piątek, 7 sierpnia 2015

Deklaracja Polityki Otwartości MHP

W ramach programu Otwarta Kultura 
Centrum Cyfrowe Projekt Polska współpracowało z Muzeum Historii Polski, prowadząc badania i analizując sposób postrzegania MHP przez jej cyfrowych odbiorców. Relację z procesu badań sieciowego otoczenia MHP oraz potrzeb jego odbiorców zamieścili w krótkim raporcie, który jest dostępny na ich stronie.

Na nowej stronie Muzeum znaleźć można Deklarację Polityki Otwartości, która jest pierwszym tego typu dokumentem wśród polskich instytucji kultury. Deklaracja świadczy o gotowości i chęci Muzeum do dzielenia się ze swoimi odbiorcami zasobami, które wytwarza i przechowuje. Sformułowane w sposób przejrzysty i zrozumiały dla odbiorców zasady otwartego udostępniania cyfrowych zasobów znacząco ułatwią im dostęp do źródeł i ich potencjalne przetwarzanie.

Informacje podałam za artykułem Centrum Cyfrowego Projekt Polska


MHP prowadzi między innymi program grantowy Patriotyzm Jutra, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. W ramach Programu o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury, biblioteki. Nowego naboru programu można się spodziewać w styczniu 2016 r. Informacje powinny się pojawić na stronie programu już w grudniu 2015 r.

Więcej informacji:  pj@muzhp.pl    tel.: (22) 211 90 28

Na koniec otwarta Straż Nocna w dzień, w ruchu i w galerii handlowej:
https://www.youtube.com/watch?v=a6W2ZMpsxhg
https://www.youtube.com/watch?v=hfWctJumY50Brak komentarzy:

Prześlij komentarz