie:

"Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 są adresowane do instytucji uczestniczących w realizacji programu i do jego beneficjentów. Wytyczne mają na celu zapewnienie, aby beneficjenci, których koszty zwracane są na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych lub ponoszone z zaliczki, prowadzili oddzielny system księgowości lub korzystali z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z realizowaną operacją." 

Informacje podałam za Portalem Funduszy Europejskich.

To niezbyt długi dokument (2,5 strony + strona tytułowa i tabela w załączniku). Możecie zapytać w swoich urzędach marszałkowskich o podobne wytyczne. Może nie wszędzie są tak łatwo dostępne, ale zasady zapewne będą podobne.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza