czwartek, 28 maja 2015

Czy można sensowniej zlecać zadania publiczne?

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" zaprasza na konferencję upowszechniającą produkt "Model efektywnej kontraktacji usług społecznych". Związek razem z Gminą Olsztyn i Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka podążają "Razem w kierunku profesjonalizacji działań" i uzyskali na tę drogę wsparcie ze środków unijnych (PO KL*). 

Razem w kierunku  profesjonalizacji działańKonferencja odbędzie się w Hotelu Warmińskim (Olsztyn) 12 czerwca 2015 r. w godzinach 10:30 - 14:30. Zastanawiam się, czy tam nie pójść i nie posłuchać o instrukcji i podręcznikach przygotowanych w ramach tego projektu (może się przyda w rozmowach z samorządem albo przy planowaniu kolejnych projektów):


Podręczniki:

Zaproszenie na konferencję: 
Szczegółowe informacje o konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym zostaną zamieszczone na stronie www.razemprofesjonalnie.pl 

* PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz