piątek, 19 lutego 2016

Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa.

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku opublikował podsumowanie swoich badań w raporcie pt. "Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa".

Celem badania była analiza zmian w kulturze w aspekcie kultury uczestnictwa, na przykładzie blogów o tematyce kulturalnej. Zarysowany wyżej cel poznawczy uzupełnia cel praktyczny, którym jest rozpoznanie możliwości współpracy instytucji kultury z blogerami kulturalnymi oraz zaangażowania blogerów do działań mających na celu zwiększanie uczestnictwa w kulturze (zbadanie potencjału współpracy).

Na stronie 9 raportu możemy przeczytać:
Na pytanie"wziąłeś udział w jakiejś imprezie lub wydarzeniu, bo było ono polecane przez blogera?" twierdząco odpowiedziało 18% osób czytających blogi rzadziej niż raz w miesiącu, ale już 27% osób czytających blogi co najmniej raz w miesiącu.

Czy są wśród Was osoby, które skorzystały z jakiegoś   szkolenia, o którym pisałam w tym blogu?

Niektóre wskazówki dla instytucji kultury, które wynikają ze wspomnianego raportu:
  • Współpracuj z blogerami, dla których kultura jest tematem drugorzędnym (większy zasięg i potencjalne zainteresowanie odbiorców);
  • Współpracuj z blogerami, dla których blog jest kanałem drugorzędnym (treści wysokiej jakości, duży rezonans wśród odbiorców);
  • Otwórz się na blogi częściowo kulturalne, na których kultura pojawia się rzadko lub wcale (ale może być interesująca dla czytelników), współpracuj z twórcami spełniającymi się za pomocą innych platform niż blog - zyskasz nowe możliwości, by nie przekonywać tylko już przekonanych.
Pierwsza część tytułu raportu: "Dwa zero cz zero?" oddaje niepewność badaczy co do skali i oceny zmian związanych z upowszechnianiem modelu uczestnictwa, która jest obecna w dyskursie naukowym i publicystycznym. Badacze zajmowali się wpływem Internetu na nowe modele uczestnictwa w kulturze:
  • promocją instytucji poprzez współprace z blogerami, co mogłoby zwiększyć uczestnictwo w kulturze;
  • zwiększenie znaczenia samych blogów jako formy uczestnictwa w kulturze - ich profesjonalizacja poprzez wsparcie ze stron instytucji to też działanie na rzecz rozwoju uczestnictwa w kulturze.

Zespół badawczy: Grzegorz D. Stunża (koordynator projektu), Radosław Bomba, Natalia Brylowska, Sławomir Czarnecki, Mirosław Filiciak (główny konsultant), Piotr Siuda, Krzysztof Stachura.

Raport jest dostępny na stronie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku:
www.blogiwkulturze.ikm.gda.pl
Informację o raporcie znalazłam na Platformie Kultury

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza