niedziela, 9 sierpnia 2015

GO GO GO_PRO!

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum” zaprasza biblioteki publiczne działające na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich do udziału w ogólnopolskim projekcie GO GO GO_PRO. Inicjatywę finansuje belgijska fundacja „The Reading and Writing Foundation”, która wspiera rozwój bibliotek europejskich.
Celem projektu GO GO GO_PRO jest promowanie idei przekształcania bibliotek publicznych w nowoczesne ośrodki edukacji pozaformalnej.

W ramach projektu w 50 wybranych bibliotek zostaną przeprowadzone 3-godzinne warsztaty pokazowe z programowania dla młodzieży, a także spotkania informacyjno-doradcze dla lokalnych władz. Podczas spotkań uczestnicy zapoznają się z korzyściami, jakie płyną z nauki programowania dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Biblioteki chcące wziąć udział w inicjatywie GO GO GO_PRO muszą spełnić następujące kryteria:
  • udostępnienie 2 sal albo innego rodzaju pomieszczeń, w których równocześnie mogłyby się odbyć: spotkanie z decydentami i przedstawicielami władz lokalnych (20 uczestników) oraz warsztat pokazowy z podstaw programowania dla młodzieży (30 uczestników),
  • przeprowadzenie rekrutacji dzieci i młodzieży na warsztat pokazowy: uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (minimum 30 uczestników),
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu z lokalnymi przedstawicielami władz, instytucji i organizacji kulturowych oraz edukacyjnych, a także innymi lokalnymi decydentami w celu usprawnienia przepływu informacji dotyczących projektu,
  • uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym.
Biorące udział w projekcie biblioteki zyskają nie tylko prestiż wynikający z ogólnopolskiego charakteru inicjatywy, ale również możliwość pozyskania partnerów do współpracy oraz wskazówki dotyczące sposobów modernizacji swojej biblioteki.

Aby wziąć udział w projekcie, należy ze strony internetowej projektu pobrać formularz rekrutacyjny, wypełnić go i przesłać drogą elektroniczną na adres info@gopro.edu.pl. Wszystkie spotkania objazdowe odbywać się będą do 30 września 2015 r.

Informacje podałam za Portalem Instytucji Kultury.


Dodatkowo filmik o wywiercaniu kwadratowych otworów. Jak przyjemnie można przekształcić matematykę w mechanikę praktyczną: matematyczne etiudy

I jeszcze trochę figur. Tylko, czy to nie za wcześnie?

Na koniec filmik dla wytrwałych, ale tylko, jeśli mają mocne nerwy - Ludzkie puzzle:
https://www.facebook.com/TheSoniaSonia/videos/840668505964411/  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz