piątek, 28 sierpnia 2015

Trampolina do sukcesu

Podoba mi się taki tytuł. Jest krótki, działa na wyobraźnię, zapada w pamięć, daje sporo możliwości zabawy tekstem przy opisywaniu stanu zastanego, problemu i efektów. Dobrze, jeśli tytuł projektu ma taki charakter. Skoro zapada w pamięć, to jest szansa, że eksperci oceniający nasz wniosek też go łatwo nie zapomną.

Trampolina do sukcesu Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza liderów organizacji pozarządowych i osoby, które chciałyby rozpocząć działalność w III sektorze do udziału w projekcie szkoleniowym. Zgłaszać się można do 15 września 2015 r.

Jeśli ktoś prowadzi lub chce założyć stowarzyszenie albo fundację w projekcie "Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie" może uzyskać wsparcie finansowe lub merytoryczne, skorzystać z porad prawnych,wziąć udział w wyjazdach integracyjno-szkoleniowych (od października 2015 r. do kwietnia 2016 r.) na terenie Lubelszczyzny oraz bezpłatnie uczestniczyć w Wojewódzkim Seminarium Sieci PPL* LOS we wrześniu 2015 r..

Dokumenty zgłoszeniowe, dostępne na stronie LOS Lublin, należy dostarczyć do biura projektu.
Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu – przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Projekt „Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie.”
Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Grodzka 14
20-112 Lublin
lub drogą e-mailową na: trampolina@los.lublin.pl

Przed zgłoszeniem się do projektu należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.


Szczegółowe kalendarium przedsięwzięcia na stronie Lubelskiego Ośrodka Samopomocy.
Więcej informacji na stronie projektu: http://los.lublin.pl/trampolina/
 
* Zob. Strategia rozwoju regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy w województwie lubelskim na lata: 2009 - 2012. Raport z badań przeprowadzonych przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu „Leaderzy NGOs – rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS.

Informacje znalazłam na stronie Platformy Kultury. Stamtąd też pochodzi obrazek, który jest częścią plakatu informującego o projekcie.
Najdłuższy tytuł, który sama kiedyś wymyśliłam wcale nie był "dobrym" tytułem, za to okazał się niezwykle skuteczny. Owocował projektem kluczowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2014 i przyniósł największe dofinansowanie spośród wszystkich stworzonych przeze mnie koncepcji: 5 milionów euro. Mowa o projekcie "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów* w województwie warmińsko-mazurskim". Projekt ostatecznie realizował Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Moja biblioteka pozyskała wtedy 62 komputery.

* Publiczne Punkty Dostępu do Internetu, popularnie zwane PIAP-ami (od angielskiego terminu Public Internet Access Point), to miejsca umożliwiające wszystkim zainteresowanym - bez wyjątku, nieodpłatny dostęp do urządzeń komputerowych i Internetu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz