wtorek, 19 maja 2015

Latarnicy Polski Cyfrowej 2020 - zaproszenie dla samorządowców

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" wysłało do gmin informacje o planowanym przez siebie projekcie z zaproszeniem do podpisania listów intencyjnych w sprawie udziału w tym przedsięwzięciu: "Latarnicy Polski Cyfrowej 2020 - ogólnopolski projekt edukacji cyfrowej osób dorosłych, w tym seniorów".
 

Projekt jest w trakcie przygotowywania i ma być finansowany w ramach Programu Polska Cyfrowa. Został zapowiedziany podczas konferencji „Perspektywa 2020: Cyfrowe kompetencje warunkiem rozwoju Polski”, która odbyła się 16 kwietnia w Warszawie:Nadal trwają przygotowania konkursów w ramach PO PC - nie są znane szczegółowe warunki, jakie będą musiały spełnić projekty. SMWI planuje podpisanie umowy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz rozpoczęcie realizacji projektu na I kwartał 2016 r.

W projekcie "Latarnicy 2020" mają powstać Lokalne Agendy Cyfrowe (LAC). Finansowane będą zajęcia dla dorosłych mieszkańców gminy wprowadzające w świat Internetu i usług cyfrowych, szkolenia dla nauczycieli, urzędników, pracowników placówek publicznych i nowych Latarników Polski Cyfrowej, Latarnie Polski Cyfrowej (w sytuacjach szczególnie uzasadnionych).

W tym projekcie, przynajmniej na razie, nie ma oczekiwań w stosunku do bibliotek. To latarnicy są proszeni o kontakty z samorządowcami i zachęcanie ich do podpisywania listów intencyjnych. Latarnicy często działają w bibliotekach.

Informacji udziela: Anna Tyrała + 48 502 358 455, a.tyrala@mwi.pl

Zdjęcie (powyżej) zostało zrobione przez przedstawicieli SMWI na III Krajowym Zjeździe Latarników Polski Cyfrowej w 2014 r. w Łodzi. Jest na nim też autorka tego posta :). Zwróćcie uwagę na fotografię zawieszoną na ścianie w prawym dolnym rogu tego zdjęcia. To scena z gry zorganizowanej przez latarników z Olsztyna we współpracy z WBP w Olsztynie w czasie II Krajowego Zjazdu Latarników Polski Cyfrowej w Olsztynie.

W poprzednim poście pisałam o innej propozycji dotyczącej szkoleń cyfrowych dla osób dorosłych. Jest to przygotowywany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Aktywizacja projekt "e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz