sobota, 29 sierpnia 2015

Czy pomoc publiczna jest znana publicznie?

Uważam, że nie.

W czasie otwartych konkursów MKiDN i paru innych dostaję wiele zapytań o sposób wypełniania oświadczenia o pomocy de minimis. Sama często się zastanawiam, jak możemy udostępniać nasze zasoby dofinansowane ze środków unijnych. I nie potrafię stwierdzić, że jestem w pełni przekonana, iż zawsze postępujemy słusznie.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we współpracy z firmą ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz postanowili zmienić ten stan rzeczy i organizują szkolenie 30 września 2015 r. w Olsztynie w Miejscu Kreatywnej Aktywności ERANOVA (al. Obrońców Tobruku 3).


Zapraszają na nie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorców. Zgłosiłam się jako pracownik biblioteki (jednostka organizacyjna samorządu). Dostałam odpowiedź, żebym szybko przysłała oryginały zgłoszenia i oświadczenia, bo jest sporo chętnych,a  decyduje kolejność ich dostarczenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:
Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Rezygnację ze szkolenia można zgłaszać w formie telefonicznej lub pisemnej na adres mailowy: beata.wojcik@icn.pl, anna.jarzebska@icn.pl
Kontakt, tel. 506 388 38 lub 728 994 511.

Informację podałam za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz