środa, 5 sierpnia 2015

Wiarygodność pod znakiem zapytania?

Ocena projektu może być wyższa, jeżeli potwierdzimy nasze tezy i  informacje, powołując się na badania, dokumenty, autorytety. Warto cytować istotne dla nas fragmenty i podawać ich źródło, wpisywać linki. To ma sens. Uwiarygadnia nasze koncepcje.

To znaczy ma sens, jeśli autorytety są wiarygodne. Ciekawe ile projektów pomagało chorym na ADHD*?

Macie w swoim otoczeniu osoby cierpiące na tę chorobę? Może już nie macie. Przynajmniej według artykułu, który krąży na FB. Możemy tam przeczytać, że ADHD nie istnieje bo Leon Eisenberg, który ją odkrył w 1968 roku,  kilka miesięcy przed swoją śmiercią powiedział, że wymyślił ją dla pieniędzy. Zdjęcie pochodzi z tego artykułu (z 2 sierpnia 2015 r.).

W artykule z 19 czerwca 2013 r. pt. "ADHD, Eisenberg i niedouczeni dziennikarze" możemy przeczytać coś innego": "Co jest w artykule w Der Spiegel? Wyznanie, że nigdy by nie przypuszczał, że jego wynalazek będzie tak popularny. Oraz dwa zdania, cytaty z rozmowy z doktorem, jedno z nich, wyrwane z kontekstu jest cytowane jako dowód na to, że choroba to wymysł. Doktor z przerażeniem zauważył, że ilość diagnoz ADHD wzrasta lawinowo i mając to na uwadze należy spróbować odczytać jego słowa o tym, że jest to przykład choroby sfabrykowanej i przereklamowanej. Nigdzie nie powiedział, że ADHD nie istnieje!" 

W projektach warto cytować powszechnie uznawane  albo i wymagane źródła: strategie lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe, wyniki badań naukowych, statystyki GUS, wyniki naszych badań, jeśli były rzetelnie przeprowadzone i są aktualne. Dzisiaj informacje można szybko sprawdzić. W naszym interesie jest, żeby ekspert oceniający wniosek mógł się łatwo upewnić, że mamy rację.


* ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder = zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji równowagi


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz