wtorek, 19 maja 2015

e-mocni: zaproszenie dla gmin i bibliotek

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacja Aktywizacja zapraszają gminy (do 100 tys. mieszkańców) i biblioteki do udziału w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Będą ubiegać się o jego finansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na edukację cyfrową mieszkańców.
 
Projekt jest w trakcie przygotowania. Informacja o nim pojawiła się 13 maja 2015 r. w Biuletynie PRB:

Nadal trwają przygotowania konkursu w ramach działania 3.1 PO PC - nie są znane szczegółowe warunki, jakie będą musiały spełnić projekty. Dlatego informacje o projekcie są dosyć ogólne. Ma on wspierać tworzenie i działanie partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych (powyżej 18 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnością) na terenie gmin. Tu jest ważne miejsce dla bibliotek, bo mogą się stać koordynatorami lub ważnymi graczami w takim partnerstwie. Autorzy projektu chcą wspomóc lokalne diagnozy potrzeb społeczności, przygotowanie planu działań szkoleniowych, przeszkolić trenerów uzupełnić sprzęt.

Jaka jest teraz oczekiwana rola bibliotek?
  • przekazanie informacji o projekcie przedstawicielom samorządu
  • motywowanie ich do dołączenia do przedsięwzięcia - FRSI oczekuje deklaracji wójta.burmistrza w postaci maila do Jacka Królikowskiego - Wiceprezesa Zarządu FRSI: jacek.krolikowski@frsi.org.pl 
  • przekazanie samorządowcom, że dodatkowych informacji udzielają:
Jacek Królikowski - Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego kom. 698 680 357, jacek.krolikowski@frsi.org.pl
Elżbieta Dydak, Koordynatorka ds. Projektów i Fundraisingu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, kom. 722 002 013, elzbieta.dydak@frsi.org.pl

Lipiec 2015 r.  to prawdopodobny (według autorów projektu) termin ogłoszenia oczekiwanego  konkursu PO PC. Gdy będą znane szczegółu tego konkursu autorzy projektu zorganizują w Warszawie spotkanie dla zainteresowanych samorządów a potem będą podpisywać porozumienia o współpracy z gminami i prowadzić lokalne diagnozy.

W następnym poście opiszę drugą propozycję dotyczącą szkoleń cyfrowych  - projekt przygotowany przez Stowarzyszenia Miasta w Internecie: Latarnicy Polski Cyfrowej 2020 - ogólnopolski projekt edukacji cyfrowej osób dorosłych, w tym seniorów.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza