poniedziałek, 3 sierpnia 2015

System RUR dla inwestycji w kadry

Portal inwestycjawkadry.pl to duża baza dostępnych ofert edukacyjnych (płatnych), którą możemy przeszukiwać według kategorii i podkategorii. Np. w kategorii Finanse są tam 92 szkolenia na temat audytu (podkategoria Audyt). 

W nowej perspektywie finansowania (2014-2020) bazę tę ma zastąpić RUR - Rejestr Usług Rozwojowych dla pracowników, firm i osób fizycznych.  Środki unijne mają wspierać usługi rozwojowe w zależności od popytu. Zainteresowani taką usługą (przedsiębiorcy, pracownicy...) będą najpierw sprawdzali, czy mogą w swoim województwie otrzymać dofinansowanie i w jakiej wysokości. W RURze będą mogli wybrać firmę i ofertę, która im się przyda. Wydatki będzie można rozliczyć najprawdopodobniej za pomocą bonu (?), promesy albo refundacji kosztów. System ten ma wyeliminować pośredników, ułatwić monitoring i rozliczanie, wyeliminować wspieranie szkoleń, które do tej pory były czasami organizowane głównie po to, by wykorzystać dostępne środki, sprzyjać wysokiej jakości szkoleń. To przedsiębiorcy będą decydowali, jakie szkolenia i na jakim poziomie zostaną przeprowadzone. Oferenci i klienci będą się musieli zarejestrować w systemie RUR po spełnieniu określonych wymagań.

Postawiłam znak zapytania przy rozliczaniu bonami z usługodawcą wybranym w systemie RUR, bo trudno znaleźć wiążące informacje w tej sprawie.

W literaturze dotyczącej środków unijnych znajdujemy też terminy "bony szkoleniowe / edukacyjne / powerbony" i "bony na innowacje".

Bonami szkoleniowymi będą najprawdopodobniej zajmować się (Powiatowe?) Urzędy Pracy (UP) zarządzając szkoleniami dla osób młodych (do 29 roku życia, które się nie uczą i nie pracują, czyli należą do tzw. kategorii NEET*) w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  
Na stronie  http://powerbony.pl/bony-szkoleniowe-w-programie-operacyjnym-wiedza-edukacja-rozwoj-po-wer/ możemy przeczytać też: "Bony szkoleniowe PO WER pozwolą firmom na dużo większą swobodę w wyborze szkoleń. Przedsiębiorca uzyskawszy bon szkoleniowy z UP będzie sam mógł wybrać z oferty szkoleń komercyjnych to, które odpowiada mu/jego pracownikom najbardziej. Z podmiotami szkoleniowymi będzie się rozliczał za pomocą bonów". To może oznaczać, że bonami szkoleniowymi przedsiębiorca będzie "płacił" szkoleniowcom znalezionym w systemie RUR. Pracodawcy i przedsiębiorcy mają móc uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych. 15% to wkład własny, który niekoniecznie ma być gotówkowy. Może to być też udokumentowana wartość wynagrodzeń świadczonych pracownikom za czas pracy, który poświęcą na szkolenia.

Sporo rozważań na ten temat znajdziemy w pierwszym (bezpłatnym) numerze nowego czasopisma "Dotacje i Fundusze". Za następne trzeba już zapłacić.

Niedawno odbyło się webinarium o bonach na innowacje Byłam przekonana, że wcześniej dotarłąm do wersji offline webinariów Grupy WP z tej serii, ale teraz ich już nie widzę. Za to znalazłam inne - będzie o tym w następnym poście.
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać nawet do 320 tys. zł, dzięki którym będą mogli np. zlecić wykonanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowych produktów albo udoskonalenia technologii dotychczas wykorzystywanych w firmie. Nabór na bony ruszy już 31 sierpnia 2015 r.
Wydaje się, że wielu konkretów jeszcze brakuje. Dotyczy to działania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Bony na innowacje dla MŚP”.


*NEET - z ang.: Not in Employment, Education or Training). W niektórych krajach UE NEET (młodzi ludzie bez wykształcenia, bez pracy, nie uczący się i nie uczestniczący w szkoleniach) stanowią nawet 50% obywateli w wieku 18-30 lat.    

1 komentarz:

  1. RUR to szansa na znalezienie szkoleń sprawdzonych i pewnych. Dodawane są tam opinie o odbytych kursach, więc można dowiedzieć się na co warto iść a na co nie.

    OdpowiedzUsuń