niedziela, 23 sierpnia 2015

Konkurs półtoraroczny - Zakochaj się - trzy razy

Jego specyfika polega na tym, że realizacja zadania rozłożona jest na dwa okresy: 
  • w roku 2015 odbywa się okres przygotowawczy (kontraktowanie wykonawców, zbieranie zezwoleń, ustalanie szczegółów repertuaru, itp.), 
  • zaś właściwa realizacja projektu jest zaplanowana na rok 2016. W takich konkursach tradycyjnie pojawia się wiele projektów festiwali, przeglądów artystycznych i wydarzeń z niemal wszystkich dziedzin sztuki.

Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła IV otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015-2016 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą składać oferty do 7 września 2015 r.


Pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają dodatkowych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, pokój 327, 326, nr telefonu 22/44-30-349, -351, -348,-344, -346 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00.

Tekst ogłoszenia można znaleźć na stronie ngo.um.warszawa.pl.Jakie Pole MokotowskieTutaj można obejrzeć plan zagospodarowania Pola Mokotowskiego i dowiedzieć się na jakich zasadach będzie można wyprowadzać psy na Polu po wybudowaniu psiego parku.Uczestnicy X Forum Młodych Bibliotekarzy mogą wziąć udział w konkursie "Zakochaj się w bibliotece". Trzeba wysłać autorskie zdjęcie promujące bibliotekę razem kartą zgłoszenia na adres 10.fmb.konkurs@gmail.com do 31 sierpnia 2015 r.

Regulamin konkursu jest pod tym adresem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie X Forum Młodych Bibliotekarzy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza