piątek, 15 maja 2015

Dofinansowanie wkładu własnego


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (...) Można otrzyma dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Konkurs ogłosił Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Banner A
Oferty mogą składać między innymi organizacje pozarządowe do 5 czerwca 2015 r. na realizację zadań także w obszarze kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.


Informację podano za: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/417/3157/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wykonanie_zadan_Samorzadu_Wojewodztwa__Warminsko-Mazurskiego_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_podmioty_wymienione_w_art__3__ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_w_roku_2015_w_zakresie__dofinansowania_wkladu_wlasnego_do_projektow_finansowanych_z_funduszy_zewnetrznych/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz