piątek, 7 sierpnia 2015

Europa dla Obywateli

Trwa nabór projektów do Programu Europa dla Obywateli.

Wnioski można składać do 1 września 2015 r.
Projekty mogą być realizowane od stycznia do czerwca 2016 r.

Wnioski mogą składać między innymi organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy terytorialne.

Konkurs dotyczy Komponentu 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie:

  • Działanie 2.1 Partnerstwo miast - Kilkudniowe (do 21 dni) spotkania obywateli i przedstawicieli współpracujących samorządów charakteryzują się szerokim zasięgiem (dotyczy to także mniejszych projektów) i różnorodnością prowadzonych działań. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście debaty obywateli na tematy związane z konkretnymi kwestiami z europejskiej agendy politycznej.
W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.

W projekcie musi brać udział co najmniej 25 zaproszonych zagranicznych uczestników z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący.

  •  Działanie 2.2 Sieci miast  - W czasie trwania projektu powinny odbyć się co najmniej 4 spotkania (konferencje, seminaria, debaty itp.), w których powinno uczestniczyć co najmniej 30% zaproszonych – a więc pochodzących z krajów uczestniczących w programie, innych niż kraj goszczący – uczestników. 
 W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 4 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.

W projekcie musi brać udział co najmniej 30% zaproszonych zagranicznych uczestników z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący.

W czasie trwania projektu, partnerzy muszą zorganizować co najmniej 4 wydarzenia.

Informacje o priorytetach na 2015 r.
Podgląd wniosku aplikacyjnego z komentarzami

Więcej informacji w przewodniku po programie, na stronie programu oraz na fanpage'u programu.

Najczęściej zadawane pytania.Dodatkowe informacje:Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” w Polsce

 

Informacje znalazłam na stronie EuroDesk Polska.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz