czwartek, 27 sierpnia 2015

Niestandardowe zaproszenie do Brukseli


zaproponowało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej


Kulturalna wizyta w BrukseliZaprasza pracowników instytucji kultury do udziału w wyjeździe studyjnym 19-21 października 2015 r. Tematem wizyty i spotkań w unijnych instytucjach w Brukseli, będą programy Unii Europejskiej wpierające działalność kulturalną m.in. Erasmus Plus i Kreatywna Europa. Na zgłoszenia czekaj do 11 września 2015 r.

Wizyta jest planowana y okazji 30. rocznicy ustanowienia Europejskiej Stolicy Kultury.

Zaproszenie nie jest typowe, bowiem w formularzu zgłoszeniowym (w excelu) trzeba opisać  własne potrzeby i pomysły w zakresie organizowanej wizyty studyjnej do Instytucji UE. Ma to być wyjaśnienie, w jaki sposób udział w wizycie wpłynie na działania organizacji zgłaszającej. Z danej organizacji może się zgłosić 1 osoba. Nie znalazłam informacji, czy te propozycje będą oceniane ani w jaki sposób organizatorzy wybiorą 35 uczestników wyjazdu.

Tematyka wizyty studyjnej będzie skoncentrowana wokół programów Unii Europejskiej w dziedzinie kultury tj. Erasmus Plus, Kreatywna Europa oraz możliwości pozyskania funduszy na działania kulturalne z ww. programów.

Instytucje UE, w których odbędą się spotkania: Komisja Europejska, Parlament Europejski, Komitet Ekonomiczno-Społeczny.
 

Komisja Europejska pokrywa koszt:
  • transportu z siedziby Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce na/z lotnisko we Wrocławiu,
  • przelotów na trasie Wrocław-Bruksela-Wrocław,
  • zakwaterowania w hotelu w  Brukseli 2 doby w pokoju jednoosobowym),
  • posiłków (2 x lunch i 1 x kolacja w Brukseli)
Komisja Europejska nie pokrywa kosztów:
  • dojazdu z/do Wrocławia,
  • kolacji w dniu 19 października 2015
  • biletów komunikacji miejskiej w Brukseli
Wkład własny: Zakwalifikowani uczestnicy będą zobowiązani do przesłania dowodu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na terenie UE ważnego na czas wyjazdu.

  • Przyjmowane będą tylko zgłoszenia wysłane drogą elektroniczną na adres: COMM-REP-WRO-STAG@ec.europa.eu
  • W tytule wiadomości należy umieścić zapis: Aplikacja wyjazd studyjny 19-21.10.2015  – Nazwa Organizacji


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza