czwartek, 6 sierpnia 2015

Sąsiedzi nie gryzą

to publikacja z pomysłami na to, jak w prosty sposób można zaangażować ludzi do wspólnych działań: http://bit.ly/InicjatywySasiedzkie.

Terminarz_3_edycjaInformację o niej znalazłam na Facebooku III edycji konkursu Spółdzielnia Pomysłów Społecznik 2.0.  

Organizatorem Konkursu jest SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz stowarzyszenia i fundacje, mające pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności

Po zalogowaniu się do serwisu  www.spolecznik20.pl można wysłać własny pomysł. Wszystkie zgłoszenia zostaną umieszczone w serwisie i jego użytkownicy będą na nie głosować. Zostaną też ocenione przez Jury. Projekty, które przejdą do drugiego etapu trzeba będzie dokładniej opisać (z kosztorysem).  TUTAJ można się zerejestrować do serwisu.

Jury z finałowej puli (30-32 pomysłów) wybierze trzy zwycięskie projekty, z czego: 
  • 1 zwycięski projekt pochodzić będzie z  miasta na prawach powiatu,
  • 2 zwycięskie projekty pochodzić będą z innych gmin
Projekty konkursowe można zgłaszać od 3 sierpnia do 3 września 2015 r. W tym czasie ma trwać też głosowanie internetowe. Zgłoszone projekty można zobaczyć pod tym adresem.

Zwycięskie projekty Jury wybierze w oparciu o następujące kryteria:  
  • społeczne znaczenie realizowanej inicjatywy; 
  • włączenie lokalnej społeczności w realizację inicjatywy;  
  • liczba odbiorców projektu; 
  • stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału społeczności lokalnej;
  • prawdopodobieństwo skutecznej realizacji projektu; 
  • możliwość realizacji w kwocie do 10.000,00 zł brutto;
  • innowacyjność i atrakcyjność formy realizacji projektu. 
Organizator może przyznać nagrodę dodatkową jednemu projektowi spośród wytypowanych przez Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej, które zostaną ocenione przez odrębne Jury. 

Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie.

Więcej o konkursie można przeczytać TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz