czwartek, 13 sierpnia 2015

Najważniejszy - z punktu widzenia promocji i informacji - dokument

Od 29 lipca 2015 r. obowiązuje Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Jest to najważniejszy - z punktu widzenia promocji i informacji - dokument, który określa, w jaki sposób będą prowadzone działania informacyjne i promocyjne związane z Regionalnym Programem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Za przygotowanie i realizację Strategii komunikacji Programu odpowiada:
Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 51 70, fax. 89 512 25 179; e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl,
www.rpo.warmia.mazury.pl. 

Gdybym (po przeczytaniu tej strategii) miała jakieś wątpliwości dotyczące promocji projektu przygotowywanego, a potem realizowanego w ramach RPO, poprosiłabym o pomoc najpierw osoby z Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, które będą się zajmowały wybranym przeze mnie priorytetem i konkursem RPO. Gdyby one nie wyjaśniły moich wątpliwości zadawałabym pytania (telefonicznie, mailowo, zwykłą pocztą albo osobiście) pracownikom Departamentu Koordynacji Promocji. Zazwyczaj staram się znaleźć w Instytucji Zarządzającej danym programem osobę, która nie tylko powinna udzielać informacji wnioskodawcom, ale też taką, która jest kompetentna, potrafi przekazywać wiedzę i chce to robić. Usłyszałam kiedyś, że aby skutecznie współpracować z jakąś organizacją, czy instytucją, warto znaleźć w niej osobę, która przejmie się naszym projektem i będzie w niej działać w naszym interesie - po prostu nam pomoże. To wcale nie musi być dyrektor.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz