sobota, 29 sierpnia 2015

Kultura w POiŚ będzie później

Pisałam jakiś czas temu o planowanym na wrzesień 2015 r. naborze projektów w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zmieniono ten termin  - konkursu należy się spodziewać w październiku 2015 r.

Image result for poiiś zdjęcia
Zmieniony harmonogram można pobrać ze strony Portalu Funduszy Europejskich.
Informacja o zmianie harmonogramu została podana na stronie POiŚ.

Harmonogram ma charakter indykatywny i może ulec zmianie z uwagi na trwający proces przyjmowania dokumentów programowych oraz niezbędnych regulacji prawnych.

Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl

W harmonogramie wskazano planowane daty naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym. Instytucja organizująca nabór poda do publicznej wiadomości ogłoszenie o konkursie na swojej stronie internetowej oraz Portalu Funduszy Europejskich co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem konkursu.

Zdjęcie pochodzi ze strony obrazków POIŚ.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza