poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Pamiętaj cholero nie dziel przez zero

Mamy kolejną edycje programu dotacyjnego Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” (edycja 2015)

 Zmienił się regulamin i wniosek aplikacyjny. Nowa - obowiązująca - wersja formularza wniosku została opublikowana 18 sierpnia 2015 r. Biblioteki publiczne mogą składać wnioski do 30 września 2015 r. Muszą wykazać, że ich projekt podniesie standard biblioteki poprzez jej wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający:
  • użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych, 
  • bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.
Pliki do pobrania:
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015 – regulamin
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015 – formularz wniosku
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015 – wzór umowy
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015 – formularz raportu
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015 – najczęściej zadawane pytania

Dofinansowanie mają dostać wnioski, które uzyskają najwyższą wartość wskaźnika oceny liczonego według formuły:

                               liczba czytelników x 100
Wskaźnik oceny = -----------------------------------  /  liczba komputerów udostępnionych czytelnikom
                               liczba mieszkańców jednostki
                               samorządu terytorialnego

Wynika z tego, że (aby uzyskać grant) najlepiej mieć wielu czytelników na koniec 2014 r., najmniej mieszkańców jst w w dniu wysyłania wniosku, udostępniać 1 komputer czytelnikom, poprawnie wypełnić wniosek aplikacyjny i dostarczyć go w terminie na wskazany adres. Nie wiem, co się stanie, gdy któraś biblioteka nie udostępnia żadnego komputera czytelnikom, bo wtedy wyniku nie będzie wcale (zob. tytuł tego posta). Ale ten problem nie dotyczy Warmii i Mazur.

Instytut Książki udziela odpowiedzi na pytania wyłącznie drogą mailową: kraszewski2015@instytutksiazki.pl

Bibliotekarze z województwa warmińsko-mazurskiego mogą też uzyskać pomoc w WBP w Olsztynie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz