poniedziałek, 17 sierpnia 2015

Wsparcie dla "Aktywnych Społeczności Warmii i Mazur"

Forum Animatorów Społecznych zaprasza społeczności, które mają w sobie gotowość do rozwoju i są otwarte na wsparcie animatora lub animatorki do udziału w projekcie "Aktywne Społeczności Warmii i Mazur". Zgłoszenia są przyjmowane do 25 sierpnia 2015 r. na adres fas.stowarzyszenie@gmail.com.  

Oferują wsparcie animatora/coacha dla 25 społeczności, które mają w sobie gotowość do rozwoju i podejmą się zorganizowania inicjatyw lokalnych. Animator pomoże zdiagnozować realne problemy i potrzeby w danej społeczności, a w oparciu o tę diagnozę stworzyć plan rozwoju lokalnego. Przy wsparciu animatora w każdej społeczności powołana zostanie grupa partnerska i zrealizowane zostaną trzy inicjatywy, z których jedną mamy w planie dofinansować.

Swoje społeczności mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, świetlice albo grupy nieformalne, które w takich działaniach widzą realne korzyści dla swojej społeczności.

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji można znaleźć na stronie kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1655057.html
i
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1654211.html


Informacje znalazłam na stronie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz