piątek, 22 maja 2015

Wizja lokalna. Program dla kadr kultury

Programu Wizja Lokalna jest adresowany do kadr kultury zajmujących się edukacją i popularyzacją lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jego celem jest wsparcie pracowników instytucji kultury w efektywnym wykorzystywaniu nowych technologii dla odkrywania i popularyzowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

wizja.001Zespół Otwartych Zabytków i Centrum Cyfrowe Projekt: Polska przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego proponują możliwość poznania nowych narzędzi pracy ze społecznością lokalną, poszerzenie swoich kompetencji w zakresie cyfrowych innowacji dla instytucji kultury oraz wspólną pracę nad przygotowaniem lokalnych działań i wdrażaniem modeli współpracy wykorzystujących nowe technologie. Tematyka warsztatów przewidzianych w programie obejmuje praktyczne zastosowania technologii oraz przystępne wprowadzenie w zagadnienia prawa autorskiego.

Pierwszy etap rekrutacji trwa do 22 maja 2015 r.

Program „Wizja lokalna” składa się z trzech etapów:
  • warsztat otwierający (Warszawa) 17-18 czerwca 2015 r.
  • działania lokalne połączone z konsultacjami
  • spotkanie podsumowujące i booksprint (Warszawa)
Po warsztacie otwierającym program, uczestnicy w swoich instytucjach / miejscowościach realizować będą lokalne działania w oparciu o pomysły opracowane podczas warsztatu, korzystając z pełnego wsparcia finansowego i merytorycznego organizatorów – wówczas też odbędą się konsultacje wspierające instytucje w toku realizacji działań. Spotkanie ewaluacyjne i podsumowujące odbędzie się we wrześniu – w formie warsztatu połączonego z booksprintem, w czasie którego powstanie publikacja relacjonująca przebieg programu oraz prezentująca działania zrealizowane lokalnie przez uczestników.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz