niedziela, 14 lutego 2016

Konkurs Fundacji CEMEX dla organizacji pozarządowych i szkół
Co łączy takie samorządy, miejscowości i dzielnice jak: Gmina Borzęcin, Orunia w Gdańsku, Powiat Kędzierzyn-Koźle, Olsztyn, Szczecin, Zabrze i Psie Pole we Wrocławiu? Znajdują się one na liście aktualnych lokalizacji działalności grupy CEMEX.

Organizacje pozarządowe i jednostki oświatowe działające w miejscowościach, w których CEMEX prowadzi działalność biznesową mogą się ubiegać o dotację na projekty
 • o znaczeniu lub zasięgu regionalnym 
 • zlokalizowane w miejscowościach lub gminach, w których grupa CEMEX prowadzi działalność. 
 • zgodne z celami statutowymi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz celami statutowymi wnioskodawcy.
Może być 6 rodzajów proponowanych projektów:
 • Rodzaj I - Edukacja 
 • Rodzaj II - Ekologia 
 • Rodzaj III - Kultura 
 • Rodzaj IV - Programy obywatelskie 
 • Rodzaj V - Sport 
 • Rodzaj VI - Projekty szkolne 
Obszary działania powinny dotyczyć m.in.:
 • wyrównywania szans edukacyjnych 
 • wspomagania rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży
 • zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze
 • programów wspierających rozwój środowisk kulturalnych
 • zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez mobilizowanie do aktywności i aktywizacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi 
 • inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.  
Konkurs rozpisywany jest na początku każdego roku kalendarzowego. Aktualnie można składać wnioski do 29 lutego 2016 r. Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną poprzez Generator na stronie www.budujemyprzyszlosc.org.pl . Można się ubiegać o dotację do 5.000 zł lub do 10.000 zł. Trzeba mieć 10% wkładu własnego. Odpowiedź na jedno z pytań, które często są zadawane Fundacji: "Zgodnie z Dokumentacją Konkursową wkład własny należy wyliczyć z całości realizowanego zadania. Przykład: wartość dotacji: 5.000 zł, wkład własny: 556 zł (minimum 10 proc.), wartość całego zadania: 5.560 zł".

Szczegóły konkursu wyznacza aktualizowany co roku regulamin. Warto też się zapoznać ze statutem Fundacji. W trakcie składania wniosków czynny jest specjalny sekretariat, który odpowiada na pytania i wątpliwości. Kontakt:
 • tel. +48 (34) 366 85 86 w godzinach od 10:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w okresie naboru wniosków
 • e-mail:  fundacjacemex@gmail.com
Regulamin obecnego (2016 r.) konkursu można znaleźć na stronie Fundacji oraz (w formie ciągłęj) trochę głębiej: http://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/media/strona/Regulamin%202016%20final.pdf
Formularz wniosku można podejrzeć (i wypełnić) na tej stronie.
W poprzednich latach (2009-2014) Fundacja wsparła już 154 projekty. Ich spis możemy zobaczyć pod tym adresem.

Informacje podałam za stroną Fundacji CEMEX "Budujemy Przyszłosć".Pod tym adresem można zobaczyć jak CEMEX produkuje cement. To infografika, która jest zaproszeniem do Raportu zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2013-2014.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza