środa, 20 maja 2015

Wartość merytoryczna jest oceniana na podstawie wartości merytorycznej

Paulina Milewska, pomysłodawczyni Odjazdowego Bibliotekarza, napisała w Biuletynie EBIB o projektach bibliotecznych w programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/328/500

Autorka opisuje różne programy MKiDN, do których mogą aplikować biblioteki. Porównuje priorytety oraz zasady składania i oceny wniosków, podaje przykłady projektów zaakceptowanych do dofinansowania w otwartych naborach z lat ubiegłych.
Sporo uwagi poświęciła programowi najczęściej wybieranemu przez biblioteki (Promocja Literatury i Czytelnictwa, priorytet Promocja czytelnictwa).

Dla przykładu dwa podaję 2 cytaty z tego artykułu:

"Komisja ocenia wnioski kierując się „kryterium oceny wartości merytorycznej” (30 pkt.). Punkty można uzyskać za „wartość merytoryczną projektu”, co trudno zinterpretować, ponieważ oznacza to, że wartość merytoryczna projektu jest oceniana na podstawie wartości merytorycznej projektu."

"Z 437 wniosków zgłoszonych w poprzedniej edycji (blisko 1/3 wniosków złożyły biblioteki) dofinansowanie otrzymało 75 projektów, z czego 23 przygotowane przez biblioteki. Próg,od którego przyznawano dotacje to 83,80 pkt. Warto jednak zauważyć, że projekty o dużo niższej punktacji, po złożeniu odwołania również otrzymały środki (na podstawie indywidualnej oceny odwołania przez ministra, w oderwaniu od uzyskanej punktacji – w ten sposób środki przyznano 39 instytucjom. Oznacza to, że ponad połowę dofinansowanych stanowią wnioski z odwołania). Najniżej oceniony z dofinansowanych projektów uzyskał 68,60 pkt."


Informacje podano na przykładzie: 
Biuletyn EBIB, nr 2 (156)/2015,
Programy i granty dla bibliotek – nowa perspektywa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz